AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV DÖVLƏT DEPARTAMENTİNİN ƏMƏKDAŞI CEYMS KOLLİNZ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [14:48]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi səlahiyyətli səfiri Ceyms Kollinz ilə görüşmüşdür. Səmimilik şəraitində keçən görüşdə cənab Kollinz Azərbaycana səfərini və orada keçirdiyi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ MİLLİ DEMOKRATİYA İNSTİTUTUNUN RƏHBƏRİ CƏNAB NELSON LETSKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [14:35]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Nelson Letski ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevlə görüşündən məmnun qaldığını bildirən cənab Letski Azərbaycana səfəri zamanı ona göstərilən qonaqpərvərliyə və diqqətə görə təşəkkür etdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARISTAN PREZİDENTİ JELYU JELEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [13:20]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Heydər Əliyev Bolqarıstana səfərindən məmnun qaldığını və Azərbaycanda da Jelyu Jelevin səfərinin səbirsizliklə gözlənildiyini ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ LEVON TER-PETROSYAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [13:02]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə görüşmüşdür. Bağlı qapı arxasında təkbətək keçirilən görüşdən sonra prezidentlər mətbuat üçün bəyanat verdilər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN BAŞ NAZİRİ CON MEYCOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [12:02]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Böyük Britaniyanın Baş naziri Con Meycor ilə görüşmüşdür. Bu görüşdən çox məmnun qaldığını bildirən Prezident Heydər Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, onların şəxsi münasibətləri ölkələrimiz arasında yaranmış yaxşı əlaqələrin daha da ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN BMT-DƏKİ DAİMİ NÜMAYƏNDƏSİ XANIM OLBRAYT İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [18:26]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Madlen Olbrayt ilə görüşmüşdür. Xanım Olbraytı hərarətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev dedi ki, mən sizi yaxın dost hesab edirəm ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUMINİYA PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [17:11]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Rumıniya Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan Prezidenti Rumıniyaya səfərini məmnunluqla xatırladığını söylədi və ona göstərilən diqqətə görə cənab İliyeskuya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏLİ ƏKBƏR VİLAYƏTİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [17:00]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. Səmimilik şəraitində keçən görüşdə nazir öz ölkəsinin rəhbərlərinin salamını Prezident ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MİSİRİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏMRİ MUSA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:48]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Misir Ərəb Republikasının xarici işlər naziri Əmri Musa ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən bu görüşdə nazir öz ölkəsinin Prezidenti Hüsni Mübarəkin salamlarını Prezident Heydər Əliyevə çatdırdı. Respublikamızın rəhbəri ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV KÜVEYT ƏMİRİ ƏL-SƏBAH İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:34]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Küveyt əmiri Cabir əl-Əhməd əl-Səbah ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini hərarətlə qarşılayan Küveyt rəhbəri onunla görüşündən məmnun olduğunu bildirdi. Dövlət başçıları əvvəlki görüşlərini həmişə xatırladıqlarından söhbət ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN ENERGETİKA NAZİRİ XANIM O’LİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:16]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ-ın energetika naziri xanım o’Liri ilə görüşmüşdür. ABŞ nazirini salamlayan Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə olunması ilə əlaqədar görülən tədbirlərdən, “Əsrin müqaviləsi”nin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:02]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. Dost və qardaş ölkələrin başçıları hər dəfə olduğu kimi, bu görüşdən də çox məmnun qaldıqlarını bildirdilər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ANQOLA PREZİDENTİ EDUARDU DUŞ SANTUŞ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:50]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Anqola Prezidenti Eduardu Duş Santuş ilə görüşmüşdür. Azərbaycanı özünün ikinci vətəni adlandıran cənab Duş Santuş 1969-cu ildə Bakıda Neft Akademiyasını bitirdiyini bildirdi. O, Azərbaycanla sıx bağlı olduğunu vurğulayaraq ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:16]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. Nazir onun Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə imkan yarandığından şərəf duyduğunu bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İSPANİYA HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI FİLİP QONSALES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:02]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İspaniya hökumətinin başçısı Filip Qonsales ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən söhbət zamanı cənab Qonsales Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf duyduğunu söyləyərək, BMT-nin 50 illiyinə həsr olunmuş ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PAKİSTANIN BAŞ NAZİRİ BƏNƏZİR BHUTTO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:56]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Pakistanın Baş naziri Bənəzir Bhutto ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Prezident Heydər Əliyev xanım Bənəzir Bhutto ilə bir daha görüşməsindən çox şad olduğunu söylədi. Xanım Bhutto da Heydər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QAZAXISTAN PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:40]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursulatan Nazarbayev ilə görüşmüşdür. Dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri hərtərəfli müzakirə olundu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:39]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Ukrayna Prezidenti Azərbaycana səfəri zamanı ona göstərilən diqqətə görə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PORTUQALİYA PREZİDENTİ MARİO SOARES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:30]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Portuqaliya Prezidenti Mario Alberto Nobre Lopes Soares ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimi salamlayan cənab Soares Portuqaliyanın Azərbaycan ilə əlaqələri möhkəmləndirməyə xüsusi maraq göstərdiyini bildirdi. O, ölkəmiz haqqında geniş ...