Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

İQTİSADİYYAT

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda ESG prinsiplərinin həyata keçirilməsi beynəlxalq standartlara uyğunluğu artırır

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda ESG prinsiplərinin həyata keçirilməsi beynəlxalq standartlara uyğunluğu artırır

Bakı, 25 iyun, Samirə Quliyeva, AZƏRTAC

Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda ətraf mühitin qorunması, sosial məsuliyyət və şəffaf idarəetmə (ESG) prinsiplərinin həyata keçirilməsi sektorun davamlı inkişafını təmin edir və beynəlxalq standartlara uyğunluğu artırır. Bu prinsiplər, nəqliyyat sektorunun inkişafı ilə yanaşı, ətraf mühit və sosial məsuliyyətə olan təsirlərini də asanlaşdırır.

ESG Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda dərin dəyişikliklərə və inkişafa səbəb olan mühüm məsələlərdir. Bu prinsiplərin tətbiqi müasir dünyanın sosial və ekoloji mühitə təsirinin artırılmasında və sürətli inkişafda mühüm rol oynayır. Azərbaycan dəmir yollarında ESG prinsiplərinin tətbiqi, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin təkmilləşdirilməsi, maliyyə aktivlərinin idarə edilməsi və ümumi mühitdə davranış standartlarının artırılması tullantıların azaldılmasına kömək edə bilər. Bu prinsiplər həmçinin infrastrukturun səmərəliliyini və dəmir yollarının keyfiyyətini yüksəldə bilər ki, bu da nəqliyyat sisteminin səmərəliliyini və xidmətlərin genişləndirilməsini təmin edə bilər. Bu prinsiplər həm də Azərbaycan dəmir yollarında şəhərlərarası və beynəlxalq daşımaların sürətli və təhlükəsiz həyata keçirilməsinə imkan verir.

Ətraf mühitin mühafizəsi, sosial məsuliyyət və şəffaf idarəetmə kimi məsələlər insanların həyat keyfiyyətinin təmin edilməsində, cəmiyyətin inkişafında və planetimizin davamlılığında böyük rol oynayır. Bu prinsiplərin həyata keçirilməsi nəqliyyat infrastrukturunun müasir inkişafının və onun cəmiyyətə təsirinin artırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. İqlim dəyişikliyinin aradan qaldırılması, bioloji müxtəlifliyin qorunması, su və havanın təmizlənməsi, təbii ehtiyatların mühafizəsi, qlobal istiləşmə, bioloji müxtəlifliyin qorunması və ekosistemlərin bərpası istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Bu, insan fəaliyyətinin planetimizə təsiri ilə bağlı bəzi məsələləri həll etməyə çalışır.

Ətraf mühitin qorunması nəqliyyat sektorunda ESG prinsipləri çərçivəsində mühüm məsələdir. Bu prinsiplər şirkətlərə və təşkilatlara ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatların istismarı kimi önəmli məsələləri həll etməyə kömək edir. Nəqliyyat enerji istismarının əksəriyyətini təşkil edir və fosil yanacaqların istismarı ilə bağlı çoxsaylı emissiyalar yaradır. ESG prinsipləri avtomobil, aviasiya və dəniz nəqliyyatı kimi sektorların karbondan təmizlənməsini təşviq edir. Bu prinsiplər nəqliyyat sektorunda təbii ehtiyatların istismarı və idarə edilməsində dəyişikliklər tələb edir. Buraya neftin, suyun və digər təbii ehtiyatların qorunmasını və təbii ekosistemlərin mühafizəsini təmin edən tədbirlər daxildir. Nəqliyyat sektoru mühüm enerji istehsalçısı və istehlakçısıdır. Bu sektor mühüm mənbələr olaraq yanacaq sərf edir və mühərriklərin istismarı zamanı çoxlu CO2 və digər zərərli emissiyalar buraxır. Bu sektor ətraf mühitin qorunması, yeni texnologiyaların, elektrikli və alternativ enerji ilə işləyən nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi ilə mümkündür. Azərbaycanda da elektrikli avtomobillər və alternativ enerji istifadəsi ilə bağlı ciddi addımlar atılır.

