AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QAYANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ DOKTOR ÇEDDİ ÇAQAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [17:52]
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Qayana Respublikasının Prezidenti doktor Çeddi Çaqanın xahişi ilə onunla görüşmüşdür. Doktor Çaqan Azərbaycan Prezidentini çox yaxşı tanıdığını və bunun üçün ona müraciət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ BAŞ NAZİRİ VİKTOR ÇERNOMIRDİNLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [17:34]
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Rusiya Federasiyasının Baş naziri Viktor Çernomırdin ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Baş nazir Çernomırdinin sosial inkişafa dair bu toplantıdakı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV DANİMARKA KRALİÇASI II MARQRET İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [20:19]
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Danimarka kraliçası II Marqret və onun ailə üzvləri ilə görüşmüşdür. Kraliça Prezident Heydər Əliyevi səmimi salamlayaraq bildirdi ki, Danimarkanın tarixində çox ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JELYÜ JELEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [20:09]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyü Jelev arasında Kopenhagendə görüş olmuşdur. Söhbətdə Azərbaycan Prezidentinin Bolqarıstana qarşıdakı səfəri ilə bağlı məsələlər müzakirə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [20:02]
Martın 11-də Kopenhagendə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl arasında görüş keçirilmişdir. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ALBANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ DOKTOR SALİ BERİŞA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [19:39]
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Albaniya Respublikasının Prezidenti doktor Sali Berişa ilə görüşmüşdür. Doktor Berişa keçən ilin dekabrında Budapeşt zirvə toplantısı zamanı Prezident Heydər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEVON TER-PETROSYANLA GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [19:33]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Ermənistan Respublikasının Prezidenti Levon Ter-Petrosyan arasında Kopenhagendə qısa görüş olmuşdur. Görüş zamanı prezidentlər atəşkəs rejiminin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. ...

İNDONEZİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SUXARTO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [19:28]
Martın 11-də Kopenhagendə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İndoneziya Respublikasının Prezidenti Suxarto ilə görüşmüşdür. General Suxarto Heydər Əliyev ilə görüşündən şərəf duyduğunu söyləyərək dedi ki, o, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV GÜRCÜSTAN DÖVLƏTİNİN BAŞÇISI EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [19:21]
Danimarkanın paytaxtında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Gürcüstan dövlətinin başçısı Eduard Şevardnadze arasında görüş keçirilmişdir. Tarixi dostluq və mehriban qonşuluq ənənələrinə malik olan xalqlarımızın hazırda qarşılaşdığı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL KANSLERİ FRANS VRANİTSKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [19:03]
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Avstriya Respublikasının federal kansleri Frans Vranitski ilə görüşmüşdür. Cənab Vranitski bu görüşdən razı qaldığını bildirərək, iki həftə bundan əvvəl ona ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV DANİMARKANIN BAŞ NAZİRİ POL NİRUN RASSMUSSEN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [18:48]
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Danimarkanın Baş naziri Pol Nirun Rassmussen ilə görüşmüşdür. Baş nazir Rasmussen Heydər Əliyevi Danimarka torpağında salamlamasına məmnun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MALAYZİYANIN BAŞ NAZİRİ DOKTOR MAHATİR MOHƏMMƏD İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [18:43]
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Malayziyanın Baş naziri Mahatir Mohəmməd ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanda Malayziyaya böyük maraq vardır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BAŞ KATİBİ BUTROS BUTROS-QALİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

11.03.1995 [17:51]
1995-ci il martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ DANİMARKAYA YOL DÜŞMÜŞDÜR

10.03.1995 [12:15]
Respublika Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin xətti ilə Danimarka paytaxtında keçirilən və sosial inkişaf məsələlərinə həsr olunan yüksək səviyyəli ümumdünya görüşündə iştirak etmək üçün martın 10-da Kopenhagen şəhərinə yola düşmüşdür. Azərbaycan Prezidentinin bu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ROMAN HERSOQ İLƏ GÖRÜŞÜ

28.02.1995 [19:10]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Roman Hersoq ilə görüşdü. Almaniya Prezidenti bu görüşdən çox məmnun olduğunu bildirərək, Azərbaycan Prezidenti ...

İNDONEZİYADA AZƏRBAYCANA MARAQ

03.02.1995 [19:41]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qəbul olunan İndoneziyanın sənaye və ticarət naziri S.Xartarto öz ölkəsinin Prezidenti Suxartonun hərarətli salamını respublikamızın dövlət başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti səmimi minnətdarlığını ...

MÜNASİBƏTLƏRİN İNKİŞAFI RAZILIQ DOĞURUR

03.02.1995 [19:33]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davosda İsrailin xarici işlər naziri Şimon Peresi qəbul etdi. Nazir vaxt tapıb onu qəbul etdiyi üçün Azərbaycan rəhbərinə minnətdarlığını bildirdi. ...

FAYDALI SÖHBƏTLƏR SƏMƏRƏLİ DANIŞIQLAR

03.02.1995 [18:48]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrədə səfərdə olduğu günlərdə Fransanın “Elf Attigen” şirkətinin prezidenti Jofre, Rusiyanın “Lukoyl” şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov, dünya iqtidsadi forumunu nəşri olan “World linq” jurnalının baş redaktoru Deyvid ...

DAVOS FORUMUNDA AZƏRBAYCANA HƏSR OLUNMUŞ SESSİYA

03.02.1995 [17:47]
Davos Forumunda Azərbaycana həsr olunmuş görüş keçirildi. Burada Azərbaycanın iqtisadiyyatına, enerji bölməsinə, regional tərəfdaşlarına, beynəlxalq miqyasda iqtisadi üstünlük verilən sahələrinə və dünyanın enerji tələbatının ödənilməsində ölkəmizin rolu ...