Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Əsl səbəblər...

Əsl səbəblər...

Bakı, 5 mart, AZƏRTAC

Siyasətdə, xüsusilə beynəlxalq münasibətlər müstəvisində baş verən hadisələri düzgün dəyərləndirmək və yaşanan müxtəlif hadisələrə dair obyektiv şəxsi münasibətin formalaşdırılması üçün biz ilk növbədə emosiyalardan uzaq durmalı, yaşanan müxtəlif siyasi təzahürlərin əsl səbəblərini müəyyən etməyi bacarmalıyıq. Yalnız bu halda müxtəlif səpkili manipulyasiyaların təsiri altına düşməz, həmçinin başqalarının məkrli siyasi oyunlarında “alət” kimi istifadə olunmağın qarşısı almış olarıq. Əslində, qeyd olunanlar bilavasitə siyasi maarifçiliyin strateji vəzifələridir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər politoloq Asif Adilin “Əsl səbəblər...” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik.

Keçmiş “Dağlıq Qarabağ problemi” adı altında manipulyasiya, təzyiq və regiona müdaxilə etmək üçün “legitim” alətini (bəhanəni) itirmiş, ancaq regionumuzda hələ də geosiyasi maraqları qalan ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar burada öz “fəaliyyətləri”ni yenidən canlandırmaq cəhdlərini davam etdirirlər. Qərəzli informasiya maşını daha da aktivləşib və Qələbədən sonrakı normallaşma prosesində sülh üçün bu günədək olmayan real zəmin və imkanlar yarandığı halda onların bu qədər “fəallıq” göstərmələrinin səbəbləri və hətta tələm-tələsik aparılan anti-Azərbaycan təbliğatı hər bir məsuliyyətli vətəndaşımızı düşündürməyə bilməz. Əlbəttə ki, bu cür ədalətsiz yanaşmalar xain radikal qüvvələrə sərf edir. Onlar hətta Qərbin ölkəmizə qarşı apardığı bu oyunlarda özlərinə hansısa rolu almaq arzularını belə gizlətmirlər. Heç şübhəsiz ki, xalq bu cür vətənşivənlərin əsl niyyətlərinin nədən ibarət olmasının fərqindədir.

Bu kiçik yazı çərçivəsində nəzəri yanaşmalardan uzaq duraraq konkret tezislərlə, bilavasitə Prezident İlham Əliyevin sözlərinə istinadən Qərbin “acgöz” və qərəzli hücumlarının əsl səbəblərini müəyyən etməyə çalışacağıq. Ümid edirik ki, yazı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək və ölkəmizə qarşı aparılan qaranlıq oyunlara işıq salacaq.

Səbəb 1. Aydın məsələdir ki, regionda müstəqil siyasət aparan ölkənin mövcudluğu qlobal geosiyasi oyunlar oynayan “super güclər”in marağında deyil. Bu həqiqət, siyasi aksiomdur. Qlobal “super güclər” heç vaxt öz iddialarından vaz keçməzlər. Bu cür iddialardan əl çəkmək onlar üçün statuslarının itirilməsi deməkdir. Müstəqil siyasət aparmaq üçün zəmin yaradan vacib amillər cəsarət, ədalətli mövqe, müvafiq potensial, doğru strategiya və ən əsası xalqın dəstəyidir. Bütün sadalanmış amillər Prezident İlham Əliyevin siyasətini xarakterizə edən əsas meyarlardır. Qeyd olunan kontekstdə dövlət başçısının növbəti sözləri əlamətdar xarakter daşıyır: “Müstəqil ölkə kimi Azərbaycan bu gün də müstəqil siyasət aparır. Bu müstəqil siyasət, ilk növbədə, Azərbaycan xalqının iradəsinə əsaslanır”. Odur ki, müstəqil siyasətimiz, habelə bu siyasəti aparmaq üçün sahib olduğumuz iradə və potensial, heç şübhəsiz, bəzilərində qıcıq yaradır.

Səbəb 2. Prezident İlham Əliyev bir çox məsələlərdə olduğu kimi, ölkəmizə qarşı tətbiq olunan və ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlər sistemində tüğyan edən “ikili standartlar” siyasətinə qarşı hər zaman prinsipial mövqe sərgiləyir. Burada bəzi hadisələri və dövlət başçısının beynəlxalq tədbirlər zamanı səsləndirdiyi müvafiq fikirləri xatırlatsaq biz çəkinmədən deyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyev müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində “ikili standartlar” siyasətinə qarşı çıxış edən ölkələr arasında əsas sima və liderlərdən biridir.

