AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUMINİYANIN BAŞ NAZİRİ VƏ ÖLKƏ SENATININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [15:13]
İyulun 1-də Buxarestdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Rumıniyanın Baş naziri Nikolay Vakaroyu və Rumıniya senatının sədri German Oliviyunu qəbul etmişdir. Senatın sədri ali qonağı salamlayaraq qeyd etdi ki, onu Buxarestdə görməklərinə çox şaddırlar. O dedi ki, Azərbaycanda gedən prosesləri Rumıniyada diqqətlə izləyirlər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV GÜRCÜSTANIN DÖVLƏT BAŞÇISI EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [14:42]
İyunun 30-da Buxarestdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstan dövlətinin başçısı Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. Yaxın qonşu və dost ölkələrin rəhbərləri səmimiyyətlə görüşdülər, öz respublikalarında ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [14:25]
İyunun 30-da Buxarestdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. Dost və qardaş ölkənin başçısı Süleyman Dəmirəl Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi hərarətlə salamladı, Qara dəniz hövzəsi ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV UKRAYNANIN BAŞ NAZİRİ YEVGENİ MARÇUK İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [14:13]
İyunun 30-da Buxarestdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Ukrayna Respublikasının Baş naziri Yevgeni Marçuk ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin rəhbəri Ukrayna hökumətinin başçısını mehribanlıqla qarşıladı. Yevgeni Marçuk Azərbycan Prezidenti ilə görüşmək imkanı qazandığından məmnun olduğunu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARISTANIN BAŞ NAZİRİ JAN VİDENOV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [13:24]
İyunun 29-da Sofiyada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Bolqarıstan Respublikasının Vaş naziri Jan Videnov ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev kimi nüfuzlu bir şəxsiyyətlə görüşündən məmnun qaldığını bildirən Jan Videnov Bolqarıstan Respublikasının iqtisadi və sosial həyatındakı mövcud vəziyyət barədə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARSTAN XALQ MƏCLİSİNİN SƏDRİ BLAQOVEST SENDOVLA GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [13:03]
İyunun 29-da Sofiyada Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bolqarstan Xalq Məclisinin sədri Blaqovest Sendovla görüşmüşdür. Parlament sədri dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə, mehribanlıqla qarşıladı və Heydər Əliyev kimi dünya şöhrətli bir şəxsiyyətlə görüşündən məmnun qaldığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUMINİYA PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [12:20]
İyulun 1-də Buxarestdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rumıniya Respublikasının Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. İon İliyesku onun dəvətini qəbul etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. O, ölkələrimiz arasındakı tarixi əlaqələr barədə söhbət açaraq dedi ki, biz ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BOLQARISTAN PREZİDENTİ JELYU JELEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

04.07.1995 [11:22]
İyunun 29-da Sofiyada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. Bolqarıstan rəhbəri onun dəvətini qəbul etdiyinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi və dünyada nüfuzlu siyasi xadim kimi tanınan Heydər Əliyev ilə bu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BOLQARISTANA VƏ RUMINİYAYA SƏFƏRİ

01.07.1995 [16:18]
İyunun 29-da respublika Prezidenti Heydər Əliyev Bolqarıstan Prezidenti Jelyu Jelevin dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfərə yola düşmüşdür. Səfər zamanı Azərbaycan rəhbəri Bolqarıstan Respublikasında bir sıra görüşlər keçirəcək, ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BAKIYA QAYITMIŞDIR

13.05.1995 [22:24]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev faşizm üzərində böyük Qələbənin 50 illiyi münasibətilə Londonda, Parisdə və Moskvada keçirilən təntənələrdə iştirak etdikdən sonra mayın 10-da səhərə yaxın Bakıya qayıtmışdır ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV OMAN, KÜVEYT, QƏTƏR, YƏMƏN DÖVLƏTLƏRİNİN MOSKVADAKI SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [20:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Oman, Küveyt, Qətər, Yəmən dövlətlərinin Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri ilə görüşmüşdür. Bu görüşü özləri üçün böyük şərəf hesab edən səfirlər öz ölkələrində Azərbaycan xalqına və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV UKRAYNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [19:06]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Ukrayna Respublikasının Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. Leonid Kuçma dövlətimizin başçısını mehriban dost kimi salamladı. O dedi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanda apardığı siyasətlə daim maraqlanır və onu yüksək qiymətləndirir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR LUKAŞENKO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşmüşdür. Bir-birini səmimiyyətlə salamlayan Prezidentlər Moskvada Qələbənin 50 illiyi şənliklərində müstəqil dövlətlərin başçıları kimi iştirak etmələrindən məmnunluqla söhbət açdılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:33]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Prinab Mukerci ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini səmimiyyətlə salamlayan cənab Mukerci Hindistanda Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə böyük maraq və hörmət bəsləndiyini söylədi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:21]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Andrey Kozırevlə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə müharibənin hər iki xalqa silinməz yaralar vurduğundan bəhs olundu və qeyd edildi ki, keçmiş ittifaqın tərkibində digər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASI DÖVLƏT DUMASININ SƏDRİ İVAN RIBKİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının sədri İvan Rıbkin ilə görüşmüşdür. İvan Rıbkin Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündən məmnun olduğunu bildirdi və onu Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi. Heydər Əliyev də cənab Rıbkini səmimiyyətlə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MACARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ARPAD HENTS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Macarıstan Respublikasının Prezidenti Arpad Hents ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev onunla Budapeştdəki görüşünü məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi. Macarıstan Prezidenti də bu görüşdən məmnun olduğunu və Heydər Əliyevlə yenidən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ TSZYAN TSZEMİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:18]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszemin ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini çox səmimi salamlayan ÇXR rəhbəri Tszyan Tszemin Heydər Əliyevin Çinə səfərini hələ də məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İTALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ OSKAR SKALFARO İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [14:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada İtaliya Respublikasının Prezidenti Oskar Skalfaro ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti ilə tanış olmasından böyük məmnunluq duyduğunu söyləyən cənab Skalfaro Heydər Əliyevi İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi münasibətilə ...