Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Heydər Əliyev ömrü insan iradəsinin yenilməzliyinə parlaq nümunədir - FOTOKOMPOZİSİYA VİDEO

Bakı, 12 dekabr, AZƏRTAC

Azərbaycan tarix boyu bəşəriyyətə böyük dühalar bəxş edib. Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyev bu şəxsiyyətlərin sırasında ən uca zirvələrdən birində qərar tutub. Uca zirvələr uzaqdan daha aydın göründüyü kimi, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəməti və böyüklüyü də illər ötdükcə daha dərindən dərk olunur. Buna mütənasib olaraq xalqın öz dahi oğluna məhəbbət və ehtiramı da artır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından ötən 18 ildə Azərbaycan tanınmaz dərəcədə dəyişib. Ölkəmizin dinamik inkişafı hər bir sahədə, hər bir bölgədə, xüsusən ildən-ilə gözəlləşən Bakının simasında aydın görünür. Azərbaycanın təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə qlobal layihələr həyata keçirilib, vaxtilə xəyal hesab edilən transmilli energetika və nəqliyyat layihələri uğurla reallaşdırılıb. TANAP və TAP boru kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi... Zamanın dəyişə bilmədiyi yeganə reallıq xalqın öz böyük oğluna tükənməz məhəbbətidir. Vətəni və xalqı qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmiş Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır, yollarımızı daim işıqlandırır. Bu gün Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında yer alıb, azsaylı kosmik ailənin üzvünə çevrilib. Səsimiz beynəlxalq kürsülərdən daha gur eşidilir, bayrağımız uca zirvələrdə dalğalanır. Bu möhtəşəm, dünyanı heyran qoyan uğurların əsasında Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti dayanır.

Ulu Öndərin anım günündə bu dahi şəxsiyyətin xilaskarlıq missiyası xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Ötən əsrin 90-cı illərində çox ağır, böhranlı vəziyyətə düçar olmuş xalq ötüb keçənləri unutmayıb və xilasına görə özünü Heydər Əliyevə borclu sayır. Hər il dekabrın 12-də və mayın 10-da Fəxri xiyabanda yaşanan böyük izdiham Ulu Öndərin xatirəsinə bəslənən tükənməz sevgi və ehtiramdan xəbər verir.

AZƏRTAC Ulu Öndərin xatirə gününə həsr olunmuş fotokompozisiyanı təqdim edir.

    

   

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Ulu Öndərin illər öncə böyük uzaqgörənliklə dediyi bu sözlər yada düşür: “Qarabağ məsələsini həll edəcəyik. Zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Azərbaycan torpaqları heç vaxt onun əlindən gedə bilməz. Bizim işğal olunmuş torpaqlarımız mütləq qaytarılacaqdır. Nəyin bahasına olur-olsun”.

Həmin vaxt 17 ildən sonra yetişdi. Dahi şəxsiyyətin arzusunu, vəsiyyətini onun layiqli davamçısı, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Baş Komandanı, qüdrətli sərkərdə İlham Əliyev yerinə yetirdi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü hərbi-siyasi yolla bərpa olundu. İldən-ilə güc toplayan Azərbaycan, onun rəşadətli Ordusu düşməni torpaqlarımızdan qovub çıxardı, üçrəngli bayrağımız yenidən Vətən torpaqlarında, Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşada qürurla dalğalanmağa başladı.

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 18 illik prezidentliyi dövründə qurulmuş Azərbaycan Ordusu bu gün dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasında yer alır, onun arsenalında ən müasir silahlar var. Öz liderinə, Ali Baş Komandanına inanan və güvənən bu ordu, igid Azərbaycan əsgəri öz qanı, canı bahasına 30 illik işğala son qoydu.

Bu gün ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ruhu şaddır.

   

   

Vətənə və xalqa bağışlanmış ömür

Azərbaycanın ən yeni tarixi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. İntibah və milli şüurun oyanışı onun hakimiyyətə gəlişi ilə başlayıb, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində dönməz xarakter alıb.

Daha qlobal miqyasda baxılarsa, Heydər Əliyev sağlığında əfsanələşmiş, siyasət olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyətlərdən, dövlət xadimlərindən biri idi. Dünyanın məşhur simaları Heydər Əliyev barəsində bu gün də heyranlıqla, böyük ehtiramla danışır, onu siyasət aləminin patriarxı, tarixin gedişinə təsir göstərmək qüdrətinə, polad iradəyə malik şəxsiyyət adlandırırlar.

Bu böyük insan təlatümlər, çətin sınaqlar, aramsız mübarizələrlə dolu bir həyat yaşayıb. Elə bir həyat ki, nə zaman, nə də məkan anlayışına sığmır. O, bütün mübarizələrdən qalib çıxıb. Heydər Əliyev ömrü insan iradəsinin yenilməzliyinə parlaq nümunədir. Vətənə və xalqa bağışlanmış bu ömrün ayrı-ayrı məqamları, tarixi anları fotoşəkillərdə yaşayır.

    

         

   

Heydər Əliyevin portret cizgiləri sırasında onun ailəyə münasibəti də qabarıq ştrixlərlə seçilir. Gəncliyindən yüksək vəzifələr tutub, çiyinlərində böyük bir ölkənin yükünü daşıyıb, istirahət nə olduğunu bilməyib. Bununla belə, ailə üzvləri ilə birlikdə gözəl anlar yaşamağa da imkan tapıb. Ulu Öndərin ailə albomundakı fotoşəkillərdə biz onu doğmalarının əhatəsində görürük.

   

   

   

   

  

Tənəzzüldən inkişafa gedən yol

Azərbaycanın ən yeni tarixi və intibah dövrü Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Onun 1969-cu ildən başlayan və 30 ildən artıq davam edən rəhbərliyi dövründə Azərbaycan misilsiz inkişaf yolu keçib. Həmin illər haqlı olaraq tariximizin Heydər Əliyev dövrü adlandırılır.

Heydər Əliyevin ölkə rəhbəri seçilməsi ilə həyatın ritmi dəyişdi: ölkədə canlanma və yüksəliş, geniş quruculuq işləri başlandı. Bakıda o dövr üçün nadir müəssisələr - məişət kondisionerləri zavodu, dərin dəniz özülləri zavodu, memarlıq incilər olan binalar - “Gülüstan” sarayı, indiki Heydər Əliyev Sarayı tikildi, Yeni Əhmədli, Günəşli kimi nəhəng yaşayış massivləri, mikrorayonlar salındı. Pambıq, tərəvəz, üzüm istehsalı dəfələrlə artdı. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq əhalinin güzəranı da yaxşılaşdı, Azərbaycan intibah dövrünə qədəm qoydu.

   

   

    

    

    

    

Azərbaycan xalqının qürur və iftixar mənbəyi

Azərbaycan xalqı öz böyük oğlu Heydər Əliyevlə bütün dövrlərdə qürur duyub. O, vaxtilə SSRİ-nin əsas rəhbər orqanı olan Siyasi Büronun üzvü seçilmiş, daha sonra SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edilmişdi. Bu hadisələr Azərbaycanda əsil bayram əhvali-ruhiyyəsi ilə qarşılanmışdı. Doğrudan da azərbaycanlının SSRİ kimi nəhəng dövlətin hakimiyyət iyerarxiyasında yüksək mövqe tutması qürurverici idi.

Heydər Əliyevin siyasi elitanın zirvəsinə yüksəlməsi təbii ki, Azərbaycanın xeyrinə oldu. O, öz nüfuzundan və yüksək vəzifənin imkanlarından istifadə edərək bir sıra ittifaqmiqyaslı layihələri Bakıya yönəltdi. Siyasi Büronun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən gördüyü nəhəng işlər, fitri təşkilatçılıq bacarığı Heydər Əliyevin şöhrətini durmadan artırırdı. Bununla eyni vaxtda ona qarşı paxıllıq və həsəd hissləri də baş qaldırırdı.

