AZƏRBAYCAN-ABŞ ƏMƏKDAŞLIĞI STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIQ SƏVİYYƏSİNƏ YÜKSƏLMİŞDİR
AZƏRBAYCAN İLƏ ABŞ ARASINDA DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏR YARADILMASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİM
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 

16.03.2002 [15:00]
Martın 16-da ABŞ-ın Bakıdakı səfirinin iqamətgahında Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş mərasim keçirılmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV NORVEÇ SƏFİRİNİN ETİMADNAMƏSİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

15.03.2002 [07:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 15-də Prezident iqamətgahında Norveç Krallığının ölkəmizdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunmuş Steynar Gilin etimadnaməsini qəbul etmişdir. ...

“AZƏRREYL” VOLEYBOL KLUBUNUN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YEKUN NİTQİ

14.03.2002 [19:00]
- Hörmətli idmançılar, voleybolçular!Əziz dostlar! Sizi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yeni-yeni idman qələbələri arzulayıram. Ümidvaram ki, siz çox gözəl qələbənizlə, Avropa ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV “AZƏRREYL” QADIN VOLEYBOL KLUBUNUN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

14.03.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 14-də Prezident sarayında Avropa “Top-komanda” kuboku uğrunda yarışların qalibi olan “Azərreyl” qadın voleybol klubunun üzvləri ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN İSLAM RESPUBLİKASI PARLAMENTİ İRAN-AZƏRBAYCAN DOSTLUQ QRUPUNUN ÜZVLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

11.03.2002 [17:41]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 11-də Prezident sarayında Əliəsğər Şerdust başda olmaqla İran İslam Respublikası parlamenti İran-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ATƏT-İN MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

09.03.2002 [13:37]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 8-də Prezident sarayında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rudolf Perinanı \ABŞ\, Nikolay Qribkovu \Rusiya\, Filip dö Sürmeni \Fransa\ və Rusiya Federasiyası xarici işlər nazirinin birinci müavini Vyaçeslav ...

RESPUBLİKA SARAYINDA 8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

07.03.2002 [19:43]
Müasir bəşəriyyət tarixində ən əlamətdar günlərdən biri – 8 Mart beynəlxalq qadınlar günü dünyanın hər yerində təntənəli surətdə qeyd edilir. Bəşəriyyətin tacı olan, cəmiyyətdə həmişə uca tutulmuş, müqəddəs varlıq sayılmış qadına ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ATƏT-İN HAZIRKI SƏDRİ, PORTUQALİYANIN DÖVLƏT NAZİRİ VƏ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ JAYMİ QAMANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

07.03.2002 [19:28]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev martın 7-də Prezident sarayında ATƏT-in hazırkı sədri, Portuqaliyanın dövlət naziri və xarici işlər naziri Jaymi Qama başda olmaqla bu təşkilatın nümayəndə heyətini qəbul etmişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ATƏT-İN HAZIRKI SƏDRİ, PORTUQALİYANIN DÖVLƏT NAZİRİ VƏ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ JAYMİ QAMA İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ

07.03.2002 [18:48]
Martın 7-də Prezident sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in hazırkı sədri, Portuqaliyanın dövlət naziri və xarici işlər naziri Jaymi Qama ilə təkbətək görüşü olmuşdur ...

BƏHREYN KRALI ƏLAHƏZRƏT ŞEYX HƏMƏD BİN İSA AL XƏLİFƏYƏ

06.03.2002 [20:49]
Əlahəzrət, Əziz Qardaşım, Bəhreyn Krallığının təsis olunması və Kral elan edilməyiniz münasibətilə Sizi və qardaş Bəhreyn xalqını səmimi qəlbdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.03.2002 [20:18]
Cənab Prezident, Əziz dost, Diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının on illiyi münasibətilə Sizə bu dostluq salamımı ünvanlamaqdan çox şadam. Tarixin təlatümləri ölkənizə onun müstəqilliyini qaytardıqdan bəri bu ildönümü ölkələrimizi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN RƏHBƏR HEYƏTİ VƏ SƏRHƏD QOŞUNLARININ DƏSTƏ RƏİSLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

06.03.2002 [18:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 6-da Prezident sarayında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbər heyəti və sərhəd qoşunlarının dəstə rəisləri ilə görüşmüşdür ...

QANA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CON KOFL AGİYEKUM KUFUORA

05.03.2002 [18:58]
Hörmətli cənab Prezident, Qana Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Qana xalqını təbrik edirəm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

05.03.2002 [11:15]
2002-ci il martın 5-də axşam Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə telefon etmişdir. Prezident Vladimir Putin cərrahiyyə əməliyyatından sonra müalicəsini uğurla başa çatdırıb ...

AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TOMAS KLESTİLƏ

04.03.2002 [20:38]
Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Respublikası ilə Avstriya Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10-cu ildönümü münasibətilə Sizi təbrik edirəm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

04.03.2002 [20:32]
Zati-aliləri, Fevral ayının 20-də Avstriya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 10-cu ildönümü tamam olur. Bununla əlaqədar ümidvar olduğumu bildirmək istərdim ki, bizim ikitərəfli ...

BÖYÜK MAESTRONUN AZƏRBAYCANA HƏR BİR GƏLİŞİ RESPUBLİKAMIZIN MƏDƏNİ HƏYATINDA ƏLAMƏTDAR HADİSƏDİR
AZƏRBYACAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİ QƏBUL ETMİŞDİR

04.03.2002 [20:22]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev martın 3-də Prezident sarayında zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçi və xanımı Qalina Vişnevskayanı, Qlobal Vaksinləmə Fondunun prezidenti Jak Fransua Marteni qəbul etmişdir ...

GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN ŞƏRƏFİNƏ

04.03.2002 [19:41]
Martın 4-də Bakı əyləncə mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin adından müasir dövrün görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin 75 illiyi şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur ...

MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV LEOPOLDOVİÇ ROSTROPOVİÇƏ

04.03.2002 [19:18]
Əziz Mstislav Leopoldoviç! Sizi - müasir dövrün görkəmli musiqiçisi və ictimai xadimini 75 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, Sizə səadət, xoşbəxtlik və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram ...