Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Milli birlik modelində Lider, strategiya, qələbə formulu - MƏQALƏ

Milli birlik modelində Lider, strategiya, qələbə formulu -  MƏQALƏ

Milli birliyin formulu: Lider, Strategiya, Qələbə - “Milli birlik” böyük ideyalardan yaranır, Böyük ideyalar strateji düşüncəsi olan liderdən (P.s)

Bakı, 7 noyabr, AZƏRTAC

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində son 20 ilin əhəmiyyəti bütün mənalarda çox qiymətlidir. Son 20 ilin bütün cəhətlərinin mövcud reallıqlar üzərindən obyektiv dəyərləndirilməsi bu dövrün əhəmiyyətinin dərk olunması işini asanlaşdırır və gələcək nəsillərin tərəqqisinə imkan verəcək təməllər yaradır. Bu dövrün əhəmiyyətinin ictimai şüurda qavranılması Azərbaycan dövlətinin quruculuq fəlsəfəsini və indiki dövrünü anlamaq deməkdir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 20 illik dövlət quruculuğu hansı strategiyaya əsaslanan model üzərində qurulduğu və 200 illik qlobal güc mərkəzlərinin Azərbaycanın tarixi ərazilərində “inşa” etdikləri “separatçı zirehin” üzərində necə qalib olması müxtəlif aspektlərdən araşdırılmalıdır. Nə üçün araşdırmalıdır, bu araşdırmaların bu gün və gələcək üçün əhəmiyyəti nədir, niyə bu günün tarixi bu gün yazılmalıdır? Bu sualları cavablandırmadan əvvəl Qarabağ Zəfərinin şahidi olmuş araşdırmaçıların hesabatları və təhlilləri əsasında gələcək nəsillərin münaqişədən çıxarılmış dərslər haqqında fikirlər əldə edə biləcəyi ilə bağlı xüsusi kontekstin əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm.

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun “İnformasiya cəmiyyətinin fəlsəfi və sosioloji problemləri şöbəsinin müdiri, f.ü.f.d Məhəmməd Cəbrayılovun “Milli birlik modelində Lider, strategiya, qələbə formulu” sərlövhəli məqaləsində yer alıb.

AZƏRTAC məqaləni təqdim edir: “Bugünkü yaşanan uğurların ictimai şüurda dərk olunması bu uğurların dayanıqlılığı və perspektivi baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Digər tərəfdən dərk olunmuş ümumi qələbə sevinci kollektiv yaddaşa çevrilir və gələcək nəsillərin inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. Bu cür inkişafa yol açan səbəbləri ardıcıllıqla sıralasaq aydın olur ki, bugünkü qazanılan uğurlarla bağlı yazılanlar onun gələcəyə təsirini qorumağa kömək edər, kollektiv yaddaşda möhkəmlənən Qələbə xatirələri milli birliyin uzunmüddətli saxlanılma prosesinə töhfə verə bilər.

Birincisi, 2013-2023–cü illərə kontekstual yanaşma Azərbaycana qarşı qlobal və regional güc mərkəzləri tərəfindən yönələn ziddiyyətli nüansları anlamaqda gələcək nəsillər üçün dəyərli kontekst və əsas məlumat mənbəyi ola bilər. Separatizmin iflasına səbəb olan və onun gedişatına təsir edən Prezident İlham Əliyevin strategiyasında geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji amillərin incələnməsi dövlətçiliyin institutsional səviyyədə dərindən dərk edilməsinin fərqli perspektivlərini yarada bilər.

İkincisi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın Böyük Qələbənin necə qazanılmasına şahidlik edən və bu haqda müxtəlif kontekstlərdə yazan tədqiqatçı alimlər tərəfindən tarixi həqiqətin, biliklərin gələcək nəsillərə olduğu kimi ötürülməsi məsuliyyətinin dərk olunmasıdır. Onların işi bizə bu günü anlamağa, ondan dərs almağa və müharibədə qazanılan təcrübələrin və nəticələrin zamanla gələcəyə ötürülməsinə kömək edir.

Üçüncüsü, hesabatlılıq və ədalət baxımından II Qarabağ müharibəsi və lokal antiterror əməliyyatları zamanı dinc əhaliyə və mülkü obyektlərə qarşı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişi əsasında Azərbaycanın yüksək humanizm modeli - münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar üçün cəlbedici ola bilər.

Dördüncüsü, Zəfərə aparan modelin hərbi, siyasi, iqtisadi, mədəni, sosial və beynəlxalq əlaqələr müstəvisində təhlili və analizi yeni dövrün reallıqları üçün ciddi əsaslar yaradır.

Beşincisi, “Dəmir yumruq” fəlsəfəsinə söykənən “Milli Birlik” modelinin Azərbaycanda fəaliyyətdə olan, müxtəlif məqsədlərlə yaradılan siyasi institut və təşkilatları tərəfindən dərk edilməsi - qlobal miqyasda milli maraqların təmin olunması və daha güclü bir dövlətin gələcək nəsillərə ötürülməsi işində məsuliyyət daşıyan hər bir şəxsin ləyaqətli vətəndaş kimi müqəddəs borcunu yerinə yetirməsinə kömək edəcək.

Qeyd olunan beş əsas istiqamət üzrə Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə olduğu dövrü analiz etdikdə aydın olur ki, o, realistdir, praqmatikdir, strateji düşüncəyə sahibdir, sülhpərvərdir və milləti ilə bütünləşmiş liderdir. Onun hakimiyyətdə olduğu dövr Azərbaycanın yüksəliş dövrüdür. Bütün sahələrdə sürətli inkişaf və tərəqqi milli təhlükəsizliyin, daxili sabitliyin, milli birliyin əsaslarını formalaşdırdı. Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı üçün qəbul edilmiş modellər yeni dövrün tələblərinə transformasiya olundu. Ordu quruculuğu sahəsində böyük nəticələr verən islahatlar həyata keçirildi. Ordumuz dünyanın ən nüfuzlu orduları sırasına daxil oldu. Enerji ixracı sahəsində regional və qlobal səviyyədə böyük geoiqtisadi layihələrə imza atıldı. Azərbaycan kosmik klubun üzvü oldu və bu gün 3 peyki ilə öz fəaliyyətini davam etdirir. Qlobal və regional nəqliyyat-loqistika layihələrinin sürətlə həyata keçirilməsi Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyətini dəfələrlə artırdı. Azərbaycanın regionun güc mərkəzləri ilə konstruktiv və uzlaşma strategiyası qurması üçün vacib resurslara sahib olması, ona həlledici məqamlarda müstəqil qərarlar qəbul etmək baxımından böyük imkanlar qazandırdı. Bu cür üstünlüklər əldə etmək bir tərəfdən Azərbaycanın regional nüfuzunu, digər tərəfdən beynəlxalq əhəmiyyətini sürətlə artırdı. Qlobal və regional güc mərkəzləri rəsmi Bakı ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq kursunu qəbul etməyə məcbur oldu. Azərbaycan regionda həyata keçirdiyi beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrdən işğalçı Ermənistanı təcrid etdi. Hucum diplomatiyasına üstünlük verildi. Xocalı və bütünlükdə Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq müstəvidə duyulması üçün böyük tədbirlərə önəm verildi. İkitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq modellərində Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa hörmət və etibarlı tərəfdaş olmasını təsdiq edən dövlətlərin sayı artmağa başladı.

Xankəndi başda olmaqla, azad edilmiş ərazilərin bir ölkə və xalq üçün əhəmiyyətini yalnız coğrafi bütünlüyün bərpası kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu iki əsrlik Azərbaycan torpaqlarında separatizm “toxumlarını əkən” qlobal güclərin imperializm məqsədlərinin iflası, xalqımızın milli qürur və şəxsiyyətinin bərpası, yenidən “dirilişi”dir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ilk dəfə olaraq “Dəmir yumruq” fəlsəfəsi ilə milli bütövlüyün ruh və qürur konseptinə əsaslanan “Böyük Qələbə” dövlət suverenliyinin təsdiqi, ölkə sərhədlərinin təhlükəsiz olması və bütün coğrafi bölgələrə nəzarət etməsi deməkdir. Bu qələbənin əhəmiyyətini bir neçə istiqamətdə dəyərləndirmək mümkündür: “Birincisi, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərə nəzarət etməsi xarici təhdidlər, hərbi müdaxilələr və sabitliyi pozan təsirlər riskini azaltmaqla ölkənin təhlükəsizliyi təmin edildi.

