Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

REGİONLAR

Heydər Əliyev Azərbaycanda ədliyyə və məhkəmə-hüquq islahatlarının müəllifidir

Heydər Əliyev Azərbaycanda ədliyyə və məhkəmə-hüquq islahatlarının müəllifidir

İmişli, 6 mart, Aydın Yavərzadə, AZƏRTAC

Ədliyyə sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən, dövlətimizə və xalqımıza şərəflə xidmət edən, hüquq-mühafizə orqanı statusu olan Ədliyyə Nazirliyinin formalaşdırılması və inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan ədliyyəsinin yenidən və əsaslı surətdə təsis edilməsi məhz Ümummilli Liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə, gərgin iş və prinsipial siyasi iradə nümayiş etdirilməsi hesabına reallaşıb.

AZƏRTAC Ədliyyə Nazirliyinin İmişli Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi İsgəndər Orucovun “Heydər Əliyev Azərbaycanda ədliyyə və məhkəmə-hüquq islahatlarının müəllifidir” başlıqlı məqaləsini təqdim edir.

1970-ci il oktyabrın 27-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis olunub və bundan sonra dayanıqlı fəaliyyəti təmin edilib. Həmin dövrdə Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə orqanlarına təşkilati rəhbərliyi həyata keçirib, əhaliyə hüquqi yardım yaxşılaşdırılıb, notariat fəaliyyətinin və məhkəmə ekspertizalarının aparılması təmin edilib, ümumiyyətlə, ədliyyə işi təkmilləşdirilərək onun gələcək inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradılıb. Müstəqillikdən sonra da Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafı dahi öndərin daim diqqət mərkəzində olub. 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra Ümummilli Liderin rəhbərliyi ilə ədliyyə sisteminin inkişafını təmin edən ardıcıl və məqsədyönlü islahatlar həyata keçirilib, nazirliyin səlahiyyətləri genişlənib, cəmiyyətdə nüfuzu artıb.

Ulu Öndərin ədliyyə sahəsində apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq, 2000-ci il 11 noyabr tarixli Sərəncamla Ədliyyə Nazirliyinin ilk Əsasnaməsinin təsdiq edildiyi gün - 22 noyabr Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü kimi təsis edilib.

Ədliyyə orqanlarının əsas kredosu qismində çıxış edən qanunçuluq və hüququn aliliyi prinsipləri Ümummilli Liderin uzun illər təbliğ etdiyi və öz siyasətində hər zaman rəhbər tutduğu haqq-ədalət ideyasına əsaslanır, ondan qaynaqlanır. Heydər Əliyevin zəngin siyasi idarəetmə irsində haqq-ədalət ideyasının təməl postulatları onun hakimiyyətinin müxtəlif illərində ictimaiyyət üçün əlçatan olub ki, bu da təsadüfi deyil. Həmin postulatlar həm dövlət işində çalışan məmurlar üçün, həm də vətəndaşlar üçün hər zaman bir mayak, bir mesaj rolunu oynamışdır. Belə ki, Heydər Əliyevin ədalət haqqında fikirləri dövlət işində çalışan məmurlar üçün hər zaman rəhbər tutulmalı olan əsas meyar kimi çıxış edib və etməkdədir. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün illərdə həmişə bu sualın cavabı vahid olub – vətəndaş öz dövlətindən yalnız haqqı və ədaləti gözləməlidir.

