Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

CƏMİYYƏT

Müstəqillik fədailəri
 Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası uğurunda mübarizə - 1920-1926

Bakı, 28 aprel, AZƏRTAC

1920-ci il aprelin 28-də XI Qırmızı Ordunun Bakiya daxil olması beynəlxalq hüququn subyekti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi, parlament və siyasi partiyaların buraxılması, respublika ərazisini zəbt edilməsi, bolşeviklərin müstəqil Azərbaycanı işğal etməsi ilə nəticələndi. XI Qırmızı Ordunun Azərbaycana təcavüzü və onun hərbi hissələrinin dəstəyi ilə yeni Sovet hökuməti qısa müddət ərzində Azərbaycanın qalan hissəsini də nəzarəti altına aldı. Beləliklə, müstəqilliyi böyük dövlətlər tərəfindən tanınmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakı aprel işğalı ilə sona çatdı.

Azərbaycanın işğalından sonra cümhuriyyət dövründə fəaliyyətdə olan bütün siyasi partiyalara bolşeviklər təzyiq göstərərək işğalçı rejimi tanımağa məcbur edirdi. Nəticə etibarı ilə buna müqavimət göstərən siyasi liderlər həbs olunaraq aradan götürülür, sağ qalanlar və həbsdən qaçanlar isə gizli fəaliyyətə keçirdilər. Beləliklə, 1920-22-çi illərdə Azərbaycanda bolşevik işğalına qarşı gizli müqavimət hərəkatı formalaşmağa başlayır və bu öz növbəsində bölgələrdə Sovet işğalına qarşı üsyanlara gətirib çıxarmışdı.

Bolşevik işğalına qarşı gizli müqavimət hərəkatının fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat yeni Sovet rejimin yaratdığı Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin (ADSİ) əməkdaşları tərəfindən 1927-ci ildə tərtib edilmiş “Dadaş Həsənov və başqaları” barədə 500518 №-li istintaq işində yer almışdır. Bəs istintaq işində ilk olaraq adı keçən doktor Dadaş Həsənov kim idi?

Dadaş Əbdül Hüseyn oğlu Həsənov (1897-1927) - Sovet rejiminə qarşı müqavimət hərəkatının rəhbərlərindən biri, gizli fəaliyyət göstərən "Müsavat" partiyasının Bakı Komitəsinin (BK) nəzdində fəaliyyət göstərən Hərbi təşkilatın rəisi (1921-1923), Gizli “Müsavatın” Mərkəzi Komitəsinin (MK) sədri (1923-1926). O, 1897-ci ildə Şuşada anadan olmuş, 1901-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçmüş və 1919-1924-cu illərdə ADR hökuməti tərəfindən təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsində təhsil almışdır.

1919-cu ildə Dadaş Həsənov, Azərbaycan Cümhuriyyətinin hakim partiyası olan “Müsavat”ın sıralarına daxil olmuşdur. Ölkə XI Qızıl Ordu tərəfindən işğal edildikdən sonra siyasi proseslərə aktiv şəkildə qatılmışdır.

Bolşevik işğalının ertəsi günü, 29 aprel 1920 il tarixində “Müsavat” partiyasının fövqəladə qurultayı keçirildi. Qurultayda cümhuriyyət qurucuları olan "Müsavat" partiyasının daxilində parçalanma baş vermiş və partiyanın yeni yaranmış solçular qolu keçmiş rəhbərliyi ölkəni bolşevik işğaldan qurtara bilmədiyinə görə tənqid atəşinə tutmuşdu. Yeni solçu “Müsavat”ın təşəbbüs qrupuna 25 nəfər daxil idi. Onların arasında Əbdül Vahab Məmmədzadə (Yurtsevər), Mirzəbala Məmmədzadə, Məmməd Sadıq Quliyev, Rasim Qasımov, Seyid Zərgər və başqaları var idi.

