AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ KONTİNGENTİNİN BEYNƏLXALQ KOALİSİYA QÜVVƏLƏRİ TƏRKİBİNDƏ İRAQDA SÜLHMƏRAMLI ƏMƏLİYYATLARDA İŞTİRAK ETMƏSİNƏ RAZILIQ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

07.05.2003 [11:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına baxaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin 16-cı bəndinə uyğun olaraq qərara alır: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA SAHİBKARLAR ŞURASININ TƏRKİBİ 

02.05.2003 [17:50]
Şuranın sədri: Fərhad Əliyev – Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri Şuranın üzvləri: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA SAHİBKARLAR ŞURASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ

02.05.2003 [17:40]
1. Ümumi müddəalar 1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Sahibkarlar Şurası (bundan sonra – Şura) Azərbaycan ...

Ə.A.ƏLİYEVİN VƏ X.H.ƏHMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVLƏRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

28.06.2002 [21:20]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin birinci və üçüncü hissələrinə əsasən, vahid ...

E.M.QURBANOVUN VƏ Y.H.HÜSEYNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVLÜYÜNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

28.06.2002 [21:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən Elşad Məcnun oğlu Qurbanov ...

K.F HEYDƏROVA GÖMRÜK XİDMƏTİ GENERAL-POLKOVNİKİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.01.2002 [18:00]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsi verilsin. ...