BERLİNDƏ BEYNƏLXALQ BERTELSMANN-2006 FORUMU İŞƏ BAŞLAMIŞDIR

22.09.2006 [14:36]
AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri xəbər verir ki, sentyabrın 22-də Almaniyanın paytaxtı Berlində Beynəlxalq Bertelsmann-2006 forumu işə başlamışdır ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ NİNO BURCANADZE İLƏ GÖRÜŞÜ

22.09.2006 [14:10]
AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri xəbər verir ki, sentyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Berlində, onun üçün ayrılmış iqamətgahda - “Adlon” mehmanxanasında Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadze ilə görüşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN ABŞ-IN KEÇMİŞ DÖVLƏT KATİBİ HENRİ KİSSİNCER İLƏ GÖRÜŞÜ

22.09.2006 [14:05]
AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri xəbər verir ki, sentyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Berlində ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissincer ilə görüşmüşdür ...

FORUM İŞTİRAKÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ

22.09.2006 [14:00]
AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri xəbər verir ki, sentyabrın 22-də Karl Bertelsmann Fondunun binasında Beynəlxalq Bertelsmann-2006 forumu iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ziyafətdə iştirak etmişdir ...

AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ İCMASINA

21.09.2006 [19:07]
Əziz həmvətənlər!
Yəhudi xalqının qədim milli bayramlarından olan Roş-Ha-Şana – Yeni il bayramı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, bu gün Azərbaycanda milli-etnik ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİ DEVİD QROSSU QƏBUL ETMİŞDİR

21.09.2006 [17:18]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 21-də Prezident sarayında ABŞ dövlət katibinin rabitə və informasiya məsələləri üzrə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV TƏZƏPİR MƏSCİDİNDƏ VƏ ONUN ƏRAZİSİNDƏ APARILANTƏMİR-TİKİNTİ VƏ ABADLIQ İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR

21.09.2006 [15:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 21-də Təzəpir məscidində və onun ərazisində aparılan təmir-tikinti və abadlıq işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını burada ...

YAŞA GÖRƏ ƏMƏK PENSİYASININ BAZA HİSSƏSİNİN ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.09.2006 [15:18]
Əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. Yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği 2006-cı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV MİLLİ PARKDA NEFTÇİLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ XALQ GƏZİNTİSİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

20.09.2006 [22:56]
Axşam saatlarında həmişə gur olan dənizkənarı Milli Parkda sentyabrın 20-də xüsusilə qələbəlik idi. Paytaxtın on minlərlə sakini özlərinin əmək hünərləri ilə odlar yurdu Azərbaycanın tarixinə şanlı səhifələr yazmış neftçilərin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ABŞ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN AVROPA KOMANDANININ MÜAVİNİ, GENERAL UİLLİAM VORDU QƏBUL ETMİŞDİR

20.09.2006 [18:37]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 20-də Prezident sarayında ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanının müavini, general ...

MALTA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EDUARD FENEÇ ADAMİYƏ

20.09.2006 [15:47]
Hörmətli cənab Prezident,
Malta Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında yaranmış dostluq əlaqələri əməkdaşlıq imkanlarımızın genişlənməsinə daim ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2006 [19:52]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, N 6, maddə 329, N ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2006 [19:45]
Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNƏ “ƏMƏKDAR MÜHƏNDİS” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2006 [19:23]
Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilsin: ...

Q.İ.ƏMİROVUN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2006 [19:13]
Tanınmış neftçi Qaraş İbrahim oğlu Əmirovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

TÜRK DÜNYASININ BİRLİYİNİN MÖHKƏMLƏNMƏSİ VƏ ONUN BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ GÜCLÜ SİYASİ MÖVQEYƏ MALİK OLMASI ÜÇÜN BÜTÜN İMKANLAR VAR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ SƏFƏRİ
ANTALYADA II BEYNƏLXALQ AVRASİYA KİNOFESTİVALININ TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİ OLMUŞDUR

19.09.2006 [16:47]
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 18-də Türkiyədə, Antalya Kültür Mərkəzində II Beynəlxalq Avrasiya kinofestivalının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak ...

SƏFƏR BAŞA ÇATDI

19.09.2006 [16:45]
Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 10-cu dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Vətənə qayıtmışdır.
Antalyanın hava limanında dövlətimizin başçısının ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ SƏFƏRİ

18.09.2006 [11:22]
AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 10-cu dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında iştirak etmək üçün sentyabrın 17-də Türkiyəyə səfərə ...

ANTALYA HAVA LİMANINDA QARŞILANMA

18.09.2006 [11:20]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 17-də Türkiyənin Antalya şəhərinə gəlmişdir.
Hava limanında dövlətimizin ...