Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

İQTİSADİYYAT

Müşavir: ADY Azərbaycan ərazisindən yükdaşımaları cəlbedici etmək üçün əməkdaşlığı genişləndirir - MÜSAHİBƏ

Bakı, 6 iyun, AZƏRTAC

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi ölkənin regional ticarət və logistika mərkəzi olmaq potensialını dəfələrlə artırır. Avropa və Asiya arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan, xüsusilə dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı ilə bu potensialı reallaşdırmaq üçün böyük imkanlara sahibdir. Hazırda ölkəmizdə keçirilən 21-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika “TransLogistica Caspian” Sərgisində Azərbaycanın qlobal nəqliyyat qovşağı kimi böyük potensialı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən dəmir yolları kontekstində nümayiş etdirilir. Azərbaycan üzərindən beynəlxalq daşımalarda dəmir yolları müstəsna rola sahibdir. Sərgidə korporativ pavilyonu ilə çıxış edən “Azərbaycan Dəmir Yolları” (ADY) QSC son dövrdə kommersiya və əməliyyatların səmərəliliyi, tranzit həcminin artırılması, infrastruktur quruculuğu və rəqəmsallaşma sahəsində əldə etdiyi bir çox uğurları beynəlxalq tərəfdaşlar və ziyarətçilərlə bölüşüb.

Səmərəli və dayanıqlı daşımaların təşkili üçün bir çox amillərlə yanaşı, effektiv kommersiya strategiyasının hazırlanması və tətbiqi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, səmərəli kommersiya fəaliyyəti ilk növbədə yükdaşımaların davamlılığına və etibarlılığına möhkəm zəmin yaradır. Daha az əməliyyat xərcləri və daha böyük yük ötürücülük qabiliyyəti ilə dəmir yolu nəqliyyatı ticarət üçün əlverişli nəqliyyat növü kimi çıxış edir. Kommersiya fəaliyyətinin effektivliyi dəmir yolu infrastrukturunun təkmilləşdirilməsini də tələb edir. Daha vacib bir amil isə şəffaf və ədalətli bazar rəqabətinin təmin edilməsidir. Bütün bazar iştirakçıları üçün bərabər şərtlər yaradılaraq agent ekspeditorların fəaliyyəti dəstəklənir, nəticədə ümumi bazar ekosistemi daha sağlam və dayanıqlı inkişaf edir.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) sədrinin müşaviri Emil Məmmədov qurumun kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı yenilikləri AZƏRTAC-la bölüşüb.

- Emil müəllim, dəmir yolu ilə daşımalarda kommersiya fəaliyyətinin rolu nədən ibarətdir? ADY-də Kommersiya departamentinin yaradılması ideyası hansı zərurətdən meydana gəldi?

- Dəmir yolu ilə daşımalar sahəsində kommersiya fəaliyyəti iqtisadiyyat və logistika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada bir neçə əsas məqam var. Onlardan birincisi işin səmərəli təşkili və qiymətdir. Böyük həcmli və uzaq məsafəli yükdaşımalarda dəmir yolu ilə daşımalar daha cəlbedici olur. Nəticədə strateji məhsulların dəmir yolu ilə daşınmasına daha çox üstünlük verilir. Həmçinin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşımalar sabit qrafikə görə yüksək etibarlılığa malikdir və avtomobil və ya dəniz nəqliyyatına nisbətən hava şəraitindən daha az asılıdır.

Bundan başqa, qatarlar yük maşınlarından ekoloji cəhətdən daha təmizdir və bu da iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı artan narahatlıqlar fonunda son dərəcə vacib məqamdır. Dəmir yolu daşımaları beynəlxalq logistika zəncirində əsas rol oynayır, ölkələr və qitələr arasında, xüsusən də Avrasiya regionunda yüklərin nəqlini asanlaşdırır. Bu sahədə kommersiya fəaliyyəti dəmir yolu daşımalarının üstünlüyünü, faydalarını maksimum artırmaq üçün logistika idarəetməsi, strateji planlaşdırma və təchizat zəncirinin optimallaşdırılması üzrə dərin bilik və təcrübə tələb edir. Bütün bunları nəzərə alaraq, 2023-cü ilin iyulunda ADY-də Kommersiya departamenti yaradılıb. Departamentin əsas fəaliyyət istiqaməti ölkə üzərindən keçən dəhlizlərlə tranzit daşımaların təşkili və artırılması, ölkə daxilində ekspeditor bazarının inkişafının təşviqi və s. məsələlər üzərində qurulub. Departamentin yaradılmasını ADY-də 2022-ci ildə başlayan transformasiya layihəsinin uğurlarından biri kimi qəbul etmək olar.

- Bəs Kommersiya departamenti işini necə qurur, biznes təhlilləri necə aparılır?

- ADY rəhbərliyi tərəfindən səmərəli ticarət proseslərinin həyata keçirilməsi, bu proseslərdə iştirak edən tərəflərin birgə fəaliyyətinin təşkili və koordinasiyası qarşımıza birbaşa vəzifə kimi qoyulub. Bundan əlavə, fəaliyyətimizi elə qururuq ki, kommersiya proseslərinin səmərəliliyi artsın və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunsun. Səmərəliliyi təmin etmək üçün strukturlaşdırılmış Kommersiya departamentinin əməliyyatlarının optimallaşdırılması davam edir. Bu proses, əsasən, üç istiqamət üzrə aparılır: rəqabətqabiliyyətli yükdaşıma tariflərinin yaradılması, regional və qlobal bazarın geniş biznes təhlillərinin aparılması və bazar çağrışlarına operativ reaksiya verilməsi.

- Emil müəllim, ADY-nin yükdaşımaları üzrə ekspeditor fəaliyyəti göstərən törəmə şirkətləri də var. Bu şirkətlərin bazarda əsas rolu nədən ibarətdir?

- Bu fəaliyyət növü beynəlxalq təcrübədə geniş yayılıb. MDB məkanında və Avropanın bir çox ölkələrində dəmiryol administrasiyaları yüklərin daşınması üzrə ekspeditor fəaliyyətini törəmə şirkətləri və müəyyən şərtlərə cavab verən özəl agent-ekspeditorlar vasitəsilə həyata keçirir. Bir neçə nümunə göstərmək olar: “Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin törəmə şirkəti olan “RZD Logistics” SC, “Qazaxıstan Dəmir Yolu” Milli Şirkəti SC-nin törəmə şirkəti olan “KTZ Express” SC, “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin törəmə şirkəti olan “GR Logistics and Terminals” MMC, “Estoniya Dəmir Yolları”nın (“Eesti Raudtee”) törəmə şirkəti olan “AS Operai”, “Latviya Dəmir Yolları” DSC-nin törəmə şirkəti olan “LDz Cargo” MMC ilə birlikdə bir çox özəl agent-ekspeditorlar ekspedisiya müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərir. Yükdaşımalarla bağlı ADY ilə həm törəmə, həm də özəl agent-ekspeditor şirkətləri vahid şərtlər, bərabər yanaşma və tariflər əsasında əməkdaşlıq edir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda ADY-nin törəmə şirkətlərinin payı bazarda cəmi 32 faiz təşkil edir. Burada vacib bir məqama toxunmaq istərdim. İstənilən ekspeditorun protokol, endirim və digər güzəştlərlə bağlı müraciətinə baxıldıqdan sonra ekspeditora görə deyil, məhz marşrut və yük növü üzrə endirim təqdim olunur. ADY-nin yükdaşımalar sahəsində tarif siyasəti MDB-yə üzv ölkələrin dəmir yollarının beynəlxalq yük daşımaları üzrə tarif siyasəti əsasında müəyyən edilir. Onu da qeyd edim ki, ADY-nin törəmə şirkətləri zərurət yarandıqda bazarda “marketmeyker” funksiyasını da yerinə yetirir. Bununla da xidmətlərin son müştəriyə ADY-nin təqdim etdiyi tariflərdən fərqli, böyük marja ilə satılmasının, yəni süni qiymət (tarif) artımının qarşısı alınır. ADY-nin törəmə şirkətləri əvvəlcədən müəyyən edilmiş, bazar reallıqlarını əks etdirən və sonuncu müştəri üçün sərfəli olan qiymətləri stabil olaraq saxlaya bilir.

- Maraqlıdır, yeni yüklərin cəlb edilməsi üçün müştərilərə hansı təklif və ya imtiyazlar təqdim edirsiniz?