Mövcud kontekstdə əlamətdar sitat kimi Prezidentin növbəti fikirləri qeyd oluna bilər: "Biz beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq və əminik ki, ölkələr arasında münasibətlər ancaq beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tənzimlənə bilər. Bu sahədə dünyada müşahidə olunan ikili standartların təzahürləri, əlbəttə ki, bizi çox narahat edir. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri bütün ölkələr üçün əsas olmalıdır”. Unutmayaq ki, “ikili standartlar” siyasətinin tənqid olunması bilavasitə beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətlərinin obyektivliyini sual altına qoyur. Odur ki, mövcud istiqamətdə bu cür prinsipial mövqe sərgiləyən dövlət beynəlxalq təşkilatları narahat etməyə bilməz.

Səbəb 3. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində müşahidə olunan neqativ tendensiyaları heç nədən və heç kəsdən çəkinmədən hər zaman açıq şəkildə tənqid edib. COVID-19 epidemiyası zamanı məhz Azərbaycanın tənqidləri və fəal mövqeyi bəzi ölkələri çox narahat etmiş, habelə onların beynəlxalq nüfuzlarına da təsir etmişdir. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin növbəti ədalətli fikirləri bir çox ölkələrinin narahatlığına səbəb olmuş və beynəlxalq ictimaiyyəti düşünməyə məcbur etmişdir: "Eyni zamanda, biz BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında peyvəndlərlə bərabər və universal çıxış və peyvəndlərin ədalətli bölgüsünə dair təşəbbüs irəli sürdük. Biz qlobal səviyyədə "peyvənd millətçiliyi" və vaksinlərin ədalətsiz bölgüsü haqqında danışan ölkələrdənik. Bəzi ölkələr artıq peyvəndin üçüncü dozasının tətbiqini planlaşdırır. Digər ölkələrdə isə vaksinasiyanın səviyyəsi aşağıdır. Beləliklə, biz bərabər imkanların yaradılması üçün bu məsələni müzakirə etməliyik”. Burada onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində 30-dan artıq ölkəyə maliyyə yardımı və humanitar yardım etmiş və yoxsul ölkələrin dəstəklənməsi üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına könüllü olaraq 10 milyon dollar həcmində maliyyə dəstəyi vermişdir. Təbii ki, bu cür yanaşma və təşəbbüslər Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki statusunu əsaslı şəkildə artırır.

Səbəb 4. Heç kim üçün artıq sirr deyil ki, islamofobiya bəzi ölkələrin qlobal geosiyasətlərinin əsas alətlərindən biridir. Məhz islamofobiya vasitəsilə müvafiq manipulyasiyalar həyata keçirilir və xalqların ictimai şüurunda qərəzli stereotiplər formalaşdırılır. Bəli, təəssüf ki, insanların inancları və dini baxışları hələ də siyasi alət kimi istifadə olunmaqdadır. Beynəlxalq münasibətlər sistemində qeyd olunan tendensiyaları açıq şəkildə tənqid edən lider yenə də məhz Prezident İlham Əliyevdir. Sitat: “Azərbaycan islamofobiya və İslamı terrorçuluqla əlaqələndirmə əleyhinə ən fəal mübarizə aparan ölkələrdəndir... Eyni zamanda, gərginliyin azaldılması üçün bizim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təsisatlar arasında əlaqələndirməyə ehtiyacımız var”. Dövlət başçısının bu cür yanaşması sadəcə ədalətli deyil, bu, eyni zamanda, mərd yanaşmadır.

Səbəb 5. Yəqin ki, cəmi bir neçə il öncə beynəlxalq mətbuat vasitəsilə “dünyada multikulturalizm ideyalarının böhranı dövrü yaşanır” kimi fikirlərin olduqca aktiv şəkildə tirajlanmasını hər kəs çox gözəl xatırlayır. Onu da xatırladaq ki, dünyanın siyasi xəritəsindəki müxtəlif bölgələrdə münaqişələrin sayının kəskin şəkildə artması da məhz elə həmin dövrə təsadüf edir. Əlbəttə ki, bu paralellik təsadüfi deyil. Elə təqribən həmin dövrdən etibarən də bilavasitə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə beynəlxalq münasibətlər sistemində multikulturalizm prinsip və ideyaları aktiv şəkildə təbliğ olunmağa başlanmışdır.

Bütün təfərrüatlara varmadan sadəcə onu qeyd edə bilərik ki, görülmüş çoxsaylı işlərin nəticəsində bir çox ölkələrin liderləri, tanınmış siyasətçilər və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri tərəfindən Azərbaycan dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınır. Mövcud kontekstdə Prezident İlham Əliyevin növbəti fikri xüsusi əhəmiyyətə malikdir: “Dünyada multikulturalizmin alternativi yoxdur... Mən hesab edirəm ki, multikulturalizmin alternativi ksenofobiyadır, ayrı-seçkilikdir, irqçilikdir, islamofobiyadır, antisemitizmdir”. Beləliklə, biz bir daha onun şahidi olduq ki, dünyada sülhü arzulayan, bu istiqamətdə konkret addımlar atan, humanitar çağırışlarla çıxış edən tərəf özünü “super güc” hesab edən hansısa bir ölkə yox, məhz Azərbaycan oldu.

Səbəb 6. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin fəal və müstəqil subyekti kimi Azərbaycan davamlı olaraq dünyada müşahidə edilən mənfi tendensiyaları daim tənqid edib. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin növbəti fikirlərini qeyd edə bilərik: “Həmçinin Azərbaycan sədrliyi (Qoşulmama Hərəkatı) dövründə dekolonizasiya gündəliyinə xüsusi diqqət ayırmışdı. Biz bəzi ölkələr, xüsusilə də Fransanın yürütdüyü neokolonializm siyasətini qlobal səviyyədə ifşa etmiş, bu utancverici praktikaya son qoyulması tələbini səsləndirmişik”. Əlbəttə ki, dövlət başçısının neokolonializm siyasətini bu cür açıq şəkildə tənqid edən fikirləri bir çox dövlətləri düşündürəcək və hətta onların narahatlığına səbəb olacaq.

Səbəb 7. Artıq heç kim üçün sirr deyil ki, dünyada yaşanan bir çox problemin əsas səbəblərindən biri bəzi ölkələr tərəfindən tətbiq olunan ayrı-seçkilikdir. Əslində “ikili standartlar” siyasətinin də ideoloji mənbəyi və metodoloji bazası da məhz ayrı-seçkilikdir. Qeyd olunanlar müstəvisində Prezident İlham Əliyevin “ayırıcı xətlər” ilə əlaqədar növbəti tənqidi fikirləri beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: “Biz hətta cəmi üç ölkənin yerləşdiyi Cənubi Qafqazda bu gün bu ayırıcı xətləri açıq-aydın görürük”. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin mövcud istiqamətdəki müasir beynəlxalq münasibətlərin özəl xüsusiyyətlərini ifşa edən fikirləri də bəzilərini narahat etməyə bilməz.

Səbəb 8. Mütəxəssislər, xüsusən də tarixçilər çox gözəl bilirlər ki, demonizasiya konkret ölkələrə qarşı istifadə olunan ideoloji mübarizə alətlərindən biridir. Bu alət yenə də məhz “super güclər” tərəfindən istifadə olunur. Burada Prezident İlham Əliyevin növbəti fikirlərinin yada salınması yerinə düşərdi: “Bütün bunlar Fransanın guya Azərbaycanın Ermənistana hücuma hazırlaşması ilə bağlı ölkəmizin demonizə edilməsinə əsaslanan anti-Azərbaycan siyasətinin bir hissəsidir”. Əlbəttə ki, dövlət başçısının bu fikirləri rahat “həzm” oluna bilməz. Beynəlxalq təşkilatlar və konkret ölkələr Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi bu cür ifşaedici fikirləri eşitməyə hələ hazır deyillər.