Mixail Qorbaçov siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyevə qarşı aparılan bədnam kampaniya açıq müstəviyə keçdi. O, ölkə rəhbərliyi ilə aralarında yaranmış ciddi ixtilaf səbəbindən vəzifəsindən istefa verdi. Bundan istifadə edən erməni şovinistləri Azərbaycana qarşı məkrli planlarını həyata keçirməyə başladılar. Onda da, indi də bir çoxları əminliklə deyir: “Əgər o vaxt Heydər Əliyev rəhbərlikdə olsaydı, nə Qarabağ, nə də Qara Yanvar hadisələri baş verməzdi”.

   

   

   

   

   

Böyük xilaskarın qayıdışı

Vətənin və xalqın ağır günlərinə biganə qala bilməyən Heydər Əliyev 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana qayıtdı. Ölkənin siyasi rəhbərliyi onun xalq arasında nüfuzundan qorxur, Bakıya yolunu hər vəchlə kəsməyə çalışırdı. Bu səbəbdən doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvana üz tutdu.

AZƏRTAC-ın arxivində Ulu Öndərin Naxçıvan həyatını əks etdirən nadir fotolar saxlanılır.

    

    

Heydər Əliyev muxtar respublikanı erməni təcavüzündən, siyasi təlatümlərdən qorudu. Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə məhz Naxçıvanda ucaldıldı, Yeni Azərbaycan Partiyasının təməli burada qoyuldu. Onun muxtar respublikaya rəhbərliyi dövründə qəbul olunmuş cəsarətli, gələcəyə hesablanmış qərarlar Azərbaycanın sonrakı taleyində həlledici rol oynadı.

Bu böyük siyasətçinin şəxsi nüfuzu sonradan müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmizin beynəlxalq arenaya inamla çıxmasını şərtləndirdi. Onu dünyanın hər yerində hörmətlə qarşılayır, sözünü eşidirdilər.

   

   

   

Ulu Öndər “Əsrin müqaviləsi” ilə Azərbaycanın inkişafının başlanğıcını qoydu

1994-cü ildə Azərbaycan investisiya qoyuluşu baxımından riskli ölkə sayılırdı. Xarici şirkətlər Azərbaycan neftinə sərmayə qoymağa tərəddüd edirdilər. Heydər Əliyev “Amoko”, “BP”, “Yunokal”, “LUKoyl”, “Statoyl”, “Ekson”, “İtoçu” kimi nəhəng şirkətləri inandıra bildi ki, Azərbaycana qoyulan sərmayə hədər getməyəcək. Beləliklə, 1994-cü il sentyabrın 20-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair “Əsrin müqaviləsi” adı almış neft kontraktları imzalandı. “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı illərdə imzalanmış çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın inkişafında müstəsna rol oynadı.

   

Sonra vaxtilə xəyal hesab olunan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri ərsəyə gəldi. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi kimi nəhəng layihələr reallaşdırıldı. Azərbaycanın təşəbbüsü olan digər mühüm layihənin -Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsi olan TAP layihəsi tamamlandı, Azərbaycan qazı Avropa bazarına çatdırıldı. Bu transmilli enerji və nəqliyyat layihələri Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu artırır və ölkəmizi beynəlxalq aləmdə mühüm aktora çevirir.

    

    

Ulu Öndərin layiqli varisi İlham Əliyev Azərbaycanı inamla irəli aparır

Ulu Öndərimizin daha bir müstəsna xidməti İlham Əliyev kimi oğul yetişdirməsidir. O, həyatının son günlərində xalqa müraciətində yazırdı: “Mən İlham Əliyevə özüm qədər inanıram”. Əminliklə bildirirdi ki, İlham Əliyev Azərbaycanı daha parlaq gələcəyə aparacaq.

O vaxtdan ötən 18 ilin möhtəşəm uğur salnaməsi Ulu Öndərin öz inamında yanılmadığının əyani təsdiqidir. Yeni əsrin yeni lideri olan Prezident İlham Əliyev praqmatik və müdrik siyasəti ilə Azərbaycanı daim irəli aparır. Dövlətin sükanının etibarlı əllərdə olduğunu görən xalq öz Prezidentinə güclü dəstək verir və onun arxasınca inamla gedir. Xalq-iqtidar birliyi Azərbaycanı yeni zəfərlərə doğru aparır. Bunun ən bariz nümunəsi Qarabağ Zəfəri ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsidir.

