QARDAŞ ÖLKƏLƏRİMİZ ARASINDA BÜTÜN SAHƏLƏRDƏ ƏLAQƏLƏR DAHA DA GENİŞLƏNİR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN ƏDLİYYƏ NAZİRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

03.05.2002 [22:58]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 3-də Prezident sarayında Türkiyənin ədliyyə naziri Hikmət Sami Türkün başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. ...

BAKIDA SƏRBƏST GÜLƏŞ ÜZRƏ 45-Cİ AVROPA ÇEMPİONATININ TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV  MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

02.05.2002 [23:15]
Mayın 2-də Bakı İdman-Konsert Kompleksində sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. Minlərlə tamaşaçı və qonaqlar dövlətimizin başçısını hərarətlə, sürəkli alqışlarla qarşıladılar. ...

BEYNƏLXALQ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN PREZİDENTİ CƏNAB JAK ROQQA

02.05.2002 [21:32]
Hörmətli cənab Jak Roqq! Sizi – Olimpiya Hərəkatının görkəmli nümayəndəsini bütün Azərbaycan xalqı adından 60 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BAKIDA KEÇİRİLƏN “AZƏRBAYCANIN MİLLİ MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN QORUNUB SAXLANILMASI – MİLLİ PARKLAR PROQRAMI” BEYNƏLXALQ KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL ETMİŞDİR

02.05.2002 [21:18]
Mayın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Prezident sarayında Bakıda keçirilən “Azərbaycanın milli mədəni və təbii irsinin qorunub saxlanılması – Milli parklar proqramı” beynəlxalq konfransının iştirakçılarını qəbul etmişdir. ...

POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ALEKSANDR KVASNEVSKİYƏ

02.05.2002 [18:17]
Hörmətli cənab Prezident, Polşa Respublikasının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və bütün Polşa xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Dostluğa, faydalı əməkdaşlığa, qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanan dövlətlərarası münasibətlərimizin daim möhkəmlənməsindən ...

SƏRBƏST GÜLƏŞ ÜZRƏ 45-Cİ AVROPA ÇEMPİONATININ İŞTİRAKÇILARINA

01.05.2002 [20:49]
Sizi – sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatının iştirakçılarını Bakı şəhərində səmimi qəlbdən salamlayır, hər birinizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatı kimi mötəbər idman yarışının ilk dəfə olaraq paytaxtımız Bakı şəhərində təşkil edilməsi ...

“AZƏRBAYCANIN MİLLİ MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN QORUNUB SAXLANILMASI – MİLLİ PARKLAR PROQRAMI” BEYNƏLXALQ KONFRANSINA

01.05.2002 [20:41]
Hörmətli konfrans iştirakçıları! Sizi – paytaxtımız Bakı şəhərində təşkil olunmuş Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarını Azərbaycan torpağında ürəkdən salamlayıram. Konfrans Azərbaycanın milli mədəni və təbii sərvətlərinin qorunub saxlanılması ilə bağlı problemlərin həlli işinə həsr olunmuşdur. Milli ...

TÜRKİYƏ, AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQDA MÜHÜM MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TRABZONA SƏFƏRİ

01.05.2002 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün aprelin 29-da Trabzona gəlmişdir. Dövlətimizin başçısını hava limanında Türkiyənin yüksək vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri, ölkəmizin Ankaradakı səfiri ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TRABZONA GƏLMİŞDİR

29.04.2002 [21:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün aprelin 30-da Trabzona gəlmişdir. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTLƏRİNİN TRABZON ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ

29.04.2002 [16:00]
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər,Gürcüstan Prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze,Xanımlar və cənablar! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏYƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

29.04.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin zirvə görüşündə iştirak etmək üçün aprelin 29-da Türkiyənin Trabzon şəhərinə yola düşmüşdür. ...

AZƏRBAYCANDA İQTİSADİYYATIN VƏ SOSİAL SAHƏNİN YÜKSƏLİŞİ ÖZƏL SEKTORUN İNKİŞAFINDAN ASILIDIR
YERLİ SAHİBKARLARLA GÖRÜŞDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YEKUN NİTQİ 

26.04.2002 [15:00]
- Hörmətli xanımlar və cənablar!Hesab edirəm ki, biz bu görüş ilə əlaqədar məqsədimizə nail olduq. Saat 11-dən indiyə qədər - artıq yeddi saatdır - biz burada, bu salonda sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar birlikdə fikir mübadiləsi apardıq. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ TELEFON DANIŞIĞI OLMUŞDUR

26.04.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstanda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar aprelin 26-da Prezident Eduard Şevardnadzeyə telefon etmişdir. ...

XƏZƏR MEHRİBAN QONŞULUQ, ƏMƏKDAŞLIQ, DOSTLUQ, SÜLH VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK DƏNİZİ OLMALIDIR
XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ AŞQABAD ZİRVƏ GÖRÜŞÜ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

25.04.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün aprelin 23-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabada gəldi. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİN İLƏ GÖRÜŞÜ

25.04.2002 [15:00]
verdiyimiz kimi, aprelin 24-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YERLİ SAHİBKARLARLA GÖRÜŞÜ

25.04.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin aprelin 25-də Prezident sarayında yerli sahibkarlarla görüş keçirmişdir. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev salonun foyesində ölkəmizdə istehsal edilən yüksək keyfiyyətli məhsullardan ibarət sərgi ilə yaxından tanış oldu. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İRAN PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİ İLƏ GÖRÜŞÜ

25.04.2002 [13:00]
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 23-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə görüşü olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN QAZAXISTAN PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEV İLƏ GÖRÜŞÜ

25.04.2002 [12:00]
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 23-də Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşü olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AŞQABADA SƏFƏRİ

24.04.2002 [22:22]
Aprelin 24-də səhər Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü öz işini qapalı iclasda davam etdirdi. Günortadan sonra isə Aşqabad zirvə görüşünün açıq iclası oldu. Türkmənistan Prezidenti Saparmurad Niyazov, ...