AzərTAc xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakının “Excelsior” mehmanxanasında Azərbaycan-Litva biznes forumu keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Litva Prezidenti Valdas Adamkus forumda ...

QARA DƏNİZ BİZNES FORUMUNUN İŞTİRAKÇILARINA

12.06.2006 [16:50]
Hörmətli Forum iştirakçıları!
Sizi ürəkdən salamlayır və Qara Dəniz Biznes Forumunun işə başlaması münasibətilə təbrik edirəm.
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya hər bir ölkənin inkişafında mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə ...

DÖVLƏT BÜDCƏSİNDƏN MALİYYƏLƏŞƏN BİR SIRA MUSİQİ KOLLEKTİVLƏRİ İŞÇİLƏRİNİN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.06.2006 [16:48]
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında, milli, dünya xalqları, klassik musiqi və rəqs əsərlərinin təbliğində aşağıdakı kollektivlərin mühüm rolunu nəzərə alaraq, həmin kollektivlərdə çalışan işçilərin sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə ...

QAZ TƏSƏRRÜFATI İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.06.2006 [16:46]
Azərbaycan Respublikasında qaz təsərrüfatının yaradılmasının 70 illiyi ilə əlaqədar qərara alıram:
1. Hər il iyun ayının 20-si qaz təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunsun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

10.06.2006 [17:38]
Dost ölkənizin milli bayramı münasibətilə Zati-alilərinizə ən səmimi təbriklərimi təqdim etməkdən fərəh duyuram.
Bu fürsətdən istifadə edərək, dost dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin inkişafı və genişləndirilməsinin davam etdirilməsi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

10.06.2006 [17:35]
Hörmətli cənab Prezident,
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı - Respublika günü münasibətilə ən xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Biz qarşınıza məqsəd qoyduğunuz demokratik konstitusional dövlətin qurulması, bazar iqtisadiyyatına keçid prosesində ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

10.06.2006 [17:33]
Cənab Prezident,
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına ən səmimi təbriklərimi bildirməyi, cansağlığı və rifah arzularımı çatdırmağı özümə şərəf bilirəm.
Ölkələrimiz arasında mövcud olan əməkdaşlığın ...

FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

10.06.2006 [16:14]
Hörmətli xanım Prezident,
Ölkənizin milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYANIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

10.06.2006 [16:12]
Ülyahəzrət,
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Təvəllüd gününüz münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza təbriklərimizi yetirməkdən məmnunluq duyuram.
Əminəm ki, Azərbaycan ilə ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

10.06.2006 [16:10]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,
Dövlət bayramı - Rusiya Günü münasibətilə Sizi səmimiyyətlə təbrik edirəm.
Ürəkdən şadam ki, dost Rusiya dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, demokratik dəyişikliklər aparılması, iqtisadi potensialın modernləşdirilməsi və yüksəldilməsi, ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

10.06.2006 [16:08]
Hörmətli cənab Baş nazir,
Milli bayramınız - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı təbrik edirəm.
Bu gün dost ölkələrimizin bir çox sahələrdə səmərəli əməkdaşlığı məmnunluq doğurur. Enerji ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ANİBAL KAVAKU SİLVAYA

10.06.2006 [15:42]
Hörmətli cənab Prezident,
Milli bayramınız - Portuqaliya günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.
Əminəm ki, Azərbaycan-Portuqaliya münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim dostluq və ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

09.06.2006 [18:40]
- Hörmətli cənab Prezident,
Əziz qonaqlar,
Bu gün ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı baxımından çox əlamətdar bir gündür. Mən çox şadam ki, Litva Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində işgüzar dairələrimiz ...

LİTVA PREZİDENTİ VALDAS ADAMKUSUN NİTQİ

09.06.2006 [18:38]
- Çox sağ olun cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar,
Görürəm ki, hörmətli Prezident Əliyev müəyyən edilməli bütün məsələləri, demək olar ki, artıq qeyd etdi. Lakin icazə verin, mən də müəyyən ...

LİTVA PREZİDENTİ VƏ XANIMI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNDA OLMUŞLAR

09.06.2006 [18:36]
AzərTAc xəbər verir ki, Litva Prezidenti Valdas Adamkus və xanımı Alma Adamkiene iyunun 9-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar.
Azərbaycan Prezidenti ...

LİTVA PREZİDENTİNƏ BDU-NUN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU TƏQDİM OLUNMUŞDUR

09.06.2006 [18:35]
AzərTAc xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakı Dövlət Universitetində Litva Respublikasının Prezidenti Valdas Adamkusa bu ali təhsil ocağının fəxri doktoru adı verilməsinə həsr olunmuş ...

LİTVA PREZİDENTİ VALDAS ADAMKUSUN VƏ AZƏRBAYCANIN BAŞ NAZİRİ ARTUR RASİZADƏNİN BİRGƏ İŞGÜZAR NAHARI

09.06.2006 [18:34]
İyunun 9-da “Ulduz” sarayında Litva Prezidenti Valdas Adamkusun və Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadənin ...

SƏNGƏÇAL TERMİNALI İLƏ TANIŞLIQ

09.06.2006 [18:33]
AzərTAc xəbər verir ki, Litva Respublikasının Prezidenti Valdas Adamkus iyunun 9-da Səngəçal terminalı ilə tanış olmuşdur.
Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt ...

İÇƏRİŞƏHƏRLƏ TANIŞLIQ

09.06.2006 [18:32]
Litva Respublikasının Prezidenti Valdas Adamkus və xanımı Alma Adamkiene iyunun 9-da İçərişəhəri gəzmişlər.
“Azərxalça” İstehsalat Birliyinin “Azərbaycan ...