Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar: 2002-ci ilin iyulu

Bakı, 4 oktyabr, AZƏRTAC

AZƏRTAC müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar xalqımızın Ulu Öndərinin parlaq, zəngin və şərəfli həyat yolunun əsas məqamlarını, bənzərsiz siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini - xalqa bağışlanmış ömrünün anlarını xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir.

XXX

2 iyul. Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan Polisi Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi və nitq söylədi.

4 iyul. Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı - İstiqlaliyyət günü münasibətilə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbulda iştirak etdi.

9 iyul. Almaniya Federativ Respublikasının dövlət katibi Aksel Gerlaxın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü.

10 iyul. Şərqi Azərbaycan ostandarı Məhəmmədəli Sübhanullahi başda olmaqla İran nümayəndə heyətini qəbul etdi.

11 iyul. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı Hilmi Özkökü və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi.

15 iyul. Azərbaycanın elektrik enerjisi sistemində baş vermiş qəza ilə əlaqədar müşavirə keçirdi.

16 iyul. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasında nitq söylədi.

İtaliya, Avropa Şurası və Rusiya nümayəndə heyətləri ilə görüşlər keçirdi.

17 iyul. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ikinci Avropa departamentinin direktorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi.

19-20 iyul. Ukraynada səfərdə oldu. Səfər çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma, ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Asiya ölkələri üzrə əlaqələndiricisi Uilyam Teylorla görüşlər keçirdi. Ukraynada yaşayan azərbaycanlılarla görüşdü. GUÖAM üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının sammitində çıxış etdi.

22 iyul. Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi.

23 iyul. Misir Ərəb Respublikasının milli bayramı - İnqilab günü münasibətilə bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi mərasimdə iştirak etdi.

27 iyul. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi məzunlarının buraxılışına həsr olunmuş mərasimdə iştirak etdi və nitq söylədi.

XXX

Respublikada ictimai-siyasi sabitliyin, asayişin, qanunçuluğun bərqərar olmasında daxili işlər orqanlarının rolunu yüksək qiymətləndirən Prezident Heydər Əliyev 2002-ci il iyulun 3-də Azərbaycan Polisi Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə şəxsən iştirak edərək xidməti fəaliyyətlə bağlı fikirlərini açıqladı. Ulu Öndər bu sahədə həyata keçirilən islahatlardan danışdı, hüquq-mühafizə orqanlarının, o cümlədən polisin, Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırmağın vacibliyini vurğuladı.

Ulu Öndər çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycandakı daxili ictimai-siyasi sabitlik MDB ölkələrində nümunə kimi göstərilir. Ölkəmizdəki möhkəm sabitlik bir tərəfdən cinayətkarlıqla mübarizə, polisin öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməsi, ikinci tərəfdən isə vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün dövlətin yaratdığı təminat nəticəsində mümkün olub.

“Əgər vətəndaş istədiyi vaxt evindən rahat çıxıb harasa gedirsə, axşam haradasa istirahət edə bilirsə, şəhərin hər hansı hissəsinə rahat gedə bilirsə, demək bizim polis, Daxili İşlər Nazirliyi sabitliyi, asayişi, eyni zamanda, insanların hüquqlarını təmin edirlər. Sizin vəzifəniz budur və bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək lazımdır”, - deyə Heydər Əliyev çıxışında vurğuladı.

Prezident polisin fəaliyyətindəki nöqsanları da göstərməklə yanaşı, daxili işlər orqanlarına olan inamını dilə gətirdi.