Nəqliyyat sektorunda şəffaf idarəetmə prinsipləri maliyyə hesabatının, keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarının və müştəri məmnuniyyətinin təminat altına alınması ilə əlaqəlidir. Şəffaf idarəetmə sürücülər və sərnişinlər arasında etibar və layiqli xidmət təmin edir. Nəqliyyat sektoru sosial məsuliyyət prinsiplərini yerinə yetirməklə işçilərin ədalətli əmək hüquqlarını təmin etməlidir. İş münasibətləri, təhlükəsizlik standartları və sosial müdafiə proqramları da bu sektorda vacibdir. Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi üçün enerji səmərəliliyinin artırılması, alternativ enerji mənbələrinin tətbiqi ilə məşğuldur.

Nəqliyyat sektorunda şəffaf idarəetmə prinsipləri maliyyə hesablarının sabitləşdirilməsi, keyfiyyət standartlarının və müştəri məmnuniyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması ilə əlaqələndirilir. Nəqliyyat şirkətlərinin idarəetmə strukturları və prosesləri açıq və şəffaf olmalıdır. Məsələn, bilet satışı və müştəri xidmətləri də daxil olmaqla, müştərilər və təşkilatlar arasında əminlik və dəqiqlik vacibdir.

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda ESG prinsiplərinin tətbiqi sektorun inkişafında, enerji istehsalı və istifadəsində mühüm məhdudiyyətlər və keyfiyyət standartları ilə birgə mühafizə edilir. Bu prinsiplər sosial məsuliyyət və ətraf mühitin qorunması üçün də böyük bir addım təşkil edir. İcra olunan bu tədbirlər Azərbaycanın daxilində və beynəlxalq səviyyədə nəqliyyat sektorunun daha sürətli inkişaf etməsinə kömək edir.

Elektrikli nəqliyyatın inkişafı və alternativ enerji istifadəsi

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda ESG standartlarının izlənməsi və qarşılanması fəal şəkildə təmin edilir. Elektrikli avtomobillər bir neçə ildir sürətlə inkişaf edir. Müxtəlif markalar, o cümlədən “Tesla”, “Nissan”, “Chevrolet” və digərləri bu bazara daxildir.

Azərbaycanda son illərdə elektrikli avtomobillərin və digər elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi ciddi məsələ kimi qarşılanır. Bu nəqliyyat vasitəsi yanacaqla işləməyən, şəffaf enerji istehsalını və az CO2 emalını təmin edir. Azərbaycan, elektrikli avtomobillər, hibrid nəqliyyat vasitələri və elektrikli avtobuslar kimi təhlükəsiz və çevik alternativlərə yatırım edir. Hidrogen mühərrikləri, biotoplama və yenilikçi enerji mənbələri nəqliyyat infrastrukturunu dəyişir və təbii resursların sürətli istismarını azaldır. Şəhər nəqliyyatında enerji doldurma məntəqələrinin və alternativ enerji mənbələrinin inkişafı ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir. Şəhər mərkəzində enerji doldurma məntəqələri elektrikli nəqliyyat üçün layihələr və mühərriklərin istifadəsinin yüksəkliyi ilə təmin olunur. Bu infrastruktur, ətraf mühitin qorunmasında və enerji effektivliyində ciddi rol oynayır. Şəhər mərkəzlərində daha sərfəli, zənginləşmiş infrastrukturların təşkili elektrikli avtomobillərin daha rahat və geniş istifadəsinə imkan verir. Nəqliyyat sektorunda fosil yanacaqların istifadəsini azaltmaq və alternativ enerji mənbələrini artırmaq Azərbaycan üçün də vacibdir. Elektrikli avtomobillər, hibrid nəqliyyat vasitələri və hidrogen mühərrikləri ilə çalışan nəqliyyat sistemləri təbii sərvətlərin idarə olunması ilə ətraf mühitin qorunmasına kömək edir. Aşağı və sıfır emal edən nəqliyyat texnologiyalarının tətbiqi hava keyfiyyətinin və cəmiyyət sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.