Səbəb 9. Prezident İlham Əliyev bütün çətinliklərə rəğmən daim özünün islahatlar kursuna sadiq olub. Prezidentliyin ilk illərindən etibarən ölkəmizdə ictimai-siyasi münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edən sistemli islahatlar aparılır. Biz dəfələrlə onun şahidi olmuşuq ki, müxtəlif qərəzli tənqidlər vasitəsilə Prezident İlham Əliyevi bu islahatlardan yayındırmağa çalışıblar. Bu məqamda dövlətimizin başçısının növbəti sözlərini xatırladaq: “Ölkədə aparılan, dərinləşən siyasi və iqtisadi islahatlar bu gün Azərbaycanı çox güclü bir ölkə kimi, regional dövlət kimi artıq dünyaya təqdim edir”. Bəzi ölkələri narahat edən amil də məhz elə budur. Hər bir islahat daha təkmil idarəetmə formasının axtarışıdır. Bütün bunlar dəyişikliklərdən qorxan mühafizəkar Avropanı ona görə narahat edir ki, hər bir islahat konkret sahənin və ümumiyyətlə ölkəmizin özünəməxsus müstəqil inkişaf yolunu müəyyən edir. Bu amil isə kollektiv Qərbin ölkəmizi öz təsir altına salmaq istəklərini mümkünsüz edir.

Səbəb 10. Son üç ildə müşahidə olunan bəzi tendensiyaları nəzərə alaraq, ehtimal edə bilərik ki, iddialı ölkələrdə ən çox qıcıq yaradan və sözün əsl mənasında qısqanclığa səbəb olan əsas amil məhz bizim şanlı Zəfərimiz və bu tarixi Qələbə nəticəsində yaranmış yeni reallıqdır. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin növbəti əlamətdar ifadəsini xatırlamaq yerinə düşər: “Biz yeni reallıq yaratmışıq, hesablaşın”. Dövlət başçısının bu sözləri Azərbaycan ilə aparılması mümkün olan münasibətin paradiqmasını, eləcə də ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni statusunu konkret şəkildə müəyyən edir. Onu da unutmayaq ki, qazanılan Qələbə sayəsində Prezident İlham Əliyev dünyada bir lider olaraq digər dövlət başçılarından seçilir. Ölkə başçısı artıq Müzəffər Ali Baş Komandan kimi Qalib Xalqın Qalib Lideridir. Əlbəttə ki, sözügedən amil bir çox dövlət başçılarını qısqandırmaya bilməz.

Səbəb 11. Vaxtaşırı hamımız, sözün əsl mənasında, çirkin və qərəz dolu, əsassız tənqidlərə şahidlik etmək məcburiyyətində qalırıq. Şübhəsiz ki, yaramaz tənqidlər sifarişlidir və onların tək bir hədəfi var – siyasi sabitliyin və həmrəylik mühitinin pozulması. Xatırladaq ki, Qərbin “kirli” siyasi texnologiyalarının strateji hədəfi məhz sabitliyin pozulması və “rəngli” inqilablar üçün münbit şəraitin yaradılmasıdır. Həmin texnologiya və məkrli niyyətlərə qarşı dövlətin təbii immuniteti cəmiyyətdə yaşanan həmrəylik mühitidir. Bu mənada bütün tənqidlərə rəğmən siyasi münasibətlərdə israrla dialoq mühitini təşviq edən Prezident İlham Əliyev yenə də Qərbi məyus edir. Prezidentin: “Mən demişdim ki, bizim normal dialoqa ehtiyacımız var, hökumətlə müxalifət arasında, aparıcı partiya ilə digər partiyalar arasında normal, sivil münasibətlərə ehtiyacımız var” kimi fikirləri Qərbin “kirli” siyasi texnologiyalarını tərk-silah edir.

Yuxarıda qeyd olunmuş fikirlər müstəvisində Prezident İlham Əliyevin bu il fevralın 14-də andiçmə mərasimində səsləndirdiyi növbəti fikrinin mahiyyəti və özündə ehtiva etdiyi mesajların ünvanları bizə daha aydın olur: “Biz, - İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı və antiterror tədbirləri zamanı mən bunu artıq demişdim, - sarsılmaz hesab olunan elə bir daşları tərpətdik ki, bunu bizə bağışlamayacaqlar, biz bunu bilməliyik”. Azərbaycan vətəndaşı bütün bu həqiqətləri bilməlidir. Odur ki, yuxarıda sadaladığımız səbəblər ölkəmizdə yaşanan həmrəylik və sabitlik mühitinin göz bəbəyi kimi qorunmasını labüd edir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Gürcüstanda buğda istehsalı 6,5 faiz azalıb

Bakıdan Dubaya uçan təyyarə əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən geri qayıdıb

Barat Yusubov: Yay aylarında Yeni Klinikaya Avropadan 150-dək tələbə istehsalat təcrübəsinə gələcək