Sitat: Daxili İşlər Nazirliyi, polis Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində durub, bundan sonra da duracaqdır. Biz daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik və siz üzərinizə düşən vəzifələri bundan sonra da yerinə yetirməlisiniz. Bir daha deyirəm, mən Azərbaycanın Prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə inanıram, sizə arxalanıram. Bu güc ilə və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf etdirəcəyik və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcəyik.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev beynəlxalq aləmdə güclü təsir imkanlarına malik dövlətlərlə, o cümlədən ABŞ-la diplomatik münasibətlərin genişləndirilməsinə böyük önəm verirdi. Azərbaycanla ABŞ arasında energetika sahəsində işbirliyinin təməli də məhz həmin dövrlərdə qoyuldu. Xəzərin Azərbaycan sektorunda karbohidrogen ehtiyatlarının ABŞ-ın və digər xarici ölkələrin aparıcı şirkətləri ilə birgə işlənməsi barədə aparılan danışıqlar uğurla başa çatdı və 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Beləliklə, Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığında ilk tarixi addım atıldı və sonrakı illərdə münasibətlər strateji partnyorluq istiqamətində inkişaf etməyə başladı.

2002-ci il iyulun 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli bayramı - İstiqlaliyyət günü münasibətilə ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbulda çıxış edən Ulu Öndər Azərbaycanın bu əlaqələrdən geniş mənada bəhrələnmək istədiyini vurğuladı: “Bizim xalqımızı bu yolla getməyə sövq edən o fikir deyil ki, sadəcə, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir ölkə ilə bizim iqtisadi əlaqələrimiz olsun. İlk növbədə o fikirdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əldə etdiyi ümumbəşəri dəyərlərdən xalqımız faydalansın və ölkəmiz bir müstəqil dövlət kimi daim tərəqqi və demokratiya yolu ilə getsin. Bizim bu dostluğumuz davam etmiş və ötən illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizin zəiflənməsinə, yaxud ona hansısa bir tərəfdən xələl gətirilməsinə heç vaxt yol verməmişik. Bu münasibətlərimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif şirkətləri ilə Azərbaycan arasında çox geniş və faydalı iqtisadi əlaqələrin yaranmasını təmin etmişdir”.

Xatırladaq ki, ölkələrimiz arasında indiyədək 86 sənəd imzalanıb və genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılıb.

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış neft strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında baza rolunu oynayır və 30 ilə yaxındır ki, siyasi-iqtisadi dividendlər gətirərək xalqımızın mənafelərinə xidmət edir. Bu baxımdan dövlət başçısının 1999-cu il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) neft və qazdan əldə edilən gəlirlərin toplanmasında, səmərəli idarə edilməsində və gələcək nəsillər üçün saxlanmasında xüsusi rola malikdir.

2002-ci il iyulun 16-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasında bu barədə danışan Ulu Öndər neft strategiyasının məqsəd və hədəflərini diqqətə çatdırdı.

Sitat: Biz Azərbaycanda neft strategiyasını hazırlayıb həyata keçirməyə başlayarkən qarşımıza əsas bir böyük məqsəd kimi vəzifə qoymuşuq: Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri olan neft və qaz yataqlarının xarici şirkətlərlə onların investisiyalarının cəlb olunması vasitəsilə mənimsənilməsini və işlənilməsini təşkil edərək, bunun nəticəsində zəngin yataqlarımızdan neft-qaz hasilatını təmin etmək və təbiidir ki, bunların hamısını Azərbaycanın mənafelərinin təmin olmasına yönəltmək. Yəni bu strategiya yalnız və yalnız Azərbaycanın mənafeləri üçün həm işlənib hazırlanıb, həm də həyata keçirilir.

Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə milli mətbuatın inkişafını diqqətdə saxlayır, jurnalistlərin işini yüksək qiymətləndirərək deyirdi: “jurnalist əməyi qeyri-adi əməkdir. Böyük səy, zəhmət, cəsurluq, hünər, fədakarlıq, öz peşəsinə vurğunluq tələb edən əməkdir”. KİV nümayəndələri də öz növbəsində Ulu Öndəri jurnalistlərin dostu adlandırırdı.

2002-ci il iyulun 22-də Milli Mətbuat gününə həsr olunmuş mərasimdə iştirak edən Ulu Öndər Azərbaycan mətbuatından gözləntilərini açıqladı və jurnalistlər qarşısında duran ümdə vəzifələrdən bəhs etdi. Həmin çıxışdan bu günümüz üçün də aktuallıq kəsb edən bəzi məqamları bir daha xatırlatmaq yerinə düşər.