Elektrik nəqliyyatının inkişafı və alternativ enerjidən istifadə sürətlə dəyişən müasir dünyada böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədəki inkişaf çevik və dəyişən strukturları təmin edən, eyni zamanda, ətraf mühitimizi qoruyan bir yanaşma ifadə edir: “Elektrikli avtomobillər yanacaqdan asılı olmayan enerji istehsal edir və bu, onları müstəqil enerji istehsalına çevirir. Bu, yanacaq bazalı nəqliyyatın sərbəstliyini və sürətini artırır. Azərbaycanda elektrikli nəqliyyatın inkişafı son illərdə dəyişən tərəfdaşlıq və dəstək nəticəsində sürətlə inkişaf edib. Azərbaycan hökuməti elektrik nəqliyyatının yayılmasını təşviq etmək üçün müxtəlif maliyyə dəstəyi verir. Dövlətin verdiyi maliyyə dəstəyi elektromobillərin daha geniş yayılmasını və daha keyfiyyətli olmasını təmin edir. Bu, alıcılara və vətəndaşlara bu texnologiyalardan istifadə etməyə kömək edir. Elektrikli avtomobillərin populyarlığı artdıqca, Azərbaycanda enerji doldurma məntəqələrinin sayının artması gözlənilir. Bununla da şəhərlərdə və regional yol şəbəkələrində daha çox enerji doldurma məntəqələrinin yaradılması təşviq ediləcək. Hökumət bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə və havanın təmizlənməsi üçün elektrik nəqliyyatının inkişafını dəstəkləmək üçün maliyyə və vergi güzəştləri verəcəkdir”.

Karbon emissiyası ilə mübarizə

Nəqliyyat sektorunda karbon emissiyaları bütün dünyada atmosferə atılan karbon qazı (CO2) kimi istixana qazlarının artmasına səbəb olur. Bu emissiyaların nəqliyyatda payı fərqli ola bilər, lakin ümumilikdə bu, ümumi CO2 emissiyalarının payıdır. Atmosferə ən çox karbon emissiyası buraxan ölkələr və bununla mübarizə məsələsi son dövrlərdə dünya gündəminin ən vacib məsələlərindən biri olub. Karbon emissiyası əsasən fosil yanacaqların (məsələn, qaz, neft, və kömür) istifadəsi nəticəsində yaranır və atmosferdəki karbon dioksidi və digər qlobal istilik qazlarının həcmində artışa səbəb olur. Bu isə dünyada iqlim dəyişikliyinə, buzların əriməsinə, dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər.

Ən çox karbon emissiyası buraxan ölkələr, əsasən ən böyük iqtisadiyyata və enerji tutumlu sektorlara malik ölkələrdir. Bu ölkələr arasında Çin, ABŞ, Rusiya, Hindistan və Avropa Birliyi ölkələri daha çox üstünlük təşkil edir. Bu ölkələrdə kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, enerji istehsalı və sənayenin yüksək səviyyədə olduğu müşahidə edilir ki, bu da daha çox enerji tələb edən proseslər nəticəsində daha çox karbon emissiyası ilə nəticələnir.

Buna baxmayaraq, son illərdə bu məsələ ilə mübarizə intensivləşib. Beynəlxalq təşkilatlar, bir çox ölkələrin hökumətləri prosesləri sürətləndirmək və ya daha az karbon emissiyası yaratmaqla iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmağa çalışırlar. Paris sazişi kimi qlobal müqavilələr və razılaşmalar da bu məqsədlə dünya miqyasında həyata keçirilir. Həmçinin karbon balansının qorunması və təmin edilməsi məqsədilə ölkələrarası əməkdaşlıqlar qurulur və müqavilələr imzalanır.