Hələ “Literaturnaya qazeta” qəzetinin 1981-ci il 18 noyabr tarixli nömrəsində dərc edilmiş “Qoy, ədalət zəfər çalsın” başlıqlı müsahibəsində Ümummilli Lider vurğulayırdı: “Biz idealist deyilik və iddia etmirik ki, Xeyrin Şər üzərində əbədi mütləq qələbəsinə nail olacağıq. Lakin tərəzinin haqq-ədalət, qanunçuluq, ideyalılıq qoyulan gözünün ağır gəlməsinə nail ola bilərik və olmalıyıq”. Müstəqillikdən sonrakı illərdə də Heydər Əliyev mütəmadi olaraq, haqq-ədalət ideyalarının dövlətçiliyimiz və xalqımız üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğu öz nitqlərində mütəmadi olaraq dilə gətirib və apardığı siyasətin əsas xətti kimi məhz ədalət ideyasının çıxış etdiyini dəfələrlə təsdiq edib. Məsələn, 1995-ci il avqustun 4-də respublika hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş müşavirədə çıxış edərkən Ümummilli Lider vurğulayıb ki, “Heç bir cinayətkar cəzasız qalmayacaq, qaçıb canını qurtara bilməyəcəkdir. Cinayətkarlar gec-tez yaxalanacaq və haqq-ədalət məhkəməsi qarşısında duracaqlar. Bu mənada mən, cinayətkarların hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən tapılmasını ictimai-siyasi həyatımızda böyük nailiyyət, hadisə kimi qiymətləndirirəm. Xalq da, ədalət də, görünür ki, Allah da haqqın, ədalətin tərəfindədir”. Yaxud 1995-ci il martın 19-da respublikada dövlət çevrilişi cəhdi və onun qarşısının alınması ilə bağlı keçirilən müşavirədə çıxış edən Heydər Əliyev bildirib: “Biz haqq yolundayıq, ədalət yolundayıq. Biz müstəqil dövlətimizi qoruyuruq, onun inkişafını təmin edirik və bu yolda kim bizə mane olacaqsa, öz cəzasını alacaqdır” və s. Belə sitatları sonsuz sayda gətirmək mümkündür. Onların hamısının qayəsində məhz ədalət ideyası, qanunun aliliyi ideyası durur ki, bu gün həmin ideyalar ədliyyə orqanları üçün onların daim sadiq qalacağı ən vazkeçilməz dəyərdir.

Qanunun aliliyindən bəhs edərkən, Ümummilli Liderin ölkənin Əsas Qanunun – Konstitusiyasının ərsəyə gəlməsindəki rolunu qeyd etməmək mümkün deyil. Məlum olduğu kimi, 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə məhz Heydər Əliyevin müəllifi olduğu müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası onun bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanaraq qəbul edilib. Bu Konstitusiya ali hüquqi qüvvəsi ilə yanaşı, Azərbaycanda aparılacaq hüquq islahatlarının başlıca ideya sənədi olaraq, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğuna, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. Ulu Öndər Heydər Əliyevə görə siyasi sistemin mərkəzində şəxsiyyət, onun hüquq və azadlıqları, demokratik və hüquqi dövlət idealları durmalı idi. Bu mənada, dövlətin ali sənədində insan və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının təmin olunmasının dövlətin ali məqsədi kimi təsbit edilmiş olması heç də təsadüfi deyil.

Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan Komissiyanın 1995-ci il 10 noyabr tarixli iclasında çıxışı zamanı Ümummilli Lider qeyd edib: “Komissiyanın sədri kimi mən bu böyük tarixi sənədin hazırlanmasında öz şəxsi məsuliyyətimi daim dərk etmişəm, bu gün də dərk edirəm. Ona görə də bu sənədin hazırlanmasına xeyli vaxt sərf etmişəm. Haqqım var deyəm ki, çox zəhmət çəkmişəm. Hər bir kəlmənin, hər bir sözün mənasını dəfələrlə araşdırmışam, onun bu gün üçün, gələcək üçün nə qədər əsaslı olmasını dəfələrlə təhlil etmişəm. Mən çox rahatlıq hissi ilə bu layihənin altından imza atıram və bu layihəyə görə tam cavabdeh olduğumu bu gün bəyan edirəm. Hesab edirəm ki, biz Azərbaycanın bu günü, gələcəyi üçün çox böyük bir sənəd - siyasi, hüquqi sənəd yaratmışıq”.

Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə ədliyyə və hüquq sferasında aparılmış islahatlar mübaliğəsiz olaraq, tarixi və millətimiz üçün taleyüklü islahatlar hesab edilə bilər. Belə ki, Heydər Əliyev tərəfindən əfvetmə institutu bərpa edilməklə, vətəndaşların dövlətə, onun rəhbərinə güvəni, ümid və etimadı artıb. Ümummilli Lider 1993-2003-cü illərdə 32 əfv, 8 amnistiya aktı imzalamaqla cəzanın adekvatlığı və humanistliyi məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşdığını sübuta yetirib. Bu məqsədlə o, eyni zamanda, məhkəmə-hüquq sistemində işlək və çevik mexanizmlərin tətbiqini, habelə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyini təmin edib. Məhz onun hakimiyyəti illərində ölkəmizdə insan haqlarının müdafiəsinə dair mühüm normativ aktlar qəbul olunub.

