Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

MƏDƏNİYYƏT

Kamilla Muradova: Dualizm hər zaman seçim imkanı verir

Bakı, 26 fevral, Tatyana İvanayeva, AZƏRTAC

Rəssam və pedaqoq, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Kamilla Muradova ilk ixtisasına görə mühəndisdir. O, ikinci təhsilini Moskvada alıb, Rusiya Ali Müasir İncəsənət Məktəbinin Rəssamlıq fakültəsini bitirib. Doğma Bakı şəhərində keçirilən çoxsaylı seminar və festivallarda iştirak edib. Hazırda onun əl işləri YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində “Yoxlanıb, mina yoxdur” layihəsi çərçivəsində nümayiş etdirilir, bu əl işlərində rəssam kollektiv yaddaşda kök salmış düşüncələri təhlil edir. Azərbaycanda yanvarın 20-də qeyd olunan Ümumxalq Hüzn Günündə isə o, müharibə mövzusuna həsr etdiyi şəxsi sərgisini təqdim edib.

Yaradıcılıq ruhu olan şəxsə, özündən asılı olmayaraq, ətrafda baş verənləri öz daxilində hiss edərək yaşamaq xüsusiyyəti xasdır. Onu bu və ya digər məqamda narahat edən vəziyyətin və ya halın əl işlərində təsvir edilməsi, bir növ, etirafa bənzəyir. Sözsüz, amma fırçanın hərəkəti ilə... Səssiz, amma boyanın rəngi ilə...

Kamilla Muradova Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Zülqəydə Zülqəydəyevin qızıdır, buna görə də, sivilizasiyanı hələ qədim əsrlərdən bəri müşayiət edən insanlıq tarixinin ən amansız səhifələrindən birinə müraciət edilməsi qaçılmaz idi. Bəli, Azərbaycan xalqı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bu gün öz quruculuq işlərinə geri qayıdıb. Lakin dəhşətlərlə dolu olan onilliklərin, xüsusilə yanvar və fevral ayında törədilən cinayətlərin xronikası müstəqil Azərbaycan tarixində bu yurdun qətlə yetirilmiş övladlarının qanı ilə bizim yaddaşımıza əbədi həkk olundu.

- Müharibə ilə bağlı olan nə varsa, hamısı faciədir. Çünki bu, insan həyatlarının məhv edilməsi deməkdir. Çünki bu, dağıntıların baş verməsi deməkdir. Çünki bu, heç vaxt sağalmayan yaralar deməkdir. Azərbaycanlılar üçün yanvar və fevral ayları nə vaxt törədilməsindən asılı olmayaraq, kədərlə bağlı olan iki tarix deməkdir, bu tarixlər ağrı, acı, göz yaşı, hüznlə doludur... Hər ili qış aylarında yaddaşımız bizi yenidən o dəhşətli günlərə qaytarır, o vaxt Vətənimiz uzun illər haqq-ədalətin bərpa edilməsi ümidi ilə yaşadı, keşməkeşli yollardan keçərək, güc-qüvvətini artırdı, müstəqil və qüdrətli dövlət yaratdı və inanmağa davam etdi.

Biz, Birinci Qarabağ müharibəsinin misli-bərabəri görünməyən itki və faciələrindən keçərək, buna nail ola bildik. Bunun üçün qurbanlar verdik, mən öz aləmimdə hər dəfə atamı xatırlayanda, bu barədə bir daha düşünməli oluram. Mənim işlərim ona olan müraciətimdir, onunla özünəməxsus dialoqumdur...

- Onda yanvar ayında təqdim etdiyiniz “Yaddaş. Müharibənin DNT-si” adlı sərginizin bu dialoqun görünən hissəsi olduğunu güman etmək olarmı?

- Bu layihə üzərində mən kifayət qədər çoxdan işləyirdim. Hər dəfə növbəti rəsm üzərində işləyəndə, ümid edirdim ki, layihə artıq başa çatacaq, çünki bu işləri yerinə yetirmək mənim üçün olduqca ağır başa gəlirdi. Mövzu baxımından, onlara çoxlu enerji sərf edirdim, buna görə də, işləri tamamlamaq üçün çox vaxt sərf etmək lazım gəlirdi. Mən bu mövzunu tamamlayaraq təqdim etməyi çox istəyirdim, çünki atam həlak olandan bəri o, mənim şəxsi mövzuma çevrilmişdi. Məni ürəyimin dərinliklərinə qədər titrədirdi. Bu, sonu, nəhayəti olmayan ağrıdır. Çünki onu uzun müddətdir ki, ağır yük kimi qəlbimdə gəzdirirdim, vaxt yetişmişdi, buna görə də, mən bir rəssam kimi, öz ürəyimdən keçən hissləri ifadə edə biləcəyim təsvirləri yaratmaq istəyirdim. Müharibədə atasını itirmiş insanın hisslərini, baş verənlərə, o cümlədən hazırda dünyada alovlanmaqda olan çoxsaylı hərbi münaqişələrə sanki öz başına gəlibmiş kimi, soyuq və laqeyd qala bilməyən yaradıcı insanın hisslərini çatdırmağı arzu edirdim.

- Bəs nə üçün məhz makromolekul? Özü də narla vəhdətdə?

- Nə üçün DNT? Çünki DNT öz formasına, ideyasına, quruluşuna görə diqqəti çox cəlb edir. Dünyamızın düzənini yoluna qoyan bütün informasiya massivinin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini dərk etməyə başlayanda, ayrıca bir mövzu seçməli və tədricən ona köklənməli olursan. Mən DNT və nar dənəciklərinin gözlənilmədən maraqlı vəhdətinin yarana biləcəyini düşündüm. Bir dəfə necə oldusa, nar dənələri sap kimi sıraya düzüldü, onların hər biri ayrıca “yaddaş geni”ni təcəssüm etdirirdi, ümumilikdə isə ayrılmaz halda kainatın yaradılışının təsvirini əks etdirirdi. Bu təsvirdə hətta həyatdan köçüb getmiş insanlar da öz nəsillərinin DNT yaddaşına həkk olunurlar.

Buna görə də, bu həyatdan köçüb getmiş insanların ümumiləşdirilmiş obrazını məhz nar vasitəsilə necə təsvir edəcəyimi anladım. Bu qırıq DNT formalarında mən, Uca Yaradan tərəfindən ona verilmiş ən dəyərli neməti gələcək nəsillərin gələcəyi üçün könüllü olaraq qurban verənlərin yarıda qalmış və qırılmış həyatlarını təsvir etmişəm.

- Nar meyvəsində təcəssüm olunan fəlsəfə?

- Əvvəlcə narları mən ancaq zövq üçün çəkməyi sevirdim. Natürmortlar və ya bu meyvənin hər hansı adi təsviri tədricən məni özünə ram etdi, daha sonra isə konseptual ideyaya çevrildi. Mən bu bənzərsiz meyvənin təsvirinə kətan üzərində yeni mənanı necə yükləyəcəyim barədə düşünürdüm, bu görüntünü tamamilə ayrı cür təqdim etmək istəyirdim.

Qarşıma qoyduğum vəzifə, məncə, kifayət qədər mürəkkəb idi. Axı nar bir çoxlarının həvəslə işlədiyi ən sevimli və məşhur meyvələrdən biridir. Onu bir daha maraqlı, fərqli cəhətdən təsvir və təqdim edə bildiyimə ümid edirəm.

- Həm də YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində təqdim edilən qrafik formatda.

- Qrafika gözlənilmədən yarandı. Mənim rəssamlıqda “favoritlərim” kətan və yağlı boyadır. Görəcəyin yeni iş haqqında fikrin doğulması anından, hətta onun süjet təsvirində qeyri-aydın şəkildə təsəvvür edilməsindən bəri, onu təqdim etməyin ən yaxşı yolunu düşünüb tapmağa çalışırsan. Lakin bəzən başa düşürsən ki, sənin fikirlərinin gerçəkləşməsinin ən düzgün variantı məhz qrafikadır. Rəng, həcm, kəskinlik baxımından qrafika daha lakonikdir. Onun bir ayrı emosional təqdim edilmə yolu var. Buna görə, YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzinin “Yoxlanıb, mina yoxdur” layihəsi çərçivəsində mənim qrafik əl işlərim də nümayiş etdirilir.

Elə alındı ki, təsviri incəsənətin bu iki növü məni eyni vaxtda cəzb etməyə başladı. Həm də mən qrafikada daha çox işlədikcə, o mənə daha çox maraqlı gəlir. Hətta elə təəssürat yaranır ki, o, get-gedə mənim prioritet seçimlərimin yerini tutmağa başlayır.