BƏƏ Azərbaycana COP29-a sədrliyi zamanı dəstək verməyə hazırdır

Dövlət Komitəsinin sədri Şəkidə vətəndaşların müraciətlərini dinləyəcək

Çerniqova raket hücumu nəticəsində 11 nəfər həlak olub VİDEO

Türk ekspert: Ermənistan Qərbin “təhlükəsizlik çətiri” altına sığınaraq özü üçün zəmanət təminatı yaratmağa çalışır

Qazaxıstanlı alimlər Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda elmi təcrübədə olublar

Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla sərhəd bölgəsinə yenidən səfər edib

“Qlobal iqlim dəyişikliklərinin ekoloji mühitə təsiri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

“Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər ediləcək

® “Unibank” birinci rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

Professor Mahirə Hüseynova Dünya Söz Akademiyasının fəxri üzvü seçilib

“Dövlət rüsumu haqqında” haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi təklif edilir

Sadiq Qurbanov: Bu gün dünyada su çatışmazlığı və ya sudan zəhərlənmə səbəbindən hər 8 saniyədə bir uşaq ölür

Xaçmazda elektrik enerjisinin verilişi məhdudlaşdırılıb

Məktəblilərin STEAM İnnovasiya Mərkəzinə ekskursiyaları başa çatıb

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Portuqaliya Prezidentinə təqdim edib

Energetika naziri: Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı ölkələrdən birinə çeviriləcək

Kuklaçılar bayramı başlayır

Nazir: Lisey və gimnaziyaların sayının artırılması istiqamətində işlər aparılacaq

FHN paytaxtın Suraxanı rayonundakı 84 nömrəli məktəbdə təlim keçirib

Venesuela Ekvadordakı bütün diplomatlarını geri çağırır

Komitə rəsmisi: Torpaq Məcəlləsində sahilboyu zolaqla bağlı ayrıca müddəalar müəyyən olunub

Azərbaycanlı şairlər “Retro” mövzusunda poeziya yarışında iştirak ediblər

Nazir müavini: Azərbaycanda boya qurğuşun miqdarını tənzimləyən qanunvericilik sənədi qəbul edilməlidir

BDU-nun Jurnalistika fakültəsində Azərbaycan Mətbuat Şurasının otağı açılıb

Aynur Sofiyeva: Psixoloji xidmətin gücləndirilməsinə böyük ehtiyac var

Qəbələyə gələn əcnəbi turistlər arasında Hindistan vətəndaşları üstünlük təşkil edib

“Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində ağacəkmə aksiyaları keçirilib

Görkəmli bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun məzarı ziyarət olunub

Filippin Respublikasının Prezidenti Ferdinand Markosdan

Ukraynada yeni səfərbərlik qanunu mayın 18-də qüvvəyə minəcək

Azərbaycan şahmatçısı: Nicat Abasova psixoloji amil də təsir göstərir

Yeni Kaledoniya Konqresinin komitə sədri Bakıda Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsini ziyarət edib

“Paris-2024”ə vəsiqə qazanmış Azərbaycan yığmasının basketbolçusu: Nəticəmiz fantastikdir

Nazir müavini: Son 5 ildə yeniyetmələr arasında xəstələnmə halları artıb

Milli Xalça Muzeyində Xalq rəssamı Aydın Rəcəbovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılacaq

Rəssam: Fikirlərimi sənətsevərlərə əsərlərimlə çatdırmaq istəyirəm

Politico: Britaniya XİN başçısı Baş naziri kölgədə qoymağa başlayıb

Çerniqov raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər və xəsarət alanlar var

Hacettepe Universitetinin professoru ADPU-da magistrantlar üçün modul dərslər keçir

Vergiödəyicilərinin sayı 7,5 faiz artıb

Ziyad Səmədzadə: Xəzər dənizi ilə bağlı elmi araşdırmaların aparılması labüddür

Azərbaycan Texniki Universitetində əmək yarmarkası keçirilib

Əbu-Dabidə Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyi Assambleyasının 14-cü sessiyası açılıb

Prezident İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Baş katibini qəbul edib  YENİLƏNİB VİDEO

Azərbaycanda ilk dəfə Yeni Klinika elektron tibbi qeydiyyatın adaptasiyası modulu üzrə beynəlxalq sertifikata layiq görülüb

AzMİU-nun yeni yaradılan Dizayn fakültəsində tələbələri nələr gözləyir?