Qurultayda “Müsavat” partiyasının təşəbbüs qrupunun 15 nəfəri yeni yaradilmış Mərkəzi Komitəyə seçildi. Mirzəbala Məmmədzadə Mərkəzi Komitənin sədri oldu. Əbdül Vahab Məmmədzadə isə Bakı Komitəsinə rəhbər seçildi.

Qurultay Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi və işğalçıların ölkədən çıxarılması uğrunda mübarizəyə başlamaq qərarı verdi. İlkin fəaliyyət işğala qarşı mübarizənin təşkilini iki istiqamət üzrə aparılmasını nəzərdə tuturdu: Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının təbliği və işğalçılara qarşı silahlı üsyanın təşkili.

Müsavatçılar silahlı üsyan yolu ilə işğala son qoymaq məqsədi ilə MK nəzdində hərbi təşkilat yaratmışdırlar. 1923-cü ilə qədər hərbi təşkilatın ümumi rəhbəri Dadaş Həsənov olmuşdur. Sonralar bu təşkilatın idarəçiliyinə Məmməd Sadıq Quliyev, Əhməd Hacınski, İbrahim Axundzadə, Əli Hüseyn Dadaşev və İsfəndiyar Vəkilov cəlb olunmuşlar.

Hərbi təşkilatın aşağıda göstərilən şöbələri olmuşdur:

Yeni üzvlərin cəlb edilməsi ilə məşğul olan təşkilat şöbəsi;

Qızıl Ordu hissələri haqqında kəşfiyyat xarakterli məlumatların əldə edilməsi ilə məşğul olan operativ şöbə;

Üsyançıları silah və sursatla təchiz edə biləcək təchizat şöbəsi;

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyin bərpası ideyalarını, işğalçılara qarşı silahlı üsyana qalxmağın və strateji obyektlərin ələ keçirilməsinin vacibliyini təbliğ edən təşviqat şöbəsi. Bu şöbənin fəalları həm də Qızıl Ordunun əsgər və zabitlərinin öz tərəflərinə cəlb edilməsi işini həyata keçirirdilər.

1922-ci ildən başlayaraq, gizli təşkilat “İstiqlal” adlı qəzet yayımlamağa başlamış və kiçik həcmdə cəmi 18 nömrə nəşr edə bilmişdi. Bununla yanaşı Müsavat partiyasının proqramı və müxtəlif təbliğat vərəqələri çap olunub yayılırdı.

Eyni zamanda Bakı Komitəsi nəzdində də hərbi təşkilat fəaliyyətdə idi. Ona Nurulla Qulubəyov (təşviqat işləri), İbrahim Axundzadə (təşkilat məsələləri), Nurulla Rzabəyov (təchizat), Mövsüm İbrahimov (rabitə), İbrahim Atakişiyev (hərbi qruplarla iş) başçılıq edirdilər. Təşkilatın fəaliyyətində həm də Mövsüm Bəydəmirov və Nəsrulla Rzabəyli də fəal iştirak edirdilər.

Bakı Komitəsi nəzdində olan hərbi təşkilatın rəhbərləri Bakını sektorlara bölərək, onların hər birində özəklər yaratmışdılar. Üsyan başlayan kimi bu özəklərin rəhbərləri xalqı səfərbər etməli idilər.

Qızıl Ordu hissələrində aparılan təbliğat nəticəsində müsavatçılar öz tərəflərinə çoxlu zabit cəlb edə bilmişdilər. 1923-cü ildə “Müsavatın” gizli hərbi təşkilatının özəkləri Bakıdakı hərbi və aviasiya məktəblərində, Az.SSR-in atlı qoşun hissələrində, Gəncədə yerləşən diviziyanın 3-cü alayında olmuşdu.

Gizli hərbi təşkilat həm də öz nümayəndələri vasitəsi ilə Qızıl Orduya məxsus məxfi məlumatları da əldə edərək Dadaş Həsənov və Əhməd Hacınskiyə ötürürdü.

