RƏSMİ XRONİKA


AZƏRBAYCANIN BAŞ NAZİRİ İLHAM ƏLİYEVİN ÇIXIŞI

-Əziz bacılar və qardaşlar!

Əziz cəbrayıllılar!

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gözəl qəsəbənin istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Burada qeyd olundu ki, bu qəsəbə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin Fərmanı, göstərişi əsasında yaradılıbdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan vəsait ayrılıb və o vəsait hesabına bu qəsəbə yaradılıb, tikilibdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalananda cənab Prezident tərəfindən nə qədər düzgün, nə qədər müdrik addım atılmışdı. Əgər o müqavilə imzalanmasaydı, Azərbaycan öz neftini dünya bazarlarına çıxara bilməsəydi, Neft Fondu yaradılmasaydı, əlbəttə, imkanımız olmayacaqdı ki, belə gözəl evləri tikək və bizim bacılara, qardaşlara hədiyyə edək.

Buraya gələndə yolda çadır düşərgəsinin qalıqlarına baxdım və o günləri xatırladım. Cənab Prezidentlə birlikdə buraya gələrkən məcburi köçkünlərlə görüşlərimiz olmuşdu. Onların nə qədər ağır şəraitdə yaşadıqlarını görəndə cənab Prezident çox məyus olmuşdu. O mənzərələr ona çox təsir etmişdi. Ona görə imkan düşən kimi, Neft Fondu yaranandan sonra birinci vəsait məhz buraya, Biləsuvar rayonuna yönəldildi ki, o çadır düşərgələri dağıdılsın, yeni evlər, binalar, məktəblər, klublar tikilsin. Belə də oldu. Beş çadır düşərgəsi tamamilə dağıdılıb və əvəzində bu gözəl qəsəbə yaradılıbdır. Burada 2560 ev tikilibdir. Nəzərə alsaq ki, bundan əvvəl çadır düşərgəsində yaşayan Füzuli camaatı üçün də Haramı ərazisində müasir evlər tikilibdir, onda deyə bilərik ki, burada keçmişdə yaşayan bütün məcburi köçkünlər evlə təmin olunubdur. Bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Azərbaycanda Ermənistanın işğalı nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlər, qaçqınlar lazımi şəraitlə təmin olunacaqlar. Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən güclənir, ayağa durur. Keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsində böyük iqtisadi potensial yaradılıb və bundan sonra da yaradılacaqdır.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi nəhəng neft kəməri tikilir. 2005-ci ilin sonunda o, istismara veriləcəkdir. Ondan sonra Azərbaycana daha böyük həcmdə, indikindən bir neçə dəfə çox vəsait daxil olacaqdır. Həmin vəsaitlə Azərbaycanın bütün sosial problemləri həll ediləcəkdir. O cümlədən qaçqın-köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əlavə tədbirlər görüləcəkdir.

Mən bu gün Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri cənab Əli Həsənovla bu barədə söhbət etdim. Bizim planlarımızda var ki, bu siyasəti davam etdirək. Hələlik digər bölgələrdə çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqın-köçkünlər üçün buna bənzər şərait yaradaq. Bu, bizim borcumuzdur və bunu edəcəyik. Bu, Heydər Əliyevin siyasətidir və biz bu siyasəti davam etdirəcəyik.

Bu gün burada çıxış edən bacılar, qardaşlar müxalifət haqqında öz fikirlərini söylədilər. Ümumiyyətlə, mən onların haqqında bir şey demək istəmirdim. Amma bir halda ki, siz bunu qeyd etdiniz, istəyirəm öz fikirlərimi sizə bildirəm. Müxalifət xalqın qarşısına beş ildə bir dəfə çıxır. Özü də o məqsədlə ki, xalqdan səs alsın. Son beş il ərzində heç vaxt olmayıb ki, müxalifət gəlib hansısa qaçqının problemi ilə maraqlansın, ona əl tutsun, ona kömək etsin. Yox, bu, heç vaxt olmayıbdır. Yalnız beş ildə bir dəfə, seçkilər ərəfəsində televiziya ekranına çıxırlar, yürüşlərə, mitinqlərə çıxırlar, yalan vədlər verirlər, özlərini təqdim etmək, tərifləmək istəyirlər. Halbuki, buna ehtiyac yoxdur, xalq onları yaxşı tanıyır.

Məhz bu adamlar 1992-ci ildə hakimiyyətdə olan zaman Azərbaycanı bəlaya saldılar. Azərbaycanı uçurum kənarında qoydular. Vətəndaş müharibəsini başladılar. Azərbaycanın torpaqlarının itirilməsi də onların yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində olubdur. Heç nə unudulmur. Xalq hər şeyi yaxşı yadda saxlayır. Əlbəttə, özünü biabır edən, Azərbaycanı dağıdan, Azərbaycanın milli sərvətlərini talayan insanlara xalqımız heç vaxt səs verməyəcəkdir. Qoy, onlar bunu gözləməsinlər.

Mən dedim ki, Azərbaycanın çox gözəl perspektivləri vardır. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edir. Əlbəttə, burada aparıcı rolu neft sektorunda görülən işlər tutur və bu da təbiidir. Çünki bu, Azərbaycanın əsas sərvətidir və ondan da çox səmərəli istifadə olunur. Heydər Əliyevin neft strategiyasının təntənəsi məhz bu gün burada görünür. Bu evlərin tikilməsində görünür. Bəzən müxalifət deyir ki, neftdən əldən olunan gəlirlər hara gedir. Budur, neftdən əldə olunan gəlirlər Azərbaycan xalqına verilir.

Onların hakimiyyətdə olduğu ildə Azərbaycana birinci neft bonusu ödənilmişdi. Üç-dörd gün ərzində o vəsait, bir neçə milyon dollar özəl bankın hesabına köçürülmüş və ondan sonra da dağıdılmış, onların cibinə getmişdir. Biz isə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında neftin satışından və bonuslardan qısa müddət ərzində 1 milyard 400 milyon dollar vəsait əldə etmişik və o pullar şəffaf şəkildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda saxlanılır, belə gözəl işlərə xərclənir və gələcək nəsillər üçün də əmanət kimi saxlanılacaqdır.

Biz bu işləri davam etdirəcəyik. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, Azərbaycanda çətin vəziyyətdə yaşayan insanlara – bacılara, qardaşlara imkan daxilində kömək edək. Bu kömək bundan sonra da göstəriləcəkdir. Amma əlbəttə, məsələnin tam həlli ondan ibarətdir ki, qaçqınlar, məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Bu istiqamətdə böyük işlər aparılır. Bilirsiniz ki, cənab Prezident bir neçə il ərzində çox gərgin danışıqlar aparır, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeləri möhkəmlənir. Azərbaycanın səsi beynəlxalq təşkilatların tribunalarından gəlir. Avropa Şurasında ilk dəfə olaraq, bizim nümayəndə heyətinin fəaliyyəti nəticəsində Ermənistan işğalçı dövlət kimi tanınıbdır. Bu, böyük hadisədir. Bu, gələcək danışıqlara çox müsbət təsir edə bilər və edəcəkdir.

Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçi təyin etmişdir. Halbuki, Ermənistan bunun əleyhinə idi. Çünki onlara sərf etmir ki, bu məsələ müzakirə obyektinə çevrilsin. İstəyirlər ki, bunu ört-basdır eləsinlər və keçmişdə olduğu kimi, özlərinin təbliğatı vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə yalnış məlumat versinlər. Amma bizim fəaliyyətimizin nəticəsində bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ ilə bağlı fikir formalaşıbdır və bu fikir bizim xeyrimizədir.

Biz çalışacağıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək, çünki müharibə istəmirik. Amma eyni zamanda, biz heç vaxt barışmayacağıq ki, torpaqlarımız işğal altında qalsın. Nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarımızı azad edəcəyik.

İndi Ermənistan hesab edir ki, bu münaqişədə üstünlük əldə edibdir. Şəxsən mən bu fikirlə razı deyiləm. Gəlin Ermənistanda və Azərbaycanda olan vəziyyətə baxaq. Bizim ölkələrimizin iqtisadi səviyyələrin arasında uçurum dərinləşir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycan nöbəti beş ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə təkcə neftin satışından 5 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Əlbəttə, bu vəsait Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, ordu quruculuğuna yönəldiləcəkdir. İnsanların rifahı yaxşılaşacaq, maaşlar, təqaüdlər artacaqdır. Əlbəttə, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən daha da güclü olacaqdır.

Ermənistanda isə belə perspektivlər yoxdur. İndi Ermənistanda iqtisadi böhran yaşanır və heç bir perspektiv yoxdur. Çünki biz onları bütün beynəlxalq regional layihələrdən təcrid etdik. Biz onlarla heç vaxt iqtisadi əməkdaşlıq etməyəcəyik və belə olan halda onlar tənəzzülə daha çox uğrayacaqlar. Beləliklə, bir neçə ildən sonra iqtisadi, siyasi, ümumiyyətlə, hər cəhətdən güclü Azərbaycan zəif Ermənistanla üz-üzə qalsa, əlbəttə, üstünlük bizim tərəfimizdə olacaqdır. Bu məqsədlə cənab Prezidentin göstərişləri əsasında ordu quruculuğunda böyük işlər görülür və bundan sonra da görəcəyik. Mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan torpaqları işğalçılardan azad olunacaq, qaçqın-köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar.

Bu gün buraya gələndə bir ailəyə qonaq oldum. Məni çox mehriban qarşıladılar. Mənim arzum var ki,- hesab edirəm, bu, hamımızın arzusudur, Cəbrayıla qonaq gəlim. Cəbrayıl işğaldan azad olunandan sonra orada sizin üçün bundan da gözəl evlər tikəcəyik və mən də gəlib sizin qonağınız olacağam.

Əziz dostlar, bilin ki, bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Heydər Əliyevin siyasi xətti davam etdiriləcəkdir. Bizim başqa alternativimiz yoxdur. Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün yalnız bu siyasət aparılmalıdır və xalqın dəstəyi ilə aparılacaqdır. O cümlədən qaçqınların, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzində olacaqdır.

Burada dedilər, bu qəsəbə deyil, şəhərdir. Həqiqətən belədir, görün burada nə qədər evlər, məktəblər, tibb məntəqələri, klublar tikilib, yollar salınıb, işıqlar çəkilibdir. Mənə Əli müəllim deyir ki, burada görülən işlər keçmiş Sovet İttifaqı vaxtında bir beşillikdə görülən işlərə bərabərdir. Həqiqətən də belədir.

Mən sizi bu gözəl qəsəbənin istifadəyə verilməsi münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. İstəyirəm ki, siz burada xoşbəxt yaşayasınız. Amma bilin, bu, yenə də müvəqqəti bir məkandır. Siz öz doğma torpaqlarınıza qayıdacaqsınız. Biz bunu təmin edəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Mən sizin hamınızı öpürəm, qucaqlayıram. Sağ olun.

X X X

Mərasimdə Baş nazirin müavinləri Abid Şərifov, Əli Həsənov, Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdirləri Yusif Hümbətov, Əli Həsənov, nazirlər və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

X X X

Mərasim başa çatdıqdan sonra Baş nazir İlham Əliyev jurnalistlərə qısa müsahibə verdi.

SUAL: İlham müəllim, bu gün çoxsaylı müxtəlif görüşləriniz oldu. İlkin təəssüratlarınız necədir və qarşıda hansı görüşləriniz var?

CAVAB: Təəssüratlar çox yaxşıdır, müsbətdir və gözləniləndir. Hər yerdə böyük ruh yüksəkliyi görürəm, hörmət görürəm. İnsanların bu münasibəti məni çox sevindirir. Bu, gözlənilən idi. Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycanda real vəziyyət necədir və bu görüşlər onu bir daha təsdiqlədi. Azərbaycanın bölgələri inkişaf edir. İnsanların əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır.

Bu gün çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda növbəti infrastruktur obyekti açılıbdır. Balıqartırma zavodu istifadəyə verilibdir. Düzdür, oradan əldə olunan məhsul bilavasitə satışa çıxarılmır və onun qısa müddət ərzində gəlir gətirməsi mümkün deyildir. Amma Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın təbiətinin qorunub saxlanılması üçün, Xəzər dənizinin bioresurslarının artırılması üçün mühüm layihədir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti bütün sahələrdə fəal iş aparır, bütün sahələri inkişaf etdirməyə çalışır. Ümumiyyətlə, keçirdiyim görüşlər məni çox sevindirir.

SUAL: Hörmətli Baş nazir, daha hansı rayonlara getməyiniz nəzərdə tutulmuşdur?

CAVAB: Müxtəlif rayonlarda olacağam. Sizə xəbər veriləcəkdir.

SUAL: İlham müəllim, seçki bülletenləri iki gündən sonra çap olunacaqdır. Bilmək istərdik ki, iqtidar bu seçkilərə nəhayət, neçə namizədlə gedəcəkdir?

CAVAB: Hələ vaxt var, öyrənərsiniz.

SUAL: İlham müəllim, Prezident nə vaxt qayıdacaqdır?

CAVAB: İnşallah, yaxın günlərdə dönəcəkdir.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin