AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ

29.01.2002 [14:05]
-Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! Xanımlar və cənablar, dostlar! Bu yaxınlarda biz ölkəmizin müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd etdik. Rusiya federasiyası ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının on ili tamam olur. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN NİTQİ

28.01.2002 [14:50]
-Hörmətli Heydər Əliyeviç!Hörmətli xanımlar və cənablar! Möhtərəm, əziz dostumuz Heydər Əliyeviç Əliyevi bu gün Kremldə salamlamaqdan böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBUL

28.01.2002 [14:45]
Yanvarın 25-də Böyük Kreml sarayının Aleksandr salonunda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ H.Ə.ƏLİYEVİN və RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ V.V.PUTİNİN BİRGƏ BƏYANATI

28.01.2002 [14:40]
Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyev 2002-ci il yanvarın 24-26-da Rusiya Federasiyasında dövlət səfərində olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI

28.01.2002 [14:35]
- Hörmətli xanımlar və cənablar! Möhtərəm Vladimir Vladimiroviç, ilk növbədə mən Rusiyaya, Moskvaya dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. ...

RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN BƏYANATI

28.01.2002 [14:30]
- Hörmətli xanımlar və cənablar! İzacə verin, sizi işimizin nəticələri barədə qısa şəkildə məlumatlandıraq. İlk növbədə bir daha bildirmək istəyirəm ki, qonağımızı, bizim üçün əziz qonağı, Moskvada görməyimizə ürəkdən şadıq. ...

RUSİYA-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI

28.01.2002 [14:25]
Yanvarın 25-də, iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə danışıqları başa çatdıqdan sonra, Böyük Kreml sarayının Qırmızı qonaq otağında Rusiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ

28.01.2002 [14:20]
Yanvarın 25-də Böyük Kreml sarayının Yaşıl qonaq otağında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin təkbətək görüşü olmuşdur. ...

GENİŞ TƏRKİBDƏ RUSİYA-AZƏRBAYCAN DANIŞIQLARI

28.01.2002 [14:20]
Yanvarın 25-də, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin təkbətək görüşü başa çatdıqdan sonra, Kremlin Yekatirina salonunda iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN ŞƏXSİ İQAMƏTGAHINDA GÖRÜŞÜ

28.01.2002 [14:10]
Yanvarın 24-də axşam Rusiya Federasiyası Prezidentinin Novo-Oqaryovadakı şəxsi iqamətgahında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin görüşü olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN-RUSİYA ƏMƏKDAŞLIĞINDA YENİ MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA

28.01.2002 [14:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə yanvarın 24-də Moskvaya dövlət səfərinə gəlmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNUN - UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMİŞDİR

28.01.2002 [10:30]
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun – Universitetinin (MDBMİS(U)) Elmi Şurasının yığıncağı Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşmanın və səmərəli əməkdaşlığın inkişafına töhfəsinə görə Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ

26.01.2002 [14:00]
Rusiyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 26-da Kremldə, onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri İqor İvanov ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ

25.01.2002 [23:23]
Rusiyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 25-də “Naməlum əsgər” xatirə abidəsinin yerləşdiyi Aleksandr bağına gəldi. ...

GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ AZƏRBAYCANA SƏFƏRƏ GƏLƏCƏKDİR

25.01.2002 [13:00]
Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadzenin başçılığı ilə bu ölkənin nümayəndə heyəti yanvarın 28-də respublikamıza ikigünlük rəsmi səfərə gələcəkdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ
DÖVLƏTİMİZİN BAŞÇISI MOSKVAYA GƏLMİŞDİR

24.01.2002 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya yanvarın 24-də dövlət səfərinə gəlmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYAYA DÖVLƏT SƏFƏRİNƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

24.01.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə yanvarın 24-də Moskvaya dövlət səfərinə yola düşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN-İRAN ƏLAQƏLƏRİNİN DAHA DA İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ ÜÇÜN BÖYÜK İMKANLAR VAR

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

23.01.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 23-də Prezident sarayında İran İslam Respublikasının daxili işlər naziri Əbdülvahid Musəvi - Larinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. ...

HÜZN GÜNÜ – QƏHRƏMANLIQ, MƏĞRURLUQ, QÜRUR VƏ SINAQ GÜNÜ
QANLI YANVAR FACİƏSİNİN 12-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ÜMUMXALQ ZİYARƏTİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏHİDLƏRİN ƏZİZ XATİRƏSİNİ YAD ETMİŞDİR

21.01.2002 [10:00]
1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinə parlaq və şərəfli səhifə kimi daxil olmuşdur. Bu qanlı hadisədən 12 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o müdhiş gecəni daim xatırlayır, bu faciəni törədənlərə öz dərin nifrətini bildirir. ...