Hüquqi dövlət quruculuğu prosesi çərçivəsində məhkəmə qərarlarının icrası sistemini təkmilləşdirmək, cəza-tərbiyə işini daha da humanistləşdirmək, ən əsası isə insan hüquqlarının, azadlıqlarının gözlənilməsini təmin etmək məqsədilə Heydər Əliyev tərəfindən ədliyyə orqanlarında əsaslı islahatlar aparılıb, penitensiar müəssisələrin Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi işi başa çatdırılıb.

Azərbaycanda köklü məhkəmə-hüquq islahatlarının aparılmasının zəruriliyini nəzərə alan Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə hələ 1997-ci ildə ən qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanan “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” yeni Qanun qəbul olunub, 1998-ci ildə isə məhkəmə islahatlarına dair proqram xarakterli “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi və məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsinə dair tədbirlər barədə” Fərman imzalanıb. Ümummilli Liderin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə-hüquq islahatı nəticəsində 2000-ci ildən etibarən yeni, insan haqlarının müdafiəsinə daha etibarlı təminat verən üçpilləli müstəqil məhkəmə sistemi fəaliyyətə başlayıb.

Bu islahatların xronologiyasında daha bir mühüm hadisə kimi Heydər Əliyevin 1999-cu ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatların həyata keçirilməsi, məhkəmələrin, islah-əmək müəssisələrinin və istintaq təcridxanalarının işinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı göstərmək olar. Həmin Fərmanla müstəqillikdən sonra ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, məhkəmələrin, islah-əmək müəssisələrinin və istintaq təcridxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə zəruri olan əlavə maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasını növbəti ilin büdcə layihəsində nəzərdə tutsun və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. Sonrakı illərdə bu islahatlar daha dəqiq müddəalarda əks olunmağa və görülən daha konkret işlərdə təzahür olunmağa başladı. Belə ki, Heydər Əliyevin ilk mərhələlərdə məhkəmə islahatının həyata keçirilməsi, məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni məhkəmələrin təşkili və onların fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin təşkili və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərmanı ilə Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasında bir sıra yeni məhkəmələr (məsələn, Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsi), eləcə də, Hərbi Dəniz Qüvvələri hərbi məhkəməsinin əsasında Sumqayıt hərbi məhkəməsi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının yerli iqtisad məhkəmələri təşkil edilib, həmçinin bir sıra digər əhəmiyyətli məsələ də öz həllini tapıb.

Bu gün uğurla aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarında Heydər Əliyevin dəst-xətinin mövcudluğu, onun hüquqi ideyalarına sadiqlik danılmazdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi” və “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il tarixli Fərmanında məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi işinin növbəti mərhələsinin konkret olaraq nəyə yönəlmiş olması sualı cavablandırılıb. Belə ki, növbəti mərhələdə sırf regionların sosial-iqtisadi inkişafı şəraitində əhalinin hüquq institutlarına və hüquqi yardıma tələbatının ödənilməsi üçün yeni məhkəmələrin yaradılması, vətəndaşların narazılıqlarına səbəb olan sui-istifadə, süründürməçilik hallarının və digər nöqsanların aradan qaldırılması, ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin və vətəndaşların məhkəmələrə inamının artırılması, məhkəmələrə müraciət imkanlarının asanlaşdırılması, məhkəmələrin fəaliyyətində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi, məhkəmə aparatlarının strukturunun və işinin daha optimal şəkildə qurulması, habelə digər mühüm məsələlərin həlli nəzərdə tutulurdu. Bütün bunlarda, Heydər Əliyevin siyasi-hüquqi baxışlarının müsbət təsiri aşkar hiss edilir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

G7 HƏMAS-ı bütün girovları ilkin şərt olmadan azad etməyə çağırıb

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “İncə sənət” adlı proqram təqdim edilib

Diaspor fəalı Fransa kanalında Azərbaycan həqiqətlərini diqqətə çatdırıb

“Save the Children”: Sudan dünyada ən böyük köçkün uşaqlar böhranı ilə üzləşib

Xızı polisi 7 ədəd sənədsiz silahı təhvil götürüb

Qəzza zolağından azad edilən girovların beşinci qrupu İsrail ərazisinə gəlib

Qətər XİN: İsrail daha 30 fələstinli məhbusu azad edəcək

Göygöldə minik avtomobili aşıb, xəsarət alanlar var

HƏMAS İlon Maskı Qəzza zolağına dəvət edib

Azərbaycan və Gürcüstan universitetləri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Şəkidəki obyektlərdən birinə ov tüfəngi ilə atəş açılıb

Ödənişli yolun Xaçmaz rayonundan keçən hissəsində qəza: ölənlər var

Şirvanda regional konfrans: “Müasir çağırışlar və qarşıda duran əsas hədəflər”

Aşqabadda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb

Kəngərlidə bələdiyyələr üçün seminar təşkil edilib

Bakıda Orta Dəhliz üzrə tarif siyasəti müzakirə olunub

Quş qripi Argentinada iki yüzdən çox flaminqonun məhvinə səbəb olub

Serbiya Prezidenti Azərbaycan şirkətinin layihələndirdiyi yolun təməlqoyma mərasimində iştirak edib

Sankt-Peterburqda “Leninqradın qəhrəmanları: Vətənin müdafiə olunmasında azərbaycanlıların şücaəti” adlı tədbir keçirilib

Zaqatalada nəvə babasına bıçaqla xəsarət yetirib

Ərdoğan ilə Quterreş arasında telefon danışığı olub

“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı müzakirə edilib

Pekində dünyada ilk dəfə tədarük zənciri sərgisi işə başlayıb

Qlobal incəsənət bazarları: yerli incəsənət nümayəndələri üçün mövcud trendlər və imkanlar

Çində kömür şaxtasındakı qəzada 11 nəfər ölüb

Azərbaycan BMT-nin Məskunlaşma Proqramının İcraiyyə Şurasının sessiyasında təmsil olunur

Aygün Əliyeva: Azərbaycan və Özbəkistan QHT-lərinin bir-birini dəstəkləməsi vacibdir

SOCAR-ın Türkmənistandakı nümayəndəliyinin açılışı olub

Bank kartlarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

ABŞ-ın addımları “Siyasətdə əbədi dost yox, maraqlar olur” tezisinin mövcudluğunu bir daha təsdiqləyir– RƏY

SOCAR Özbəkistanda kimyəvi maddələrin və qazma mayelərinin istehsalını həyata keçirəcək

® Dent 360 International

Elm və Təhsil Nazirliyi “Effektiv kommunikasiya” mövzusunda seminar-təlim keçirib

Hakan Fidan NATO-nun Baş katibi və ABŞ-ın Dövlət katibi ilə görüşüb

Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində avtobusların hərəkəti dəyişdirilib

Azərbaycan dələduzluğa görə həbs olunan üç nəfəri Özbəkistana təhvil verib

Azərbaycan Kubokunda 1/8 finalın növbəti iştirakçısı müəyyənləşib

Türkiyəli mütəxəssislər Azərbaycan təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdırlar

Futbol üzrə U-17 dünya çempionatında finalçılar bəlli olub

AQTA uyğunsuzluqlar aşkar edilmiş üç ictimai-iaşə müəssisəsində yenidən yoxlamalar keçirdi VİDEO

Kamoliddin İşanxojayev: Gələn il ölkəmizdə Özbəkistan və Azərbaycan QHT-lərinin əməkdaşlıq forumu keçiriləcək

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının 3 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş iclası keçirilib

“Azərbaycan dövlətçilik tarixində görkəmli ictimai-siyasi xadim Əziz Əliyevin xidmətləri” adlı kitabın təqdimatı olub

Fudokançılar Azərbaycan çempionatında güclərini sınayacaqlar

“Multikultural cəmiyyətdə kitabxanaların rolu” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Ankarada Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

Qəzza sektorunda humanitar atəşkəs iki gün uzadıla bilər

Milli Məclis Ermənistan parlamentinin spikerinin son açıqlamasına münasibət bildirib

Yağıntılı hava şəraiti havanın keyfiyyətini əlverişli edib

Azərbaycan Türkiyənin TDT ölkələrinə olan ixracatında ən çox pay sahibidir

Rusiyada COVID-19 virusuna yoluxma həftə ərzində 32,8 faiz artıb

ADMİU-nun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi - Yüz ilin rəngləri YENİLƏNİB

Azərbaycan və Özbəkistan QHT-lər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirir

AFFA rəsmiləri danışılmış oyunlarla mübarizəyə həsr olunan beynəlxalq tədbirdə iştirak edirlər

Fövqəladə Hallar Könüllülərinin təqdimat mərasimi keçirilib

Türkmənistan və Azərbaycan ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edib

"Muğanbank"ın əmanətçilərinə 65 milyon manat kompensasiya ödənilib

FHN: Nəsimi rayonunda ticarət mərkəzində yanğın olub

İcma: Ermənistan Azərbaycanın 8 kəndini işğal altında saxlamasını hələ də ört-basdır etməyə çalışır

DİM-də rəqəmsal SAT imtahanı keçiriləcək

Sertaç Eray Ersay: Türkiyə yaradıcı sənaye təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır

Praqa Avropanı artan dini dözümsüzlük barədə xəbərdar edir

İqtisadiyyat nazirinin müavini Siyəzəndə vətəndaşlarla görüşüb

® “OBA” noyabr ayı ərzində sıralarını genişləndirib – STATİSTİKA

Səhiyyə Nazirliyi: Cari ildə 284 qızılcaya yoluxma hadisəsi qeydə alınıb

Azərbaycan Kuboku: “Səbail” darmadağınla 1/8 finala yüksəlib

“Heydər Əliyev dərsləri” çərçivəsində seminarlar davam edir

“Dizayn dediyin belə olar!” – peşəkarlarla tələbələrin görüşü

Komitə sədri: Sus sakinlərinin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi üçün sorğu keçirilir

Şirvan Ürək Mərkəzində ilk dəfə koronar damar daxili təzyiqin ölçülməsi əməliyyatı həyata keçirilib

Britaniyalı nazir xalqdan üzr istəyib

Havanın temperaturunun normadan çox olması virus infeksiyalarının aktivləşməsinə səbəb ola bilir- AÇIQLAMA

“Azərbaycanda Qızılbaş İrsi: tarixin izi ilə” adlı konfrans panel iclaslarla davam edib

Hərbi qulluqçular arasında bilik yarışması keçirilib VİDEO

“İslam dünyasının və Azərbaycanın klassik poeziyası və musiqisi mədəniyyətlərarası səsləşmənin “İpək yolu” kimi” - konfrans

İon Sterian: Biz enerji təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün Azərbaycandan qaz idxal edirik

AZPROMO-nun icraçı direktorunun müşaviri: Yaradıcı insanlara iqtisadiyyatla bağlı məqamlarda kömək etməliyik

Bədənində qəlpələr gəzdirən azərbaycanlı aktrisa: Həmişə üstümdə qumbara olurdu

Qazaxıstanın iri yataqlarında neft hasilatı 56 faizədək azalıb

Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının vitse-prezidenti: Bakıda həm dostluq, həm də amansız mübarizə olacaq VİDEO

Vətən müharibəsi qazisi Radif Mustafayevin şəxsi əşyaları Tarix Muzeyinə təqdim olunub

Qərbin siyasəti bölgədə davamlı sülhün deyil, idarəolunan münaqişələrin formalaşmasına xidmət edir – ŞƏRH

Mixail Qusman UNESCO-da məsul vəzifəyə seçilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Şabranda vətəndaşlarla görüşəcək

Bolqarıstanda əhalinin sayı getdikcə azalır

Van Qoqun oğurlanmış əsəri Kral Akademiyası sərgisinin incisinə çevrilib

"Sərhədçi" İdman Mərkəzinin rəisi: Dünya çempionatında uğurlu nəticə üçün bütün gücümüzlə mübarizə aparacağıq VİDEO

Fransada siqaretdən hər il 75 min ölüm halı qeydə alınır

Afina ilə Londonun Parfenon heykəlləri ətrafında çoxillik mübahisəsi davam edir

Təhsil sistemində uşaq müdafiəsi və təhlükəsizliyi – pilot layihə çərçivəsində görüş

Kimyaçı alimlərin Tbilisidə keçirilən beynəlxalq konfransda elmi məruzələri dinlənilib

Tbilisi Dövlət Universitetində Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub

Vakant inzibati vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün müsahibə elan edilir

Ölkə ərazisində orta və yaşlı əhalinin profilaktika məqsədilə vaksinasiyası üçün peyvənd tətbiq olunacaq

Elm və Təhsil Nazirliyinin 146 Çağrı Mərkəzi yeni istiqamətlər üzrə vətəndaşların sorğularını cavablandıracaq

Agentlik rəsmisi: Təkrar akkreditasiyadan keçəcək təhsil müəssisələri çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdırlar

Kiyevdə Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr edilən poçt markası dəstinin təqdimatı olub VİDEO

MDU-da mediasiya ilə bağlı maarifləndirici tədbir keçirilib

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ”ın 1/8 finaldakı rəqibi dəqiqləşib

Kamran Rəsulov: Hazırda peşə məktəblərinin pilot akkreditasiyası aparılır