Azərbaycan da enerji resursları zəngin bir ölkə olaraq, enerji sektorunda mərkəzi rol oynayan və bu sektorda ciddi karbon emissiyası yaradan bir ölkədir. Lakin son illər ölkədə iqlim dəyişikliyinə uyğun enerji siyasətinin hazırlanmasına başlanılıb və bu sahədə fəaliyyət gücləndirilib. Azərbaycanda karbon emissiyasının azaldılması üçün nəzarətli qaydaların tətbiqi və yeni enerji texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi vacibdir. Azərbaycan enerji sektorunda alternativ enerji mənbələrinin inkişafına dəstək verərək, həm də enerji effektivliyi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələr həyata keçirir. Belə ki, Azərbaycan enerji mühəndisliyi sahəsində təcrübələrə sərmayə qoymaqla, mühəndisliyin keyfiyyətini artırmaq, yenilənən enerji mənbələrinə keçid edərək, vətəndaşları enerji effektiv texnologiyaları ilə tanış etmək kimi məqsədlər qarşıya qoyub.

Azərbaycanın karbon tullantılarının azaldılması prosesinin uğurlu olması üçün bir neçə mühüm işlər görülməlidir:

- Azərbaycanın günəş, külək və hidroenerji kimi yenilənən enerji mənbələrinə dəstək verməsi və bu sahədə sərmayələr qoyması əhəmiyyətlidir. Ölkənin potensialı bu mənbələr üçün əlverişlidir və bu, karbon emissiyasının azaldılmasına və enerji effektivliyinə dəstək verəcək.

- Azərbaycanın enerji istehsalı və istifadəsi proseslərində effektivliyin artırılması, texnologiyaların təkmilləşdirilməsi və enerji itkilərinin azaldılması mühüm rol oynayır.

- Azərbaycan üçün həm iqtisadi müəssisələr, həm də hökumətin nəzarət etdiyi proqramlar vasitəsilə dekarbonizasiya istiqamətində addımlar atması vacibdir. Bu proqramlar sənaye, nəqliyyat və mədən iqtisadiyyatının karbon emissiyalarını azaltmaq üçün təşviq edilməlidir.

- Azərbaycanın Paris sazişi və digər beynəlxalq iqtisadi ittifaqlarla əməkdaşlıq edərək iqlim dəyişikliyini dünya səviyyəsində müzakirə etməsi vacibdir.

- Azərbaycan iqtisadiyyatında iqlim dəyişikliyinə və karbon emissiyalarının azaldılmasına uyğun enerji siyasətinin işlənib hazırlanmasına diqqət yetirilməlidir.

Nəqliyyat sektorunda əmək hüquqları və təhlükəsizlik üzrə standartlar qorunur

Nəqliyyat sektorunda əmək hüquqları və təhlükəsizlik üzrə standartlar qorunur. Belə ki, nəqliyyat şirkətləri maliyyə hesabatlarında dəqiqlik və şəffaflığı təmin edir, keyfiyyət standartları və müştəri xidmətləri yüksək səviyyədə saxlanılır, şirkətlərin şəffaf idarəetmə strukturları və prosedurları qorunur. Nəqliyyat sektorunda işçilərin hüquqlarının qorunması və əməyin mühafizəsi standartlarının təkmilləşdirilməsi üçün gücləndirilmiş qanunvericilik mövcuddur. Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda şəffaf idarəetməyə keçid, son illərdə dövlət tərəfindən ciddi bir yanaşma ilə dəstəklənir. İlk növbədə, qanunvericilik vasitəsilə nəqliyyat sektorunda şəffaf idarəetmənin təmin edilməsi vacibdir. Dövlət siyasəti və normativ-hüquqi baza inzibati prosesləri və təhlükəsizlik standartlarını müəyyən etməklə şəffaf idarəetmə üçün vacib olan rəqəmsal infrastrukturu dəstəkləməlidir.

