Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Vüqar Rəhimzadə: Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaqdan xilas etdi

Vüqar Rəhimzadə: Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaqdan xilas etdi

Bakı, 8 iyun, AZƏRTAC

Əbəs yerə deyilmir ki, tarix, zaman ən ədalətli hakimdir. Eyni zamanda, o da təkzibolunmaz faktdır ki, tarix heç nəyi silmir. Bütün bunların fonunda bu günümüzün reallıqlarını düzgün dəyərləndirmək üçün keçilən yolun təhlili hər zaman bir zərurət kimi qarşıda dayanır. Əgər XX əsrin əvvəllərində xalqımız milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi yolunda ilk böyük addımı atmışdısa, XX əsrin sonlarında milli azadlığına, dövlət müstəqilliyinə tam nail olmuşdur. Tarixi nailiyyətimiz olan bu müstəqilliyin daimi, sarsılmaz olması üçün hansı çətinliklərin yaşandığı unudulmamalı, keçilən yolun mərhələləri indiki və gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırılmalıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdiyi ilk illər tariximizə xaos, anarxiya, özbaşınalıq, bir sözlə, qara səhifə kimi yazılıb. O illərdə “Olum, ya ölüm!” dilemması qarşısında qalan Azərbaycanı bu gün qalib ölkə kimi görürüksə, bu, böyük səylərin, qətiyyətin, dövlətini, xalqını sevən və daim onun gələcəyi barədə düşünən Liderin yaratdığı möhkəm təməlin, dahiyanə uzaqgörənliklə müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolunun nəticəsidir. 1992-ci ildə hakimiyyəti zor gücünə zəbt edən AXC-Müsavat cütlüyünün səriştəsizliyi, idarəçilik qabiliyyətinin yoxluğu, ölkəyə rəhbərlik edənlərin şəxsi ambisiyalarını dövlət maraqlarından üstün tutmaları ucbatından ölkəmizin yaşadığı müsibətlər bu gün tariximizin faciəli səhifələrindən biri kimi vərəqlənir.

1993-cü ilin Gəncə hadisələri məhz AXC-Müsavat hakimiyyətinin pozucu fəaliyyətinin, xalqa xəyanət yolunu tutmasının məntiqi nəticəsi idi. Yenə də tarixə müraciət etsək hər bir hadisənin baş verməsini şərtləndirən amillərin mövcudluğunu görərik. Ölkəmizdə hakimiyyət böhranı, vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi məhz bu cür xəyanətkar insanların antimilli fəaliyyətləri nəticəsində dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz ilk günlərdən başlayaraq yaşanırdı. Bu baxımdan ki, 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edildikdən sonra ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, demokratik islahatların həyata keçirilməsi və dövlət quruculuğu istiqamətində heç bir əməli addım atılmadı. Normal idarəetmə sisteminin yaradılmaması siyasi qütbləşmənin dərinləşməsinə, iqtisadiyyatın tənəzzülünə, əhalinin sosial vəziyyətinin hədsiz dərəcədə ağırlaşmasına səbəb olmuşdu. 1992-ci ildə hakimiyyəti silah gücünə mənimsəyən AXC-Müsavat cütlüyü bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində heç bir tədbir görmədi, idarəetmə sahəsində ciddi səhvlər sonrakı proseslərin daha da dərinləşməsini şərtləndirdi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xətai rayon təşkilatının sədri, siyasi elmlər doktoru Vüqar Rəhimzadə deyib.

O qeyd edib ki, hadisələri düzgün qiymətləndirmək qabiliyyətində olmayan ovaxtkı iqtidar baş verən proseslərdən nəticə çıxara bilməmiş, əksinə, şəxsi ambisiyalarının quluna çevrilərək ölkəni uçurumun astanasına gətirmişdi. Ərazilərimizin mənfur düşmən tərəfindən hissə-hissə işğal olunması, Silahlı Qüvvələrin torpaqlarımızın deyil, ayrı-ayrı qrupların siyasi maraqlarının müdafiəçisinə çevrilməsi insanların səbir kasasını doldurmuşdu. Xalqın hakimiyyətə olan nifrəti 1993-cü ilin iyununda son həddə çatmışdı. Mövcud şərait AXC-Müsavat hakimiyyətində birincilik uğrunda gedən mübarizəni daha da kəskinləşdirmişdi. Həmin dövrün iqtidarının “qəhrəman” obrazında təqdim etdiyi Surət Hüseynovla münasibətlərində yaranan ziddiyyət Azərbaycanı sürətlə vətəndaş müharibəsinə sürükləyirdi. Bir sözlə, ölkədə cərəyan edən mənfi proseslər gənc müstəqil dövlətimizi böyük təhlükələrlə üz-üzə qoymuşdu.

