Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

MƏDƏNİYYƏT

Qara Qarayev güclü, iradəli, öz prinsiplərinə xəyanət etməyən, olduqca vicdanlı insan idi- MÜSAHİBƏ VİDEO

Qara Qarayev güclü, iradəli, öz prinsiplərinə xəyanət etməyən, olduqca vicdanlı insan idi-  MÜSAHİBƏ VİDEO

Bakı, 4 fevral, Abdulla Suvar, AZƏRTAC

Bakı şəhərinin mərkəzində, Nizami 49 ünvanında bir muzey fəaliyyət göstərir. Beş yaşlı muzey 105 yaşlı Qara Qarayevin irsini yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün yaradılıb. Görkəmli bəstəkar, tanınmış alim-pedaqoq və ictimai xadim, SSRİ Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, akademik Qara Qarayev ailəsi ilə 30 ilə yaxın bu mənzildə yaşayıb və ilk əsərlərini də burada yazıb. İndi böyük bəstəkarın adını daşıyan həmin muzeyə onun qızı Züleyxa Qarayeva rəhbərlik edir. Qara Qarayevin ad günü ərəfəsində onunla ev-muzeyində görüşüb söhbət etdik.

-Züleyxa xanım, beş il bundan əvvəl görkəmli bəstəkarın 100 illiyi Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq ölkəmizdə geniş qeyd olundu, silsilə tədbirlər keçirildi. Eyni zamanda, Qara Qarayevin ev-muzeyi açıldı. Tanınmış bəstəkar gənclik, tələbəlik illərini bu evdə yaşayıb, ilk əsərlərini, o cümlədən “Yeddi gözəl” baletini burada yazıb. Qara Qarayevli günlərə qayıdanda ilk olaraq yadınıza nələr və hansı hadisələr düşür, nələri xatırlayırsınız?

-Mən əvvəlcə bəstəkar Qara Qarayevin 2018-ci ildə 100 illiyinin keçirilməsi haqqında Sərəncama, eləcə də ev-muzeyinin yaradılmasına görə möhtərəm Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etmək istəyirəm.

İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, paytaxtdakı Nizami 49 ünvanında yerləşən bu ev əsl ailə ocağı idi. 100 il bundan əvvəl babam Əbülfəz Qarayev gənc həyat yoldaşı Sona xanım Axundovanı bu evə gətirib. Burada onların övladları - atam Qara və əmim Mürsəl, sonradan onların nəvələri, nəticələri dünyaya gəliblər. Məhz bu səbəbdən ev-muzeyinin burada yaradılması tamamilə təbiidir.

-Unudulmaz bəstəkar Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində novator sənətkarlardandır. Bir-birindən uğurlu musiqi əsərləri, təqdimatlar, premyeralar, yaxın-uzaq ölkələrdə konsertlər, ictimai fəaliyyət - bütün bunlar, sözsüz ki, ailəyə ayrılan zamanı məhdudlaşdırırdı. Bütün bunların fonunda onun ailəsinə, övladlarına münasibəti və atanızla ünsiyyətinizi, münasibətlərinizi bilmək maraqlı olardı...

-Dolğun bəstəkarlıq həyatına, sovet ittifaqının ayrı-ayrı şəhərlərinə və xarici ölkələrə daimi ezamiyyətlərə baxmayaraq, o, bizim tərbiyəmizə və təhsilimizə çox diqqətlə yanaşırdı. Atam bizim ilk məsləhətçimiz və dostumuz idi və bu, sonradan gələcək peşəni seçməyimizdə özünü çox güclü şəkildə büruzə verdi. O, bu evdə 1918-1946-cı illərdə yaşayıb. Həmin dövrdə Bakı və Moskva konservatoriyalarında təhsil alıb, özünün Birinci və İkinci simfoniyalarını, 1946-cı ildə Dövlət mükafatına layiq görülən “Vətən” operasını (Cövdət Hacıyevlə birgə), eləcə də xeyli instrumental və vokal əsərlərini bəstələyib.

-Qara Qarayev mənsub olduğu nəsildə özünü musiqi sənətinə həsr etmiş ilk adamdır. Sizcə, onun uğurlarının əsasında nə dayanırdı?

-Gələcək bəstəkarın ilk musiqi müəllimi anası Sona xanım olub. Nənəm pianoda çox gözəl ifa edirdi və oğlunun qeyri-adi istedadını hiss edərək onun inkişafına hər cür yardım göstərib. Atamın musiqidə ilk uğurlu addımlarını atmasında da onun böyük rolu olub. Qara Qarayevin musiqi bacarığı çox erkən yaşda özünü göstərib. O, iki yaşında mahnılar ifa edirdi. Oğlunun bu istedadını görən Sona xanım təhsil almaq üçün onu musiqi məktəbinə qoyub.

- Dövrün ideologiyasına xidmət edənlər bəstəkarı Qərb burjuaziya musiqisinə meyilləndiyinə görə tənqid edirdilər. Əlbəttə ki, bunlar onun yaradıcılığına və səhhətinə təsirsiz ötüşmürdi...

-Qara Qarayev musiqidə novator idi. Məlumdur ki, novatorluq bir qayda olaraq mühafizəkarların və yeniliyi başa düşməyənlərin müqaviməti ilə üzləşir. Əlavə etmək istəyirəm ki, bu və digər əsərin yazılma texnikasını onun ideoloji məzmunu ilə eyniləşdirmək olmaz. Məsələn, “dodekafoniya - spesifik və məhdud musiqi-nəzəri termindir” (qeyd - Qara Qarayev), ideoloji və estetik baxışların əksi deyil. Yeni əsərlərin yazılması üçün müxtəlif texnikalardan istifadə etməklə yanaşı, milli hisslərə malik olmaq vacibdir.

-Q.Qarayev dahi bəstəkar Üzeyir bəydən dərs alandan sonra Azərbaycan musiqisinin sütununa çevrilən onlarla tələbə yetişdirdi. Onun dövrün yaradıcı adamları ilə münasibətləri necə idi?

-Üzeyir bəy Qara Qarayevin həyatında xüsusi yer tutub. O, həmişə deyirdi: “Üzeyir Hacıbəyli - bizim olan hər şeydir”. Məhz Üzeyir Hacıbəyli sayəsində musiqimiz dünyada tanınıb, sevilib. Onun sayəsində orkestrlər, musiqi teatrları, filarmoniya yaradılıb. Milli kadrların yetişdirilməsi üçün konservatoriyaya Moskva və Leninqraddan ən yaxşı musiqiçilər dəvət olunub. Bütün bu faktlar çox mühümdür, çünki özünü yaradıcılıqda nümayiş etdirmək üçün həqiqi və parlaq istedada məhz yaxşı təhsil kömək edir. Üzeyir Hacıbəylidən estafeti qəbul edən Qara Qarayev həyatının son günlərinədək konservatoriyada işlədi. İş həddən çox idi. O, həm Bəstəkarlar İttifaqında, həm konservatoriyada, həm ictimai həyatda çox mühüm vəzifələr yerinə yetirirdi. Yeni əsərlərin yazılmasına da böyük vaxt sərf edirdi. Buna görə də, ailədə işgüzar ab-hava hökm sürürdü və dostlarla əyləncəyə, söhbətlərə vaxt qalmırdı.

-Dünyaşöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin əsərləri SSRİ-nin əksər şəhərlərində, ABŞ, Polşa, Misir, İspaniya, İtaliya, Paris, Yaponiya və Almaniyada keçirilən möhtəşəm musiqi tədbirlərində uğurla ifa olunub, səhnə həyatı tapıb. Ona nə vaxtsa xaricdə qalıb fəaliyyətini davam etdirmək təklifi edilmişdirmi?

-Əlbəttə ki, Qara Qarayev xarici ölkələrdə də çox işləyib və əcnəbi mütəxəssislərlə müştərək bir sıra əsərlər yaradıb. Bolqarıstanda “Tarix dərsi”, Almaniyada “Qoyya və ya idrakın çətin yolu” filmləri üzərində işlərini misal çəkə bilərəm. O, İspaniyada “Don Kixot” filminə musiqi yazıb və s.