Şəffaf idarəetmənin əsasında rəqəmsallaşdırma və informasiya texnologiyalarının rolu vacibdir. Nəqliyyat sektorunda elektron qeydiyyat sistemi, onlayn xidmətlər, məlumat platformaları və birləşmiş məlumat bazaları tətbiq edilməlidir. Bu, ictimaiyyət və iş adamlarının lazım olan məlumatlara asanlıqla daxil olmasını təmin edir. İdarəetmə prosesləri, layihələr, tariflər, xərclər və digər məlumatlar haqqında ictimai məlumatın geniş şəkildə paylaşılması vacibdir. Dövlət və özəl sektor tərəfindən həyata keçirilən layihələr və inkişaflar barədə məlumatlar, vətəndaşların və iş adamlarının şəffaf bir mühitdə iştirak etməsinə imkan verir. Şəffaf idarəetmə prosesləri müvafiq hesabat mexanizmləri ilə dəstəklənməlidir. İdarəetmə orqanları, şirkətlər və digər təşkilatlar, işlərinin nəticələri barədə hesabat verməlidirlər. Bu, səlahiyyətli orqanların nəqliyyat sektorundakı fəaliyyətlərə nəzarət etməsini, keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarının qorunmasını təmin edir. Dövlət və özəl sektor tərəfindən idarə olunan nəqliyyat təşkilatlarının, beynəlxalq əməkdaşlıq və mübadilə proqramları vasitəsilə idarəçilik təcrübələrinin artırılması təşviq edilməlidir. Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda şəffaf idarəetməyə keçid dövlət və cəmiyyətin bütün tərəfləri üçün faydalıdır.

Azərbaycanda ESG prinsiplərinin qardaş ölkə Türkiyə ilə müqayisəsinə baxdıqda görərik ki, idarəetmə sahəsində Türkiyə son illərdə korporativ idarəetmə standartlarını yüksəltməyə çalışır. Lakin, bazarda hələ də şəffaf və ədalətli idarəetmə standartlarına çatmaqda çətinlik çəkən şirkətlər var. Azərbaycanda isə idarəetmə prinsipləri və korporativ idarəetmə inkişaf edir. Son illərdə, daha şəffaf və keyfiyyətli idarəetmə təcrübələrinə doğru addımlar atılır.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və Azərbaycan Mətbuat Şurasının ilə kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri arasında keçirdiyi iqlim təşəbbüsləri müsabiqəsinə təqdim olunur.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

ABŞ mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışından yazır

Şuşada Türk Xəbər Agentlikləri Alyansının İcraiyyə Komitəsinin 1-ci iclası keçirilib

Mərkəzi Asiya mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşada mediaforumdakı çıxışını geniş şəkildə işıqlandırıb

Qlobal Media Forumun iştirakçıları Şuşa şəhəri ilə tanış olublar

Antalya hava limanı yeni rekorda imza atıb

Yusuf Özkır: Təlim və birgə layihə işlərini həyata keçirmək ATNA-ya üzv ölkələr üçün faydalı olar

İstanbulda meşə yanğını, Türkiyənin müvafiq qurumları səfərbər edilib

Bekzat Zhusip: Şuşanın bərpa olunduğunu görmək çox xoşdur

ŞKTC mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa Forumundakı çıxışına geniş yer ayırıb

Dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsi yekunlaşıb

Qubada mərhum jurnalist Raşbil Zaxaryayevin 85 illiyinə həsr olunan sərgi açılıb

Bülənt Ovacık: Saxta xəbərlər yayımlanan zaman onların qarşısı operativ şəkildə alınmalıdır

İtaliya mediası Azərbaycan Prezidentinin II Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlərdən yazıb

Vətən müharibəsi şəhidinin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib

MENA-nın baş redaktoru: Bizim öz baxışımızı aydınlaşdırmaq üçün Şuşa Forumu kimi tədbirlərə ciddi ehtiyacımız var VİDEO

“Reuters” və “Politico” Prezident İlham Əliyevin Şuşa mediaforumundakı çıxışından yazıb

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri: Texnologiyalar inkişaf etdikcə feyk xəbər problemi özünü ən asan və sürətli formalarda büruzə verir

Naxçıvanda ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Vüqar Əliyev: Türk Xəbər Agentlikləri Alyansı Türk dünyası xəbərlərinin toplandığı struktur rolunu oynamalıdır

II Şuşa Qlobal Media Forumunda dezinformasiyanın yayılma arealının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb YENİLƏNİB

Avropa Universitet Oyunları: Azərbaycan badmintonçularından ibarət komanda Macarıstana qalib gəlib

İkinci Şuşa Qlobal Media Forumu Rumıniya və Bolqarıstan mediasının diqqət mərkəzindədir

