AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVMİNSK AVTOMOBİL ZAVODUNDA OLMUŞDUR

17.10.2006 [12:06]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Minsk avtomobil zavodunda olmuşdur.
Azərbaycan rəhbərini ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ

17.10.2006 [12:05]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 17-də Belarus Respublikası Prezidentinin “Pronze” iqamətgahında Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

16.10.2006 [18:54]
Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik gününün 15 illiyi münasibətilə Vyetnam xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbrikləri göndərirəm.
Çox şadam ki, müstəqilliyin ötən 15 ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

16.10.2006 [18:53]
İcazə verin, Azərbaycanın Müstəqillik günü münasibətilə Əfqanıstan İslam Respublikasının dövləti və xalqı adından Sizi ürəkdən təbrik edim.
Əminəm ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət əsasında qurulan münasibətlər ildən-ilə daha ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

16.10.2006 [18:48]
Hörmətli İlham Heydər oğlu,
Azərbaycanın Müstəqillik günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi göndərirəm.
Sizə daim möhkəm cansağlığı və tükənməz həyat enerjisi, dost ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.10.2006 [18:33]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının ictimai və mədəni ...

Ç.H.SADIXOVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.10.2006 [18:26]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız ...

A.Ş.MEHDİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏSİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.10.2006 [17:04]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Aqşin Şəfaət oğlu Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi təyin edilsin ...

A.Ş.MEHDİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVROPA ŞURASI YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏSİ VƏZİFƏSİNDƏN GERİ ÇAĞIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.10.2006 [17:01]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Aqşin Şəfaət oğlu Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılsın ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ABŞ-IN ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI YANINDA SƏFİRİ PETER ALLGEİERİ QƏBUL ETMİŞDİR

16.10.2006 [16:53]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Prezident sarayında ABŞ-ın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yanında səfiri Peter Allgeieri qəbul etmişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN QƏTƏRİN “ƏL-CƏZİRƏ” TELEYAYIM KORPORASİYASININ ƏMƏKDAŞLARINA MÜSAHİBƏSİ

16.10.2006 [16:52]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Prezident sarayında Qətərin “Əl-Cəzirə” teleyayım korporasiyasının Moskva bürosunun ...

AZƏRBAYCANIN ƏSASI HEYDƏR ƏLİYEV TƏRƏFİNDƏN QOYULMUŞ MÜSTƏQİL SİYASƏTİ ÖLKƏMİZİ PARLAQ GƏLƏCƏYƏ APARACAQDIR
ŞƏKİ MODUL TİPLİ ELEKTRİK STANSİYASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

14.10.2006 [17:35]
- Əziz şəkililər!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizi bu əlamətdar bir gündə ürəkdən salamlayıram. Şəkidə istifadəyə verilmiş yeni elektrik stansiyasının açılışı münasibətilə təbrik edirəm.
Mənim ünvanıma deyilmiş bütün xoş sözlərə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda, sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə ...

ŞƏKİ MODUL TİPLİ ELEKTRİK STANSİYASININ TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

14.10.2006 [17:34]
Oktyabrın 14-də Şəki rayonunda Şəki modul tipli elektrik stansiyasının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak ...

ŞƏKİ ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI NAZİM İBRAHİMOVUN ÇIXIŞI

14.10.2006 [17:28]
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi Şəki ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayım, qədim və gözəl Şəkimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Cənab Prezident!
Sizin Şəkiyə hər gəlişiniz rayonda əsil ...

“AZƏRENERJİ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN PREZİDENTİ ETİBAR PİRVERDİYEVİN ÇIXIŞI

14.10.2006 [17:27]
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları, xanımlar və cənablar!
Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və bu gün Sizin uğurla, ...

ŞƏKİ ŞƏHƏR SAKİNİ SEVİL İSMAYILOVANINÇIXIŞI

14.10.2006 [17:26]
- Hörmətli cənab Prezident!
Bizim qarasaçlı ağsaqqalımız!
Mən Sizi qədim, gözəl Şəkimizdə salamlamaqdan sevinc və qürur duyuram.
Cənab Prezident, bu gün bizim üçün çox sevindirici, çox əlamətdar, ...

“ŞƏKİ SARAY” HOTELİ İLK QONAQLARINI QƏBUL EDƏCƏK

14.10.2006 [17:25]
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də, elektrik stansiyasının açılışından sonra Şəki şəhərinə gələrək, burada “Şəki saray” hotelinin istifadəyə verilməsi münasibətilə ...

R.M.AVŞAROVA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.10.2006 [16:03]
Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız arasında Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğindəki xidmətlərinə görə Rauf Muxtar oğlu Avşarova “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti” fəxri adı verilsin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ÜMUMÇİN XALQ NÜMAYƏNDƏLƏRİ MƏCLİSİ DAİMİ KOMİTƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİ SYU SZYALUNUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

13.10.2006 [15:44]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 13-də Prezident sarayında Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsi sədrinin ...