İkincisi, ərazi üzərində nəzarəti bərpa etmək ölkənin qlobal mövqeyini və regionda geosiyasi təsirini gücləndirdi.

Üçüncüsü, azad edilmiş ərazilərdə ölkənin iqtisadi inkişafına təsir edən resursların dövriyyəyə qoşulmasını təmin edən layihələrin icrası üçün imkanlar açıldı.

Dördüncüsü, Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsinə qarşı vandalizm hərəkətlərinə son qoyuldu və bərpası mümkün olan tarixi abidələrimizin, məscidlərimizin yenidən qurulması işinə başlanıldı.

Beşincisi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük quruculuq işləri başlanıldı və qısa müddət ərzində otuz il yurdundan qovulmuş insanların öz doğma ərazilərinə qayıtması üçün dünyanın ən modern şəhər və kənd layihələri icra edilir”.

Bu tarixi dövr ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən qlobal, regional və lokal layihələrin titanik əhəmiyyətinin ümumi təsəvvür edilmə sərhədlərini bir yazı ilə cızmaq nə qədər çətin olsa da, lakin qeyd etdiyimiz ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə ümumi təsəvvürün formalaşması üçün əsaslar mövcuddur.

Bütün qeyd olunan uğurların mədəni, iqtisadi, siyasi, sosial mühəndisi olan Prezident İlham Əliyevin qurduğu sistemin dəyişən şərtlərə və dövrün tələblərinə uyğunlaşdırması bir neçə istiqamətdə milli birliyə və qələbəyə yol açıb:

Vizyon: lider kimi qurmaq və ya təkmilləşdirmək istədiyi sistem haqqında aydın təsəvvürə malik olması sistemin daxilində yeniliyə açılmanı və prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirmədə Prezident İlham Əliyevə böyük üstünlüklər verir.

Analitik bacarıqlar: tənqidi və analitik düşüncəsi mürəkkəb geosiyasi sistemlərin təhlil olunması və onların Azərbaycana, bütünlükdə Cənubi Qafqaza qarşılıqlı təsirlərini öncədən qiymətləndirməyə imkan yaradır.

Əməkdaşlıq: “Sözümüz imzamızdır” fəlsəfəsinə söykənən Azərbaycanın Dövlət Başçısı beynəlxalq və regional əməkdaşlıqda yeni dəyər yaradan lider kimi ölkəmizə etibar qazandırır.

Uzunmüddətli perspektiv: həyata keçirilən geoiqtisadi layihələrin xarakterinə, fəaliyyətdə olduğu dövrə baxdıqda aydın olur ki, Prezident İlham Əliyevin imzası ilə həyata keçirilən layihələr qısamüddətli qazanclara deyil, bu layihələrin uzunmüddətli geosiyasi və geoiqtisadi faydasının Azərbaycanın bu gün və gələcəyinə təsiri çox qiymətlidir.

Problemin həlli: “nəyi nə vaxt və necə həll etmək” formulunu siyasi dəyərə çevirən dövlətimizin başçısı problemləri sistemli həll etməsi və qlobal güclər tərəfindən Azərbaycanda yaradılan 200 illik separatizmin ləğv olunması ilə bağlı verdiyi strateji qərarları dövlət müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti misilsizdir.