Atam dünyanın əksər ölkələrində olsa da, həmişə Azərbaycana, çox sevdiyi doğma Bakıya qayıtmağa can atıb. Bu şəhərdə doğmaları və dostları ilə görüş onun üçün böyük hadisə və xoş ünsiyyət idi.

-Xalq rəssamı Tahir Salahovun çəkdiyi portretə baxanda atanızın xarakterli adam təsiri bağışlayır. Doğrudanmı belə idi, yoxsa?..

-Tamamilə doğrudur. Qara Qarayev güclü, iradəli, öz prinsiplərinə heç vaxt xəyanət etməyən, olduqca vicdanlı insan idi.

-Qara müəllim daha çox kimlərin məsləhətinə ehtiyac duyurdu?

-Qara Qarayev üçün yaradıcı məsələlərdə əsas məsləhətçi, müəllim və dost Dmitri Şostakoviç idi.

-Ömrünün son on ilini Moskvada yaşamaq atanız üçün çətin olmadı ki?

- Qara Qarayev Moskvada SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Bakıda isə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri vəzifəsini icra edirdi. O, eyni zamanda, konservatoriyanın professoru idi, kompozisiya sinfini idarə edir, öz tələbələri ilə məşğul olurdu. Həm Moskvada, həm Bakıda o, eyni dərəcədə böyük nüfuz və hörmətə sahib idi.

- Siz və qardaşınızdan başqa dahi bəstəkarın yolunu nəsildə başqa kimlər davam etdirir?

-Qardaşım Fərəclə atamızın yolunu davam etdiririk. Fərəc Moskva Konservatoriyasının professorudur. Mən 20 ildən çox İstanbul Texniki Universiteti yanında Dövlət Konservatoriyasının nəzdində yerləşən məktəbdə işləmişəm, fortepiano şöbəsinə rəhbərlik etmişəm. 2018-ci ildə Qara Qarayevin ev-muzeyi açılanda müəllimlik fəaliyyətimi dayandırdım.

Əmim oğlu Cahangir Qarayev də musiqi yaradıcılığı ilə məşğul idi. O, çox gözəl pianoçu və bəstəkar idi. Təəssüflər olsun ki, o, həyatdan tez köçdü.

Üçüncü nəsildə öz musiqi istedadını Qara Qarayevin nəvələrindən biri - mənim oğlum Zülfüqar Bağırov davam etdirdi. O, Bostonda Berkli Musiqi Kollecinin, Nyu-York Universitetində kompozisiya və caz ifaçılığı sinfinin məzunudur. Zülfüqar universitetdə dərs deyir və müxtəlif konsertlərdə çıxış edir.

- Muzeydə ötən illər ərzində görkəmli bəstəkarın irsinin yaşadılması üçün hansı işlər görülüb?

-Hər şeydən əvvəl qeyd etmək xoşdur ki, muzeyin çoxsaylı ziyarətçiləri Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığına böyük maraq göstərirlər. Muzeydə tanınmış musiqiçilərin, eləcə də yaradıcılıq yolunun başlanğıcında olan gənc ifaçıların iştirakı ilə tez-tez müxtəlif tədbirlər keçiririk.

Qara Qarayev güclü, iradəli, öz prinsiplərinə xəyanət etməyən, olduqca vicdanlı insan idi-  MÜSAHİBƏ VİDEO

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Tanınmış yapon aliminin rəhbərlik etdiyi mütəxəssislər Ağdamda göz müayinəsi keçiriblər

Azərbaycan, Rumıniya, Gürcüstan və Macarıstanın enerji şirkətləri birgə müəssisə yaradır

Domeniko Palmieri: Azərbaycan İtaliyanın enerji təhlükəsizliyinə fundamental töhfə verir

Aktau şəhərində Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Azərbaycanın Müstəqillik Günü Küveytdə də qeyd olunub

Müstəqillik Günü münasibətilə Doha şəhərində rəsmi qəbul təşkil olunub

Serbiyada Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd olunub

Lənkəran-Astara regionunda bir sıra təhsil müəssisələrinin rəhbərləri vəzifələrindən azad ediliblər