Deputat: Xəzərdə yaradılacaq torpaq sahələrinin zəlzələlərə davamlılığı məsələsi də qanun layihəsində əks olunmalıdır

Süd Yolunda ikinci ən böyük qara dəlik kəşf edilib

Hicran Hüseynova: İqlim dəyişiklikləri qadınlara və kişilərə müxtəlif formada təsir edir

Azərbaycan bilyardçısı Avropa çempionu olub

Komitə sədri: İnsanlarda xəstəliklərin 25 faizdən çoxu ətraf mühitlə bağlıdır

Nəsimi rayonunda avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb

Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 12 faizdən çox artıb

Bu gün unudulmaz bəstəkarı Ramiz Mirişlinin anım günüdür

Bakıda Beynəlxalq Caz Günü qeyd ediləcək

DGK sədri Bərdədə vətəndaşların müraciətlərini dinləyəcək

® “Ziraat Bank Azərbaycan” 2024-cü ilin ilk rübünü mənfəətlə başa vurub

Naxçıvanda 1500-dən çox yeni vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb

Qırğızıstanda TikTok sosial şəbəkəsinə giriş məhdudlaşdırılacaq

Yevlaxda aqrar sahə üzrə yeni texnologiyalar nümayiş olunacaq

Mart ayında müavinət və təqaüd alanlar 844 min nəfərdən çox olub

Son üç ayda pensiya ödənişlərinə 1 milyard 613 milyon manat yönəldilib

Kopenhagendə on milyonlarla dollar dəyəri olan incəsənət əsərləri xilas edilib

UNEC beynəlxalq reytinqdə dünya universitetləri ilə eyni qrupa daxil olub

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qurumları 12 beynəlxalq mükafata layiq görülüb

İddiaçılar Turniri: Nicat Abasov Fransa şahmatçısına qarşı

® “Gardashlar Mebel” Azərbaycana metal mebel idxalına qarşı yerli istehsala çağırış edir

Tramp rəqibi Baydendən 75 milyon dollar az ianə toplayıb

Milli Kitabxanada “Zülfüqar Hacıbəyov -140” adlı kitab sərgisi açılıb

“Avey” Qoruğunda Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü qeyd olunub

Milan vağzalı ən yeni optik illüziyanın köməyi ilə “Milad”ı görür

Opera səhnəmizin əfsanəsi

FHN: Ötən sutka 8 nəfərin həyatı xilas edilib

XİN: Fransanın Azərbaycanı birtərəfli addımlarda təqsirləndirməsi tam əsassızdır VİDEO

® Dosent İsmayıl Əfəndiyev “İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 12-ci Toksikologiya Konqresi”ndə iştirak edir

“Məktəb liderliyi” proqramı çərçivəsində modullar üzrə yekun qiymətləndirmə başa çatıb

Bu gün görkəmli bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun anadan olmasından 140 il ötür

Tovuz istiqamətində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərən kvadrokopter zərərsizləşdirilib VİDEO

Şəhriyar Məmmədyarov Kanadada rapid turnirinin qalibi olub

Əsgəran avtomobil yolunun inşasına start verilib VİDEO

Nehrəm qəsəbəsində 102 ev içməli su ilə təmin olunub

Çempionlar Liqası: Bu gün yarımfinalın son iştirakçıları məlum olacaq

Ötən gün 10 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkar olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni sərəncamlar imzalayıb

DİN: Qanunsuz odlu silahlar aşkarlanaraq götürülüb

Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı abituriyentləri “Açıq qapı” gününə dəvət edir

Dünya birjalarında neft ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 93 dolları ötüb

Naxçıvanda üç ayda 40 icarə müqaviləsi bağlanıb

“BS-Avtomatika” MMC-də BMU-nun kafedrasının filialı yaradılacaq

DİN: Ötən gün ölkə ərazisində 67 cinayətin üstü açılıb

Şimali Kaliforniyada Azərbaycanın Xalq artisti Çingiz Sadıxovun 95 illik yubileyi qeyd olunub

Hazırda Bakının hansı yollarında sıxlıq müşahidə olunur?

Əl təmizləyicilərinin beyindəki hüceyrələrə zərər verdiyi aşkarlanıb

Muzey Mərkəzində kulturoloq Elmir Mirzəyevin mühazirəsi keçiriləcək

Araşdırma: Antibiotiklər aşağı tənəffüs yollarının əksər infeksiyaları üçün təsirli deyil

Yaponiya “Google”a qarşı antiinhisar iddiası hazırlayır