AZƏRBAYCAN-RUSİYA ƏMƏKDAŞLIĞINDA YENİ MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA

28.01.2002 [14:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə yanvarın 24-də Moskvaya dövlət səfərinə gəlmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNUN - UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMİŞDİR

28.01.2002 [10:30]
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun – Universitetinin (MDBMİS(U)) Elmi Şurasının yığıncağı Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşmanın və səmərəli əməkdaşlığın inkişafına töhfəsinə görə Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ

26.01.2002 [14:00]
Rusiyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 26-da Kremldə, onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri İqor İvanov ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ

25.01.2002 [23:23]
Rusiyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 25-də “Naməlum əsgər” xatirə abidəsinin yerləşdiyi Aleksandr bağına gəldi. ...

GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ AZƏRBAYCANA SƏFƏRƏ GƏLƏCƏKDİR

25.01.2002 [13:00]
Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadzenin başçılığı ilə bu ölkənin nümayəndə heyəti yanvarın 28-də respublikamıza ikigünlük rəsmi səfərə gələcəkdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ
DÖVLƏTİMİZİN BAŞÇISI MOSKVAYA GƏLMİŞDİR

24.01.2002 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya yanvarın 24-də dövlət səfərinə gəlmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYAYA DÖVLƏT SƏFƏRİNƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

24.01.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə yanvarın 24-də Moskvaya dövlət səfərinə yola düşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN-İRAN ƏLAQƏLƏRİNİN DAHA DA İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ ÜÇÜN BÖYÜK İMKANLAR VAR

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

23.01.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 23-də Prezident sarayında İran İslam Respublikasının daxili işlər naziri Əbdülvahid Musəvi - Larinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. ...

HÜZN GÜNÜ – QƏHRƏMANLIQ, MƏĞRURLUQ, QÜRUR VƏ SINAQ GÜNÜ
QANLI YANVAR FACİƏSİNİN 12-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ÜMUMXALQ ZİYARƏTİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏHİDLƏRİN ƏZİZ XATİRƏSİNİ YAD ETMİŞDİR

21.01.2002 [10:00]
1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixinə parlaq və şərəfli səhifə kimi daxil olmuşdur. Bu qanlı hadisədən 12 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o müdhiş gecəni daim xatırlayır, bu faciəni törədənlərə öz dərin nifrətini bildirir. ...

HÜZN GÜNÜ – QƏHRƏMANLIQ, MƏĞRURLUQ VƏ SINAQ GÜNÜ
20 YANVAR FACİƏSİNİN 12-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ VƏ ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİM
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

19.01.2002 [15:18]
12 il əvvəl, 1990-ci il yanvarın 19-dan 20-nə kecən gecə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin və onun Azərbaycandakı nökərlərinin əli ilə xalqımıza qarşı qanlı qırğın törədilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV NATO PARLAMENT ASSAMBLEYASININ RƏHBƏRLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

18.01.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 18-də Prezident sarayında NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Rafael Estrellanı və bu qurumun baş katibi Seymon Lannı qəbul etmişdir. : ...

AZƏRBAYCAN İLƏ TÜRKİYƏ ARASINDA DİPLOMATİK ƏLAQƏLƏR YARADILMASININ ON İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİM
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

14.01.2002 [14:00]
Yanvarın 14-də Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan ilə Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının on illiyi münasibətilə “Avropa” mehmanxanasında mərasim keçirmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN BAKIDAKI SƏFİRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

14.01.2002 [09:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Prezident sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BEYNƏLXALQ KONFRANSIN İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL ETMİŞDİR

12.01.2002 [15:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 12-də Prezident sarayında “Avropada etno-siyasi münaqişələrin nizama salınmasının hüquqi çərçivəsi” mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN BAKIDAKI SƏFİRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

11.01.2002 [00:08]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 11-də prezident sarayında Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Əhməd Ünal Çeviközü qəbul etmişdir. ...

İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KASPAR FİLLİGERƏ

10.01.2002 [08:43]
Hörmətli cənab Prezident, İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası arasında təşəkkül tapmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm ...

AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV İCMASINA

05.01.2002 [03:04]
Əziz həmvətənlər! Sizi – ölkəmizin bütün pravoslav xristianlarını İsa peyğəmbərin mübarək mövludu günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda, Böyük İpək Yolunun üzərində xüsusi coğrafi-siyasi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.01.2002 [13:45]
Möhtərəm Prezident! Mənə qayğınız, “Xalq yazıçısı” adı verilməsi barədə imzaladığınız fərman və 80 illik yubileyimlə əlaqədar olaraq yazdığınız təbrik məktubu üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İLTƏBRİKİ

01.01.2002 [00:05]
- Əziz həmvətənlər! Bacılar və qardaşlar! Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları! Sizi Yeni il bayramı münasibətilə və Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm ...