AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [13:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. Bir-birini salamlayan və əlamətdar hadisə - faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik edən Azərbaycan və ABŞ Prezidentləri yenidən görüşmək imkanından ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BMT BAŞ KATİBİ BUTROS BUTROS-QALİ İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [12:16]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-də Moskvada BMT-nin Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. Azərbaycan rəhbərinin Qafqazda müstəqil siyasət yeritməsi, ölkəmizin müstəqilliyini və suverenliyini qorumaq yolunda qətiyyətli, cəsarətli və əzmkar mübarizə aparması dünya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEVON TER-PETROSYANLA GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Ermənistan Respublikasının Prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. Dörd gündən sonra atəşin dayandırılmasının bir ilinin tamam olacağını xatırladan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JELYU JELEV İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:21]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini səmimi salamlayan və İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik edən Jelyu Jelev bildirdi ki, o, Heydər Əliyevlə hər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN KANADANIN BAŞ NAZİRİ JAN ÇRETYEN İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:19]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Kanadanın Baş naziri Jan Çretyen ilə görüşmüşdür. Cənab Jan Çretyen Heydər Əliyevi salamlayaraq, onu Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi və dedi ki, bu, onların ilk görüşü olmasına baxmayaraq, o, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUMINİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Rumıniya Respublikasının Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə dövlət başçıları tarixi hadisə - faşizm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN MAKEDONİYA PREZİDENTİ KİRO QLİQOROV İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:50]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Makedoniya Prezidenti Kiro Qliqorov ilə görüşmüşdür. Faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə Azərbaycan Prezidentini təbrik edən Kiro Qliqorov Heydər Əliyevlə yeni görüşündən məmnun olduğunu söylədi. Azərbaycan rəhbəri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ TANSU ÇİLLƏR İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:40]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çillər ilə görüşmüşdür. Xanım Tansu Çillər Heydər Əliyevi səmimi salamladı və onunla Parisdə görüşməsindən məmnun olduğunu bildirdi. Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin salamlarını Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AVSTRİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ KLESTİL İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Avstriya Respublikasının Prezidenti Klestil ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev Avstriya dövlətinin başçısını faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi. Cənab Klestil Heydər Əliyevlə görüşündən məmnun olduğunu söylədi və son ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVIN FİNLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MARTİ AXTİSAARİ İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:17]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Finlandiya Respublikasının Prezidenti Marti Axtisaari ilə görüşmüşdür. Cənab Axtisaari Budapeşt Zirvə toplantısı zamanı Heydər Əliyev ilə olan görüşünü razılıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSA RESPUBLİKASININ YENİ SEÇİLMİŞ PREZİDENTİ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Fransa Respublikasının yeni seçilmiş Prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev cənab Jak Şirak ilə tanış olmasından razı qaldığını bildirdi və Fransa Respublikasının yeni Prezidenti seçilməsi münasibətilə onu təbrik etdi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVIN FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ FRANSUA MİTTERAN İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [19:54]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Mitteran ilə görüşmüşdür. Cənab Mitteran Azərbaycan Prezidentini səmimi salamladı və Avropada İkinci Dünya müharibəsinin qurtarmasının 50 illiyi münasibətilə keçirilən təntənələrdə iştirak etmək ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LİTVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALGİRDAS BRAZAUSKAS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:42]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Litva Respublikasının Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin vəziyyətindən bəhs olundu və qeyd edildi ki, keçmiş İttifaqın tərkibindən çıxmış bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ESTONİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LENNART MERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Estoniya Respublikasının Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev dedi ki, Estoniyanın və bütövlükdə Baltikyanı respublikaların müstəqillik uğrunda apardıqları mübarizəni həmişə diqqətlə izləmişdir və bu xalqların azadlıq əldə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Əsgər Akayevlə görüşmüşdür. Hər iki Prezident İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilən şənliklərdə həm Azərbaycanın, həm də Qırğızıstanın müstəqil dövlətlər kimi iştirak ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PAKİSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:11]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Pakistan parlamentinin sədri Klyani ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin başçısını səmimi salamlayan parlament sədri, Heydər Əliyevin Pakistana səfərini öz ölkəsində səbirsizliklə gözlədiklərini bildirdi. Heydər Əliyev o vaxtlar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SAPARMURAD NİYAZOV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:09]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Türkmənistan Respublikasının Prezidenti Saparmurad Niyazov ilə görüşmüşdür. Görüşdə qeyd olunmuşdur ki, dost ölkələrimizin qədim tarixi ənənələri olan əlaqələrini daha da sıxlaşdırmaq, iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı yeni ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. Mehribanlıq və dostluq şəraitində keçən görüş Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair məsələlərin müzakirəsi ilə başlandı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İORDANİYA MƏLİKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [18:56]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda İordaniya məliki Hüseyn Ben Tələl ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini yaxın dost kimi bağrına basan Hüseyn Ben Tələl Kasablankadakı görüşün onun üçün unudulmaz olduğunu söylədi. İordaniya dövlətinin başçısı Pezident ...