Heydər Əliyevin Milli Mətbuat Günü münasibətilə keçirilən mərasimdəki nitqindən

• Jurnalistikanın əsas vəzifələrindən biri cəmiyyətdə, onun bütün sahələrində olan mənfi halları aşkara çıxarmaq, göstərmək və millətimizi, xalqımızı, cəmiyyətimizi bundan xilas etmək olmalıdır. Bizim jurnalistika bunu edibdir. Amma mən arzu edərdim ki, bu məqsədi daha da uğurla həyata keçirsin.

• Mən jurnalistlərin dostu elan olunmuşam. Keçən dəfə dedim, mən bunu qiymətləndirirəm... Yeni tarix Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqədar olan tarixdir. Yeni jurnalistlər nəsli gəldi. Bu da çox gözəldir. Ancaq həm keçmişdən qalanlar, həm də yeni gələnlər – hamısı çalışmalıdır ki, bizim informasiya orqanlarını, mətbuatı, qəzetlərimizi cazibədar etsinlər. Sensasiyalı materiallar verməklə yox, həqiqəti açıq-aydın aşkara çıxarmaqla.

• Mən iqtidarın nümayəndəsi kimi, hər bir jurnalistə çox minnətdar olacağam ki, iqtidara, Prezident kimi mənə bəlli olmayan hansısa səhvi, yəni haradasa pis görülən işi, bizə zərər verən halları siz üzə çıxarasınız və biz də bundan istifadə edib o nöqsanların, səhvlərin aradan qaldırılması ilə məşğul olaq. Qısası, mən istəyirəm ki, siz iqtidara kömək edəsiniz. Mən istəyirəm ki, iqtidarda kimin olub-olmamasından asılı olmayaraq, müstəqil Azərbaycanın inkişafına kömək edəsiniz. Köməyiniz də birinci növbədə öz jurnalist qələminizlə nöqsanları, qüsurları, çatışmazlıqları obyektiv, ədalətli şəkildə aşkara çıxarmağınız və xeyirxah niyyətlərlə bu sahədə Azərbaycan iqtidarı ilə əməkdaşlıq etməyiniz olardı.

• Mən sizinlə dostluğumuza sadiqəm. Çalışacağam ki, bunu pozmayım. Siz də çalışın ki, dostluğumuz pozulmasın. Əmin ola bilərsiniz ki, jurnalistlərin dostu kimi, bu adı daşımaq üçün mənim tərəfimdən bundan sonra nə mümkündürsə ediləcəkdir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Bakıda hərbçilər arasında güləş üzrə dünya çempionatına yekun vurulub

Bakıdakı Rus evi dekabr ayı üçün tədbirlər proqramını açıqlayıb

İstanbulda İƏT-in İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Daimi Komitəsinin Nazirlər Toplantısı keçirilir

Qarabağ Regional DOST Mərkəzində Reabilitasiya Məntəqəsi istifadəyə verilib

“Euronews” telekanalı Bakıda keçirilən SPECA-nın Zirvə görüşü haqqında reportaj yayımlayıb

Akademik İsa Həbibbəyli Ankarada TÜBİTAK başqanı ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

İİTKM və CAREC arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Roma Papası hərbi xərcləri aclıqla mübarizəyə yönəltməyə çağırıb

Tanınmış kinorejissor Akif Rüstəmov evində ziyarət edilib

“Şükran günü” qorxu filmi növbəti mövsümlə ekranlara geri qayıdır

Türkiyə Dünya İqlim Fəaliyyəti Sammitinə ev sahibliyi etmək niyyətindədir

Bakıdakı dünya çempionatında son günün qalibləri mükafatlandırılıblar

Bakı Dövlət Sirki Yeni il proqramı təqdim edir

Film layihələri müsabiqəsinin yekunlarına həsr edilmiş brifinq keçirilib

Slovakiya-Ukrayna sərhədində yük maşınlarının uzun növbəsi yaranıb

Yeni Zelandiyada 100 ildə ilk dəfə olaraq vəhşi təbiətdə kivi quşunun iki balası yumurtadan çıxıb

