İyunun 23-də Heydər Əliyev adına İdman-konsert kompleksində sərbəst güləş və yunan-Roma güləşi üzrə “Qızıl Qran-pri” beynəlxalq turnirinin final mərhələsinin açılış ...

XORVATİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB STEPAN MESİÇƏ

24.06.2006 [15:24]
Hörmətli cənab Prezident!
Xorvatiya Respublikasının milli bayramı - Dövlət elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.
Əminəm ki, Azərbaycan-Xorvatiya münasibətlərinin ...

MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ARMANDU EMİLİU GEBUZAYA

24.06.2006 [15:17]
Hörmətli cənab Prezident,
Milli bayramınız - Müstəqillik günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün bütün ...

CİBUTİ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSMAİL ÖMƏR QULLEHƏ

24.06.2006 [15:16]
Hörmətli cənab Prezident,
Cibuti Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, xalqlarımızın xoş məramından ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV “TOTAL” ŞİRKƏTİNİN HƏVƏSKAR FUTBOL KOMANDASININ ÜZVLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

23.06.2006 [21:22]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Prezident sarayında “Total-Azərbaycan” şirkətinin baş meneceri Tyeri Normanın rəhbərlik etdiyi “Total” şirkətinin həvəskar futbol ...

QURUCUSU ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV OLAN AZƏRBAYCAN ORDUSU QARŞIDA DURAN BÜTÜN VƏZİFƏLƏRİ HƏLL ETMƏYƏ QADİRDİR
HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNİN NÖVBƏTİ BURAXILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ, ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

23.06.2006 [18:40]
- Əziz kursantlar, zabitlər, generallar!
Əziz məzunlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi qarşıdan gələn Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycan Milli Ordusunun bütün şəxsi ...

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNİN NÖVBƏTİ BURAXILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ, ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

23.06.2006 [18:35]
AzərTAc xəbər verir ki, iyunun 23-də Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin növbəti, 6-cı buraxılışı münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir.
Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ƏLİYEV MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN GORADİL QƏSƏBƏSİNDƏKİ İSTİRAHƏT EVİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR

22.06.2006 [19:16]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev iyunun 22-də Müdafiə Nazirliyinin Goradil qəsəbəsində istifadəyə verilmiş istirahət evi ilə tanış ...

BAKIDA MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN MƏRKƏZİ HƏRBİ KLİNİK HOSPİTALININ CƏRRAHİYYƏ KORPUSUNUN AÇILIŞI OLMUŞDUR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI İLHAM ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

22.06.2006 [19:14]
İyunun 22-də Bakıda Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi hərbi klinik hospitalının cərrahiyyə korpusunun açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı ...

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ

22.06.2006 [18:08]
Əlahəzrət,
Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı – Böyük Hersoqun təvəllüd günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirməkdən məmnunluq duyuram.
Əminəm ki, dost ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT QULLUQÇULARINA

22.06.2006 [17:45]
Hörmətli dövlət qulluqçuları!
Sizi - müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət qulluqçularını peşə bayramı günü münasibətilə təbrik edirəm.
Bir qədər əvvəl mən Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQCULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:44]
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıda adları göstərilən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:43]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə və Silahlı Qüvvələrdə uzunmüddətli məhsuldar işinə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına fəxri ad verilsin: ...

Ş.İ.ABDULLAYEVƏ GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:42]
Naxçıvan Muxtar Respublikasının fövqəladə hallar naziri Şamı İsmayıl oğlu Abdullayevə general-mayor hərbi rütbəsi verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:41]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyun 2002-ci il tarixli 715 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №6, maddə 329, №10, maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN TİBB XİDMƏTİ ZABİTLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:40]
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində tibb xidmətinin yaranmasında, döyüş əməliyyatlarının tibbi təminatının təşkili və aparılmasında, şəxsi heyətin sağlamlığının qorunub saxlanılmasında fədakarcasına çalışdıqlarına görə Silahlı Qüvvələrin aşağıdaki tibb xidməti zabitlərinə Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARINA ALİ HƏRBİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:39]
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıda adları göstərilmiş hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT QULLUĞUNDA FƏRQLƏNƏN ŞƏXSLƏRİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:35]
Azərbaycan Respublikasında uzun müddət dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyət göstərən aşağıdakı şəxslər təltif edisinlər: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ VƏ MÜLKİ İŞÇİLƏRİNİN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2006 [17:33]
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarının hərbi qulluqçularının (müddətli həqiqi ...