AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASI İSLAM ALƏMİNDƏ DƏ MÖHKƏM MÖVQE QAZANIR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ
İKİ DÖVLƏT BAŞÇISININ GÖRÜŞÜNDƏ QARABAĞ MƏSƏLƏSİ DƏ MÜZAKİRƏ OLUNDU

16.07.1994 [20:22]
Dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əiyevin iki müqəddəs şəhərin xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının məliki Fəhd ibn Əbdül Əziz əl-Səudla təkbətək görüşünü AzərTAc-ın müxbirinin xahişi ilə şərh edərək dedi: ...

AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASI İSLAM ALƏMİNDƏ DƏ MÖHKƏM MÖVQE QAZANIR
RƏĞBƏT VƏ MEHRİBANLIQ TƏZAHÜRÜ

15.07.1994 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri dünya miqyasında, o cümlədən İslam aləmində ölkəmizin mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sovet hakimiyyəti dövründə yeridilən siyasət nəticəsində Azərbaycanın İslam dünyası ilə əlaqələri zəifləsə də, müqəddəs dinimizə inam xalqın ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

14.07.1994 [16:18]
İyulun 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və onu müşayiət edən şəxslər Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərindən Mədinəyə gəldilər. Yerli hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını Mədinə şəhərinin qubernatoru Əbdül Məcid ibn Əbdül Əziz əl-Səud və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

13.07.1994 [20:22]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri üçüncü gündür ki, davam edir. Azərbaycan dövlətinin başçısı Ciddədə bir sıra mühüm görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlər sübut edir ki, ölkəmiz Səudiyyə Ərəbistanının simasında nüfuzlu bir müsəlman dövlətinin himayəsinə ümid bəsləyir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ

12.07.1994 [20:36]
Müstəqillik və suverenlik yolu ilə irəliləyən Azərbaycan Respublikası dünyanın müxtəlif ölkələri ilə birbaşa əlaqələri, bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışır. Fəal diplomatik əlaqələr və işgüzar əməkdaşlıq ölkəmizin iqtisadi inkişafına ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ BRİTANİYA BİZNESMENİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

09.07.1994 [19:06]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iyulun 8-də Britaniyanın “Morrison Konstrakşn Qrupp” konserninin başçısı Freyzer Morrisonu və onu müşayiət edən şəxsləri qəbul edərkən demişdir: Bakıda şəhərsalma mənim xüsusi qayğı və maraq göstərdiyim məsələdir ...

AZƏRBAYCAN-İRAN: MÜNASİBƏTLƏRİMİZİN İNKİŞAFINDA MÜHÜM MƏRHƏLƏ
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN DOST ÖLKƏYƏ RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI
ƏMƏKDAŞLIQ MƏSƏLƏLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNDU

05.07.1994 [17:46]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İran İslam Respublikasına səfərinin növbəti günü – iyulun 2-si İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşlə başlandı. Heydər Əliyev üçün ayrılmış iqamətgahda keçirilən bu görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı bir sıra konkret məsələlər nəzərdən keçirildi ...

ƏMƏKDAŞLIQ İMKANLARI GENİŞ VƏ SƏRFƏLİDİR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İRANA RƏSMİ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

02.07.1994 [16:40]
İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasıın Prezidenti Heydər Əliyev iyulun 1-də Kiş adasının iş adamları ilə görüşdü. Görüşdə İran tərəfindən kooperasiya naziri doktor Şəfai, ticarət palatasının rəisi Şəms Ərdəkani, Kiş adası azad iqtisadi məntəqəsinin rəisi Yazdan Pana, azad ticarət məntəqəsinin rəisi Murtuza Əlviri ...

XALQIMIZIN DOSTLUĞUNU VƏ ƏMƏKDAŞLIĞINI İNKİŞAF ETDİRMƏK NAMİNƏ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İRANA RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞLANDI

30.06.1994 [17:34]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iyunun 29-da İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə yola düşmüşdür. Heydər Əliyev yola düşməzdən qabaq iki qonşu və dost ölkənin münasibətlərinin perspektivləri barədə jurnalistlərin suallarına cavab verərək demişdir ki, İran Prezidenti Əli Əkbər Haşimi-Rəfsəncani altı ay bundan qabaq Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur ...

