AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NORVEÇƏ RƏSMİ SƏFƏRİ

27.04.1996 [16:39]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Norveçə rəsmi səfərinin üçüncü gününü - aprelin 26-nı ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Stavangerdə keçirmişdir. Burada Prezidentə məlumat verilmişdir ki, Norveçin "Statoyl" və İngiltərənin "Britiş Petroleum" şirkətlərinin rəhbərləri ölkəmizə neft laylarını öyrənən elmi-tədqiqat laboratoriyası ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NORVEÇƏ RƏSMİ SƏFƏRİ

26.04.1996 [12:53]
Xəbər verdiyimiz kimi, Qərbi Avropa ölkələrində səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 24-də axşam Belçikanın paytaxtı Brüsseldən Skandinaviyaya – Norveçə getmişdir. Norveç Krallığının Baş naziri xanım Quru Harlem Brundtland ilə Azərbaycan Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN QƏRBİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNƏ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

25.04.1996 [16:36]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 22-də Lüksemburqdan Belçikanın paytaxtı Brüsselə yola düşmüşdür. Aprelin 23-də Azərbaycan dövlətinin başçısı NATO-nun iqamətgahında bu beynəlxalq təşkilatın baş katibi Havyer Solana ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyev ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN QƏRBİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNƏ SƏFƏRİ

23.04.1996 [14:14]
Aprelin 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Qərbi Avropa ölkələrinə işgüzar səfərə yola düşmüşdür. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə, Belçikada və Norveçdə olacaq, bu ölkələrin dövlət rəhbərləri ilə görüşəcək, Lüksemburqda Avropa Birliyi və onun üzvü olan dövlətlərlə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq ...

AZƏRBAYCAN VƏ PAKİSTAN XALQLARI QARDAŞDIRLAR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN DOST ÖLKƏYƏ SƏFƏRİ
İSLAMABADDA QARŞILANMA MƏRASİMİ

13.04.1996 [21:19]
Xəbər verdiyimiz kimi, Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqarinin dəvəti ilə aprelin 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu ölkəyə rəsmi səfərə yola düşdü. İslamabad hava limanı Azərbaycanın və Pakistanın dövlət bayraqları ilə bəzədilmişdi, hava ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN PAKİSTANA RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

12.04.1996 [14:29]
Pakistanda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 10-da axşam Pəncab əyalətinin Lahor şəhərinə gəldi. Burada Azərbaycan dövlətinin başçısını Pəncab əyalətinin valisi Sarun xan və digər yüksək vəzifəli şəxslər qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyevlə Sarun xan arasında görüş oldu. Sarun xan Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN PAKİSTANA RƏSMİ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

11.04.1996 [19:13]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfəri davam edir. Aprelin 10-da Prezident Heydər Əliyev Pakistanın Baş naziri xanım Bənəzir Bhutto ilə danışıqlar aparmışdır. Sonra isə iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin, bank-maliyyə işi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PAKİSTANA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

10.04.1996 [15:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Fərrux Əhməd Xan Leqarinin dəvəti ilə aprelin 9-da bu ölkəyə rəsmi səfərə yola düşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Binə hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində səfərin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 1996-CI İL YANVARIN 11-DƏ PARİSDƏ FRANSA TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ

16.01.1996 [19:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri çərçivəsində yanvarın 11-də Fransa televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FRANSANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ERVE DE ŞARET İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [21:34]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şaret ilə görüşmüşdür. Cənab Şaret Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündən və onunla tanış olmağından çox razı qaldığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ İRLANDİYANIN BAŞ NAZİRİ CON BRUTON İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:42]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də İrlandiyanın Baş naziri Con Bruton ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti ilə tanışlıqdan məmnun olduğunu söyləyən cənab Bruton əvvəllər Heydər Əliyev ilə İrlandiyanın Prezidenti xanım Robinson arasında olan görüşləri xatırlatdı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FƏLƏSTİN RƏHBƏRİ YASİR ƏRƏFAT İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:18]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fələstin dövlətinin rəhbəri Yasir Ərəfat ilə görüşmüşdür. Yasir Ərəfat əvvəlki görüşlərində olduğu kimi, bu dəfə də dövlətimizin başçısı ilə hərarətlə salamlaşdı. Fələstin dövlətinin başçısı Azərbaycanın dünya birliyində layiqli yer tutması ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ ŞİMON PERES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:03]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də İsrailin Baş naziri Şimon Peres ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevlə 1995-ci ilin yanvarında İsveçrənin Davos şəhərindəki görüşünü yaxşı xatırladığını bildirən cənab Peres indiki görüşdən də məmnun olduğunu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ESTONİYA PREZİDENTİ LENNART MERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:40]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Estoniya Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:28]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan Leonid Kuçma özünün Azərbaycana səfərini məmnuniyyətlə xatırladığını və ölkəmizdə olduğu günləri unutmayacağını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ YƏMƏN PREZİDENTİ MƏHƏMMƏD SƏİD ƏL-ƏTTAR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:16]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Yəmən Prezidenti Məhəmməd Səid əl-Əttar ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini qucaqlayaraq onu köhnə dost kimi səmimi salamlayan əl-Əttar uzun müddətdən sonra Heydər Əliyevi yenidən gördüyünə çox şad olduğunu bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ MİSİR PREZİDENTİ HÜSNİ MÜBARƏK İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:57]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Hüsni Mübarək ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı ilə əvvəllər keçirdiyi görüşləri, xüsusən Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabrında Misirə səfərini həmişə məmnunluqla xatırladığını bildirən Hüsni Mübarək ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ LEVON TER–PETROSYAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:36]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də onun Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə qısa görüşü olmuşdur. Tərəflər 20 aydan bəri davam edən atəşkəs rejimini yüksək qiymətləndirdiklərini ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LİTVA PREZİDENTİ ALGİRDAS BRAZAUSKAS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:12]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Litva Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. Səmimiyyətlə görüşən prezidentlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq ...