AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN LATVİYANIN BAŞ NAZİRİ MAYERİS QAYLİS İLƏ GÖRÜŞÜ

29.01.1995 [14:19]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Latviya Respublikasının Baş naziri Mayeris Qaylis ilə görüşdü. Azərbaycan ilə Latviya arasında yüksək səviyyədə görüşün ilk dəfə keçirildiyini qeyd edən respublika Prezidenti bu ...

MÜHÜM İQTİSADİ LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DİQQƏT

29.01.1995 [12:41]
Yanvarın 29-da Heydər Əliyev Davosdakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Valyuta Fondu direktorunun birinci müavini Stenli Fişeri qəbul etdi. Cənab Fişer Azərbaycan Prezidentinin gərgin iş cədvəlinə baxmayaraq, vaxt tapıb onu qəbul etməsinə görə minnətdarlığını ...

ƏLAQƏLƏR DAVAM ETDİRİLMƏLİDİR

28.01.1995 [19:32]
Yanvarın 28-də Heydər Əliyev Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyevi qəbul etdi. M.Şaymiyev dedi ki, Azərbaycanın çətin vəziyyətə düşdüyünü, mürəkkəb problemlərlə qarşılaşdığını Tatarıstanda bilirlər. Heydər Əliyev qeyd etdi ki, vəziyyət həqiqətən ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TATARISTAN PREZİDENTİ MİNTİMER ŞAYMİYEV İLƏ GÖRÜŞÜ

28.01.1995 [19:16]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyev ilə görüşdü. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ...

“ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ”NƏ BANKIN MARAĞI

28.01.1995 [18:24]
Davos forumunun iclasları keçirilən konqres mərkəzində yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jak Larüzye ilə görüşdü. Söhbət zamanı Azərbaycan iqtisadiyyatının bərpa edilməsi, respublikanın ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ARGENTİNA PREZİDENTİ KARLOS SAUL MENEM İLƏ GÖRÜŞÜ

28.01.1995 [17:17]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Argentina Prezidenti Karlos Saul Menem ilə görüşdü. Söhbət zamanı qeyd olundu ki, ölkələrimiz arasında çoxtərəfli əlaqələrin qurulmasına böyük ...

BMT-NİN CENEVRƏDƏKİ NÜMAYƏNDƏLİYİNİN BAŞ DİREKTORU İLƏ SÖHBƏT

28.01.1995 [15:39]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin Cenevrədəki nümayəndəliyinin baş direktoru Vladimir Petrovskini qəbul etdi. Baş direktor Azərbaycan rəhbərini salamlayaraq dedi: Sizinlə görüşmək bizim üçün böyük hadisə və böyük şərəfdir ...

PREZİDENTLƏRİN GÖRÜŞLƏRİ: QARŞILIQLI ANLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ

28.01.1995 [15:35]
Forumda ikitərəfli danışıqlara daha çox üstünlük verilirdi. Odur ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin demək olar, boş vaxtı yox idi. Respublika Prezidenti Heydər Əliyev səhər saat 9-dan başlayaraq gecədən xeyli keçənədək, istirahətə vaxt ayırmadan bir-birinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ TANSU ÇİLLƏRİ QƏBUL ETMİŞDİR

28.01.1995 [14:13]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çilləri qəbul etdi. Görüşdə iki dost və qardaş ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İSVEÇRƏYƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

27.01.1995 [13:03]
Yanvarın 27-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində öz işinə başlayan Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün bu ölkəyə yola düşmüşdür. ...

İSTANBUL HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRLƏ GÖRÜŞ

20.12.1994 [23:32]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mətbuat işçilərinə dedi: - Mən Mərakeşin Kasablanka şəhərindən İslam Konfransı Təşkilatının Zirvə toplantısından qayıdaraq Bakıya gedirəm. Təyyarəmiz birbaşa Bakıya gedə bilmədiyinə görə İstanbulda enmək məcburiyyətindəyik. Bildiyiniz kimi, mən oraya gedəndə də buradan – İstanbuldan ...

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN DÜNYA MİQYASINDA YÜKSƏK NÜFUZ QAZANIR

20.12.1994 [15:30]
Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Mərakeşə yola düşdü. Azərbaycan dövlətinin ...

İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ZİRVƏ TOPLANTISINDA

16.12.1994 [21:29]
Mərakeşin Kasablanka şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə toplantısı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev dekabrın 15-də bir sıra nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşərək, işgüzar söhbətlər və danışıqlar aparmışdır. Azərbaycan dövlətinin başçısı Türkiyə Prezidenti Süleyman ...

İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ZİRVƏ TOPLANTISINDA

15.12.1994 [21:33]
Mərakeşin Kasablanka şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti görüşü davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi, Zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev də çıxış etmişdir. İslam Konfransı Təşkilatının toplantısında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan ...

İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ZİRVƏ TOPLANTISINDA

14.12.1994 [20:27]
Dekabrın 13-də Mərakeşin Kasablanka şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan dövlət və hökumət başçılarının növbəti görüşü öz işinə başlamışdır. Zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev də iştirak edir. Toplantının açılışı ərəfəsində Azərbaycan dövlətinin başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRAKEŞƏ, İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ZİRVƏ TOPLANTISINA YOLA DÜŞMÜŞDÜR

13.12.1994 [20:26]
Dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) növbəti Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün Mərakeşə yola düşmüşdür. O, Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə verərək demişdir: -Şübhəsiz ki, hər bir zirvə toplantısı böyük əhəmiyyətə malikdir. Əlbəttə, ATƏM-in ...

AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASININ TALEYÜKLÜ BÖYÜK UĞURU
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BUDAPEŞTƏ SƏFƏRİ

09.12.1994 [20:17]
Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşündə - zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Macarıstanın paytaxtı Budapeştə gəldi. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan dövlətinin başçısı onun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BUDAPEŞTƏ SƏFƏRİ

06.12.1994 [13:20]
Dekabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərinə yola düşmüşdür ...

QARDAŞLIĞIMIZ VƏ DOSTLUĞUMUZ ƏBƏDİDİR
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ SƏFƏRİ

03.11.1994 [23:24]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə dost ölkədə keçirilən yubiley tədbirlərində iştirak etmək və iki qardaş dövlət arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar Türkiyə rəhbərləri ilə görüşlər keçirmək üçün ...