BİRLİKDƏ SÜLHƏ DOĞRU
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜ

28.06.1994 [18:05]
Danışıqlar prosesində əldə olunanları saxlamaq, əlaqədar tərəflərin hamısının səylərini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması haqqında hərtərəfli saziş işlənib hazırlanmasına cəmləşdirmək lazımdır. Bunu Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirov ...

HEYDƏR ƏLİYEV: İRANLA ƏLAQƏLƏRİMİZİN GENİŞ PERSPEKTİVLƏRİ VARDIR

23.06.1994 [21:01]
Azərbaycan və İran o qədər sıx əlaqəyə malik ölkələrdir ki, onların rəhbər xadimləri arasında keçirilən görüşlər hansı səviyyədə olursa-olsun, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə görüşlərin tez-tez keçirilməsi zamanın tələbi və xalqlarımızın istəyidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu fikri iyunun 22-də İran İslam Respublikası ...

BAKIDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLƏ ATƏM-İN MİNSK QRUPUNUN SƏDRİ ARASINDA DANIŞIQLAR APARILMIŞDIR

16.06.1994 [17:46]
Dünən Azərbaycan paytaxtında respublikanın Prezidenti Heydər Əliyev ilə ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun sədri Yan Eliasson arasında danışıqlar olmuşdur. İsveç diplomatı srağagün Bakıya Ermənistan–Azərbaycan münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində ATƏM-in sülhyaratma missiyası çərçivəsində Azərbaycan rəhbərliyi ilə ...

HAQQ İŞİMİZİN GƏLƏCƏK UĞURLARINA XİDMƏT EDƏN GÖRÜŞLƏR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİ
ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFI NAMİNƏ

14.06.1994 [22:31]
Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 9-10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə qısamüddətli səfərdə olmuşdur. Respublikanın rəhbərini bu səfərdə xarici işlər ...

DANIŞIQLAR MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ KEÇMİŞDİR

13.06.1994 [16:20]
İyunun 11-də Bakıda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə Rusiyanın müdafiə naziri Pavel Qraçov arasında danışıqlar olmuşdur. Günortaüstü təkbətək başlanmış danışıqlar bir saatdan sonra Rusiya hərbi ekspertlərinin, Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİ BAŞA ÇATMIŞDIR

11.06.1994 [16:30]
İstanbul. Türkiyədə qısamüddətli işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iyunun 9-u axşamı Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Duqlas Herdi onun xahişi ilə qəbul etdi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ GƏLMİŞDİR

10.06.1994 [12:27]
İstanbul, 9 iyun. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə gəlmişdir. İstanbulun Atatürk adına hava limanında Azərbaycan dövləti başçısını Türkiyə Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ QƏBUL ETMİŞDİR

08.06.1994 [18:03]
İyunun 7-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bakıda tanışlıq səfərində olan Fransanın “Spi-batinyol” sənaye şirkətinin prezidenti Bernar Renyeni qəbul etmişdir. Heydər Əliyev demişdir ki, Fransaya səfərim zamanı biznesmenlər qarşısında çıxış edərkən ...

AZƏRBAYCAN – İRAN: ƏMƏKDAŞLIĞI MÖHKƏMLƏNDİRMƏK İMKANLARI GENİŞDİR

26.05.1994 [21:00]
Azərbaycanla İran İslam Respublikası arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi hər iki dövlət üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə tərəfdarıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu fikri mayın 25-də İran ...

QAÇQINLARIN PROBLEMLƏRİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ OLMALIDIR

19.05.1994 [20:49]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fikrincə, “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) üzvü olan ölkələrin Qızıl Aypara cəmiyyətləri ilə birlikdə həll etdikləri problemlər çox vacibdir”. Heydər Əliyev bunu EKO-nun üzvü olan ölkələrin nümayəndələrinin və Qızıl Aypara cəmiyyətləri başçılarının birinci Bakı görüşünün ...