BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GEORGİ PIRVANOVA

30.10.2006 [18:03]
Hörmətli cənab Prezident,
Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Biz Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasındakı tarixi ənənələrə malik dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AŞPA-NIN MONİTORİNQ KOMİTƏSİNİN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ HƏMMƏRUZƏÇİLƏRİ TONİ LLOYD VƏ ANDRES HERKELİ QƏBUL ETMİŞDİR

30.10.2006 [14:48]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Prezident sarayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq komitəsinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV İSPANİYANIN SƏHİYYƏ VƏ İSTEHLAK NAZİRİELENA SALQADONUN RƏHBƏRLİK ETDİYİNÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

30.10.2006 [14:39]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Prezident sarayında İspaniyanın səhiyyə və istehlak naziri Elena Salqadonun ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV GÜRCÜSTANIN MƏDƏNİYYƏT, ABİDƏLƏRİN QORUNMASI VƏ İDMAN NAZİRİ GEORGİ QABAŞVİLİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

30.10.2006 [14:34]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Prezident sarayında Gürcüstanın mədəniyyət, abidələrin qorunması və idman naziri Georgi Qabaşvilini qəbul ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN XARİCİ ÖLKƏLƏRİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN RUSİYADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

28.10.2006 [22:10]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Prezident sarayında xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin Rusiyada akkreditə olunmuş nümayəndələri ilə görüşmüş və onların ...

BAKI METROPOLİTENİ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.10.2006 [16:00]
Bakı metropoliteninin istifadəyə verilməsinin 40 illiyi ilə əlaqədar qərara alıram:
1. Hər il noyabr ayının 8-i Bakı metropoliteni işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunsun.
2. Bu Sərəncam ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA

28.10.2006 [15:42]
Hörmətli cənab Baş nazir,
Əziz dostum, qardaşım,
Türkiyənin milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizə və qardaş Türkiyə xalqına ən səmimi təbriklərimizi yetirməkdən son dərəcə məmnunluq duyuram ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

28.10.2006 [14:49]
Hörmətli cənab Prezident,
Əziz dostum, qardaşım,
Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm ...

PREZİDENTİN MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

27.10.2006 [18:27]
Oktyabrın 27-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etmişdir.
Türkiyə Prezidenti dövlətimizin başçısını ötən bayramlar – Dövlət müstəqilliyi günü və Ramazan bayramı münasibətilə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ABŞ-IN ALMAN MARŞALL FONDUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

27.10.2006 [18:09]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Prezident sarayında ABŞ-ın Alman Marşall Fondunun ...

ÇEXİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VATSLAV KLAUSA

27.10.2006 [16:18]
Hörmətli cənab Prezident,
Çexiya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.
Ümidvaram ki, Azərbaycan-Çexiya münasibətləri qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun ...

LƏTİF KƏRİMOVUN 100 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.10.2006 [16:17]
2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan xalça sənətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş xalq rəssamı, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Lətif Kərimovun anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.
Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin tədqiqi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVXARİCİ ÖLKƏLƏRİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN RUSİYADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

27.10.2006 [13:31]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Prezident sarayında xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin Rusiyada akkreditə olunmuş nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Görüşdə dövlətimizin başçısı Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf prosesləri, o ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

26.10.2006 [16:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Prezident sarayında Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir ...

TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SAPARMURAD NİYAZOVA

26.10.2006 [15:24]
Hörmətli Saparmurad Atayeviç,
Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Türkmənistan xalqını ürəkdən təbrik etmişdir.
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin inkişafı, ...

AZƏRBAYCANIN HƏR BİR BÖLGƏSİNİN HƏRTƏRƏFLİ İNKİŞAFINI TƏMİN ETMƏK DÖVLƏTİN ƏSAS MƏQSƏDİDİR
YARDIMLI RAYONUNA MAVİ YANACAĞIN VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

26.10.2006 [11:32]
-Əziz yardımlılılar,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ramazan bayramı Azərbaycan xalqının qəlbində həmişə yaşamışdır. Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu bayram ölkəmizdə dövlət bayramı kimi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN CƏNUB BÖLGƏSİNƏ SƏFƏRİ
MASALLI–YARDIMLI AVTOMOBİL YOLUNUN AÇILIŞ MƏRASİMİ
PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

26.10.2006 [11:30]
Oktyabrın 23-də Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərasimin keçirildiyi yerə, Yardımlı ...

YARDIMLIYA TƏBİİ QAZ VERİLMƏSİ RAYONUN HƏYATINDA TARİXİ HADİSƏDİR

26.10.2006 [11:29]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Yardımlı rayonuna gəldi.
Yardımlı qəsəbəsinin mərkəzindəki Heydər Parkına toplaşan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladı. Onların əllərində Prezidenti salamlayan şüarlar, ulu öndər Heydər Əliyevin və ...

MASALLI OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ İLƏ TANIŞLIQ

26.10.2006 [11:28]
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Masallı Olimpiya İdman Kompleksində də oldu, tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlandı. Prezidentə məlumat verildi ki, kompleksin tikintisi ...