BMT-nin forumunda Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətindən danışılıb

“Narkomaniya və məişət zorakılığına qarşı mübarizədə vətəndaş məsuliyyəti” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Tehranda hava çox çirkləndiyinə görə məktəbləri bağlayıblar

Çexiyanın xarici işlər naziri Azərbaycanın sülh səylərini müsbət qiymətləndirib

Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatının son günündə 3 medal qazanıblar

Cənubi Çexiyada qar fırtınası səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

“Bilim Bakı”da “Kiçik sahibkarlar, böyük hədəflər” proqramının bağlanış tədbiri keçirilib

“Qarabağ” və “Azəryol” komandaları böyükhesablı qələbə qazanıblar

Azərbaycanın COP28-dəki pavilyonu Qarabağla bağlı haqq səsimizin daha geniş kütləyə çatdırılmasına imkan yaradacaq

Qərbin qaranlıq keçmişi: Afrika müstəmləkələrində kölə alveri

Fu Hua: Sinxua və AZƏRTAC müasir çağırışlar fonunda əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməlidir VİDEO

Pedaqoji Universitetdə Beynəlxalq Əlillər Günü qeyd olunub

BŞTİ: Ümumi təhsil müəssisələrində dezinfeksiya işlərinə başlanılıb

ABŞ Yaşıl İqlim Fonduna 3 milyard dollar ayıracaq

Tarix Muzeyinin yeni qurulan ekspozisiyasında son tamamlanma işləri aparılır

Ötən ay İnsan Resursları Mərkəzinə 4 mindən çox müraciət daxil olub

Azərbaycanın Baş naziri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Vitse-prezidentini təbrik edib

Milli Dram Teatrı dekabr ayı üçün maraqlı repertuar tərtib edib

“International Innovation Management and TRIZ Conference” (IIMTC) bağlı mətbuata məlumat verilib

Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında yeni mövsümün püşkü atılıb

Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqı 40 rusiyalıya yarışlara çıxmaq icazəsi verib

Bakıda “Kalaşnikov” avtomatını gizlədən şəxs saxlanılıb VİDEO

Məşhur Piza qülləsinin Bolonyada olan bənzəri çökə bilər

Edmondo Çirielli: Ermənistanda qatı millətçi, Qafqazda sabitliyi pozmaq məqsədi daşıyan qüvvələr var

UNESCO forumunda Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılmasından danışılıb

AKTA İƏT-in kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzləri əməkdaşlıq platformasına üzv seçilib

Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalında 11 ölkənin komandaları yarışacaq

COP28: Təxminən 20 ölkə bütün dünyada nüvə enerjisini 2050-ci ilədək üç dəfə artırmağa çağırır

İtaliyalı nazir müavini: Prezident İlham Əliyev çox praqmatik insandır

Almaniya çempionatının oyunu əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb

Çin Futbol Assosiasiyası Ramil Şeydayevin dava etdiyi oyunla bağlı bəyanat yayıb

Dekabrın 3-də Bakıda 22 dərəcə isti olacaq

Senatın sədri: Azərbaycan Çexiya üçün dost ölkədir

Narkomaniya və zorakılığa qarşı mübarizə dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir

Saatlı sakinləri sənədsiz silahlarını polisə təhvil veriblər

ABŞ hazırda xarici siyasətində “autsayder mövqeyi”ni inamla yerinə yetirir - ŞƏRH

“Avro-2024”: Final mərhələsinin püşkü atılır

Uşaq İncəsənət Məktəbi şagirdlərinin növbəti uğuru

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində daha bir ağacəkmə aksiyası keçirib

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Göstərdik ki, ölkəmizdə qadın futbolu inkişaf edir