1921-ci ildə gizli “Müsavat” Gürcüstanın müstəqillik hərəkatı ilə əlaqə yaradaraq bolşeviklərə qarşı birgə silahlı üsyan planını hazırlamışdı. Bununla əlaqədar Mirzəbala Məmmədzadə üç dəfə Tiflisdə olmuş, Gürcüstanın gizli hərəkatının rəhbərlərindən biri olan Silvestr Cibladze ilə bu barədə razılığa gəlmişdir. Daha sonra Əlövsət Nəcəfov, Dadaş Həsənov və Əli Yusifzadə gürcülərlə əlaqədə olmuşdular. Lakin son olaraq onlarla birlikdə üsyan etmək planlarını həyata keçirmək mümkün olmadı.

Bununla belə, 1922-ci ilin dekabrında gizli “Müsavat”ın hərbi təşkilatı SSRİ tərkibinə qatılmağın əleyhinə Azərbaycanı bürümüş silahlı üsyanlar təşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində Azərbaycanın bir çox bölgələrində bolşevik rejiminə qarşı üsyanlar təşkil olunmuş, o cümlədən Sovet obyektlərinə qarşı təxribatlar həyata keçirilmişdir. Lakin Qızıl Ordu ölkə ərazisində baş verən üsyanları amansızcasına yatırmış, 200 nəfərə kimi insan həbs edilmişdi.

Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi (ADSİ) “Müsavat”ın Gürcüstanın müstəqillik hərəkatı ilə bolşevik rejimi əleyhinə birliyin yaradılması cəhdlərinin və ümumilikdə, “Müsavat”ın gizli fəaliyyətinin izinə düşərək müsavatçılara ağır zərbələr endirmiş, Əbdül Vahab Məmmədzadə, Rəhim Vəkilov, Kərbəlayı Vəli Mikayılov və bir çox başqa nümayəndələrini həbs etmişdi. Həbs olunanlar arasında tək müsavatçılar deyil, “Müsavat”la əlaqəsi olmayan digər Azərbaycan ziyalıları da var idi.

Şiddətli təqiblərə baxmayaraq, müsavatçılar dağıdılmış təşkilatın fəaliyyətini bərpa edə bildilər. 1923-cü ilin noyabrında müsavatçılar Dadaş Həsənovun evində toplantılarını keçirdilər. Burada tərkibində Dadaş Həsənonun, Əhməd Hacınskinin, Əbülfəz Babayevin, Əbdül Əbdülzadənin, Əli Yusifzadənin olduğu MK-nın yeni heyəti seçildi. MK sədri Dadaş Həsənov, katibi isə Əhməd Hacınski təyin olundu.

1924-ci il ərzində gizli təşkilat əsasən repressiya olunmuş müsavatçıların ailələrinə yardım etmək üçün maddi vəsaitlərin tapılması ilə məşğul olmuşdur.

1925-ci ilin əvvəlindən başlayaraq gizli təşkilat öz işini yenidən fəallaşdırmağa başladı. Dadaş Həsənovun evində keçirilən toplantıda gizli “Müsavatın” Mərkəzi Komitəsinin D. Həsənov (sədr), Ə. Hacınski (katib), Ə. Babayev, M. H. Vəliyev (Baharlı) və R. Vəkilovdan ibarət yeni tərkibi təsdiqləndi. Bakı Komitəsinin də yeni tərkibi elan edildi. Onun Mir Əbdül Qəni Mir Qasımov, Qəzənfər Sultanov (Pedaqoji institutun tələbəsi), Süleyman İsrafilov (Tibb institutunun tələbəsi), Həbib Məmmədov (N. Nərimanov adına texnikum müəllimi) ibarət yeni üzvləri seçildi.

Eyni zamanda müsavatçıların qəzalarda da işləri fəallaşmış, “Müsavat”ın Qarabağ təşkilatı daha da güclənmiş və 1925-ci ilin yayında Dadaş Həsənovun iştirakı ilə təşkilatın Şuşada toplantısı keçirilmişdir.