- Həm də demək olar ki, monoxrom və əqrəb obrazında. Yeri gəlmişkən, niyə məhz əqrəb?

- Əqrəbin quyruğu öz quruluşuna görə DNT-nin strukturunu xatırladır. Bu, sırf vizual müqayisədir. Lakin, ilk növbədə, belə bir təsviri “gördükdən” bir qədər sonra başa düşdüm ki, əqrəbin mahiyyəti yırtıcıdır. Bəli, təbiət ona başqa seçim imkanı verməyib, amma biz insanlar eyni anda həm xeyirxah, həm aqressiv oluruq, üstəlik, yaşamaq uğrunda mübarizədə biz bu iki cəhətimizin hər birindən faydalanmalı oluruq. Axı tam xeyirxah olmaq özü də insanı tam qurban olmağa sürükləyir, buna görə də, qızıl ortanı – balansı axtarıb tapmağı öyrənmək lazımdır. Hər kəs özü öz məsuliyyətini hiss edərək. Aqressiya isə özlüyündə istiqamətləndirici qüvvə kimi qorxu oyadır, axı onun arxasında qeyri-ixtiyari olaraq özünüməhv dayanır, bu halda müəyyən imtiyazlarla bağlı çoxalan şəxsi mənafe duyğusu başqa insanların həyatından daha vacib əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Daha doğrusu, dualizm hər zaman seçim imkanı verir.

- Seçimdən söz açılmışkən, rəssamın daha bir köməkçisi var – palitra.

- Rəng palitrası öz-özünə yaranmağa başladı. Mən fırçanı əlimə alırdım, rənglər sanki artıq özləri uyğunluq və qammanı mənə “pıçıldayırdılar”. Bu zaman görülən işə tam mənada köklənmə baş verdiyinə görə, təxminən intuisiya səviyyəsində formanın hamar və oval olmayacağı aydınlaşırdı. Bəlli olurdu ki, burada məhz xətt qırılmaları başlıca rol oynayacaq və tonlar əsasən, tünd qırmızı və qırmızı boyalardan ibarət olacaq. Sarının cansızlığı, bozun laqeydliyi hiss olunacaq. Ancaq heç kim yaşıl çaların barışmaz həyat arzusunu dəyişdirə bilməyəcək.

- Peyzajlar və müharibə…

- Peyzaj işi “Yaddaş. Müharibənin DNT-si” layihəsi üçün ilk işlərdən biri idi: səhra landşaftında tənha dayanan, damı uçub-dağılmış ev. Dam, müharibənin ailələrin təhlükəsizliyini əllərindən aldığına işarə edən semantik mənanı ifadə edir. Həm də təhlükəsizlik kişi obrazı ilə, onun himayəsi, dəstəyi, ailəni müdafiə etməsi ilə assosiasiya olunur. Hər şey qadının zərif çiyinlərinə düşəndə, öyrəşilmiş həyat tərzi çökməyə məruz qalır və qadının çətinliklərin əlindən qaçıb-gizlənməsi çətinləşir. Bu, hərbi əməliyyatlardan sonra geridə nəyin qaldığını göstərmək üçün qəsdən düşünülmüş bir addım idi. Peyzajın gözəlliyi yoxdur. Quşların nəğməsi eşidilmir. Yalnız xarabalıqlar və dağıntılar var. Onlar isə ölüm duyğusu bəxş edir.

“Xarıbülbül” festivalına gələndə, Cəbrayılda və Füzulidə olanda, mən məhz bunu hiss etdim. Rəsm daha əvvəl çəkilsə də, oralarda qarşılaşdığım mənzərə çəkdiyim təsvirlərlə tam uyğun idi.

Atam Füzulidə, Birinci Qarabağ müharibəsində həlak olub. Heç vaxt düşünməzdim ki, tale mənə onun həyat xəttinin qırıldığı yerləri demək olar, üç onillik keçəndən sonra görməyi nəsib edəcək. Atamı itirməyimin mənə verdiyi əzaba və ağrıya baxmayaraq, onun həlak olduğu yerə səfər edəndə həm də böyük qürur hissi keçirdim ki, biz artıq öz doğma torpaqlarımızı azad etmişik, atamın qurban getməsi isə əldə olunan Zəfərin ayrılmaz hissəsidir.

- İtkinin ağrısını yenidən hiss etmək necə duyğudur?

- Özümün o an nə hiss etdiyimi xatırlamağa çalışıram. Qızcığazın, onun həyatında əsas rola malik kişini itirməsi, sözsüz ki, dərin narahatlığına və kədərinə səbəb olmuşdu. Lakin onun etdiyi qəhrəmanlığı biləndən sonra bu kədər fəxarət və qürur hissi ilə əvəzləndi. Üstəlik, onun ancaq mənim yaddaşımda qalması ilə bağlı fikri beynimdən atandan sonra belə bir nəticəyə gəldim ki, hətta bu halı təkrarən yaşamalı olsam da, onun könüllü olaraq qəbul etdiyi qərarla barışmaq lazımdır. Bu sərgidəki işlərimdə, o vaxt baş verənləri dərk etdikdən sonra düşdüyüm vəziyyətin dərinliyi öz əksini tapıb.

Mən yenə əvvəlki kimi, heç vaxt məni tərk etməyən həmin bu vəziyyətə qayıdıram. Vaxt heç nəyi unutdurmur. Yara sanki sağalır və qapanır, amma çətin və mürəkkəb həyat vəziyyətləri zamanı “atam məni qoruyardı, yaxud kömək edərdi” kimi fikirlərə qərq olanda, yaranın qaysağı yenidən qopur və ya təzələnir.

- Yaradıcılıqda müharibə mövzusu…

- Rəssamın kətan üzərində yaratdığı özünəməxsus təsvirlərlə müəyyən dərəcədə bəzi şəxsi psixoloji travmaları müalicə etməyə cəhd etdiyini inkar etmək olmaz. Bəli, bu cəhddir. Sırf intuitiv hərəkətdir. Ancaq ümid edirəm ki, müharibə mövzusuna müraciət etməyim öz məntiqi sonluğuna qovuşdu və şəxsi faciəm də daxil olmaqla, özüm üçün bu ağrıları yenidən düşünməyin müəyyən bir mərhələsini “qapalı elan etdim”. Gələcəkdə yaradıcılığımda artıq başqa motivlər olacaq.

- Hər bir yaradıcı insan özü üçün gələcəklə bağlı hədəflər müəyyən edir...

- Hələ bu barədə düşünmürəm. Bu vəziyyət məni özünə o qədər cəlb edib ki, yəqin bir az nəfəs dərmək, açıq qalan qapıları bağlamaq lazımdır. Bir şeyi dəqiq bilirəm: mən özümü təsviri incəsənətdən kənarda təsəvvür edə bilmirəm, sadəcə bir az vaxt lazımdır... Axı müharibə mövzusu emosional itkilər olmadan mümkün deyil, bu mövzu insanın demək olar ki, bütün gücünü-qüvvəsini israf edir. Ona görə də, özünübərpa üçün müəyyən vaxt tələb olunur.

- Azərbaycan üçün müharibə mövzusu hələ də aktualdır. Sizin üçün isə əbədidir.

- Sərginin açılışından sonra öz-özümlə tək qalanda düşündüm ki, nəhayət hisslərim barədə “danışa bildim” və ruhum bir az da olsa rahat nəfəs aldı. Yaşamış olduğum və o an yaşadığım duyğuları başqaları ilə bölüşə bildim. Gördüm ki, gələnlər mənim onlara ötürmək istədiyim ideya barədə düşünürlər. Hamımızın itkiləri var - bu, bizim tərəfimizdən yox, Yaradan tərəfindən müəyyən edilir.

Biz adi insanlarıq, amma insanda empatiya duyğusu varsa, üstəlik, o, digərinə necə dəstək çıxacağını bilirsə, bu bizi daha yaxşı insan edir. Dahi artist Yevgeni Leonov deyirdi: “Uşaqlar, yaxşı insan olmaq üçün yalnız bir şey lazımdır – yaxşılıq etmək vərdişinə malik olmaq!”

Bu sözlər yenə insanın seçimləri olduğu həqiqətini bir daha yada salır. Məhv etmək də, qurub-yaratmaq da insanın öz seçimidir...

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Yunanıstanda qiymət artımına qarşı tətillər keçirilir

Blinken Çinə dörd günlük səfər edəcək

Tbilisidə etiraz aksiyasının iştirakçıları hökumət evinə qədər yürüş ediblər

BMT: Hindistan əhalisinin sayına görə Çini ötərək dünyada birinci yerdədir

Baş nazir: Gürcüstanda heç bir xarici qüvvə inqilab təşkil edə bilməz

Ali Məclisdə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının baş katibi ilə görüş olub

ABŞ İsrailə dəstək üçün 26 milyard dollar vəsait ayırmağı nəzərdə tutur

Media: İsrail bazar ertəsi İrana cavab zərbəsi endirməyi planlaşdırıb

Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib

Yeni Kaledoniya Konqresinin nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Opera və Balet Teatrı İtaliyada milli klassik baletimizlə çıxış edəcək

Gürcüstanın Baş naziri: Arqumentsiz bəyanatlar hakim partiyanın qərarına yenidən baxılmasına əsas ola bilməz

Yüksək Liqa: “Azərreyl” finala yüksəlib

Rusiyadan idxal edilən dondurulmuş toyuq məhsulunda bakteriya aşkarlanıb

Zelenskinin iştirakı ilə Ukrayna-NATO Şurasının növbəti iclası keçiriləcək

Sergey Markov: Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılması iki ölkə arasındakı razılaşmalara əsasən həyata keçirilir

“BDU məzunları” layihəsi çərçivəsində Aqil Abbasla görüş

Elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təşviqi ilə bağlı Sərəncamdan irəli gələn tədbirlərə dair iclas keçirilib

Bilyard Federasiyasının prezidenti: Avropa çempionluğu tarixi nəticədir

Türkiyənin müxtəlif ölkələrlə qurduğu ilk diplomatik münasibətlərini əks etdirən kitab nəşr olunub

Parlamentdə sağlam ailə modelinin hüquqi aspektləri ilə bağlı dinləmə keçirilib

Şimali Makedoniya ictimaiyyəti Cənubi Qafqazdakı reallıqlar barədə məlumatlandırılıb

Rusiyalı deputat: Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı artıq heç kim mübahisə etmir

Azərbaycanın AQEM-də 2024-2026-cı illər üzrə sədrliyinin mümkün prioritetləri və planları müzakirə edilib

® ABB-nin dəstəyi ilə ADA-da “Karyera Həftəsi”nə start verilib

Azərbaycan bilyardçısı: Avropa çempionu olmaq qürurverici hissdir

Milli Məclisdə Xəzər dənizinin Azərbaycana aid bölməsində süni torpaq sahələrinin yaradılması ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi olub

Elektron Təhlükəsizlik Xidməti məktəbliləri kibertəhlükəsizliyə dair məlumatlandırıb

Mer: Xarkov ikinci Hələbə çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir

Laçın hava limanı “Phoenix” hava hərəkətinə nəzarət sistemi ilə təchiz ediləcək

“Ana dilimiz və təhsil” layihəsi çərçivəsində 36 nömrəli tam orta məktəbdə tədbir

Tatarıstanla iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

ADNSU-nun tələbəsi karate üzrə dünya çempionu olub

Avropa çempionu olan Azərbaycan bilyardçısı Vətənə qayıdıb

“Qızıl Şah” çempionatında peşə məktəblərini təmsil edəcək komanda üzvlərinin seçim mərhələsi başa çatıb

Müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarəçiliyinə dair tədbir keçirilib

“Güclü cəmiyyətin zərif simaları” adlı layihə çərçivəsində görüşlərə başlanılır

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatının ilk finalçısı bəlli olub

Bakıda Rusiya kinosu günləri keçiriləcək

Türkiyədən Qəzzaya daha bir “yaxşılıq gəmisi” yola düşüb

Mingəçevir Dövlət Universitetində Beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

Fransanın özünün timsalında “küskün” obrazı yaratmaq cəhdi gülüncdür - ŞƏRH

IRENA Assambleyasının 14-cü sessiyası panel iclasları ilə davam edir

UNEC-in rektoru buraxılış imtahanında 300 bal toplayan abituriyentlə görüşüb

Hematoloq: Qandurulaşdırıcılardan nəzarətsiz istifadə qanaxmalara səbəb ola bilər

Fransa Mayotda uğursuz əməliyyatdan sonra yenisini başlayır

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Qusarda vətəndaşları qəbul edəcək

Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının rəhbər şəxsləri ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

BMT: 1994-cü ildən bəri dünyada ana ölümləri 34 faiz azalıb

Daha dörd qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edilib

“Cümhuriyyət məfkurəsi” kitabı çapdan çıxıb

Banqladeşdə yol-nəqliyyat qəzasında 11 nəfər ölüb

Mikroplastik orqanizmdə fizioloji dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur

Avropa İttifaqı ilə Orta Dəhlizin inkişafına dair görüş keçirilib

Fransa Azərbaycanın beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun fəaliyyətlərinə dözümsüzlük göstərir - RƏY

® “Rabitəbank” 2024-cü ilin 1-ci rübü üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb

Aİ ölkələrinin hərbi büdcələri son iki ildə 20 faiz artıb

Osman Mert: Türk dünyasında ümumı orfoqrafiya anlayışı formalaşmalıdır

Dövlət orqanlarında vakant inzibati vəzifələrin tutulması məqsədilə daxili müsahibə elan edilir

Yeni Kaledoniya Konqresinin nümayəndə heyəti Azərbaycan Dillər Universitetində olub

Şuşa şəhərinin “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gənclər paytaxtı” seçilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanacaq - SƏRƏNCAM

Şuşa şəhərinin 2024-cü il üçün “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gənclər paytaxtı” seçilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Abituriyentlər ixtisas seçərkən diqqətli olmalı, keçənilki ballara etibar etməməlidirlər – RƏY

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi şəxs saxlanılıb VİDEO

Azərbaycan Avropa çempionatında 18 boksçu ilə təmsil olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun Hərbi Hava Qüvvələrində taktiki-xüsusi təlim keçirilib VİDEO

Nigeriya COP29-da aktiv iştirak etmək üçün hazırlıqlara başlayır

UNICEF: Sudanda məktəbyaşlı uşaqların 90 faizi təhsil ala bilmir

Bəstəkarlar İttifaqında Xalq artisti Süleyman Ələsgərovun 100 illiyi qeyd olunub

BMT-nin İnkişaf Proqramının nümayəndəsi Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlandırılıb

Peskov: Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında təmaslarda fasilə yoxdur

Beyləqanın Xocavənd qəsəbəsində 900 ağac əkilib

Fransa polisi Olimpiya Oyunları ərəfəsində insanları Parisdən təxliyə etməyə başlayıb

BMU ilə Varşava Texnologiya Universiteti arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

Ukraynada ağır cinayətlər törədən erməni əsilli hərbçi 12 il həbs cəzasına məhkum edilib

Ermənistanın sərhəd təxribatları İrəvanın sülhdən uzaq olduğunu göstərir - RƏY

Nizami rayonundakı şirniyyat mağazasında istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

AMEA-da özbək ədəbiyyatı tarixinə dair monoqrafiya hazırlanır

AzMİU tələbəsi ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində təhsil alacaq

Ankarada yeni “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətinin” təqdimatı keçirilib

Hemofiliya xəstəliyi zamanı Aptz dəyərinin yüksək olması müşahidə edilir

Yeni kaledoniyalı parlamentarilər Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının mənzil-qərargahında olublar VİDEO

Çin “İpək yolu mükafatları” media müsabiqəsinin 2-ci mərhələsini elan edib

Azərbaycanın güləş yığmaları Avropa çempionatına hazırlaşır

Hemofiliya xəstəliyinin yaranma səbəbləri və dərəcələri hansılardır?

Bu il Qaxda 455 hektar sahədə tütün əkini proqnozlaşdırılır

YAP ilə Kuba Kommunist Partiyası arasında əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunub

Şimal Tacı bürcündə yeni ulduz alışması gözlənilir

Paşinyan Tavuş bölgəsinin sakinlərini qismən razı sala bilib

“Şəkəri azalt, ömrünü uzat” kampaniyası çərçivəsində iri ticarət mərkəzlərində və supermarketlərdə stendlər qurulub

Qazaxda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

Qərbi Afrikada hər il təxminən 40 yeni epidemiya qeydə alınır

Azərbaycan Rəqəmsal İnnovasiyalar Sammiti və Kiberdiplomatiya üzrə Beynəlxalq konfransda təmsil olunur

Tarix Muzeyinin Vətən müharibəsi fondunda 3 min 328 inventar qeydə alınıb

Yeni kaledoniyalı parlamentari: Xalqımız Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

Gürcüstan parlamenti mübahisəli qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib

Paris yenidən siçovul axınına məruz qalıb

Bakıda “Disney”in məşhur animasiyalarının musiqi nömrələri səsləndiriləcək

“Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarının startına 100 gün qalıb