Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

CƏMİYYƏT

Erməni vəhşiliyinin tarixi aqibəti – MƏQALƏ

Erməni vəhşiliyinin tarixi aqibəti – MƏQALƏ

Uzun illər ərzində erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş dinc insanların qisası döyüş meydanında alındı

Bakı, 31 mart, AZƏRTAC

1918-ci il mayın 28-də müstəqilliyin elan edilməsi ərəfəsində Azərbaycanda çox mürəkkəb ictimai və hərbi-siyasi şərait mövcud idi. Bu ağır vəziyyət hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqının müstəqilləşməsinə qənim kəsilmiş bolşevik-daşnak, habelə digər antimilli qüvvələrin kifayət qədər fəallaşması, həmin qüvvələrin qarşıya qoyduqları məqsədlərə çatması üçün ən qanlı vasitələrə əl atması ilə bağlı idi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan xalqının mövcudluğuna, onun milli hədəflərinə qənim kəsilmiş olan bu qüvvələr 1918-ci il martın son günlərində Bakı şəhərində, eləcə də əyalətlərdə Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi soyqırımı həyata keçirdilər.

Bu fikirlər ehtiyatda olan polkovnik, Milli Müdafiə Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanovun 1918-ci ilin Mart soyqırımının hərbi-siyasi aspektləri ilə bağlı məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC həmin məqaləni təqdim edir.

Bolşevik-daşnak qüvvələri Azərbaycanın mövcudluğuna son qoymaq istəyirdi

31 Mart soyqırımını həyata keçirən ifrat bolşevik-daşnak qüvvələrinin qarşısında dayanan başlıca məqsəd Azərbaycanın mövcudluğuna son qoymaq idi. Məqsəd, eyni zamanda, Azərbaycan torpaqlarını azərbaycanlılardan təmizləməklə həmin ərazilərdə erməniləşmə aparmaq, onların istəklərinə uyğun olan dövləti formalaşdırmaq olub. Bu planların aparıcı qüvvələri isə Rusiyanın bolşevik hakimiyyətinin təmsilçisi kimi çıxış edən və əsasını bolşevizm pərdəsi altında gizlənmiş ermənilər, habelə etnik-millətçi mahiyyətlərini gizlətməyən erməni-daşnak qüvvələri idi. Qarşıya qoyulan planların həyata keçməsinə nail olmaq və Azərbaycan xalqının iradəsini təmsil etməyə çalışan milli qüvvələrin məhvini həyata keçirmək üçün antimilli qüvvələrin çox sürətli silahlanması aparılırdı. Bir tərəfdən çar Rusiyası ordusunun qalıqları arasında şovinist təbliğat aparmaqla xeyli sayda hərbçi bolşevik qüvvələri sırasına səfərbər edilib, digər tərəfdən də Bakıdakı qeyri-azərbaycanlı fəhlə kütlələri arasında geniş və şovinist təbliğat aparmaqla fəhlə taborları təşkil edilirdi.

Azərbaycanı qan çanağına çevirməklə onu əsarət altına almaq istəyən bolşevik təmsilçiləri Bakıda qalmış olan hərbi hissələrdə və Xəzər donanmasında bolşevik təbliğatı aparmaqla öz sıralarına xeyli yeni qüvvə cəlb edə bildilər. Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş Bakı Sovetinin antimilli siyasətinin dəstəklənməsi üçün 1918-ci ilin fevralında Rusiyadan Bakı sovetinin sərəncamına 30 milyon 800 min rubl göndərildi. Bu köməyin nəticəsində 1918-ci ilin martında Bakı sovetinin tabeliyində olan bolşevik silahlı qüvvələri artıq 6 min nəfərə çatdırıldı. Həmin qüvvələrin sərəncamında 2 zirehli qatar, 1 zirehli avtomobil də vardı. Stepan Şaumyanın etirafına görə, onun rəhbərliyi ilə bolşevik hərbi qüvvələrinə 3-4 min nəfərlik daşnak qüvvələri də qoşulmuşdular. Əslində isə onların sayı daha çox idi. Yəni Azərbaycanda genişlənməkdə olan milli azadlıq mübarizəsinin qarşısının alınması üçün Rusiyanın bolşevik hökumətinin birbaşa dəstəyi və müdaxiləsi ilə məqsədyönlü iş aparılırdı. Bu istiqamətdə atılan ilk praktiki addım da məhz Bakıda mart qırğınlarının həyata keçirilməsi oldu. Bakıda qeyri-qanuni yolla hakimiyyətə yiyələnmiş olan Bakı sovetinin lideri, vaxtilə daşnak partiyasının üzvü olmuş S.Şaumyan da bildirirdi ki, “biz əlimizə düşən bəhanədən istifadə etdik və bütün cəbhə boyu hücuma başladıq”.

