Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar: 1995-ci ilin avqustu

Bakı, 23 dekabr, AZƏRTAC

AZƏRTAC müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar xalqımızın Ulu Öndərinin parlaq, zəngin və şərəfli həyat yolunun əsas məqamlarını, bənzərsiz siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini - xalqa bağışlanmış ömrünün anlarını xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir.

X X X

1 avqust. Prezident Heydər Əliyev Sabunçu rayonundakı körpünün altında partlayıcı maddələrin tapılması ilə əlaqədar respublika hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirdi.

4 avqust. Terror aktlarına qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədilə hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə görüşdü.

Lənkəran bölgəsində bəzi qatı cinayətkarların həbs olunması və iyul ayının 30-da Bakıda baş tutmayan terror aktı ilə əlaqədar keçirilən müşavirədə çıxış etdi.

8-9 avqust. Görkəmli qazax mütəfəkkiri Abay Kunanbayevin 150 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Almatıya səfər etdi.

14 avqust. Hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə müşavirə keçirdi.

16 avqust. Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın geniş iclasında nitq söylədi.

18 avqust. Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu günü münasibətilə Təzəpir məscidində dindarlarla görüşdü.

23 avqust. Moskvada yaşayan soydaşlarımızın bir qrupunu qəbul etdi.

25 avqust. Kənd təsərrüfatı işlərinin gedişinə və aqrar islahatların həyata keçirilməsinə həsr edilmiş müşavirədə çıxış etdi.

26 avqust. Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyəti ilə görüş keçirdi.

27-29 avqust. “Manas” dastanının 1000 illik yubileyi tədbirlərində və türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının növbəti toplantısında iştirak etmək üçün Qırğızıstanda səfərdə oldu.

X X X

1995-ci il iyulun 30-da Bakının Sabunçu rayonundakı körpünün altında partlayıcı maddələr aşkarlandı. İlkin istintaq bunun terror aktına cəhd olduğunu müəyyənləşdirdi. Narahatlıq üçün hər cür əsas var idi. Təxribatçı qüvvələr terror yolu ilə respublikamızda yaranmaqda olan sabitliyi pozmağa can atırdılar. Prezident Heydər Əliyev bununla bağlı avqustun 1-də və 4-də hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirələr keçirdi. Müşavirələrdə terrorçuluqla mübarizə, habelə Lənkəran bölgəsində qatı cinayətkarların həbsi ilə əlaqədar məsələlər geniş müzakirə olundu. Ulu Öndər müstəqilliyimizi sarsıtmaq istəyən xəyanətkar qüvvələri, eyni zamanda, cinayətkarları zərərsizləşdirməyin həyati əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı, bununla bağlı həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdırdı, eyni zamanda, hüquq-mühafizə orqanları qarşısında konkret vəzifələr qoyuldu.

Sitat: “Mən əminəm ki, respublikamızın əhalisi, Azərbaycanın bütün vətəndaşları əmin-amanlıq, sabitlik istəyir, rahat yaşamaq və belə cinayətkarlardan yaxalarını qurtarmaq istəyirlər. Təsəvvür edin, əgər o cinayətkarlar bir belə zərbə aldıqdan, dağıdıldıqdan sonra qaçıb respublikanın hüdudlarından kənarda olduqları bir zamanda da Bakının ən böyük körpüsünü partladıb Azərbaycana belə bir zərbə vurmaq istəyirlərsə, görün son illər burada yaşadıqları, fəaliyyət göstərdikləri zaman öz cinayət əməlləri ilə Azərbaycan ictimaiyyətinə, cəmiyyətinə, ayrı-ayrı insanlara nə qədər əzab-əziyyət, işgəncə veriblər, məhrumiyyətlərə məruz qoyublar, zərbə vurublar! Onların insanları soyması, reketliklə, quldurluqla məşğul olması, qeyri-qanuni hərəkətlərlə dövlət əmlakını, xalqın əmlakını mənimsəməsi, insanlara qarşı vəhşi cinayətkarlıq etməsi - bunlar hamısı yaxın keçmişin həyatını xarakterizə edən hallardır, bunlar hamımızın xatirindədir, çoxlarımızın gözü qarşısında olubdur. Biz indi Azərbaycan xalqını bax belə cinayətkarlardan xilas edərkən nəinki xalqımızı, müstəqil dövlətimizi bu cinayətkarlardan təmizləyirik, həm də hər bir vətəndaşımızın rahat yaşaması üçün şərait yaradırıq”.

Dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu seçmişdi. Bunun üçün ilk növbədə yeni Konstitusiyanın hazırlanması və qəbulu aktual məsələ olaraq qarşıda dururdu. Avqustun 16-da Prezident sarayında yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın geniş iclasında nitq söyləyən Heydər Əliyev layihənin hazırlanma prosesindən, edilən dəyişikliklərdən danışdı. Ümummilli Lider iclasdakı çıxışında Konstitusiya layihəsinin demokratik prinsiplərə cavab verən, demokratik parlament yaratmaq üçün əsas olan və ümumiyyətlə, respublikamızda dövlət quruculuğu sahəsində aparılan işlər sırasında çox mühüm yer tutan bir sənəd olduğunu bildirdi. Eyni zamanda, bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yoluna sadiqdir.

Sitat: “Mən hesab edirəm ki, bu qanunun qəbul olunması respublikamızda dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlərin bir mərhələsidir, addımıdır, bir irəliləyişdir. Bu da bir daha sübut edir ki, biz tutduğumuz yol ilə gedirik. Azərbaycanda demokratik hüquqi, dünyəvi dövlət qurmağı nəinki elan etmişik, biz onu həyata keçiririk və bu sahədə çox dəyərli addımlar atırıq...

Bu gün mən tam qətiyyətlə deyirəm və bütün dünyaya bəyan edirəm ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq üçün, Azərbaycan Respublikasını öz tutduğu yol ilə - demokratiya yolu ilə aparmaq üçün biz ciddi iş görmüşük, böyük addım atmışıq və bununla da müstəqil dövlətimizin hansı yolla getdiyini dünyaya bir daha sübut edirik”.

Ulu Öndər Heydər Əliyev çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkə olan Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların etnik-mədəni və dini dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan insan hüquq və azadlıqları kontekstində görürdü. Dindarlarla, dini konfessiyaların başçıları ilə görüşləri, dini mərasimlərdə iştirakı ənənə halını almışdı. Avqustun 18-də Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu günü münasibətilə Təzəpir məscidində dindarlarla görüşü də bu baxımdan səciyyəvidir. Görüşdə çıxış edən Heydər Əliyev vurğuladı ki, uzun illərin məhrumiyyətindən sonra İslam dini bütün qadağalardan, bütün məhrumiyyətlərdən qurtarıb, Azərbaycanda müsəlmanların hər biri üçün onun ürəyinin istədiyi kimi mənəviyyatını quran bir mənbə olub.

Sitat: “Xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı uzun əsrlər boyu istədiyi, arzu etdiyi, həsrəti ilə yaşadığı milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini nəhayət əldə edib. Azərbaycan xalqı indi özü öz taleyinin sahibidir və müstəqil dövlət qurub, yaradıb yaşaya bilir. Bu, xalqımızın tarixlər boyu yaşadığı bütün dövrlərdə ən yüksək səviyyəyə çatdığımız bir dövrdür, bizim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Xalqımız sərbəstdir, azaddır, dövlət müstəqilliyini əldə edib və biz müstəqil dövlət kimi, dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu bir dövlət kimi yaşayırıq”.

Türk dövlətlərinin getdikcə güclənən birlik və həmrəyliyi müasir dövrümüzün reallığıdır. Yaxın keçmişə nəzər salanda görürük ki, bu istiqamətdə ilk addımlar Heydər Əliyev tərəfindən atılırdı. Onun 1995-ci il avqustun 27-29-da Bişkekdə qırğız xalqının “Manas” dastanının 1000 illik yubileyi tədbirlərində və türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının növbəti toplantısında iştirak etmək üçün Qırğızıstanda səfəri də bu baxımdan səciyyəvidir. Ulu Öndər səfər çərçivəsində “Manas alaçığı” kompleksinin açılış mərasimində, Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3-cü Zirvə toplantısında iştirak etdi, Bişkek Bəyannaməsini imzaladı. “Manas” dastanının 1000 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda, Talas vilayətində “Manas” muzeyinin açılış mərasimində çıxış etdi. Çıxışlarında Türk dövlətlərini problemləri həll etmək üçün bir-birinə kömək göstərməyə, yardım əli uzatmağa, parçalanmanın və təklənmənin qarşısını almağa çağıraraq deyirdi: “Dara düşmüş qardaşlarımıza birlikdə kömək etməliyik, qanlı müharibələrin və silahlı münaqişələrin alovunu söndürməliyik”.

Türk dövlətləri arasında iqtisadi əməkdaşlığın vacibliyindən bəhs edən Heydər Əliyev bunun yolunu da göstərirdi: ümumi məkan yaratmaq, Mərkəzi Asiyadan çəkiləcək neft və qaz kəmərlərini Türkiyəyə, oradan isə dünya bazarına çıxarmaq xalqlarımız üçün olduqca faydalı olardı. Bu kəmərlərin çəkilməsi, onların fasiləsiz və təhlükəsiz işləməsinin təmin edilməsi xalqlarımız arasında əməkdaşlığı daha da möhkəmlədər və müstəqil dövlətlərimizin çiçəklənməsinə xidmət edərdi.

Ulu Öndərin bu fikirləri səsləndirdiyi vaxtdan 27 il ötür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TANAP və TAP boru kəmərləri Azərbaycan neftini və qazını bu gün Türkiyəyə, oradan da Avropa bazarlarına çıxarır. Mərkəzi Asiya ölkələrinin də bu layihəyə qoşulması üçün əməli addımlar atılır. Türk dünyasında cərəyan edən müsbət proseslər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyinə, öz inamında nə qədər haqlı olduğuna daha bir əyani sübutdur.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Özbəkistana xarici turist axını artıb

Tramp prezident seçildiyi halda vitse-prezident təyin edəcəyi şəxsin adını açıqlayıb

Metyu Miller: Biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün mümkünlüyünə inanırıq

Səkkiz il ərzində Türkiyə Silahlı Qüvvələri sıralarından 23 mindən artıq hərbçi xaric edilib

Zelenski: Ukrayna müharibə vəziyyətində olduğu üçün NATO sammitinə dəvət almayıb

Çin yeni inkişaf modelinə keçidi sürətləndirir

“FlyArystan” Aktau-Bakı reyslərinin sayını artırıb

Şamaxıda “Yay Fest” start götürüb

Hacı Əliyev: Son yarışım olacaq “Paris-2024”də uğurlu nəticə qazanmaq istəyirəm

MN: Hərbi qulluqçumuz bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub

2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərdə Müsavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərdə Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

Lənkəranda “SABAH” qrupları tələbələrinin ifasında “Əli və Nino” tamaşası nümayiş olunub

2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərdə Müasir Musavat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərdə seçki komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı barədə
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2024-cü il 12 iyul tarixli iclas protokolunun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI

Milli Olimpiya Komitəsi Paris Olimpiadasına qatılacaq idmançılar üçün yolasalma mərasimi təşkil edib

ŞKTC parlamentinin spikeri TDT-yə üzv ölkələrin vahid əlifbasının olmasını təklif edib

Azərbaycanda istehlakçılar tələbatlarını qarşılamaq üçün ayda orta hesabla 558 manat xərcləyiblər