SOCAR ilə “AD Ports Group” arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib

Müəllimlərin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələrdə texniki xarakterli məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Estoniya Respublikasının Prezidenti Alar Karisdən

Qərbi Azərbaycan İcması: Avropa İttifaqı regionda müsbət dinamikanı pozmağa çalışır

Avstraliya İttifaqının General-Qubernatoru Devid Con Hörlidən

İraq Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şiya əs-Sudanidən

Böyük Qayıdışın Xocalı mərhələsi ŞƏRH

Bakıda keçiriləcək festivalda ilk milli kiberoyunlar nümayiş olunacaq

Ankarada milli rəqslərimizin təbliğinə dair yeni layihənin icrasına başlanılıb

Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin intensivliyinin artırılması müzakirə olunub

Xocalının strateji mövqeyi onun iqtisadi potensialını daha da artırır ŞƏRH

COP29-a hazırlıq çərçivəsində BMT nümayəndəsi İnkişaf Proqramının Azərbaycana dəstəyini ifadə edib

Omanın Sultanı Heytəm bin Tariq Al Səiddən

İcma: Niderland parlamentinin nümayiş etdirdiyi mövqe mahiyyətcə böhtan xarakteri daşıyır

Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Denis Beçiroviçdən

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikovdan

Slovakiya Respublikasının Baş naziri Robert Fitsodan

İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Lerikdə vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

“Qərbi Azərbaycan həqiqətləri” - elmi-praktik konfrans

Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Dudadan

Müstəqillik Günündə Xocalıya qayıdış xüsusi rəmzi məna daşıyır ŞƏRH

Slovakiya Respublikasının Prezidenti Zuzana Çaputovadan

Avro-Atlantik Azərbaycanlıları Tərəfdaşlıq Şurasının nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdə olub

Fransız Polineziyası: kiçik ada ölkəsinin Parisin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı müstəqillik mübarizəsi

AYİB yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı Azərbaycana kredit ayırmağı planlaşdırır

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” və “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi və “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 124 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 7 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 20 avqust tarixli 321 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrinin) təhsilverənlərinin (sertifikatlaşdırmanın nəticəsinə görə) vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr”də dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 155 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqı məbləği”nin təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 27 aprel tarixli 180 nömrəli və “Məişət abonentlərinin mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləği”nin təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 24 iyul tarixli 327 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan boksçusu Olimpiya lisenziyasının bir addımlığında

“Fitch Solutions”: Azərbaycanda iqtisadi artım gələn il 2,8 faiz təşkil edəcək

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antonio Quterreşdən

Xorvatiyalı nazir müavini: Azərbaycan nəinki regionda, o cümlədən dünyada söz sahibinə çevrilib

Hesablama Palatasının əməkdaşları EUROSAI-ın onlayn keçirilən XII Konqresində iştirak ediblər

Markov: Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması delimitasiya və demarkasiya prosesini sürətləndirəcək

Argentinada Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülhə və sabitliyə töhfə verən siyasətindən bəhs olunub

Karlo Ançelotti: Dünyanın ən yaxşı baş məşqçisi Qvardioladır

Milli Məclis sədrinin müavini vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Qazaxın dörd kəndinin Azərbaycana geri qaytarılması Prezident İlham Əliyevin xalqımıza növbəti qələbə hədiyyəsidir - ŞƏRH

Nikaraqua Respublikasının Prezidenti Daniel Orteqa Saavedradan və vitse-prezidenti Rosario Muriyodan

PISA 2025 tədqiqatının sınaq mərhələsi davam edir

Naxçıvanda doğum günü may ayında olan şəhidlərin xatirəsi anılıb

Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatoru Aleksandr Beqlovdan

BANM-də “Mühəndislər üçün biznes təhsili” layihəsi başa çatıb

Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti Türkiyə Hesablama Məhkəməsinin 162 illik yubiley tədbirində iştirak edib

Azərbaycanın Müstəqillik Günü Litvada da qeyd edilib

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

“AzerGold”un sədri 3-cü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə növbəti görüşünü keçirib

Saatlıda növbəti Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

Azərbaycan bankı ötən il ölkədə ilk dəfə əmtəə fyuçers müqaviləsi imzalayıb

“EducationUSA” sərgisi keçiriləcək

“Avro-2024”: Niderland millisinin yekun heyəti bəlli olub

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti TBMM-də olub

Çexiya Azərbaycanı enerji sahəsində çox mühüm və dəyərli tərəfdaş hesab edir

“İrəvan” klubu I Liqadan kənarlaşdırılıb

Brüsseldə “Orta Dəhliz Təşəbbüsü - Avropa və Asiyanın qovuşduğu yer” mövzusunda tədbir keçirilib

Türkiyə “Altay” tankının kütləvi istehsalına başlayır

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ ADMİNİSTRASİYASININ VƏTƏNDAŞ QƏBULU MƏRKƏZİNDƏ 2024-cü ilin iyun ayında vətəndaşların qəbulu CƏDVƏLİ

Müstəqilliyin yeni mərhələsi: strategiyada strateq məharəti

Azərbaycan Qlobal Texnologiya Forumunda təmsil olunub

Fövqəladə hallar könüllüləri təltif edilib

Anaklia limanının investorları Çin şirkətləri olacaq

“Səbail” klubu Şahin Diniyevlə müqaviləni yeniləyib

İngiltərədə gənc həkimlər növbəti tətilə hazırlaşırlar

Bakıda ilk dəfə padel tennisi üzrə beynəlxalq turnir keçirilir

Azərbaycanın Müstəqillik Günü Batumidə qeyd olunub

Süni intellekt ilə yeni dövrə qapı aç - seminar

Açıq Büdcə İndeksi üzrə Hesablama Palatasının fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirilib

“Milli standartlaşdırma proqramının formalaşdırılması və onda dəyişiklik edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Qulluqda olmanın son yaş həddinə çatmış prokurorluq işçiləri təltif edilib

“Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin hazırlanması, razılaşdırılması, ekspertizası, qəbul edilməsi, dövlət reyestrinə və fonduna daxil edilməsi, dəyişiklik edilməsi və nəşri Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

® “Nar”ın dəstəyi ilə hazırlanan “jestdili.az” saytının istifadəçilərinin sayı ikiqat artıb

Qarabağ Universitetinə fakültə dekanları seçilib

Politoloq: Avropa İttifaqı və İtaliya ilə Azərbaycanı bir çox layihələr birləşdirir

İngiltərə klubu 5 oyunçu ilə yollarını ayırıb

Elm və təhsil naziri Naxçıvanda vətəndaşlarla görüşəcək

Mərakeşli nazir: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında geniş potensial var

AYNA paytaxtda hərəkətin yenidən təşkili ilə bağlı növbəti layihənin icrasına başlayıb

8 aya yaradılan möcüzə - Böyük Qayıdışın Xocalı səhifəsi REPORTAJ

“Evdə tək” filmindəki ev satışa çıxarılıb

İyunun 3-dən BDU-da yaz imtahan sessiyası başlanacaq

Etibar Əsədlinin caz triosunun Brüsselin tanınmış “The Music Village” caz klubunda konserti olub

“Hitachi” və “Google Cloud” süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq edəcəklər

Azərbaycanın dəstəyi ilə Bişkek şəhərindəki Heydər Əliyev adına məktəb-gimnaziyada STEAM Mərkəzi açılıb

“Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində jurnalistlər arasında müsabiqə elan edilib

“Araz-Naxçıvan” “Neftçi”nin yetirməsi ilə müqavilə imzalayıb

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə işgüzar səfər edib

Frensis Bekonun rəsm əsəri oğurlandıqdan 9 il sonra tapılıb

Londonda Fələstinə dəstək aksiyası zamanı 40 nəfər saxlanıb

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Salyanda vətəndaşları qəbul edib, fermerlərlə görüşüb

ATU-da əmək yarmarkası: 50-yə yaxın şirkət, 500-dən çox vakansiya