   

   

Heydər Əliyev ömrü insan iradəsinin yenilməzliyinə parlaq nümunədir - FOTOKOMPOZİSİYA VİDEO

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

SOCAR ilə VNG şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Müdafiə naziri Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bakıda Moskva Quberniya teatrının artistlərinin ustad dərsi: Mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə hər zaman sərvətdir

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

N.S.Qasımova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan İcması səsini beynəlxalq müstəviyə çıxara bilib

Avropa çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi finala yüksəlib

Naxçıvanın dağ kəndlərində güclü yağış və sel fəsadlar törədib VİDEO

Qərbi Azərbaycan İcmasında Ümumdünya Qaçqınlar Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş daha 20 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub

Nazir Ceyhun Bayramov İqor Xovayev ilə regionda mövcud vəziyyəti müzakirə edib

Azərbaycan və Rusiya arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda ESG prinsiplərinin həyata keçirilməsi beynəlxalq standartlara uyğunluğu artırır

Azad olunmuş ərazilərə avtobus reyslərinə iyul ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

Xəzər-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi çərçivəsində yaşıl hidrogenin ixrac imkanları araşdırılır

BMU və AQTİ arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

“Azərkosmos” Çexiya şirkəti ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

® “Kapital Bank”ın dollar istiqrazlarının abunə yazılışı ilə yerləşdirilməsi yekunlaşıb

® 700-dən çox gənc doğru yolu seçdi!

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Gədəbəydə vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxıb

Sabirabad Sənaye Məhəlləsində yeni rezident qeydiyyata alınıb

“Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilib

YAP Sədrinin müavini ilə Braziliyanın Əmək Partiyasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə katibi arasında görüş olub

Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə hərbi qulluqçuların nizami yürüşü və orkestrlərin çıxışı təşkil ediləcək

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 26 fevral tarixli 54 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)” publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”ndə.dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 13 noyabr tarixli 259 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 4 dekabr tarixli 527 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi və “Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 20 fevral tarixli 58 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Qapalı paylayıcı şəbəkələrin fəaliyyət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Səbinə Əliyeva Mərakeşdə İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin 11-ci iclasında çıxış edib

Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş “Hədəf 12” gənclər arasında atıcılıq turniri keçirilib

Beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanda gender fərqlərinin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdən danışılıb

Rusiya Dövlət Arxivindən Naxçıvanla bağlı 300-dən artıq arxiv sənədi əldə olunub

Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirləri regional prosesləri müzakirə ediblər

Göyçayda şəhidlərə həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi: Küləkli hava ilə əlaqədar əhalini təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırırıq

ANAMA əməkdaşları qanvermə aksiyasına qoşulublar

Deputat: Tarixi Zəfərimiz Azərbaycan Ordusunun gücünün, qüdrətinin təqdimatı oldu

Azərbaycanı Avropa çempionatında 19 cüdoçu təmsil edəcək

Qobustan rayonuna diametri 15 millimetr olan dolu düşüb

Şuşada “By Youth For Youth” Beynəlxalq Forumu öz işini başa vurub YENİLƏNİB

Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun məzunları: Azərbaycan Bayrağının dalğalandığı hər bir nöqtədə xidmət etmək şərəfdir

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda növbəti peşə kursları təşkil edilib

Sosial-İqtisadi Kollecdə Silahlı Qüvvələr Günü qeyd olunub

Dövlət qulluğunda səriştə əsaslı seçim və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi mövzusunda beynəlxalq seminar başa çatıb

“SABAH” qruplarına professor-müəllim heyəti işə dəvət olunur

7-ci ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalına filmlərin qəbulu başlanıb

Rusiya millisinin sabiq qapıçısı “Turan Tovuz”a keçib

Sertifikasiya imtahanında keçid balını toplaya bilməyən müəllimlərin olduğu regionların adları açıqlanıb VİDEO

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

“Azərpoçt” Silahlı Qüvvələri Günü ilə əlaqədar xüsusi rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Baş direktor: Türk mütəxəssislərinin Azərbaycana gətirilməsi sənayenin inkişafına güclü təkan verə bilər

Azərbaycan Ordusunun qazandığı şanlı Qələbə xalqımızın şərəfli tarixidir

Nurlan İsmayılbəyli: Əməkhaqqına əlavələr edilən müəllimlərin sayının 55 minə çatdırılması gözlənilir VİDEO

Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyi məlum olub

Milli Hidrometeorologiya Xidməti küləkli hava şəraiti ilə bağlı “sarı” və “narıncı” xəbərdarlıq edib

“Qəbələ” klubuna yeni məşqçi təyin olunub

Prezident Kitabxanasında “СOP29 Azərbaycan” adlı elektron layihə hazırlanıb

MEK-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü ilə əlaqədar sərgi təşkil edilib

Avropa gənclərinin elçiləri COP29 konfransının əhəmiyyətindən bəhs edirlər

Azərbaycanın ilk hərbi operatoru Seyidağa Mövsümlünün xatirəsi anılıb

Fond: “GEMS Education”a investisiya qoyulması ARDNF-nin qlobal arenada etibarlı investor kimi qəbul edilməsinin göstəricisidir

Almaniyada ciddi kadr çatışmazlığı ictimai nəqliyyatın inkişafını təhlükə altına qoyur

“Tagesschau” nəşri Assancın sərbəst buraxılması haqqında: Azadlığın qiyməti yüksəkdir

Azərbaycanı “Asiya Uşaqları” Oyunlarında təmsil edəcək güləşçilər bəlli olub

“Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin tədqiqi” monoqrafiyası çapdan çıxıb

Milli Kitabxanada Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş sərgi açılıb

BANM tələbələri ABŞ-da Azərbaycanı təmsil edəcəklər

Yazıçı Natəvan Dəmirçioğlunun “Açar” romanı çap olunub

“Mina təhlükəsi ilə mübarizədə beynəlxalq standartlar və innovativ həllər” mövzusunda texniki konfrans keçirilib

“Azercell” abunəçilərinə maarifləndirmə xarakterli SMS-bildiriş göndərilib

Avro-2024: Almaniya millisi ağcaqanadların hücumuna məruz qalıb

Milli Məclisin növbəti plenar iclasında 17 məsələ müzakirə edilib YENİLƏNİB

Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumunun iştirakçıları Zəngilan məscidini ziyarət ediblər

“AzMİU Academy”nin növbəti məzunları mükafatlandırılıb

Qlobal Davamlı İnkişaf Konqresi AzMİU üçün Asiya universitetləri ilə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb

BMT: Qadınların diplomatiyada daha fəal iştirakı təmin edilməlidir

ABŞ mətbuatında Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh imkanlarından yazılıb

MEK-də füzulişünas alimlərlə növbəti görüş keçirilib

Balakənli kümçülər bu il 18,7 tondan çox yaş barama istehsal ediblər

Bakıda argentinalı bəstəkar-müğənninin həyatından bəhs edən film nümayiş olunub

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə “Macar-Turan” Beynəlxalq Fondu əməkdaşlığı genişləndirir

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Şoyqu və Gerasimovun həbsinə order verib

® Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin əməkdaşları Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyini ziyarət ediblər

Ordubada dolu yağıb VİDEO

Keçmiş məcburi köçkünlərin müraciətləri dinlənilib

ABŞ mətbuatı Azərbaycanda “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”ndən yazıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Azərbaycan badmintonçusu beynəlxalq sertifikata layiq görülüb

Rusiyalı müğənni: Haçansa Azərbaycan musiqisini ifa etməkdən şad olardım

Belarus alimlər Fizika İnstitutunda qonaq olublar

Təhsilverənlərin Sertifikatlaşdırılması Şurasının iclası keçirilib

Ermənistanın buğda ilə təminatında ciddi problemlər yaranıb

Fici Hava Yolları Sakit Okean regionunun ən yaxşı aviaşirkəti seçilib

Nazirlər Kabineti “Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üsullarının tətbiqinə dair Qaydalar”ı təsdiq edib

Paytaxt sənayesində qeyri-dövlət sektorunun payı açıqlanıb

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Siyəzəndə vətəndaşlarla görüşüb

Ordumuz müstəqilliyimizin qarantı, təhlükəsizliyimizin təminatçısıdır ŞƏRH