AZƏRBAYCAN-LATVİYA MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ YENİ MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN LATVİYAYA DÖVLƏT SƏFƏRİ
PREZİDENTLƏRİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI

06.10.2006 [21:17]
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 4-də “Riqa” qəsrində rəsmi sənədlərin imzalanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Latviya Prezidenti Vayra Vike-Freyberqa birgə mətbuat konfransı keçirmişlər.
Dövlət başçıları əvvəlcə jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış etdilər ...

LATVİYA PREZİDENTİ VAYRA VİKE-FREYBERQANIN BƏYANATI

06.10.2006 [21:17]
- Möhtərəm cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Riqada yeni bir tarixi hadisə baş verir. Mən şadam ki, Azərbaycan Prezidentinin tarixi əhəmiyyət daşıyan ilk dövlət səfəri çərçivəsində cənab İlham ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN BƏYANATI

06.10.2006 [21:17]
- Hörmətli xanım Prezident!
Hörmətli dostlar!
Mənə və nümayəndə heyətinə Latviyada göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu səfər Latviya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində Azərbaycan Prezidentinin Latviyaya ilk səfəridir. Mən çox ...

LATVİYA UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞ

06.10.2006 [21:16]
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Latviya Universitetinə gəlmişdir.
Burada dövlətimizin başçısını və xanımını universitetin rektoru professor İvars Latsis böyük hörmətlə qarşıladı.
Sonra universitetin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

06.10.2006 [21:15]
- Məni təqdim etdiyinizə görə Sizə olduqca minnətdaram.
Mən sizin hamınızı salamlamaq və bu gün bizimlə birlikdə olmaq məqsədi ilə buraya gəldiyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, ölkələrimiz müstəqilliyini bərpa ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ

06.10.2006 [21:14]
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 4-də Riqada Latviya Respublikasının Prezidenti xanım Vayra Vike-Freyberqanın və həyat yoldaşı İmants Freyberqsin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə rəsmi ziyafət ...

LATVİYA PREZİDENTİ VAYRA VİKE-FREYBERQANIN NİTQİ

06.10.2006 [21:13]
- Zati-aliləri cənab Azərbaycan Prezidenti!
Hörmətli xanım Əliyeva!
Xanımlar və cənablar!
Zati-aliləri, çox şadam ki, Siz mənim təklifimi qəbul edərək, ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

06.10.2006 [21:12]
- Hörmətli xanım Prezident!
Hörmətli cənab İmants Freyberqs!
Əziz dostlar, xanımlar və cənablar!
Xanım Prezident, ilk növbədə, məni dost ölkənizə dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edir, Latviya torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz səmimi qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Keçirdiyimiz görüşlərdən çox ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV MDB-NİN ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ XÜSUSİ XİDMƏT ORQANLARININ RƏHBƏRLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

06.10.2006 [19:33]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Prezident sarayında MDB-nin üzvü olan dövlətlərin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini qəbul etmişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASININ VİTSE-PREZİDENTİ ALEKSANDR ANDREYEVİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

06.10.2006 [16:51]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Prezident sarayında Rusiya Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Aleksandr ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV RUSİYANIN İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ TİCARƏT NAZİRİ QERMAN QREFİ QƏBUL ETMİŞDİR

06.10.2006 [14:54]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Prezident sarayında Rusiyanın iqtisadi inkişaf və ticarət naziri Qerman Qrefi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN LATVİYAYA DÖVLƏT SƏFƏRİ
LATVİYANIN APARICI KİV-LƏRİNİN BAŞ REDAKTORLARI İLƏ GÖRÜŞ

05.10.2006 [16:50]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də onun üçün ayrılmış iqamətgahda - “Radisson SAS” mehmanxanasında Latviyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları ilə birlikdə ...

AZƏRBAYCAN-LATVİYA BİZNES FORUMU

05.10.2006 [16:47]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 5-də “Latviya İctimaiyyət Evi”ndə Azərbaycan-Latviya biznes forumu işə başlamışdır.
Forum iştirakçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Latviya Prezidenti Vayra Vike-Freyberqanı hərarətlə qarşıladılar. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV RİQA ŞƏHƏR MERİYASINDA OLMUŞDUR

05.10.2006 [16:45]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Riqa şəhər meriyasına gəlmişdir.
Meriya şurasının sədri Ayvars Aksenoks Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük ...

“İŞĞAL” MUZEYİ İLƏ TANIŞLIQ

05.10.2006 [16:43]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də Riqanın mərkəzində yerləşən “İşğal” muzeyi ilə tanış olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV RİQADA “KÖHNƏ ŞƏHƏR”İ GƏZMİŞDİR

05.10.2006 [16:40]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də Latviya paytaxtının qədim abidələrlə zəngin olan “Köhnə şəhər” hissəsi ilə tanış olmuşdur. ...

AZƏRBAYCANIN LATVİYADAKI SƏFİRLİYİ İLƏ TANIŞLIQ

05.10.2006 [16:39]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də ölkəmizin Latviya paytaxtındakı səfirliyinə gəlmişdir.
Səfirliyin əməkdaşları dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.
Səfir Tofiq Zülfüqarov ABŞ, Fransa ...

LATVİYADAKI AZƏRBAYCAN İCMASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ

05.10.2006 [16:38]
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 5-də “Radisson SAS” mehmanxanasında Latviyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Görüşdə çıxış edən Prezident diaspor təşkilatlarının səmərəli fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən diqqət və qayğının göstərildiyini bildirdi, ...