Titov: Azərbaycan Rusiyanın əsas tərəfdaşlarından biridir

Boris Titov: Karbon neytrallığına keçid prosesi ölçülüb-biçilməlidir

® “Caspian Energy Club” və Azərbaycan Nəqliyyat Ekspeditor şirkətləri Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə “CEO MeetUp Logistics&Trade” keçirilib

Fahrettin Altun: Təhlükəsizliyimizə təhdid törədən terror təşkilatına qarşı hər sahədə mübarizəmizi davam etdirəcəyik

Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: Xəzərin dayazlaşması ilə bağlı konkret qərarlar hazırlanma mərhələsindədir

Bu il Aşurada qanvermə məntəqələrinin sayı iki dəfədən çox artırılıb

Fransa Hesablama Palatası: Dövlət maliyyəsinin vəziyyəti narahatlıq doğurur

Naxçıvanda kommersiya qurumlarının 61,3 faizi elektron qaydada qeydiyyata alınıb

Donald Trampa qarşı cinayət işlərindən biri bağlanıb

Dövlət Komitəsinin sədri Biləsuvarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Yeni gələn çağırışçıların hərbi hissələrdə qəbulu davam edir VİDEO

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib  YENİLƏNİB VİDEO

Qazaxıstanlı alim Azərbaycanın 1500 qədim xəritəsini tapıb və onları birgə nəşr etdirməyə hazırdır

Aygün Əliyeva: Müsabiqəyə təqdim edilən layihələr qlobal iqlim dəyişmələri mövzusuna uyğun olmalıdır VİDEO

Azərbaycan üzrə dəmiryol nəqliyyatı ilə tranzit daşımalara subsidiyaların ayrılması Çinlə müzakirə olunub

Şerdan Şakiri İsveçrə millisindəki karyerasını bitirib

Aralıq dənizində mədəni cəlbediciliyə malik ada-dövlət: Malta - FOTOREPORTAJ

Boris Titov: Rusiya COP29-da yüksək səviyyədə təmsil olunacaq

Dünya Bankı ilə Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivə Sənədinin hazırlanması müzakirə edilib

“Atletiko” İspaniya millisinin üzvü ilə müqavilə bağlayacaq

Paytaxtdakı bağçalara tərbiyəçi-müəllim vakansiyası üzrə qeydiyyat başlanıb

® “Coca-Cola”dan növbəti musiqili yay kampaniyası

Azərbaycan-Pakistan münasibətləri dostluğun, qardaşlığın, strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir - ŞƏRH

Ahıllar evinin sakinləri Milli Xalça Muzeyində olublar

Həsrət Cəfərov Paris Olimpiadasında iştirak edəcək ən gənc güləşçilər sırasındadır

Gürcüstan parlamentinin sədri: Salome Zurabişvili Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməklə onun legitimliyini tanıyır

Bu il dövlət qeydiyyatından keçmiş müəssisələrin 10 faizdən çoxu xarici investisiyalı olub

Türkiyənin 27 vilayətində Gülen terrorçuları ilə əlaqədə şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

Küveytdə nəhəng neft-qaz yatağı aşkarlanıb

Bu il ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği portfelin 1,8 faizini təşkil edib

Azərbaycanda oynamış voleybolçu ABŞ klubuna keçib

Molla Pənah Vaqif yaradıcılığı ABŞ ədəbiyyat portalında

DİM hərbi liseylərə qəbul imtahanı verəcək abituriyentlərə müraciət edib

Qarabağ Universitetində ingilis dili müəllimi vəzifəsi üzrə vakansiyaya müraciət müddəti uzadılıb

Azərbaycan hakimləri üçün fiziki hazırlıq məşqləri təşkil olunub

Bursa-Azərbaycan İnnovasiya və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Tbilisidə gənclərlə görüşüb

Türkiyə və ŞKTC-nin aparıcı mediası: Prezident İlham Əliyevin müraciəti qardaşlıq və həmrəylik göstəricisidir

Şuşada “Qarabağ tarixi fotolarda” adlı sərgi açılıb

“Real Madrid” və “Barselona”nın sabiq futbolçuları komanda yoldaşı olacaqlar

“Yaşıl Könüllülər” layihəsi çərçivəsində videoçarx hazırlanıb

“Zaqatala AGRO İndustry” MMC-nin emal məntəqəsi istehsalçılardan 294 ton yaş tütün qəbul edib

Qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə keçirilən metamfetamin polislər tərəfindən aşkar edilib VİDEO

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasında təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işinin istintaqı tamamlanıb

Koreya Universitetində Azərbaycandan olan ilk məzunlara diplomlar təqdim edilib

Filippinin Banqsamoro şəhərində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı səkkizə çatıb

Diaspor nümayəndəsi: Qarabağ Zəfəri Qazaxıstandakı soydaşlarımız üçün də böyük fəxarət hissi doğurub

Yardımlıda Atropatena dövrünə aid arxeoloji tədqiqatlar aparılıb

Baş nazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşüb

Rövzət Qasımov: Dairə seçki komissiyalarında ümumilikdə 375 ekspert fəaliyyət göstərir

Donor orqanların götürülməsini həyata keçirən tibb müəssisələrinin siyahısında dəyişiklik edilib

Məzahir Pənahov: Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərdə namizədlik üçün 431 nəfər müraciət edib VİDEO

Xətai rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilişi məhdudlaşdırılacaq

Qazaxıstan və Özbəkistan sərbəst ticarət rejiminə keçməyi planlaşdırır

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri artıb

“Sevilya” “Arsenal”ın futbolçusunu heyətinə qatıb

Avropa çempionatının rəmzi komandası açıqlanıb

ANAMA: Ötən həftə 397 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib

Azərbaycan taekvondoçusu Paris Olimpiadasına türkiyəli idmançı ilə hazırlaşır

İKZF: Daha 149 mənzil satmaq öhdəliyi ilə kirayə veriləcək

Bakıda koronavirus xəstələrinə yardım göstərən tibb işçilərinin maaşına əlavənin müddəti uzadılıb

Parlament seçkiləri ilə əlaqədar daha üç partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb

İctimai Televiziya “Avro-2024”ün final oyununun yayımı ilə bağlı açıqlama yayıb

® “Kapital Bank”la digər banklardakı kreditlərinizi sərfəli şərtlərlə ödəyin

On bir mövsüm NBA-da oynamış basketbolçu karyerasını bitirib

Naxçıvanda könüllü qanvermə aksiyası keçiriləcək

BMU komandasının hazırladığı PUA birinci olub

Koronavirusla mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin vaxtı uzadılıb

Sarsılmaz hesab olunan elə bir daşları tərpətdik ki...

AMB “Mobile Payment Solutions”a lisenziya verib

“Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 iyul tarixli 262 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Norveçdə IB məktəb proqramı üzrə təhsil alan azərbaycanlı gənc Fizika İnstitutunun qonağı olub

İspaniya Ukraynaya 10 Leopard tankı göndərib

“Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 25 mart tarixli 112 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 20 avqust tarixli 235 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Donor orqanların götürülməsi, hazırlanması, saxlanması, daşınması, idxalı və ixracını həyata keçirən tibb müəssisələrinin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 20 avqust tarixli 234 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Donor orqanların transplantasiyasını həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Mançester Yunayted”in futbolçusu İspaniya klubuna keçib

Ermənistan-ABŞ birgə təlimlərinə start verilib

Moldova klubu “Zirə” ilə cavab oyunu öncəsi heyətini gücləndirib

“InnoCamp - ASAN könüllülərinin innovasiya düşərgəsi” həyata keçirilib

Şalva Papuaşvili: Gürcüstanda QHT-lərin 70 faizinin donorunun kim olduğu məlum deyil