Gürcüstanda 90 yaşdan yuxarı 12 mindən çox pensiyaçı var

Prezident İlham Əliyevin İkinci Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışı mühüm mesajlarla zəngin oldu - ŞƏRH

Numan Kurtulmuş: NATO qlobal gərginliyin azaldılmasına çalışmalıdır

Ukrayna mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa mediaforumundakı çıxışını geniş işıqlandırıb

Əl-Cəzirənin şöbə müdiri: Qərb mətbuatında xəbər başlıqlarının seçimi çox qərəzlidir

Şuşa Forumunda dezinformasiyaya qarşı daha davamlı cəmiyyət qurmağın yolları müzakirə edilib

“Zəfər çələngi” və “Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar” kitablarının virtual təqdimatı keçirilib

Şuşa Forumu çərçivəsində “Texnologiya və dezinformasiya” mövzusunda paralel müzakirələr keçirilib

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim edib VİDEO

ABŞ-ın MTP klubunun təsisçisi: Qarabağın qısa müddətdə belə inkişaf edə biləcəyini gözləmirdik

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bakıda Özbəkistan Kino Günlərinin açılışı olub

BŞDYPİ yağışlı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Valeria Giannotta: Şuşa 2021-ci ildə xarabalıq vəziyyətində idi

İkinci Şuşa Qlobal Media Forumu dünya mətbuatının diqqət mərkəzindədir  YENİLƏNİB

Hakimliyə namizədlərə yazılı imtahan keçirilib

Montaser Marai: Media olaraq biz narrativlərin mötəbərliyini sorğulamalıyıq VİDEO

Mixail Qusman: İnformasiya müharibələri siyasi rejimdən asılı olmayaraq bütün ölkələrdə rast gəlinən fenomendir VİDEO

AMEA prezidenti Xocalı şəhərində arxeoloji ekspedisiyanın işi ilə tanış olub

“TRT World” kanalının aparıcısı: Bəzi xəbər agentlikləri Azərbaycanı hədəfə almışdılar

Leysan xarakterli yağış yağıb – FAKTİKİ HAVA

Hikmət Hacıyev: COP29-la bağlı çox güclü dezinformasiya kampaniyası ilə üzləşmişik VİDEO

Prezidentin köməkçisi: Düzgün məlumatın paylaşılması cəmiyyət üçün olduqca vacibdir VİDEO

Daşaltı Dərin Quyu seysmik stansiyasında işlərin birinci mərhələsi başa çatdırılıb

Hikmət Hacıyev: Dezinformasiya Azərbaycan xalqına qarşı psixoloji müharibəyə çevrilib VİDEO

Şəkidə avtomobil iaşə obyektinə çırpılıb, beş nəfər xəsarət alıb

BDU “Webometrics”də “Şəffaflıq” indikatoru üzrə ölkə birincisidir

Gürcüstan mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumundakı çıxışını geniş işıqlandırıb

MN: Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub

DİN: İtkin düşən Şirvan sakini Bakıda tapılıb

Qvatemalada 6,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

Şuşada 2-ci Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib
Prezident İlham Əliyev Forumda iştirak edib  YENİLƏNİB - 2 VİDEO

Livanın cənubunda silsilə partlayışlar baş verib

Bu gün DİM hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçirir

Tramp andiçmə mərasimindən əvvəl Ukraynadakı münaqişəni həll edəcəyinə söz verib

Göbələk depressiyadan qurtulmağa kömək edir

Boliviya - Çili sərhədində avtobusla yük maşını toqquşub, 16 nəfər ölüb

Yunanıstanda bir gündə 45 meşə yanğını baş verib

Marneulidə Beynəlxalq Şahmat Gününə həsr olunmuş turnir keçirilib

Qırğızıstan informasiya agentliyi Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumundakı çıxışından yazıb

Gürcüstan və Avstriya parlamentariləri Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə ediblər

Naxçıvanda gömrük sahəsində yüksək nailiyyətlər üçün ticarətin asanlaşdırılması imkanları nəzərdən keçirilib

Türkiyə mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa mediaforumundakı çıxışını geniş işıqlandırıb

Əməkdar artist Fuad İbrahimov haqqında “Euronews” telekanalında süjet yayımlanıb

“Kazinform”: AQEM-in baş katibi Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşlərdə COP29-un əhəmiyyətini qeyd edib

İtaliyada zəncirvari qəza: bir ölü, 17 yaralı var

Fransada parçalanmış parlament koalisiya hökumətinin qurulması prosesinə başlayır

Azərbaycan klubu Qubada keçirilən beynəlxalq basketbol turnirində mübarizəni dayandırıb

MN: “Birləşdik - 2024” təlimində iştirak edən heyətimiz Vətənə qayıdıb

İkinci Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib

Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının çox böyük gələcəyi var

Şanxayda Qədim Misir eksponatları sərgisinə rekord sayda ziyarətçi gəlib

Prezident: Pakistan mediasında hər zaman qardaş dəstəyi görmüşük

Azərbaycan Prezidenti: Biz gözəl bilirik ki, ən çox karbon tullantıları istehsal edən böyük ölkələr hansılardır

Prezident İlham Əliyev: Biz istəyirik ki, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 həmrəylik tədbiri olsun

Prezident: Afrika İttifaqının bir çox üzvləri ilə fəal təmaslarımız var

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini iki dəfə artırmaq bizim hədəfimizdir

Prezident İlham Əliyev: Atdığımız bütün addımlar əsas məqsədi güdür: iqtisadi və siyasi müstəqilliyimizi daha da gücləndirmək

Prezident: Yaşıl enerji ilə bağlı bir çox məqamlar insanları və qərar qəbul edənləri düşünməyə vadar edir

Prezident: Torpaqlarımızı azad etmək üçün lazım olsaydı, daha 17 il gözləyərdik

Azərbaycan Prezidenti: Sülh və ərazilərimizin azad edilməsi naminə bütün şəxsi emosiyalarımı kənara qoymalı idim

Prezident İlham Əliyev: Ümid edirəm ki, seçkilərdən sonra ABŞ-da və Avropada Azərbaycan haqqında daha yaxşı anlayış olacaq

BMT Ümumdünya Şahmat Gününü dayanıqlı inkişaf kontekstində qeyd edib

Azərbaycan Prezidenti: Britaniyada bütün liderlər mənə Ermənistan, sülh sazişi haqqında suallar verirdilər

Prezident: Avropa bir tərəfdən bizdən qaz hasilatını artırmağı xahiş edir, digər tərəfdən bunu maliyyələşdirmir

Türkiyədə növbəti aeroportun açılışı olacaq

Bir sıra dövlət qurumlarının və şirkətlərin mətbuat katiblərinin “Neft Daşları”na səfəri təşkil olunub

Azərbaycan Prezidenti: Bizim ABŞ-la münasibətlərimiz demək olar hər zaman sabit olub

Prezident İlham Əliyev Qlobal Media Forumunda Paşinyanın Britaniyada onunla görüşdən imtina etməsi barədə danışıb VİDEO

Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanla normallaşma prosesində irəliləyiş baş verir VİDEO

Prezident İlham Əliyev: Biz Qlobal Cənubla Qlobal Şimal arasında körpülər qururuq

Bank kartlarına kiberhücumlar edən şəbəkə üzvləri həbs ediliblər VİDEO

Belarus nəşri: Üç onillik ərzində Azərbaycan Cənubi Qafqazda strateji tərəfdaşlığımızın etibarlı dayağına çevrilib

Fərrux Mahmudov: Qubada basketbol turnirinin keçirilməsi bölgələrdə bu idman növünün inkişafına müsbət təsir edəcək

Prezident: Bizim COP heyətimiz çox səmərəli işləyir

Azərbaycan Prezidenti: Bəzi ölkələr hələ də kolonializmdən əziyyət çəkir və biz onlara kömək etmək istəyirik

Prezident İlham Əliyev: Region ölkələri ilə sıx əlaqələr bizə imkan verdi ki, iqtisadi problemlərin böyük əksəriyyətini həll edək

Azərbaycanın basketbol klubu beynəlxalq turnirdə ilk oyununu keçirib