Mart qırğınlarının başlaması üçün erməni-daşnak qüvvələrinin bəhanəsi

Mart qırğınlarının başlaması üçün bolşeviklərin və erməni-daşnak qüvvələrinin əl atdığı bəhanə milli hərbi qüvvələrlə bağlı idi. Belə ki, Lənkəranda dislokasiya olunmuş müsəlman atlı divizionunun pulemyot taqımının könüllüsü, faciəli şəkildə həlak olmuş Məhəmməd Tağıyevin (Azərbaycan milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu) nəşini Bakıya gətirmiş Evelina gəmisinin sərbəst şəkildə Bakıya daxil olması və sonra da şəhəri tərk etmək cəhdi bolşevik-daşnak qüvvələrinin sonsuz qəzəbi ilə qarşılandı. Milli hərbi qüvvələrin təmsilçisi kimi Evelina gəmisinin tərksilah edilməsi cəhdi Bakıda bütünlükdə milli qırğınların başlanmasına bir işarə oldu.

Məlumdur ki, bolşevik və erməni-daşnak qüvvələri bütün gücünü səfərbər etməklə martın son günlərində Bakıda çox böyük qırğınlar təşkil etdilər. Martın 30-da axşamdan xeyli keçmiş bütün şəhər qaynar qazana çevrildi. Bakı Sovetinin silahlı dəstələri və erməni silahlıları “İsmailiyyə”ni və İçərişəhəri mühasirəyə alaraq oradakı özlərini müdafiə etməyə çalışan şəhər sakinlərini susdurmağa başladılar. Bu dəstələrdən biri Dənizkənarı Bulvar boyunca mövqelər tutaraq İçərişəhəri hədəfə aldı.

Başqa bir çevik dəstə isə öz yerdəyişmələri ilə İçərişəhərdə mövqe tutmuş Azərbaycan qüvvələrinin diqqətini özünə cəlb etməklə “İsmailiyyə” və Qoşa Qala qapısı yaxınlığında vuruşan qvardiyaçıların işini yüngülləşdirməli idi. Burada isə “Metropol” mehmanxanasının (indiki Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin) damında və onunla Qoşa Qala darvazaları arasındakı binanın damında ermənilərin pulemyotları qurulmuşdu. Bu pulemyotlar “İsmailiyyə” binasını və İçərişəhərdə olan atəş mövqelərini hədəfə almışdılar.

Erməni-daşnak silahlıları şəhərin müsəlman əhalisini ən amansız şəkildə qırıb-çatmaqda davam edirdi. Onlar kimsəyə rəhm etmir, qaçan qocaları, qadınları və uşaqları da güllələyirdilər. Bu adamlar məhəllə-məhəllə gəzib həm evləri, həm də idarələrin əşyalarını talan edir, qarşılarına çıxanları süngüdən keçirirdilər. Erməni cəlladları, hətta bolşevik olan azərbaycanlılara da rəhm etmirdilər. Bildirirdilər ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı əqidəyə və partiyaya məxsus olmasına baxmayaraq, azərbaycanlı olan hər kəs məhv edilməlidir. Onlar İrandan gəlmiş fars tacirlərini də müsəlman olduğu üçün öldürürdülər. Bir neçə gün ərzində şəhərin azərbaycanlılar yaşayan hissəsini viranəyə çevirib əhaliyə sonsuz divan tutan erməni-daşnak dəstələrinə Stepan Lalayev, Xristofor Dildarov, Dövlətov, Ambarum Melikov və sair kimi insani keyfiyyətlərini itirmiş cəlladlar rəhbərlik edirdilər. Əllərinə düşmüş fürsətdən ifrat bolşevik və daşnak ünsürləri elə məharətlə istifadə etdilər ki, “nail olduqları nəticələrə” özləri də sevinclərini gizlədə bilmirdilər. S.Şaumyan fəxrlə bildirirdi ki, “əldə olunmuş qələbə” o qədər böyükdür ki, baş verənləri də kölgədə qoyur. Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubunda isə S.Şaumyan erməni-daşnak qüvvələrinin Bakıda sonsuz qırğın törətdiyinə münasibət bildirmişdi.

Bir neçə gün ərzində Bakıda minlərlə azərbaycanlı öldürüldü

Bir neçə gün ərzində Bakıda minlərlə azərbaycanlı öldürüldü. Bu qırğınlar insan zəkasına sığa bilməyəcək vəhşiliklə həyata keçirildi. İnsanların diri-diri divara mıxlanması, onları oda atılması, qadınlara və uşaqlara rəhm edilməməsi Bakı küçələrini qana boyadı. Bundan əlavə, şəhər əhalisinin 400 milyon daş-qaş əmlakı oğurlanmışdı, xeyli sayda ictimai və şəxsi binalar dağıdılıb yandırılmışdı.

Həyata keçirilən həmin qırğınlardan sonra S.Şaumyan və onun ətrafına toplaşmış olan ermənilər Bakıda bolşevik-daşnak diktaturası qurmaqla şəriksiz hakimiyyətə sahib oldular. Bununla da bolşeviklər və daşnaklar tərəfindən qarşıya qoyulmuş ilkin vəzifə yerinə yetirilmiş oldu. Amma onlar bununla da kifayətlənmirdilər və daha böyük iddialar irəli sürürdülər – Azərbaycanın milli qüvvələrini tamamilə məhv etmək və sonra da bolşevik-daşnak hakimiyyətini bütün Azərbaycan ərazisinə yaymaq. Bakı qırğınlarından dərhal sonra həmin iddiaların həyata keçirilməsi üçün əməli addımlar atıldı. Əldə edilmiş münasib fürsətdən istifadə edərək bolşevik-daşnak silahlıları Şamaxıda və Quba qəzasında minlərlə azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bu kütləvi qırğınlar Qarabağda, Zəngəzurda, İrəvanda və Azərbaycanın digər qəzalarında da davam etdirildi.

Qisas alındı!

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi erməni-daşnak qüvvələrinin həyata keçirdiyi qırğınları bir qədər səngitsə də, erməniliyin Azərbaycan türklüyünə qarşı olan ifrat düşmənçiliyi aradan qalxmadı. Sovet dövlətinin dağılmasından sonra bu düşmənçiliyin daha dəhşətli səhifəsi açıldı. Cəzasızlıqdan ruhlanan erməni-millətçi-daşnak qüvvələri həm Ermənistan ərazisində, həm də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi vəhşiliklər və qırğınlar həyata keçirdilər. Xocalıda, Malıbəylidə, Ağdabanda və digər ərazilərdə törədilən vəhşiliklər, əslində, 1918-ci ilin martında baş vermiş qırğınların erməniliyin yeni nəsilləri tərəfindən həyata keçirilmiş soyqırımının davamı idi.

Nəhayət, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu və xalqı vahid yumruğa çevrilərək şər və təcavüz yuvasını məhv etdi. Xalqımıza faciələr yaşatmış erməni terrorçuluğuna, təcavüzkarlığına və separatçılığına döyüş meydanlarında ölümcül zərbə vuruldu. Uzun illər ərzində erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş dinc insanların qisası döyüş meydanında alındı.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Ağ ev: Rusiya nüvə başlığı daşıya bilən peyk hazırlayır

Londonda süvari birliyindən qaçan atlar dörd nəfəri yaralayıb

Yaşıl zonalardakı həyat həyəcan və depressiya riskini azaldır

Avropa Komissiyası Ukraynaya 1,5 milyard avroluq daha bir tranş ayırıb

Azərbaycanlı rejissorun ekran əsəri Kann Film Festivalının qısametrajlı filmlər müsabiqəsinə seçilib

Türk dövlətlərinin peykləri bütün TDT ölkələrinin xeyrinə istifadə edilə bilər

“İrs” jurnalının xorvat dilində ilk buraxılışının təqdimatı olub

Türkiyə Kuboku: “Trabzonspor” cavab matçına sərfəli nəticə ilə yollanacaq

İtaliya Kubokunda ikinci finalçının adı məlum olub

Premyer Liqa: “Liverpul” çempionluq yolunda vacib xal itirib

Husilər tərəfindən iki ticarət gəmisi və bir Amerika esminesi hücuma məruz qalıb

“Məhşər Divanı: Yalanın 17 anı” kitabında yalançı erməni tarixindən bəhs edilir

Tərtərdə “Şahin” hərbi-idman oyununun zona birinciliyinin qalibi müəyyənləşib

Bakıda Rusiya Kinosu Günlərinin təntənəli açılış mərasimi olub

Üzgüçülük üzrə açıq Azərbaycan çempionatı start götürüb

COP29 Sədrliyi ölkə pavilyonlarının təşkili üzrə müraciətlərin qəbuluna başlayıb

XİN: Azərbaycan BMT-nin insan hüquqları sahəsində müvafiq müqavilə qurumları ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir

Qurban Qurbanov: Finala vəsiqə qazanmaq xoş hissdir

DOST Agentliyində Keniya nümayəndə heyəti ilə görüş olub

“Neftçi”nin baş məşqçisi: Birinci oyundakı nəticə hər iki komandaya təsir etmişdi

Milli İncəsənət Muzeyində “Gizli və aşkar” adlı fərdi sərgi açılıb

Daha bir boksçumuz Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” “Neftçi”ni cavab oyununda da məğlub edərək finala yüksəlib

Bakıda Qırğız Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi olub

Qırğız Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzində sərgi açılıb

Özbəkistan media nümayəndələri DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində olublar

Azərbaycanın daha bir paraüzgüçüsü Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

ABŞ-ın Ukraynaya yeni hərbi yardım paketinin dəyəri bir milyard dollardır

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni formatın konturları ŞƏRH

ADA Universitetində “COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış” mövzusunda beynəlxalq forum keçirilib
Prezident İlham Əliyev forumda iştirak edib YENİLƏNİB -2 VİDEO

Ali qonağın şərəfinə dövlət ziyafəti  YENİLƏNİB

Ərdoğan: Müdafiə sənayesinin inkişafı yolunda məhdudiyyətlər mövzusu gündəlikdən çıxarılmalıdır

ABŞ Prezidenti Ukraynaya hərbi yardım haqqında qanunu imzalayıb

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun iclasında Nəsimi Rayon Məhkəməsinin müraciəti əsasında konstitusiya işinə baxılıb

İraq Prezidenti COP29-da iştirak etməyə dəvət olunub

Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyi “El País” qəzetində Ermənistan səfirliyinin əsassız ittihamlarına cavab verib

Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması tariximizə növbəti Zəfər səhifəsi yazdı - RƏY

Prezident İlham Əliyev və Prezident Sadır Japarov Bakıda Çingiz Aytmatovun abidəsinin açılış mərasimində iştirak ediblər  YENİLƏNİB-2

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Riyazül-Qüds” əsəri nəşr olunub

Baş nazirin müavini: Azərbaycan hər zaman özünü etibarlı tərəfdaş kimi göstərib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 iyul tarixli 308 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İlkin mediasiya sessiyası zamanı mediasiya xidmətinin göstərilməsinə görə haqqın və digər xərclərin məbləği”ndə və 2019-cu il 5 sentyabr tarixli 385 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mediasiya prosesinin həyata keçirilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar”da dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” 2001-ci il 7 noyabr tarixli 179 nömrəli, “Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 29 dekabr tarixli 622 nömrəli, “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə tipli kiçik qrup evlərinə qəbulu, qrup evlərini tərk etməsi, qrup evlərində xidmətin təşkili, həmçinin qrup evlərində uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel tarixli 111 nömrəli və “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinə qəbulu, həmin müəssisələri tərk etməsi, uşaq evlərində xidmətin təşkili, həmçinin uşaq evlərində uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel tarixli 112 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə tipli kiçik qrup evlərinə qəbulu, qrup evlərini tərk etməsi, qrup evlərində xidmətin təşkili, həmçinin qrup evlərində uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel tarixli 111 nömrəli və “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinə qəbulu, həmin müəssisələri tərk etməsi, uşaq evlərində xidmətin təşkili, həmçinin uşaq evlərində uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel .tarixli 112 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti” publik hüquqi şəxsin nəzdində “Gəncə Dövlət Aqrar Kolleci” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycanlı mütəxəssislər Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya uçan ilk türk kosmonavtın elmi təcrübələri ilə maraqlanırlar

® “Bakcell” bütün ölkəni bulvardakı konsertə çağırır

Bərdə Peşə Liseyində orta məktəblərin rəhbərləri üçün infotur təşkil edilib

Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda nümayiş olunur

Keniya “ASAN xidmət” konsepsiyası ilə maraqlanır

“Özbəkkosmos” kosmik texnologiyaları sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə maraqlıdır

Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı bəlli olub

“COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış” beynəlxalq forumu çərçivəsində Laçında keçirilən konfrans yekunlaşıb

Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

BDU-da Karyera Festivalı keçiriləcək

Türk Dövlətləri Təşkilatının kosmik agentlik rəhbərlərinin üçüncü toplantısı keçirilir

Fransa aviaşirkətinə məxsus təyyarə Bakıya qəza enişi edib

Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

UNEC-də “Qondarma erməni soyqırımı: iddialar və faktlar” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

Prezident İlham Əliyev və Prezident Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB-2 VİDEO

Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə bakalavriat və magistratura təhsili – vebinar

Naxçıvanda mobil rabitə siqnalları, televiziya və FM radio yayımlarının qəbul vəziyyəti monitorinq edilib

Mərkəzi Bankın sədri ABŞ-da maliyyə sahəsi ilə bağlı bir sıra görüşlər keçirib

Xarəzmli Şairə Şəmsin “Gözlərindəki bahar” poetik tablosu

ADPU-da Pedaqoji-psixoloji xidmət laboratoriyası açılıb

Azərbaycan-Əlcəzair enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib

“COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış” beynəlxalq forumunun iştirakçıları Laçında Həkəri Balıq Təsərrüfatı ilə tanış olublar

Prokurorluq əməkdaşları Mir Cəlal Paşayevin İçərişəhərdə yaşadığı evi ziyarət ediblər

UNEC-in nəzdində Sosial İqtisadi Kollecdə qlobal istiləşmənin yaratdığı problemlər müzakirə olunub

Qazaxıstanda HTP çərçivəsində təqaüdlə təhsil imkanı

İsrail aviasiyası Livanın cənubuna 14 hava hücumu həyata keçirib

Ombudsman: Böyük Britaniyanın minatəmizləmə sahəsində Azərbaycana göstərdiyi dəstək yüksək qiymətləndirilir

Özbək şairin “Söz lətafəti” əsəri Azərbaycan dilində nəşr olunub

Azərbaycan və Gürcüstan voleybol sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

Aparılan monitorinq nəticəsində 53 baş heyvanda bruselyoz xəstəliyinin törədicisi aşkarlanıb

Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü COP29-da iştiraka dəvət edilib

Respublikanın sabiq baş pediatrının intiharı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb YENİLƏNİB

Xətai rayonunda restoranın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

ƏƏSMN ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətinə görə fəxri fərmanla təltif edilib

“COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış” forumu Bolqarıstan mətbuatının diqqət mərkəzində olub

Azərbaycan avarçəkəni Türkiyədə iki medal qazanıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yeni internet informasiya resursu istifadəyə verilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin komitə iclasında hökumətin hesabatı müzakirə olunub

Region Liqası: Final oyununun yeri və başlama saatı açıqlanıb

Şəmkir və Gəncə şəhərlərində “Güclü cəmiyyətin zərif simaları" layihəsi çərçivəsində görüşlər keçiriləcək

Qədim pullar - FOTOREPORTAJ

Bakı Mühəndislik Universitetində “Mübariz” filminin təqdimatı olub

İşıqforu az, bəzəkli avtobuslarının sirri olan 30 milyonluq Kəraçi şəhərindən - REPORTAJ

“Le Monde” qəzeti Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqdan bəhs edən məqalə yayıb

Azərbaycan ərazisində aparılan paleoseysmoloji tədqiqatların nəticələri müzakirə olunub

Almaniya Prezidenti Türkiyədə rəsmi səfərdədir

Xüsusi nümayəndə: 2026-cı ilədək Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilana 40 min nəfər köçürüləcək VİDEO

Türkiyə yeni amfibiya gəmisinin dizayn işlərinə başlayıb

BDU tələbələri üçün İtaliyanın Trento Universitetində təhsil imkanı

Azərbaycanın Özbəkistanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı üçün yaxşı perspektivlər mövcuddur

Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə ABŞ Konqresinin üzvlərinə məlumat verilib

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü ilə AzTU-da yeni laboratoriya açılıb

Türkiyə XİN 1915-ci il hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb

® “Birbank Biznes”dən yeni müştərilərə özəl “Xoş gəldin” kampaniyası