AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİR YOLU İŞÇİLƏRİNİNTƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.10.2006 [19:10]
Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun aşağıdakı işçiləri təltif edilsinlər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ABŞ DÖVLƏT KATİBİ MÜAVİNİNİN YAXIN ŞƏRQ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİ SƏFİR CEYMS CEFRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

12.10.2006 [15:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 12-də Prezident sarayında ABŞ dövlət katibi müavininin Yaxın ...

AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYA DOST, MÜTTƏFİQ ÖLKƏLƏRDİR
RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRİ
ALİ QONAĞIN ŞƏRƏFİNƏ

12.10.2006 [11:52]
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 11-də “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir.
Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

12.10.2006 [11:52]
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoş ...

RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN NİTQİ

12.10.2006 [11:50]
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli nazirlər!
Xanımlar və cənablar!
Məni Azərbaycana səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə bir daha öz ...

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU İLƏ TANIŞLIQ

12.10.2006 [11:45]
Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 12-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Rumıniyanın dövlət başçısını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.
Prezidentlər və Rumıniya nümayəndə heyətinin ...

MİLLİ MƏCLİSDƏ GÖRÜŞ

12.10.2006 [11:42]
AzərTAc xəbər verir ki, Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 12-də Milli Məclisə gəlmişdir.
Parlamentin binası önündə ali qonağı Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və ...

RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN VƏ AZƏRBAYCANIN BAŞ NAZİRİ ARTUR RASİZADƏNİN BİRGƏ İŞGÜZAR NAHARI

12.10.2006 [11:39]
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 12-də Yaxt klubda ölkəmizdə səfərdə olan Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun və Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadənin birgə işgüzar naharı olmuşdur.
Nahardan əvvəl, Rumıniya Prezidenti ...

RUMINİYA PREZİDENTİNƏ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU TƏQDİM EDİLMİŞDİR

12.10.2006 [11:36]
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 12-də Bakı Dövlət Universitetində Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskuya BDU-nun Fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimi olmuşdur.
Rumıniya Prezidentini universitetdə səmimiyyətlə qarşıladılar. Tələbələr ali qonağa ...

RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ

12.10.2006 [11:34]
Oktyabrın 12-də Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku “Ulduz” dövlət iqamətgahında Azərbaycan Televiziyasına müsahibə vermişdir.
-Rumıniya prezidentlərinin Azərbaycana səfərləri yaxşı bir ənənəyə çevrilib. İki ölkə arasında belə yaxşı münasibətlərin əsasını nə təşkil ...

SƏFƏR BAŞA ÇATDI

12.10.2006 [11:32]
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 12-də Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatmışdır.
Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət bayraqları ilə ...

AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYA DOST, MÜTTƏFİQ ÖLKƏLƏRDİR
RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN AZƏRBAYCANA RƏSMİ SƏFƏRİ

11.10.2006 [15:36]
AzərTAc xəbər verir ki, Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 11-də Bakıya rəsmi səfərə gəlmişdir.
Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət bayraqları ilə bəzədilmiş ...

ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏSİNƏ EHTİRAM

11.10.2006 [15:35]
Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 11-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişdir.
Rumıniyanın dövlət başçısını və nümayəndə heyətinin üzvlərini Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Bakı ...

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT

11.10.2006 [15:34]
AzərTAc xəbər verir ki, Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku oktyabrın 11-də Fəxri xiyabana gəlmişdir. ...

PREZİDENT SARAYINDA RƏSMİ QARŞILANMA

11.10.2006 [15:33]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur.
Sarayın həyətindəki rəsmi qarşılanma mərasimlərinin keçirildiyi və hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN VƏ RUMINİYA PREZİDENTİ TRAYAN BESESKUNUN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ

11.10.2006 [15:32]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun təkbətək görüşü olmuşdur.
Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi–iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı və iqtisadi ...

DÖVLƏT BAŞÇILARININ GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ

11.10.2006 [15:31]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ...

SƏNƏDLƏRİN İMZALANMA MƏRASİMİ

11.10.2006 [15:30]
Dövlət başçılarının geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra Prezident sarayında sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ...

AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI

11.10.2006 [15:29]
Oktyabrın 11-də Prezident sarayında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan və Rumıniya prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olmuşdur.
Dövlət başçıları jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış ...