ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏSİNƏ EHTİRAM

11.10.2006 [15:35]
Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 11-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir.
Rumıniyanın dövlət başçısını və nümayəndə heyətinin üzvlərini Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Bakı ...

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT

11.10.2006 [15:34]
AzərTAc xəbər verir ki, Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 11-də Fəxri xiyabana gəlmişdir. ...

PREZİDENT SARAYINDA RƏSMİ QARŞILANMA

11.10.2006 [15:33]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur.
Sarayın həyətindəki rəsmi qarşılanma mərasimlərinin keçirildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ

11.10.2006 [15:32]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun təkbətək görüşü olmuşdur.
Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi–iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı və iqtisadi ...

DÖVLƏT BAŞÇILARININ GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ

11.10.2006 [15:31]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ...

SƏNƏDLƏRİN İMZALANMA MƏRASİMİ

11.10.2006 [15:30]
Dövlət başçılarının geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra Prezident sarayında sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ...

AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI

11.10.2006 [15:29]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olmuşdur.
Dövlət başçıları jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN BƏYANATI

11.10.2006 [15:28]
- Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli Rumıniya nümayəndə heyətinin üzvləri,
Xanımlar və cənablar!
Rumıniya Prezidenti cənab Trayan Beseskunun Azərbaycana rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərdə çox önəmli bir addımdır. Bizim ölkələrimiz çox ...

RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN BƏYANATI

11.10.2006 [15:27]
- İlk növbədə, məni və nümayəndə heyətini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Prezident Əliyevin burada dediyi kimi, biz kifayət qədər məsələləri geniş ...

MƏŞHUR RUMIN BƏSTƏKARI VƏ MUSİQİÇİSİ CORCE ENESKUNUN ABİDƏSİNİN AÇILIŞI
AZƏRBAYCANIN VƏ RUMINİYANIN PREZİDENTLƏRİ MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞLƏR

11.10.2006 [15:26]
Oktyabrın 11-də Bakıda, 8-ci mikrorayonda məşhur rumın bəstəkarı və musiqiçisi, müasir rumın milli bəstəkarlıq məktəbinin banisi, Rumıniya Elmlər Akademiyasının yaradıcılarından biri Corce Eneskunun ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ÇIXIŞI

11.10.2006 [15:25]
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
Bu gün Rumıniya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Rumıniya mədəniyyətinin ən görkəmli simalarından biri olan Corce Eneskunun abidəsi ucaldılıb ...

RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN ÇIXIŞI

11.10.2006 [15:24]
- Hörmətli cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Dahi rumın bəstəkarı Corce Eneskunun abidəsinin açılışı mərasimində iştirak etmək üçün bizə yaratdığınız imkana görə sizə minnətdarıq. Təbii ki, bu, sadəcə ...

ALİ QONAĞIN ŞƏRƏFİNƏ

11.10.2006 [15:23]
Oktyabrın 11-də “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur.
Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər ...

İSPANİYA KRALLIĞI NAZİRLƏR ŞURASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB XOSE LUİS RODRİGES SAPATEROYA

11.10.2006 [12:45]
Hörmətli cənab Sədr,
Ölkənizin milli bayramı – İspaniyanın milli günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, qarşılıqlı səylərimiz sayəsində ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin, dostluq ...

İSPANİYANIN KRALI ƏLAHƏZRƏT I XUAN KARLOSA

11.10.2006 [12:40]
Əlahəzrət,
Qədim tarixə malik bayramınız – İspaniyanın milli günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı yetirməkdən məmnunluq duyuram.
Əminəm ki, Azərbaycan ilə İspaniya arasındakı münasibətlər ...

MDB ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN BİTKİ KARANTİNİ ÜZRƏ KOORDİNASİYA ŞURASININ 13-CÜ KONFRANSININ, AVROPA VƏ ARALIQ DƏNİZİ ÖLKƏLƏRİ BİTKİ KARANTİNİ VƏ MÜHAFİZƏSİ TƏŞKİLATININ BAKI SEMİNARININ İŞTİRAKÇILARINA

11.10.2006 [12:30]
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi – Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin bitki karantini üzrə Koordinasiya Şurasının 13-cü konfransının, Avropa və Aralıq Dənizi Ölkələri Bitki Karantini və Mühafizəsi Təşkilatının ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN KÖMƏKÇİSİ CAHAN POLLIYEVANI QƏBUL ETMİŞDİR

10.10.2006 [17:01]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 10-da Prezident sarayında Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Cahan Pollıyevanı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYA PARLAMENTİNİN PARLAMENTLƏRARASI İTTİFAQDAKI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

10.10.2006 [16:59]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 10-da Prezident sarayında Böyük Britaniya parlamentinin ...

X.Q. ASLANOVUN YARDIMLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.10.2006 [15:33]
Xəzər Qəşəm oğlu Aslanov Yardımlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...