QARŞILIQLI ADDIMLAR ATILMALIDIR

03.02.1995 [14:13]
Vaxtilə keçmiş İttifaqın tərkibində sıx əməkdaşlıq etmiş respublikalarımız müstəqil dövlət olduqları indiki dövrdə bütün sahələrdə əlaqələri canlandırmalı və inkişaf etdirməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev bu fikri Latviya Respublikasının Baş ...

QARDAŞLIQ VƏ DOSTLUQ DAHA DA MÖHKƏMLƏNƏCƏK

03.02.1995 [13:38]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Türkiyənin Baş naziri Tansu Çillər arasında, səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə qardaş ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri barədə ətraflı söhbət aparıldı. ...

AZƏRBAYCANIN DÜNYA İQTİSADİYYATI İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİN MÖHKƏMLƏNMƏSİNDƏ MÜHÜM MƏRHƏLƏ
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSVEÇRƏYƏ SƏFƏRİ

03.02.1995 [13:30]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün yanvarın 27-də İsveçrəyə yola düşdü. Respublikanın rəhbərini bu səfərdə xarici işlər naziri Həsən Həsənov, dövlət müşaviri ...

DOSTLUQ ƏNƏNƏLƏRİMİZ YAŞAMALIDIR

03.02.1995 [12:45]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Sankt-Peterburq bələdiyyə rəisi Anatoli Sobçak ilə görüşü səmimilik şəraitində keçdi. Müsahiblər Bakı ilə Sankt-Peterburq arasındakı dostluqdan, iqtisadi əlaqələrdən və bu günədək davam edən mədəni mübadilə ənənələrindən, elm və ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSRAİLİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ŞİMON PERES İLƏ GÖRÜŞÜ

02.02.1995 [18:17]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davosda İsrailin xarici işlər naziri Şimon Peresi qəbul etdi. Söhbət zamanı qeyd olundu ki, bu, iki dövlət arasında belə yüksək səviyyədə keçirilən ilk görüş olsa da, ölkələrimizin münasibətləri yaxşı vəziyyətdədir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASI BAŞ NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ ANATOLİ ÇUBAYS İLƏ GÖRÜŞÜ

02.02.1995 [15:11]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini Anatoli Çubays ilə görüşündə özəlləşdirmə mövzusunda geniş fikir mübadiləsi aparıldı. A.Çubays öz ölkəsində bu prosesin necə həyata keçirildiyi barədə Azərbaycan dövlətinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSVEÇRƏYƏ SƏFƏRİ
GÖRÜŞLƏR, SÖHBƏTLƏR, DANIŞIQLAR

02.02.1995 [12:26]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İndoneziyanın sənaye və ticarət naziri S.Xartarto ilə görüşü də səmimilik şəraitində keçdi. Nazir öz ölkəsinin Prezidenti Suxartonun hərarətli salamını respublikamızın dövlət başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti səmimi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSVEÇRƏYƏ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

01.02.1995 [14:08]
Yanvarın 30-da İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumunda dünya energetikasının problemlərinə həsr olunmuş sessiya öz işinə başladı. Sessiyanı energetika sahəsində dünyanın ən görkəmli mütəxəssislərindən biri – ABŞ-ın Kembric Universitetinin ...

TƏYYARƏDƏ MÜSAHİBƏ

31.01.1995 [19:49]
Prezident Heydər Əliyev İsveçrədən Bakıya Vətənə qayıdarkən təyyarədə bu səfərin nəticələri barədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. ...

ÖZƏLLƏŞDİRMƏ MÖVZUSUNDA FİKİR MÜBADİLƏSİ

30.01.1995 [17:23]
Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davosda Rusiya Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini Anatoli Çubaysla görüşərkən onların arasında özəlləşdirmə ilə bağlı fikir mübadiləsi oldu. Heydər Əliyev qeyd etdi ki, Rusiyada bu ...

DÜNYANIN ENERJİ PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYADA

30.01.1995 [16:44]
Yanvarın 30-da səhər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davos forumunun sessiyasına yola düşərkən Röyter agentliyinin müxbirinə qısa müsahibə verdi. Sessiya dünyanın enerji problemlərinə həsr olunmuşdu. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ...

DAVOS FORUMUNDA DÜNYANIN ENERJİ PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYA

30.01.1995 [13:23]
Yanvarın 30-da Davos forumunda dünyanın enerji problemlərinə həsr olunmuş sessiya keçirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev rəyasət heyətində əyləşmişdilər. ...

DAVOS FORUMUNDA AZƏRBAYCANA HƏSR OLUNMUŞ GÖRÜŞ

29.01.1995 [17:24]
Yanvarın 29-da İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun təşkilat komitəsi tərəfindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına, enerji bölməsinə, regional tərəfdaşlarına, beynəlxalq iqtisadi üstünlük verilən sahələrinə və dünyanın enerjiyə ...

ÜMUMDÜNYA BANKININ KÖMƏYİ VACİBDİR

29.01.1995 [15:42]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Ümumdünya Bankının baş direktoru Sven Sandstrom ilə görüşündə respublikamızda vəziyyət barədə məlumat verdi və Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar olaraq yaradılmış blokada nəticəsində iqtisadiyyatımızın ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İRLANDİYA PREZİDENTİ XANIM MERİ ROBİNSON İLƏ GÖRÜŞÜ

29.01.1995 [15:21]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində İrlandiya Respublikasının Prezidenti xanım Meri Robinson ilə görüşdü. Görüş çox səmimi və dostluq şəraitində keçdi. Xanım M.Robinson dövlətlərimiz arasında əlaqələrin ...

İSVEÇRƏLİ SOYDAŞLARIMIZIN VƏTƏN HƏSRƏTİ

29.01.1995 [14:21]
Yanvarın 29-da respublika Prezidenti Heydər Əliyev Davosda öz iqamətgahında İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşdü. İsveçrə-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Əkbər Gəncə giriş sözü söyləyərək, burada yaşayan soydaşlarımızın həyatı barədə dövlət başçısına ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN LATVİYANIN BAŞ NAZİRİ MAYERİS QAYLİS İLƏ GÖRÜŞÜ

29.01.1995 [14:19]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Latviya Respublikasının Baş naziri Mayeris Qaylis ilə görüşdü. Azərbaycan ilə Latviya arasında yüksək səviyyədə görüşün ilk dəfə keçirildiyini qeyd edən respublika Prezidenti bu ...

MÜHÜM İQTİSADİ LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DİQQƏT

29.01.1995 [12:41]
Yanvarın 29-da Heydər Əliyev Davosdakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Valyuta Fondu direktorunun birinci müavini Stenli Fişeri qəbul etdi. Cənab Fişer Azərbaycan Prezidentinin gərgin iş cədvəlinə baxmayaraq, vaxt tapıb onu qəbul etməsinə görə minnətdarlığını ...

ƏLAQƏLƏR DAVAM ETDİRİLMƏLİDİR

28.01.1995 [19:32]
Yanvarın 28-də Heydər Əliyev Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyevi qəbul etdi. M.Şaymiyev dedi ki, Azərbaycanın çətin vəziyyətə düşdüyünü, mürəkkəb problemlərlə qarşılaşdığını Tatarıstanda bilirlər. Heydər Əliyev qeyd etdi ki, vəziyyət həqiqətən ...