TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

04.02.2002 [14:40]
Hörmətli cənab Prezident! Ölkənizdə baş vermiş təbii fəlakət - zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu faciə ilə əlaqədar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ-A SƏFƏRİ

04.02.2002 [12:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev fevralın 2-də Nyu-Yorkda Polşa Respublikasının Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür ...

ŞRİ-LANKA DEMOKRATİK SOSİALİST RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM ÇANDRİKA KUMARATUNQAYA

02.02.2002 [17:55]
Hörmətli xanım Prezident, Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Şri-Lanka xalqını təbrik edirəm ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İLƏ ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ RİÇARD ARMİTAC ARASINDA TELEFON DANIŞIĞI OLMUŞDUR

02.02.2002 [13:38]
Fevralın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin birinci müavini Riçard Armitac Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə telefon etmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABS-A SƏFƏRİ

02.02.2002 [13:26]
Fevralın 1-də Nyu-Yorkun“Vuldorf-Astoriya” mehmanxanasında Dünya İqtisadi Forumunun “Mərkəzi Asiyada sabitlik” mövzusuna həsr olunmuş iclası keçirilmişdir. İclasda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev də iştirak etmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ-A SƏFƏRİ

01.02.2002 [12:51]
Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərə gələn Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 31-də Nyu-Yorkda onun üçün ayrılmış iqamətgahda Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri İsmayıl Cəmi qəbul etmişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

30.01.2002 [23:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 29-da Prezident sarayında Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadze başda olmaqla, bu ölkənin parlament nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Dövlətimizin başçısı HEYDƏR ƏLİYEV qonaqlara müraciətlə dedi: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-A YOLA DÜŞMÜŞDÜR

30.01.2002 [22:15]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda keçiriləcək Dünya İqtisadi Davos forumunun illik iclasında iştirak etmək üçün yanvarın 30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə yola düşmüşdür. ...

SƏFƏR BAŞA ÇATDI

29.01.2002 [17:02]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasına dövlət səfəri başa çatdı. Respublikamızın rəhbəri maşın karvanının müşayiəti ilə Vnukovo-2 hava limanına gəldi. ...

RUSİYA MƏRKƏZİ BANKININ SƏDRİ VİKTOR GERAŞŞENKONUN ÇIXIŞI

29.01.2002 [16:30]
-Hörmətli Heydər Əliyeviç!Hörmətli həmkarlar, xanımlar və cənablar!Moskvada Azərbaycan Beynəlxalq Bankının şöbəsinin açılışı kimi vacib mərasimdə iştirak etməkdən böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI

29.01.2002 [16:22]
-Hörmətli Viktor Vladimiroviç!Bu gün biz hamımız Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində böyük əhəmiyyəti olan bir hadisənin şahidləriyik. Mənim Rusiya Federasiyasına çox uğurla keçmiş dövlət səfərim başa çatır. ...

PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKININ TÖRƏMƏ  BANKININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

29.01.2002 [16:16]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 26-da Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskvada törəmə bankının açılış mərasimində iştirak etmişdir. ...

İTAR-TASS-DA GÖRÜŞ

29.01.2002 [16:12]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İTAR-TASS agentliyinə gələrək, onun və digər aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirdi. ...

AZƏRBAYCAN İLƏ ABŞ ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏRDƏ YENİ MƏRHƏLƏ AÇILIR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN DÖVLƏT KATİBİNİN MÜAVİNİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [15:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 29-da Prezident sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini xanım Elizabet Consu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MOSKVA ŞƏHƏRİNİN MERİ YURİ LUJKOVU  QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [14:25]
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Kremldə, onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN N İ T Q İ

29.01.2002 [14:20]
-Hörmətli Viktor Antonoviç! Xanımlar və cənablar! Dostlar və əziz tələbələr! Müqəddəs Tatyana Günü – Moskva Dövlət Universitetinin yaranması günü və universitetinizin 247-ci ildönümü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİ

29.01.2002 [14:15]
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Moskva Dövlət Universitetinə gəldi. Dövlətimizin başçısını universitetin rektsoru Viktor Sadovniçi səmimiyyətlə qarşıladı. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İQOR İVANOVU QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [14:12]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Kremldə onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Rusiyanın xarici işlər naziri İqor İvanovu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN-RUSİYA ƏMƏKDAŞLIĞINA YENİ MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA HÖKUMƏTİNİN SƏDRİ MİXAİL KASYANOV İLƏ G Ö R Ü Ş Ü

29.01.2002 [14:10]
Yanvarın 25-də Rusiya Federasiyasının hökumət evində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Kasyanov ilə görüşü olmuşdur. ...