AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ LEVON TER–PETROSYAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:36]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də onun Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə qısa görüşü olmuşdur. Tərəflər 20 aydan bəri davam edən atəşkəs rejimini yüksək qiymətləndirdiklərini ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LİTVA PREZİDENTİ ALGİRDAS BRAZAUSKAS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:12]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Litva Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. Səmimiyyətlə görüşən prezidentlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ POLŞA PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:32]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyevlə tanış olmasından böyük məmnunluq duyduğunu bildirən cənab Kvasnevski respublikamızın rəhbərinin bioqrafiyasına yaxşı bələd olduğunu, özü kimi cavan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:18]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11–də Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. Dost və qardaş ölkələrin rəhbərləri səmimiyyətlə görüşdülər. Prezident Süleyman Dəmirəl özünün təxminən bir ay əvvəl Bakıya rəsmi səfərindən məmnunluqla söhbət açdı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FRANSANIN BAŞ NAZİRİ ALEN JÜPPE İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:06]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransanın Baş naziri Alen Jüppe ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev görkəmli siyasi xadim Fransua Mitteranın vəfatı münasibətilə xalqımız adından və öz adından cənab ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ABŞ-IN VİTSE-PREZİDENTİ ALBERT QOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [16:26]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransa paytaxtında ABŞ-ın vitse–prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan cənab Qor Prezident Heydər Əliyev ilə bundan əvvəlki görüşünü məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi. Prezident Heydər Əliyev də ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ RUSİYA PREZİDENTİ BORİS YELTSİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsin ilə görüşmüşdür. Azərbaycanla Rusiya arasında tarixi dostluq əlaqələrinin mövcud olduğunu vurğulayan prezidentlər dövlətlərimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi zəruriliyini xüsusi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [15:24]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransda Prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev görkəmli siyasi xadim, Fransanın keçmiş prezidenti Fransua Mitteranın vəfatı ilə əlaqədar olaraq cənab Jak Şiraka Azərbaycan xalqı adından ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN PARİSƏ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

13.01.1996 [13:23]
Xəbər verdiyimiz kimi, Fransada və beynəlxalq miqyasda görkəmli siyasi xadim kimi tanınmış Fransua Mitteranın matəm mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 10-da Parisə gəldi. Orli hava limanında dövlətimizin başçısını Fransanın yüksək vəzifəli şəxsləri qarşıladılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ

12.01.1996 [15:17]
Yanvarın 11-də Parisdə Fransanın sabiq Prezidenti Fransua Mitteranın son mənzilə yola salınması mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə dünyanın onlarca ölkəsinin dövlət və hökumət başçıları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev də iştirak etmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

11.01.1996 [16:24]
Yanvarın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə yola düşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin başçısı Fransanın keçmiş Prezidenti Fransua Mitteranın dəfn mərasimində iştirak edəcək ...

AZƏRBAYCAN DÜNYA BİRLİYİNDƏ ÖZ MÖVQEYİNİ DAHA DA MÖHKƏMLƏNDİRDİ
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NYU-YORKA SƏFƏRİ

14.11.1995 [19:35]
Azərbaycan dövlətinin başçısı Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində dünya birliyində respublikamızın mövqeyi durmadan möhkəmlənir, nüfuzu getdikcə artır. Zəmanəmizin görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yüksək şəxsi nüfuzu sayəsində ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOSNİYA VƏ HERSOQOVİNANIN PREZİDENTİ ALİYA İZZƏTBƏYOVİÇ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [18:33]
Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Bosniya və Hersoqovina Respublikasının Prezidenti Aliya İzzətbəyoviç ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin başçısı cənab İzzətbəyoviçi səmimi salamlayaraq dedi ki, biz Bosniya və Hersoqovinada gedən hadisələri diqqətlə izləyirik, sizi həmişə mənəvi cəhətdən ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [15:15]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ energetika nazirinin müavini cənab Görts ilə görüşmüşdür. Azərbaycan neftinin ixracı üçün boru kəmərlərinin marşrutu barədə oktyabrın 9-da qəbul edilmiş qərara görə dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevə minnətdarlığını bildirən cənab ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MACARISTAN PREZİDENTİ ARPAD HENTS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [15:00]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Macarıstan Respublikasının Prezidenti Arpad Hents ilə görüşmüşdür. Azərbaycan rəhbərini səmimi salamlayan Macarıstan dövlətinin başçısı respublikamızdakı vəziyyət barədə mətbuatdan xəbər tutduğunu söylədi. Bu xəbərlərin o qədər də geniş ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ KONQRESİNİN ÜZVÜ QREQ LAFLİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [14:53]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Texas ştatından ABŞ konqresinin üzvü Qreq Laflin ilə görüşmüşdür. Qreq Laflini Azərbaycanın yaxın dostu hesab etdiyini bildirən Prezident Heydər Əliyev ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV DÖVLƏT DEPARTAMENTİNİN ƏMƏKDAŞI CEYMS KOLLİNZ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [14:48]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi səlahiyyətli səfiri Ceyms Kollinz ilə görüşmüşdür. Səmimilik şəraitində keçən görüşdə cənab Kollinz Azərbaycana səfərini və orada keçirdiyi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ MİLLİ DEMOKRATİYA İNSTİTUTUNUN RƏHBƏRİ CƏNAB NELSON LETSKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [14:35]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Nelson Letski ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevlə görüşündən məmnun qaldığını bildirən cənab Letski Azərbaycana səfəri zamanı ona göstərilən qonaqpərvərliyə və diqqətə görə təşəkkür etdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARISTAN PREZİDENTİ JELYU JELEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.11.1995 [13:20]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Heydər Əliyev Bolqarıstana səfərindən məmnun qaldığını və Azərbaycanda da Jelyu Jelevin səfərinin səbirsizliklə gözlənildiyini ...