Milli birlik formulunda uzunmüddətli hədəflərə yol açan və milli maraqları siyasi konsensusun cazibə mərkəzinə çevirən Şuşa, Xankəndi, Xocalı və bütöv Qarabağ Zəfəri Azərbaycanın xoşbəxt sabahı üçün beyinlərdə yeni düşüncə, yeni yanaşma, yeni həyat toxumları səpdi. Bu Zəfər bir tərəfdən separatizmin, işğalın, vandalizmin, soyqırımının iflasını, digər tərəfdən ümummilli iradənin “Dəmir yumruğa” çevrilməsini, Vətənin hər yerində bayrağın yüksəlişini, milli qürurun dirçəlişini simvolizə edir. Zəfər Ali Baş Komandanındır, Zəfər mənimdir, Zəfər sənindir, Zəfər millətindir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Paytaxt məktəblərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

ADA Universitetinin Fondu Xocalı soyqırımında həlak olan 63 uşağın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 63 ağac əkib

Folklor İnstitutunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

“Everton” komandasının 4 xalı geri qaytarılıb

Ər-Riyadda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Sərt qış səbəbindən Monqolustanda 1,5 milyon mal-qara tələf olub

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti qazaxıstanlı nazirlə görüşüb

DSX-da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib

Polimer Materialları İnstitutunda Xocalı soyqırımına həsr olunan tədbir keçirilib

Yaponiya millisinin bombardiri karyerasını başa vuracağını açıqlayıb

Şəkidə məskunlaşan Xocalı sakinləri doğma yurdlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər

Kimyaçı alim “Wiley” nəşriyyatının jurnallarının rəyçi sertifikatları ilə təltif edilib

Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının yaddaşından heç zaman silinməyəcək

Prezident: Bu gün Xocalıda olmağımız tarixi ədalətin tam bərpası deməkdir

İordaniya mediası Xocalı soyqırımından yazıb

“Yusif Səmədoğlunun həyatı və yaradıcılığı” monoqrafiyası çapdan çıxıb

Prezident İlham Əliyev: Biz böyük xalqın nümayəndələriyik

Prezident: Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etməkdir

COP29-un Təşkilat Komitəsində təmsil olunan QHT-lər və ekoloji profil üzrə bir sıra ekspertlər ilə görüş keçirilib

“Gənc istedadlar” liseyində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib

Prezident İlham Əliyev: Xocalı azad olunmadan sakitləşə bilməzdik

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi GDU-da anılıb

FHN-in Mülki müdafiə qoşunlarının komandanlığında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib

Azərbaycan Prezidenti: Günahsız Xocalı qurbanlarının qisasını döyüş meydanında aldıq

Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Tbilisidə tanıtım aksiyası keçirilib

İtaliyada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad olunur

Prezident İlham Əliyev: Gələn il Ağdama ilk köç başlanacaq

Milli Məclisdə “Ölkənin su təsərrüfatı: problemlər və yeni çağırışlar” mövzusunda dinləmə keçiriləcək

Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını heç zaman unutmayacaq

Şərqşünas alimlər İzmirdə keçirilən beynəlxalq konfransda məruzə ediblər

Prezident: Xocalı soyqırımını inkar etmək ədalətsizlik və vicdansızlıqdır

Bəşəriyyətə qarşı cinayət – Xocalı soyqırımı

Azərbaycan Prezidenti: Əfsuslar olsun ki, “Xocalıya ədalət!” çağırışımız cavabsız qaldı

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Yekaterinburqda anılıb

ANAMA: Ötən həftə 112 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib

Mikrobiologiya İnstitutunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

Futzal üzrə Tələbə Liqasında II dövrəyə start verilib

Prezident: İnanırdım ki, Xocalıya qayıdacağıq və qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün burada memorial kompleks yaradılacaq

Prezident İlham Əliyev Xocalıda soyqırımı memorialının təməlini qoyub və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb   YENİLƏNİB -3 VİDEO

GDU-da “TEKNOFEST-2024” ilə bağlı infosessiya keçirilib

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib

Polşa Aİ-ni Ukrayna ilə ticarətin liberallaşdırılmasını dondurmağa çağırır

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi məsul yarışlara Qubada hazırlaşır

Xocalı soyqırımı tarixin ən dəhşətli faciələrindən biridir

Universitetlərin Karyera mərkəzlərinin fəaliyyətinin monitorinqinə başlanılıb

İstanbulda Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı videoçarxlar nümayiş etdirilir

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıb

Sumqayıtda Xocalı faciəsinin 32-ci ildönümü qeyd olunub

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Sükut dəqiqəsi VİDEO

Tələbə gənclər Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirib

İfşa edən Xocalı - elmi sessiya

Elçin Əmirbəyov: Biz heç bir siyasi konyunkturadan asılı olmayan dini müxtəlifliyimizlə fəxr edirik

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qurumları bu il 20-yə yaxın beynəlxalq mükafat və sertifikatla təltif olunub

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Sofiya şəhərində anılıb

Kiyevdə Xocalı soyqırımı qurbanları anılıb

Gürcüstan mətbuatında Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc olunub

Burkina-Fasoda kilsəyə və məscidə hücum nəticəsində onlarla insan qətlə yetirilib

Yunanıstanda Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü qeyd olunub

Qırğız nəşri: Xocalı soyqırımında əli olanlar tarix məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər

Erməni terrorundan zərər çəkmiş udi: Ailəmizin 4 üzvü həlak olub VİDEO

“İRƏLİ” İctimai Birliyi Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər həyata keçirib

Efiopiyada iğtişaşların təşkilində şübhəli bilinən fransalı jurnalist saxlanılıb

Brüsseldən Gentə və geriyə, yaxud ürəkşəkilli vaflinin acı dadı

Fizika İnstitutunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Azərbaycan həndbol millisinin baş məşqçisi: Litvaya hər iki oyunda qalib gəlməyə çalışacağıq

BDU-da Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü qeyd olunub

Tacikistan nümayəndə heyəti ilə görüş olub

“Böyük Qayıdış” Gənclər Təşkilatı Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçirib

Xocalı soyqırımı – unutqanlığı unutduran tarix

Xəzər dənizində zəlzələ olub YENİLƏNİB

Azərbaycan Premyer Liqası: Bir oyunun başlama saatı dəyişdirilib

Xocalıda törədilmiş kütləvi qırğın ərazi bütövlüyümüzə qarşı yönəldilmiş terror siyasətinin tərkib hissəsidir

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Berlində də anılıb

"Xocalım, sabahın xeyir!" adlı rekviyem-tamaşa təqdim olunub

Azərbaycan atıcıları beynəlxalq turnirlərdə uğurla çıxış ediblər

Zülfiyyə Eldarqızı: Qan yaddaşımızı heç vaxt unutmamalıyıq

Cənub bölgəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad olunub

Ankarada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

Milli Kitabxanada Xocalı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib

Yüksək Texnologiyalar Parkında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Azərbaycan ICAPP-ın Gənclər Qolunun 7-ci iclasında təmsil olunub

Xocalı sakini: Rövşən qumbara ilə özünü partlatmaq istəyirmiş...

Azərbaycan idmançıları lisenziya turnirində iştirak edəcəklər

BMU-da Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib

Pakistanın şimal-qərbində hərbi təlimlər başlayıb

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi keçiriləcək

İƏGF Avrasiya Regional Mərkəzi və İndoneziya gəncləri Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat yayıblar

Kreml: KTMT-də “dondurulma” rejimi yoxdur

Sertifikatlaşdırma ilə bağlı növbəti görüş keçirilib

Xocalı yaddaşı bayatılarda

Türkiyənin Dənizli şəhərində Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Nazir: Xocalıda təbiətə dəyən ziyanın hesablanması məqsədilə qiymətləndirmə işləri aparılır

Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 3 medal qazanıblar

Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümünə həsr olunan virtual sərgi hazırlanıb

Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 70 illiyi münasibətilə təbrik edib

Məryəm Nəvaz Şərif Pakistanın Pəncab əyalətinin Baş naziri seçilib

Ukrayna nəşrində Xocalı soyqırımına dair məqalə dərc edilib

Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə səssiz yürüş edilib VİDEO