YAP Xətai rayon təşkilatının sədri onu da qeyd edib ki, həmin dövrdə istər zor gücünə hakimiyyəti zəbt etmiş AXC-Müsavat iqtidarı, istərsə də geniş xalq kütləsi çox yaxşı bilirdilər ki, hadisələr belə davam edə bilməz. V.Rəhimzadə deyib: “Ölkə “Olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qaldığı belə bir məqamda xalq ayağa qalxaraq özünün xilaskarına - ulu öndər Heydər Əliyevə üz tutdu. Ulu Öndərə ünvanlanan müraciətlər təkcə xalqın sadəcə vəziyyətdən çıxış yolu axtarması deyildi. Bu, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin var olması, ilk kövrək addımlarını atan müstəqilliyimizin qorunması üçün qəbul edilən tarixi bir ümumxalq qərarı idi. Məhz xalqın təkidli tələbləri qarşısında aciz duruma düşən Azərbaycanın ozamankı rəhbərləri də dahi şəxsiyyəti Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəldi. Böyük xilaskarın Bakıya gəlməsi xəbəri xalq tərəfindən sonsuz sevinclə, ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı. Qeyd etdiyimiz kimi, həmin vaxt Gəncə hadisələri yaşanır, ayrı-ayrı siyasi qruplaşmaların məqsədləri naminə qardaş qanı axıdılırdı. Məhz ulu öndər Heydər Əliyev xalqının xilası naminə həyatını təhlükəyə ataraq Gəncəyə getdi, vəziyyətlə ətraflı tanış oldu, şəhər sakinləri və hərbi qulluqçularla görüşdü. Ümummilli Lider iyunun 15-də respublika Ali Sovetinin növbəti sessiyasında Gəncə hadisələri barədə qəti fikrini bildirdi. Bu sessiya belə bir mühüm məqam ilə də yadda qaldı ki, ulu öndər Heydər Əliyev böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Əgər Ümummilli Lider o vaxt hakimiyyətə gəlməsəydi, bu gün Azərbaycan bəlkə də ən yaxşı halda ancaq kiminsə əlinin altında bir oyuncaq dövlət kimi, yarımmüstəmləkə kimi yaşaya bilərdi. Bu gün Azərbaycan adlı bir dövlətin dünyanın siyasi xəritəsində mövcudluğundan söhbət gedə bilməzdi. Bu baxımdan 1993-cü il əslində müstəqilliyimizin yenidən bərpasının ilk ili oldu”.

Ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı ilə xilaskarlıq missiyasının uğurla yerinə yetirildiyini vurğulayan Vüqar Rəhimzadə deyib: “Qayıdışdan başlanan yol bugünkü uğurlara gətirib çıxardı. Azərbaycanın dünyaya səs salan bugünkü iqtisadi inkişafının, dünya birliyində söz sahibliyinin, qalib ölkə kimi nüfuz qazanmasının təməlində məhz Ulu Öndərin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdışı dayanır. Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi, dönməz, sarsılmaz edən Ümummilli Lider 2003-cü ildə xalqa müraciət edərək sona çatdıra bilmədiyi işləri, layihələri özü qədər inandığı İlham Əliyevin tamamlayacağını bəyan etməklə Azərbaycanın gələcəyi üçün növbəti inamın və etimadın ünvanını göstərdi. Rəşadətli Ordumuzun gücü, qüdrəti sayəsində Azərbaycana tarixi Zəfəri yaşadan, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən, xalqımızın yenilməz, məğrur xalq olduğunu bir daha təsdiqləyən qalib Prezidentimiz İlham Əliyev bu gün ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün xoşbəxtdir. Bugünkü Azərbaycan Ümummilli Liderin görmək istədiyi Azərbaycandır”.

YAP Xətai rayon təşkilatının sədri diqqəti bir daha tarixi Zəfərimizin reallıqları fonunda keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında partiyanın Sədri, dövlət başçısı İlham Əliyevin proqram xarakterli nitqində müstəqilliyimizin ilk illərində yaşananlarla, ən əsası həmin dövrün iqtidarının xəyanətkar əməlləri ilə bağlı fikirlərinə və qarşıya qoyduğu vəzifələrə yönəldib: “AXC-Müsavat cütlüyünün yalnız öz maraqlarını güddüyünü qeyd edən ölkə Prezidenti həmin dövrün reallıqlarını bu suallarla xarakterizə etdi - “Belə insanlara xalq tərəfindən inam ola bilərdimi? Kim idarə edirdi Azərbaycanı, hansı əxlaq, hansı bilik sahibləri?” Dövlət başçısı bu çağırışı etdi ki, o dövrü bilməyən, o vaxt yaşamayan gənc nəsil bilməlidir ki, nəyin bahasına biz müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilmişik. Bugünkü xoşbəxt həyatımız üçün biz kimə borcluyuq”.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Bakıda məsciddə yanğın baş verib

21 Fevral - Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

Naxçıvanda qızılca və məxmərəyə qarşı peyvəndləmə aparılır

Münxen görüşləri AŞPA-nın Azərbaycana qarşı qərəzli qərarına tutarlı cavab oldu - AÇIQLAMA

Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir

ABŞ Ukraynanın 12 pilotuna “F-16”ları idarə etmək üçün təlim keçəcək

Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı vahid güc mərkəzinə çevrilib – ŞƏRH

Rusiya cari ildə xaricə 70 milyon ton taxıl tədarük etməyi planlaşdırır

Qırtlaq xərçəngi səsin xırıltısı ilə özünü büruzə verə bilər

Avropa Komissiyası dronlara qarşı hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirir

Gürcüstanda ilanların qışlama yeri aşkarlanıb

Qəzəbin altında yatan gizli səbəblər - Araşdırma

Ağ Ev: G7 liderləri Ukrayna üzrə məsləhətləşmələr aparacaqlar

Süni intellekt döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasından sağlam bir insanın yaşını təxmin edə bilər

Konqo Demokratik Respublikasının hökumət başçısı istefa verib

İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Siti” doğma meydanda “Brentford”u məğlub edib

BMT Qəzzanın şimalına ərzaq yardımının göndərilməsini dayandırıb

Çempionlar Liqası: “İnter” “Atletiko Madrid”ə minimal hesabla qalib gəlib

Gürcüstanın Baş naziri və Aİ Şurasının Prezidenti regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Ukrayna PUA istehsalı üçün müttəfiqlərindən 1,5 milyard dollar istəyib

Pentaqon: Husilər Ədən körfəzində ABŞ-a məxsus taxıl tankerini vurub

Azərbaycanın Ermənistandakı mədəni-irs nümunələri: Aşağı Talin qalası

ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

Firdovsi Umudov: Dövlətimizin idmana göstərdiyi qayğı nəticəsində nailiyyətlərimiz daha da artır

Üç qızıl medal qazanan ağırlıqqaldıran: Azərbaycan himnini səsləndirdiyimə görə çox xoşbəxtəm

Moskvada “Bakı Neft Cəmiyyəti”nin 150 illiyi münasibətilə konfrans keçirilib

Avropa çempionatında üç qızıl medal qazanan Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Vətənə dönüb

AMADA ilə Avstriya və Yunanıstan milli antidopinq agentlikləri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Bosniya və herseqovinalı jurnalist: İlk dəfə bayram əhvali-ruhiyyəsində seçkiləri Azərbaycanda müşahidə etdim

Husilər Ədən körfəzində İsrail gəmisinə raket zərbələri endirib

Mərakeşdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Sosial Xidmətlər Agentliyində üçüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüş olub

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Çağrı mərkəzi istifadəyə verilir

Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgədə sülhün və işbirliyinin qarantıdır - ŞƏRH

Dərbənd azərbaycanlıları Beynəlxalq Ana Dili Gününü qeyd ediblər

Çinin şimal hissəsində şaxtalı və qarlı hava səbəbindən avtomagistrallar bağlanıb

Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycan-Türkiyə birliyi bütün istiqamətlərdə dünyaya nümunədir

Cavanşir Quliyev: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi olmasaydı, ən yaxşı halda bu gün əlil ola bilərdim

Türkiyə və Azərbaycanın Qars-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisi üçün böyük potensialı var

Türkiyə və Azərbaycan arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması investisiyalarının cəlb edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir - AÇIQLAMA

Gürcüstan parlamentinin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Azərbaycanla əlaqədar Assambleyanın sədrinə məktub ünvanlayıb

Azərbaycan Münxendə siyasi cəhətdən şəffaf, məntiqi baxımdan ardıcıl mövqe sərgilədi ŞƏRH

“Yeni dövrə böyük ümidlərlə!” devizi altında silsilə tədbirlər keçirilib

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinə dair layihə davam edir

Nazim Mustafa: Qafqaz diyarının xəritəsində indiki Ermənistan ərazisi əhatə olunub

Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Antonella Bassanidən

Naxçıvanda Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümünə həsr edilmiş sərgi açılıb

AMEA-da seysmologiya sahəsində qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

İqtisadiyyat naziri BYD şirkətinin Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə icraçı direktorunun müavini ilə görüşüb

Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Dövlət katibi Maqomed-Sultan Maqomedovdan

Azərbaycan gimnastı: Ümid edirəm ki, Dünya Kubokunda çıxışım uğurlu alınacaq

Akademik: Seysmologiya ixtisası üzrə doktorantura təhsilinin olmaması kadr hazırlığına əngəl törədir

QHT sədri: Qərbin Azərbaycanla bağlı əsassız fikirləri Münxendə bir daha alt-üst edildi

Rusiyalı politoloq: Qərb Bakı ilə yaxşı münasibətlər qurmaq istəyir VİDEO

® Qırğızıstanlı meditasiya mütəxəssisi Laura Omuraliyeva Bakıda Millionaire Concept tərəfindən təltif olundu

Fevral ayının birinci yarısında Elm və Təhsil Nazirliyi və qurumlarına 20 797 vətəndaş müraciəti daxil olub

Ötən ay Bakı, Səmərqənd və Daşkənd ən çox ziyarət edilən şəhərlər olub

Ədəbiyyat Muzeyində tədbir: Mənim ana dilim - mənim kimliyim

Beynəlxalq konfransda Azərbaycanın miqrasiya siyasətindən bəhs edilib

Akademik: Qafqaz diyarının xəritəsinin nəşri Azərbaycan həqiqətlərinin üzə çıxarılmasında ciddi bir addımdır

Venesuela Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Madurodan

Ələt-Astara-İran dövlət sərhədi avtomobil yolunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadənin 155 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib

Prorektor: Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılması dövrün tələbidir

Milli Məclisin komitə iclasında beş məsələ plenar iclasa tövsiyə olunub

“Astara” gömrük postunda gözləyən yük maşınlarının sayı artıb

“Braqa”nın “Qarabağ”la cavab oyunu üçün Bakıya gətirəcəyi heyət bəlli olub

Milli Olimpiya Komitəsində Paris Olimpiadasına hazırlıq müzakirə olunub

İsveçdə inflyasiya artmaqda davam edir

Azərbaycanın turizm imkanları tanıdılır

Fateh Birol: Azərbaycanın COP29-a yüksək səviyyədə ev sahibliyi edəcəyinə əminik VİDEO

Əqli Mülkiyyət Agentliyində yeni xidmət yaradılacaq

“YAŞAT” Fondu tərəfindən dəstək tədbirləri davam edir

Messi “Qızıl top” mükafatını “Barselona”nın muzeyinə bağışlayıb

Azərbaycan və Latviya arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

İqtisadiyyat nazirinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

Energetika naziri Vaşinqtonda “Atlantik Şura”nın təşkil etdiyi müzakirələrdə iştirak edib

Kəmaləddin Heydərov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

Xidməti vəzifələrini yerinə yetirən şəxslərə qarşı zor tətbiq olunması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Çin Ukrayna böhranına görə birtərəfli sanksiyaların tətbiqinə qarşıdır

Ötən il genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı 28 faiz artıb

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli 422 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədavülü Qaydaları”nda və 2019-cu il 11 dekabr tarixli 472 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

AzMİU-da 2024-cü il üzrə diferensial əməkhaqqı sisteminin nəticələri açıqlanıb

Beynəlxalq Dinlərarası və Mədəniyyətlərarası Dialoq Mərkəzinin (KAICIID) Baş katibi Zuhair Əlhartidən

“Dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinin dövlət qulluğu stajına və dövlət qulluğu stajının dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinə daxil edilməsi Qaydası və şərtləri”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

İlqar Orucov: Türkiyə-Azərbaycan Universitetində texniki və tibb ixtisasları üzrə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

Naxçıvanda yeni nəsil NKA-lar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 5 dəfə artıb

Ramil Şeydayevin yeni baş məşqçisi məlum olub

Dövlət Komitəsində keçmiş məcburi köçkünlərin müraciətləri dinlənilib

Malayziyanın Kralı Əlahəzrət Sultan İbrahimdən

“M.Teatr”da “Vəzir” tamaşasının premyerası olub

Frano Matuşiç: Xorvatiya Azərbaycanla əlaqələrin dərinləşməsində maraqlıdır

Türkiyə mətbuatı Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfərini diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edir

“Məşğulluğa dəstək layihəsi” üzrə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub

BMT-nin ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi “Şəkəri azalt, ömrünü uzat!” kampaniyasına qoşulub

Professor-müəllim heyəti üçün Koreya Respublikasında “Fakültə təlimi”

Milli Məclisin yaz sessiyasında növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

Azərbaycanın turizm potensialı Braziliya mətbuatında işıqlandırılıb

Ortaq Türk mədəni irsinin çoxtərəfli platformalarda təbliği istiqamətində atılan addımlar nəzərdən keçirilib