KXDR onun peykinə müdaxiləni müharibə elanı kimi qiymətləndirəcək

2024-cü il Olimpiya Oyunları ərəfəsində Paris sakinlərinin narazılığı artır

Baş Qərargah rəisi yüksək dağlıq ərazidə yerləşən hərbi hissələrin döyüş hazırlığını yoxlayıb VİDEO

Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

Bakıda Beynəlxalq Uroonkologiya Simpoziumu keçirilir

COP28 Ermənistanın ərazilərimizdə həyata keçirdiyi ekoterror barədə məlumatların geniş auditoriyaya çatdırılması baxımdan əhəmiyyətlidir - ŞƏRH

Hidayət Heydərov Azərbaycan cüdosunun tarixinə düşüb

Qazaxıstan “açıq səma” rejimini təkmilləşdirir

Çexiyalı parlamentarilərə Azərbaycanın sülh təşəbbüsləri barədə məlumat verilib

Astronomlar böyük ulduz kütləsi olan planet kəşf ediblər

Təşəbbüs qrupuna seçilən könüllülər dövlət və özəl sektorda məşğulluğa cəlb olunacaq

Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın bir cüdoçusu qızıl, digəri bürünc medal əldə edib

“Qida Təhlükəsizliyi Könüllüləri” təşəbbüs qrupu təsis edilib

Braziliya Amazoniyasında tarixi quraqlıq nəticəsində rekord sayda yanğın qeydə alınıb VİDEO

Nazir müavini: Azərbaycanda anesteziologiya və reanimatologiya son 10 ildə böyük irəliləyiş əldə edib

Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dolları ötüb

Qərb Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yan keçən ölkələrə təzyiq göstərir

Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab Thonqlun Sisulitə

DTX-nin Akademiyasının yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə tədbir təşkil olunub

Dünya Bankı iqlim maliyyələşdirməsini xeyli artırır

Dünya çempionatı: Bu gün Azərbaycanın beş güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq

Xətai rayonunda avtomobildə yanğın baş verib VİDEO

İcma: Ermənistan hələ də utopiya ilə məşğuldur

Qanunsuz saxlanılan 1 tapança, 2 tüfəng, 1 patron darağı və 5 patron aşkar edilərək götürülüb

Çexiya parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Qarabağdakı antiterror tədbirləri barədə məlumatlandırılıb

Uşaq musiqi məktəb və mərkəzlərinə direktor və direktor müavinlərinin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

ICESCO məktəblilər üçün beynəlxalq ədəbiyyat müsabiqəsi elan edib

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb

“CINEMO” Mobil Film Festivalının açılışı olub

Azərbaycan parataekvondoçusu Qran-Pridə bürünc medal qazanıb

Qax şəhərinin küçələrinə asfalt döşənir

Azərbaycan idmançılarının dekabr reytinqi: İlk “üçlük”də dəyişiklik olub

Dünya birjalarında neft ucuzlaşıb

Yasamal rayonunda “Kalaşnikov” avtomatı və 30 ədəd patron satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

AQTA: “Samyun Wan” preparatlarının tərkibində kimyəvi maddə aşkarlanıb – XƏBƏRDARLIQ

Hacıqabulda şagirdlər “Narkomaniyaya yox deyək” mövzusunda maarifləndiriliblər

İsrail ordusu Qəzza zolağında 4 girovun öldüyünü təsdiqləyib

Yaponiya Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Misirə maliyyə yardımı edəcək

ÜST Qəzzaya humanitar yardımların bərpa olunmasına çağırıb

Qəzzada ölən media nümayəndələrinin sayı 61-ə yüksəlib

ABŞ Avstraliyaya 2 milyard dollarlıq təlim avadanlığının satışını təsdiqləyib

Abşeronda ətraf mühiti çirkləndirən mebel sexinin sahibi cərimələnib

Şimali Koreya peyklərinin işinə müdaxiləni müharibə kimi qiymətləndirəcək

WSJ: İsrail kəşfiyyatı xaricdə HƏMAS liderlərini öldürməyi planlaşdırır