AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ÖZBƏKİSTANA SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

23.10.1996 [17:34]
Oktyabrın 21-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının dördüncü Zirvə toplantısında və Əmir Teymurun anadan olmasının 660-cı ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək üçün Daşkəndə gəldi. Dost ölkə paytaxtının hava limanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV DAŞKƏNDƏ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

22.10.1996 [14:39]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev türkdilli dövlətlərin başçılarının növbəti görüşündə və görkəmli dövlət xadimi Əmir Teymurun yubileyinə həsr olunmuş mərasimlərdə iştirak etmək üçün oktyabrın 21-də Daşkəndə səfərə yola düşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ

11.07.1996 [22:34]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdə olarkən iyulun 4-də “Mercedes-Benz” firmasına getmişdir. Burada ali qonağın şərəfinə ziyafət verilmişdir. Ziyafətdə firmanın idarə heyətinin üzvü Diter Setsşe və Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyev nitq söyləmişlər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN “MERCEDES-BENZ” FİRMASININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

11.07.1996 [21:34]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 4-də dünyanın ən məşhur avtomobil firmalarından biri olan “Mercedes-Benz”ə getmiş və onun rəhbərləri ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını və onu müşayiət edən şəxsləri hərarətlə salamlayan firmanın idarə ...

ALİ QONAĞIN ŞƏRƏFİNƏ

11.07.1996 [21:00]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Almaniya Federativ Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3-də “Doyçe Bank”ın idarə heyəti adından ziyafət verilmişdir ...

AZƏRBAYCAN AVROPA ÖLKƏLƏRİ AİLƏSİNDƏ ÖZ MÖVQEYİNİ MÖHKƏMLƏNDİRİR
PRESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN
ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BONNDA MƏTBUAT KONFRANSI

11.07.1996 [20:32]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri zamanı, iyulun 3-də Bonnda federal mətbuat konfransları binasında Almaniyanın və xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKININ VİTSE–PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞÜ

11.07.1996 [18:16]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3-də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının vitse-prezidenti Manfred Abelyayn ilə görüşmüşdür. Cənab Abelyaynı mehribanlıqla salamlayan Prezident Heydər Əliyev Avropa Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gedişindən razılıqla söhbət açdı. Dövlətimizin başçısı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN BADEN-VÜRTEMBERQ ƏYALƏT HÖKUMƏTİNİN BAŞ NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

11.07.1996 [17:17]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 4-də Almaniyanın Baden-Vürtemberq əyalət hökumətinin Baş naziri, əyalət parlamentinin deputatı Ervin Toyfel ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını mehribanlıqla salamlayan cənab Toyfel görkəmli siyasi xadim ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN “DOYÇE BANK”DA GÖRÜŞÜ

11.07.1996 [15:27]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-ə rəsmi səfəri zamanı, iyulun 3-də Düsseldorfda dünyanın ən sabit və iri banklarından biri olan “Doyçe Bank”ın iqamətgahına getmişdir. Bankın idarə heyətinin üzvü Georq Krupp ali qonağı, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərini salamlayaraq dedi ki, “Doyçe Bank” bir neçə ildir Azərbaycanda baş verən ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYA ŞİRKƏTLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

11.07.1996 [14:30]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3 -də Almaniyanın “Alkatel”, “ABB”, “Qrünval”, “Şolts”, “İnterselekt” şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. Şirkət rəhbərlərini səmimiyyətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev dedi: ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN “TİSSEN” ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

10.07.1996 [22:29]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3-də “Tissen” şirkəti idarə heyətinin sədri Volfqanq Şvarts, idarə heyəti rəyasət heyətinin üzvləri Tomas Lüdviq, Hans Ulrix Qruber və digər şəxsələrlə görüşmüşdür. Şirkətin rəhbərlərini səmimiyyətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev ölkələrimiz ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN “FERROSTAL” ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

10.07.1996 [18:29]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3-də Almaniyanın “Ferrostal” şirkəti idarə heyətinin sədri Fon Mekkes və şirkətin baş müəvəkkili Udo Fölger ilə görüşmüşdür. Şirkətin rəhbərlərini mehribanlıqla salamlayan Prezident Heydər Əliyev bu şirkətin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN “SİEMENS” ŞİRKƏTİNİN VİTSE-PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞÜ

10.07.1996 [16:50]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 3-də Almaniyanın “Siemens” şirkətinin vitse-prezidenti Andreas Kleyi qəbul etmişdir. Cənab Kleyi səmimiyyətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev bu şirkətin yüz il bundan əvvəl Gədəbəy mis mədənlərindəki fəaliyyətini məmnunluqla xatırladı ...

AZƏRBAYCAN AVROPA ÖLKƏLƏRİ AİLƏSİNDƏ ÖZ MÖVQEYİNİ MÖHKƏMLƏNDİRİR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN
ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV KÖLNDƏ ALMANİYANIN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

10.07.1996 [16:20]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Almaniyaya rəsmi səfəri zamanı iyulun 3-də Kölndə AFR-in iş adamları ilə görüşmüşdür. Görüş Almaniya sənayesinin federal birliyində keçirilmişdir. Ali qonağı Almaniya iqtisadiyyatı Şərq komitəsinin sədri və Almaniya Sənaye-Ticarət ...

GÖRKƏMLİ AZƏRBAYCAN RƏSSAMI SƏTTAR BƏHLULZADƏNİN ALMANİYADA SƏRGİSİ KEÇİRİLDİ

09.07.1996 [20:17]
Görkəmli Azərbaycan rəssamı, yurdumuzun gözəlliklərinin tərənnümçüsü Səttar Bəhlulzadənin adı ölkəmizin hüdudlarından kənarda da şöhrət qazanmışdır. Respublika Prezidenti Heydər Əliyev AFR-ə rəsmi səfəri zamanı – iyulun 2-də dövlət başçımızın iqamətgahındakı geniş salonda məşhur rəngkarın əsərlərindən ibarət sərgi açıldı və dost ölkənin mədəni həyatında ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ

09.07.1996 [20:00]
Xəbər verdiyimiz kimi, Almaniyanın federal Prezidenti cənab Roman Hersoq iyulun 2-də ali qonağın - ölkədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə ziyafət vermişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYA SOSİAL-DEMOKRAT PARTİYASININ BUNDESTAQDAKI DEPUTAT FRAKSİYASININ XARİCİ SİYASƏT ÜZRƏ KATİBİ, ŞİMALİ ATLANTİKA ASSAMBLEYASININ PREZİDENTİ KARSTEN FOKT İLƏ GÖRÜŞÜ

09.07.1996 [19:42]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 2-də Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının Bundestaqdakı deputat fraksiyasının xarici siyasət üzrə katibi, Şimali Atlantika Assambleyasının prezidenti Karsten Fokt ilə görüşmüşdür. Cənab Foktu mehribanlıqla salamlayan Prezident Heydər Əliyev respublikamız ilə AFR ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYA XRİSTİAN –SOSİAL İTTİFAQININ BUNDESTAQDAKI DEPUTAT QRUPUNUN XARİCİ SİYASƏT ÜZRƏ KATİBİ KRİSTİAN ŞMİDT İLƏ GÖRÜŞÜ

09.07.1996 [19:24]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 2-də Almaniya Xristian-Sosial İttifaqının Bundastaqdakı deputat qrupunun xarici siyasət üzrə katibi Kristian Şmidt ilə görüşmüşdür. Cənab Şmidti səmimiyyətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev respublikamızın Almaniya ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYA AZAD DEMOKRAT PARTİYASININ SƏDRİ, BUNDESTAQIN DEPUTATI VOLFHANQ HERHARD İLƏ GÖRÜŞÜ

09.07.1996 [18:50]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-də rəsmi səfərdə olarkən iyulun 2-də Almaniya Azad Demokratik Partiyasının sədri, Bundastaqın deputatı Volfhanq Herhard ilə görüşmüşdür. Cənab Herhardı səmimiyyətlə salamlayan Prezident Heydər Əliyev həmin gün federal ...