Gizli “Müsavat”ın hərbi təşkilatı fəaliyyət göstərsə də, silahlı üsyan planları müvəqqəti olaraq təxirə salınmışdı. Daha çox təbliğat işləri həyata keçirilirdi. Müsavatçılar mühacirətdə olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin kitablarını və müstəqilliklə əlaqədar müxtəlif mövzulara həsr edilmiş təbliğat vərəqələri yayırdılar. Müsavatçılar öz tərəfinə təkcə bitərəfləri və istiqlal tərəfdarlarını deyil, həm də kommunistləri çəkirdilər. Ona görə bolşeviklərin arasında da xeyli gizli müsavatçı fəaliyyət göstərirdi.

Bununla belə, 1926-cı ilin əvvəllərində gizli “Müsavat”ın fəaliyyətini nəzarət altında saxlayan ADSİ, bu təşkilatın fəal üzvlərini həbs edərək istintaqa cəlb etmişdir.

Gizli təşkilatın darmadağın edilməsi əməliyyatı 1926-cı ilin oktyabr ayına qədər davam etmiş və ümumilikdə 34 nəfər həbs edilmişdir. Onları gizli təşkilatın və onun hərbi qolunun bərpa edilməsində, casusluq fəaliyyətində, xarici dövlətlərə kəşfiyyat xarakterli məlumatların ötürülməsində, AK(b)P-ni və dövlət strukturları içəridən dağıtmaq cəhdlərində, Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdində ittiham etmişdilər.

28 fevral 1927-ci il tarixli ADSİ kollegiyasının məhkəmə iclasının qərarı ilə Dadaş Həsənov, Mövsüm İbrahimov, Cavad Axundov və Mir Bağır Seyid Rzayev güllələnməyə, gizli təşkilatın qalan üzvləri isə altı ildən on ilə qədər sürgünə məhkum edilmişlər. Qərar 6 aprel 1927-ci il tarixində yerinə yetirilmişdir.

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş müstəqillik fədailərinin arzuları 30 avqust 1991-ci ildə həyata keçir. Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini bərpa edir. Yalnız 65 il sonra, 1992-ci ildə vətən uğrunda şəhid olmuş bu fədakar insanlar bəraət qazanırlar.

Qivami Rəhimli

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, fəlsəfə doktoru

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Göyçayda narkokuryer saxlanılıb, ondan müxtəlif növ narkotik vasitələr götürülüb

Xəzər rayonunda yanğın baş verən binada bir nəfərin meyiti tapılıb

Batumidə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş möhtəşəm konsert proqramı təqdim edilib

Paytaxtın bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir

Ukrayna nəşrində Qarabağ bölgəsində aparılan reinteqrasiya prosesinə Ermənistanın qərəzli mövqeyinə dair məqalə dərc olunub

Norveçdə Rusiya qeydiyyatında olan avtomobillərin ölkəyə girişinə qadağa qoyulub

Nigeriyada “Boko Haram”a qarşı keçirilən hava əməliyyatında onlarla terrorçu məhv edilib

Papua-Yeni Qvineya sahillərində zəlzələ baş verib

ABŞ senatının nümayəndə heyəti gələn həftə Çinə səfər edəcək

Azərbaycan sahibkarları Özbəkistanda beynəlxalq sərgiyə dəvət olunurlar

“Miras” İctimai Birliyinin üzvləri PİCASP layihəsi çərçivəsində Vilnüs şəhərində görüşlərdə iştirak edib

Serbiya Kosovo ilə sərhəddə hərbçilərin sayını azaldıb

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Parisdə keçiriləcək Olimpiadada idmançıların hicab geyinməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

AMADA-nın şöbə müdiri “Antidoping Konvensiyası”nın Monitorinq qrupunun iclasında iştirak edib

İtaliyada 4 bal gücündə zəlzələ olub

Metyu Miller: Etnik təmizləmə və ya soyqırımı kimi iddialar faktlara əsaslanır və bu olmadan danışmaq doğru deyil

Cənubi Koreyada it əti istehlakı qadağan edilir

“Sabah”ın baş məşqçisi: Qələbəmizi Azərbaycan basketboluna həsr edirik

İngiltərədə partlayış baş verib

Volodimir Zelenski Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünün şərtlərini açıqlayıb

NASA-nın nümayəndəsi: “Bakıdakı belə möhtəşəm sərgidə iştirak etməkdən məmnunam

Cənubi afrikalı mütəxəssis: Biz Azərbaycandakı sənaye tərəfdaşlarımızı dəstəkləməkdən qürur duyuruq

Dövlət Vergi Xidməti hüquq və konsaltinq şirkətləri ilə onlayn görüş keçirib

Ağdam Dövlət Dram Teatrı 100-cü mövsümü “Dərs” tamaşası ilə açıb

Azərbaycanın gənc cüdoçuları dünya çempionatına yola düşüblər

İsrail rəsmisi: Son 20 ildə dünyada texnologiya sürətlə inkişaf edib

"Sabah" basketbol klubu Avropa Kubokundakı ilk oyununda qələbə qazanıb

Sergey Lavrov: Biz Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün azərbaycanlı həmkarlarımızla işləyirik

Azərbaycan Aya və Marsa 2030-cu ildə missiya göndərməyi düşünür

Azərbaycan və APSCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

Tornikr Rijvadze: Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünü Batumidə qeyd etdiyimizə görə çox şadıq

Vüqar Rəhimzadə: 3 oktyabr 1993-cü ildə bugünkü qüdrətli, qalib Azərbaycanın təməli qoyulub

Latviyada tanınmış Azərbaycan rəssamının sərgisinin açılışı olub

Batumidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb

İtaliya şirkətinin nümayəndəsi: Konqres bizə Azərbaycanda yeni tərəfdaşlar tapmağa imkan yaradır

Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin miqrasiya və sosial məsələlərlə bağlı müraciətləri dinlənilib

MN: Ermənilər Kəlbəcərdəki mövqelərimizə döyüş kvadrokopterləri vasitəsilə partlayıcı vasitələr atıb VİDEO

TUA rəsmisi: “IAC-2023 Azərbaycanda, dünyanın hər yerindən olan bütün kosmik insanları birləşdirən mötəbər platformadır

“Azərkosmos” rəsmisi: Kosmik sahəyə edilən yatırımlar gələcəyə edilmiş yatırımlardır

Nazir Ceyhun Bayramov: Azərbaycan qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyü və suverenlik çərçivəsində Ermənistanla sülh quruculuğunda maraqlıdır

Bakıda "SPACE 2030: Qlobal Kosmos İqtisadiyyatında Siyasət və Strategiyalar" mövzusunda sessiya işə başlayıb

Bakıda 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi çərçivəsində sərgi təşkil olunub
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sərginin açılışında iştirak ediblər YENİLƏNİB VİDEO

“Uşaqların informasiya təhlükəsizliyi: problemə kompleks yanaşma” mövzusunda konfrans keçirilib

Ceyhun Bayramov Latviyanın Azərbaycana yeni təyin edilmiş səfiri ilə görüşüb

İraq mətbuatında Qarabağ barəsində məqalə dərc olunub

Yan Kubik: Çexiya dost Azərbaycanla əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirəcək

Xankəndi şəhərindəki poliklinikada ilk erməni sakinə zəruri tibbi xidmət göstərilib VİDEO

Bakı Konqres Mərkəzində 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresinin açılış mərasimi keçirilib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər YENİLƏNİB-5 VİDEO

Elisso Bolkvadze: Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevə həsr edilmiş sərginin və muğam gecəsinin təşkili bizim üçün olduqca mühümdür

Astronavtika Konqresinin Bakıda keçirilməsi həm də Azərbaycana olan etimadın göstəricisidir - ŞƏRH

“Dövlət qulluğunda korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış qaydalarının praktiki tətbiqi məsələləri” - təlim

Milli Məclisin 2023-cü il payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib

Azərbaycanda daha 4 Bilim mərkəzi açılacaq VİDEO

Nazir Rəşad Nəbiyev “Roskosmos”un baş direktoru ilə görüşüb

“Canlı orqanizmlərin bəzi patoloji proseslərinin yeni nəsil inhibitorları” adlı monoqrafiya çap olunub

Belarusda Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi anılıb

Azərbaycanlı pilotlar və texniklər bütün dünyaya türkün gücünü göstərdilər

Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat- SİYAHI

İran XİN Türkiyə Prezidentinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib

İordaniyalı mühəndis: Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyində keçdiyim təcrübə mənim üçün fərq yaradacaq

“QS Quacquarellı Symonds” Reytinq Agentliyi BDU-nun əməkdaşları üçün təlim keçirib

UNEC-in 41 tələbəsi “PAŞA Holdinq”in əlaçı təqaüdünü qazanıb

AZAL Bakı-Minsk-Bakı marşrutu üzrə ilk reysini yerinə yetirib

Tanınmış astronavtlar BDU-nun tələbə və gənc tədqiqatçıları ilə görüşəcəklər

Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə direktor təyin olunub

Ukraynalı uşaqlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunublar

Uzun Həsən Bayandurun 600 illiyi münasibətilə elmi forum keçirilib

Qardaşını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Ermənilər tərəfindən məscidlərimizin təhqir edilməsi barədə növbəti faktlar üzə çıxıb

Tezliklə “Akıncı” pilotsuz uçuş aparatları Azərbaycana təhvil veriləcək

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə direktor təyin olunub

Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fərəh Əliyeva üçüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Zəfərimizə kölgə salan hər bir şəxsin aqibəti Ruben Vardanyan kimi olacaq – AÇIQLAMA

Sentyabrın 25-dən oktyabrın 1-dək Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vaksin vurulmayıb

Ötən həftə Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 380 yoluxma faktı qeydə alınıb

Kahramanmaraşın bələdiyyə sədri: Azərbaycan məhəlləsində inşa edilən mənzillər dördmərtəbəli olacaq

“Bayraktar Teknoloji Azərbaycan”da 20-yə qədər yerli mütəxəssis fəaliyyət göstərir

“Qarabağ”ın legioneri Liviya və Serbiya yığmaları ilə oyunlara dəvət alıb

AYNA növbəti elektron xidməti istifadəyə verib

MİDA-nın rəsmisi: Azərbaycanda 7 il ərzində 8463 ailə mənzillə təmin edilib

ABŞ-ın Puerto-Riko Dövlət Universitetinin professoru BDU-da elmi seminar keçirib

Bir sıra ölkələrdən heyvandarlıq məhsullarının idxalına məhdudiyyət qoyulub

® “Nar” metroda şəbəkəsini gücləndirir

Prezident İlham Əliyev Anqlikan Kilsəsinin dini rəhbərini qəbul edib YENİLƏNİB VİDEO

Oktyabrın 3-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsi

Şəhidlərə həsr olunmuş daha iki kitabın təqdimatı keçirilib

BDU-nun şəhid məzunu Ceyhun Şalıyevin məzarı ziyarət olunub

Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə sərgi təşkil edilib

Zaqatalada qumbaranın partlaması nəticəsində iki nəfərin ölməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin XI sessiyasının ilk iclası keçirilib

Emin Hüseynov: Azad edilmiş ərazilərimizdə sakinlərin məskunlaşması üçün çevik bərpa işləri aparılır

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində Şəmistan Əlizamanlı ilə görüş təşkil olunub

İlon Mask Beynəlxalq Astronavtika Konqresində fərdi nominasiyada qalib elan olunub

Bəstəkarlar İttifaqında Ümummilli Liderin 100 illiyinə həsr olunmuş növbəti tədbir keçirilib

Bişkekdə Türk dünyasının görkəmli oğlu Heydər Əliyev haqqında kitab çap edilib

Sahibkarlarla növbəti görüş Salyan rayonunda keçiriləcək

“Gəncə” voleybol klubu argentinalı məşqçi ilə anlaşıb

Azərbaycan və Mərakeş parlamentləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

AzMİU tələbələri Türkiyənin Ege və Bursa Uludağ universitetlərində təhsil alacaqlar

Səyyar “ASAN xidmət” avtobusu Yevlaxda