AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSVEÇRƏYƏ SƏFƏRİ
GÖRÜŞLƏR, SÖHBƏTLƏR, DANIŞIQLAR

02.02.1995 [12:26]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İndoneziyanın sənaye və ticarət naziri S.Xartarto ilə görüşü də səmimilik şəraitində keçdi. Nazir öz ölkəsinin Prezidenti Suxartonun hərarətli salamını respublikamızın dövlət başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti səmimi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İSVEÇRƏYƏ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

01.02.1995 [14:08]
Yanvarın 30-da İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumunda dünya energetikasının problemlərinə həsr olunmuş sessiya öz işinə başladı. Sessiyanı energetika sahəsində dünyanın ən görkəmli mütəxəssislərindən biri – ABŞ-ın Kembric Universitetinin ...

TƏYYARƏDƏ MÜSAHİBƏ

31.01.1995 [19:49]
Prezident Heydər Əliyev İsveçrədən Bakıya Vətənə qayıdarkən təyyarədə bu səfərin nəticələri barədə jurnalistlərə müsahibə vermişdir. ...

ÖZƏLLƏŞDİRMƏ MÖVZUSUNDA FİKİR MÜBADİLƏSİ

30.01.1995 [17:23]
Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davosda Rusiya Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini Anatoli Çubaysla görüşərkən onların arasında özəlləşdirmə ilə bağlı fikir mübadiləsi oldu. Heydər Əliyev qeyd etdi ki, Rusiyada bu ...

DÜNYANIN ENERJİ PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYADA

30.01.1995 [16:44]
Yanvarın 30-da səhər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Davos forumunun sessiyasına yola düşərkən Röyter agentliyinin müxbirinə qısa müsahibə verdi. Sessiya dünyanın enerji problemlərinə həsr olunmuşdu. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ...

DAVOS FORUMUNDA DÜNYANIN ENERJİ PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYA

30.01.1995 [13:23]
Yanvarın 30-da Davos forumunda dünyanın enerji problemlərinə həsr olunmuş sessiya keçirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev rəyasət heyətində əyləşmişdilər. ...

DAVOS FORUMUNDA AZƏRBAYCANA HƏSR OLUNMUŞ GÖRÜŞ

29.01.1995 [17:24]
Yanvarın 29-da İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun təşkilat komitəsi tərəfindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına, enerji bölməsinə, regional tərəfdaşlarına, beynəlxalq iqtisadi üstünlük verilən sahələrinə və dünyanın enerjiyə ...

ÜMUMDÜNYA BANKININ KÖMƏYİ VACİBDİR

29.01.1995 [15:42]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Ümumdünya Bankının baş direktoru Sven Sandstrom ilə görüşündə respublikamızda vəziyyət barədə məlumat verdi və Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar olaraq yaradılmış blokada nəticəsində iqtisadiyyatımızın ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İRLANDİYA PREZİDENTİ XANIM MERİ ROBİNSON İLƏ GÖRÜŞÜ

29.01.1995 [15:21]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində İrlandiya Respublikasının Prezidenti xanım Meri Robinson ilə görüşdü. Görüş çox səmimi və dostluq şəraitində keçdi. Xanım M.Robinson dövlətlərimiz arasında əlaqələrin ...

İSVEÇRƏLİ SOYDAŞLARIMIZIN VƏTƏN HƏSRƏTİ

29.01.1995 [14:21]
Yanvarın 29-da respublika Prezidenti Heydər Əliyev Davosda öz iqamətgahında İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşdü. İsveçrə-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Əkbər Gəncə giriş sözü söyləyərək, burada yaşayan soydaşlarımızın həyatı barədə dövlət başçısına ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN LATVİYANIN BAŞ NAZİRİ MAYERİS QAYLİS İLƏ GÖRÜŞÜ

29.01.1995 [14:19]
Yanvarın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Latviya Respublikasının Baş naziri Mayeris Qaylis ilə görüşdü. Azərbaycan ilə Latviya arasında yüksək səviyyədə görüşün ilk dəfə keçirildiyini qeyd edən respublika Prezidenti bu ...

MÜHÜM İQTİSADİ LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DİQQƏT

29.01.1995 [12:41]
Yanvarın 29-da Heydər Əliyev Davosdakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Valyuta Fondu direktorunun birinci müavini Stenli Fişeri qəbul etdi. Cənab Fişer Azərbaycan Prezidentinin gərgin iş cədvəlinə baxmayaraq, vaxt tapıb onu qəbul etməsinə görə minnətdarlığını ...

ƏLAQƏLƏR DAVAM ETDİRİLMƏLİDİR

28.01.1995 [19:32]
Yanvarın 28-də Heydər Əliyev Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyevi qəbul etdi. M.Şaymiyev dedi ki, Azərbaycanın çətin vəziyyətə düşdüyünü, mürəkkəb problemlərlə qarşılaşdığını Tatarıstanda bilirlər. Heydər Əliyev qeyd etdi ki, vəziyyət həqiqətən ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TATARISTAN PREZİDENTİ MİNTİMER ŞAYMİYEV İLƏ GÖRÜŞÜ

28.01.1995 [19:16]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Tatarıstan Prezidenti Mintimer Şaymiyev ilə görüşdü. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ...

“ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ”NƏ BANKIN MARAĞI

28.01.1995 [18:24]
Davos forumunun iclasları keçirilən konqres mərkəzində yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jak Larüzye ilə görüşdü. Söhbət zamanı Azərbaycan iqtisadiyyatının bərpa edilməsi, respublikanın ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ARGENTİNA PREZİDENTİ KARLOS SAUL MENEM İLƏ GÖRÜŞÜ

28.01.1995 [17:17]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Argentina Prezidenti Karlos Saul Menem ilə görüşdü. Söhbət zamanı qeyd olundu ki, ölkələrimiz arasında çoxtərəfli əlaqələrin qurulmasına böyük ...

BMT-NİN CENEVRƏDƏKİ NÜMAYƏNDƏLİYİNİN BAŞ DİREKTORU İLƏ SÖHBƏT

28.01.1995 [15:39]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin Cenevrədəki nümayəndəliyinin baş direktoru Vladimir Petrovskini qəbul etdi. Baş direktor Azərbaycan rəhbərini salamlayaraq dedi: Sizinlə görüşmək bizim üçün böyük hadisə və böyük şərəfdir ...

PREZİDENTLƏRİN GÖRÜŞLƏRİ: QARŞILIQLI ANLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ

28.01.1995 [15:35]
Forumda ikitərəfli danışıqlara daha çox üstünlük verilirdi. Odur ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin demək olar, boş vaxtı yox idi. Respublika Prezidenti Heydər Əliyev səhər saat 9-dan başlayaraq gecədən xeyli keçənədək, istirahətə vaxt ayırmadan bir-birinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ TANSU ÇİLLƏRİ QƏBUL ETMİŞDİR

28.01.1995 [14:13]
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İsveçrənin Davos şəhərində Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çilləri qəbul etdi. Görüşdə iki dost və qardaş ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi ...