MASALLI OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ İLƏ TANIŞLIQ

26.10.2006 [11:28]
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Masallı Olimpiya İdman Kompleksində də oldu, tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlandı. Prezidentə məlumat verildi ki, kompleksin tikintisi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV bp-AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRİ DEVİD VUDVORDU QƏBUL ETMİŞDİR

25.10.2006 [17:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 25-də Prezident sarayında bp-Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Devid Vudvordu qəbul etmişdir.
Devid Vudvord bp-Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV DÜNYA SƏHİYYƏ TƏŞKİLATININ BAŞ DİREKTORU VƏZİFƏSİNƏ NAMİZƏD PROFESSOR TOMRİS TÜRMƏNİ QƏBUL ETMİŞDİR

25.10.2006 [17:22]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 25-də Prezident sarayında Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru vəzifəsinə namizəd, türkiyəli professor Tomris Türməni ...

XALQ RƏSSAMI FƏRHAD XƏLİLOVA

25.10.2006 [17:20]
Hörmətli Fərhad Xəlilov!
Sizi - Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsini anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Azərbaycan rəssamlıq sənətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərən mahir fırça ustalarındansınız. ...

F.Q.XƏLİLOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.10.2006 [17:18]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Fərhad Qurban oğlu Xəlilov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

Z.B.ADİYEVƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.10.2006 [17:17]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycanda səhiyyənin inkişafında xidmətləri olan ...

M.Ə.BƏDƏLOVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.10.2006 [17:16]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətləri olan ...

AVSTRİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HAYNZ FİŞERƏ

25.10.2006 [16:53]
Hörmətli cənab Prezident,
Avstriya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.
Azərbaycan ilə Avstriya arasındakı münasibətlərin hazırkı ...

LERİK RAYONUNA TƏBİİ QAZIN VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ

25.10.2006 [14:44]
- Əziz leriklilər,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Bu gözəl gündə biz birlikdəyik. Lerikdə çox əlamətdar bir hadisəni birlikdə qeyd edirik. Demək olar ki, bu, tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq, biz Lerikə təbii qazın çəkilişinə nail olduq və bu gün bu məşəli yandırdıq. Bu münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Lerik rayonuna qazın çəkilişi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİNCƏNUB BÖLGƏSİNƏ SƏFƏRİ LERİK RAYONUNA TƏBİİ QAZIN VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM KEÇİRİLMİŞDİR

25.10.2006 [14:40]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Lerik rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını Lerik qəsəbəsinin girəcəyində rayon ...

LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI FÜZULİ HACIYEVİN ÇIXIŞI

25.10.2006 [14:38]
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi Lerik ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayım, uzunömürlülər diyarı, təbiətin füsunkar guşəsi olan Lerikimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim, müsəlman dünyasının ən müqəddəs bayramı olan Ramazan ...

“AZƏRİQAZ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ ƏLİXAN MƏLİKOVUN ÇIXIŞI

25.10.2006 [14:37]
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bu gün biz əlamətdar bir hadisə - Lerik rayonuna təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar buraya toplaşmışıq. Cənab Prezident, mən “Azəriqaz” Səhmdar ...

RAYON AĞSAQQALLAR ŞURASININ ÜZVÜ ÖZBƏK QULİYEVİN ÇIXIŞI

25.10.2006 [14:35]
- Möhtərəm cənab Prezident!
Dağların ağ şəhəri, uzunömürlülər diyarı Lerikə xoş gəlmisiniz! Sizin gəlişiniz xalqımızın və müsəlman dünyasının müqəddəs Ramazan bayramına təsadüf edir ...

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV LERİK QƏSƏBƏSİNDƏKİ ORTA İNTERNAT MƏKTƏBİNDƏ OLMUŞDUR

25.10.2006 [14:34]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Lerik qəsəbəsindəki orta internat məktəbində olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Valeh İbrahimovun adını daşıyan ...

“RELAX” TURİZM İSTİRAHƏT MƏRKƏZİ İLƏ TANIŞLIQ

25.10.2006 [14:33]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yolüstü Lerik rayonundakı “Relax” turizm-istirahət mərkəzi ilə tanış olmuşdur.
Prezidentə məlumat verildi ki, Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində bir il ərzində yaradılan turizm istirahət mərkəzində 15-dək işçi çalışır. Qış, yay mövsümündə istirahət üçün hər cür şərait var, 20-dən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

25.10.2006 [14:08]
Hörmətli cənab Prezident,
Ramazan bayramı münasibətilə Amerika xalqı adından Azərbaycan xalqına ən səmimi salamlarımı və təbriklərimi yetirirəm. Bu bayram bizim hamımıza bir daha dini ayinlərimizi yerinə yetirməyimizə və ehtiyacı ...

AZƏRBAYCANIN HƏR BİR BÖLGƏSİNİNHƏRTƏRƏFLİ İNKİŞAFINI TƏMİN ETMƏKDÖVLƏTİN ƏSAS MƏQSƏDİDİR
LERİK RAYONUNA TƏBİİ QAZIN VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİNNİTQİ

23.10.2006 [19:32]
- Əziz leriklilər,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Bu gözəl gündə biz birlikdəyik. Lerikdə çox əlamətdar bir hadisəni birlikdə qeyd edirik. Demək olar ki, bu, tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq, biz Lerikə təbii qazın çəkilişinə nail olduq və bu gün bu məşəli yandırdıq. Bu münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik edirəm ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİNCƏNUB BÖLGƏSİNƏ SƏFƏRİ
LERİK RAYONUNA TƏBİİ QAZIN VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM KEÇİRİLMİŞDİR

23.10.2006 [18:47]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Lerik rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını Lerik qəsəbəsinin girəciyində rayon ağsaqqalı, fermer Xanış Şahıyev və ailə üzvləri hərarətlə qarşıladılar. ...

LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI FÜZULİ HACIYEVİN ÇIXIŞI

23.10.2006 [18:47]
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi Lerik ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayım, uzunömürlülər diyarı, təbiətin füsunkar guşəsi olan Lerikimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim, müsəlman dünyasının ən müqəddəs bayramı olan Ramazan ...