- ADY-də həyata keçirilən transformasiya layihəsi çərçivəsində yükdaşımalar üzrə ədalətli, rəqabətqabiliyyətli, maya dəyəri və alternativ nəqliyyat dəhlizləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq məsləhətçi şirkəti ilə birgə Tarif Modeli hazırlanıb. Bu modelin dəstəyi ilə agent ekspeditorlar tərəfindən sonuncu istifadəçiyə (“end user”) tətbiq edilən tariflər monitorinq edilə bilir. Bundan başqa, yeni yük həcmlərinin cəlb edilməsi və mövcud yük həcminin qorunub saxlanılması üçün regionda və dünyada baş verən prosesləri yaxından izləyirik, müştərilər üçün sərfəli logistik xidmətlər hazırlayırıq. Ötən ilin əvvəlindən ADY-də qradasiya metodu ilə tarif tətbiqinə də başlanılıb. Bu tətbiq “daha çox yük, daha aşağı tarif” deməkdir. Ötən ilin yükdaşıma nəticələrindən də məlum olur ki, qeyd olunan qradasiya metodu ilə tarif tətbiqi praktiki və nəticəyönümlü yanaşmadır. Eyni zamanda, ADY beynəlxalq əməkdaşlığın güclənməsində maraqlıdır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi Şərq-Qərb daşımalarında xüsusi rola malikdir. Çindən Avropaya uzanan Şərq-Qərb dəhlizinin aktuallığının qorunması məqsədilə dəhliz ölkələrinin nümayəndələri tərəfindən işçi qrupu yaradılıb.

Orta Dəhlizlə istər idxal, istərsə də tranzit təyinatlı konteyner blok qatarları formalaşdıran Çinin ən böyük quru limanı olan Sian (“Xi'an Free Trade Port Construction and Operation”) ilə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edirik. Bu yaxınlarda Çinə səfər edərək bu ölkənin dəmir yolu administrasiyası və aparıcı dəmir yolu şirkətlərinin rəhbərləri ilə olduqca məhsuldar görüşlər keçirdik. Orta Dəhliz və modernizasiya olunmuş Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu xəttinin geniş imkanlarının müzakirəsindən sonra Sian limanı ilə yanaşı, Çinin şərqdəki ən böyük limanlarından olan Liyanyunqanqdan iyundan etibarən yüklərin test rejimində göndərilməsinə başlanılıb. Növbəti mərhələdə qatarların sayının aylıq 10 qatara çatdırılması barədə razılaşmışıq. Liyanyunqanq limanından yalnız Çin mənşəli deyil, həm də Yaponiya və Koreya tədarükçülərinin məhsulları göndərilir, başqa sözlə, Orta Dəhlizdən istifadə coğrafiyası genişlənir.

Blok konteyner qatarlarının Şərq-Qərb dəhlizi üzrə Azərbaycandan tranzit keçməklə Avropa bazarlarına davamlı daşınmasının təşkili üçün Qərbdə də tərəfdaşlığımızı gücləndiririk. Bu məqsədlə iyun ayının əvvəlində Avstriyada işgüzar səfərdə olduq, bu ölkənin federal dəmir yolları və aparıcı nəqliyyat və logistika şirkətlərinin rəhbərləri ilə səmərəli görüşlər keçirdik. Avstriya şirkətləri BTQ dəmir yolu da daxil olmaqla Orta Dəhlizin imkanlarından istifadəyə böyük maraq göstərdilər, gələcəkdə yükdaşımalarda Orta Dəhlizə üstünlük verəcəklərini bildirdilər. Bu kimi görüşlər ADY-nin Orta Dəhlizi təkcə regional deyil, həm də qlobal nəqliyyat marşrutu kimi inkişaf etdirdiyini göstərir.

ADY üçün vacib olan daha bir dəhliz Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizidir. Rusiya və Belarusdan Hindistana qədər uzanan bu dəhlizin əsas iştirakçılardan biri də Azərbaycandır. 2017-ci ildən fəaliyyətdə olan bu dəhlizlə ötən il rekord həcmdə – 700 min ton yük daşınıb. Bu il üçün qarşıya qoyulan hədəf 1 milyon tondur. Ölkəmizin Şimal-Cənub dəhlizindəki mövqeyini daha da gücləndirmək üçün ADY bu yaxınlarda Astara rayonunda yenilənmiş yük terminalını istifadəyə verib. Bu terminal 2018-ci ildən İran Astarasında fəaliyyətdə olan terminalın yükaşırma gücünü daha da artırır. Nəticə olaraq qeyd edim ki, davam edən tikinti işlərinə baxmayaraq, bu ilin may ayında hər iki terminalda 88 min tondan çox yük aşırılıb. Bunun 83 min tonu İrandakı terminalın, yerdə qalan hissəsi isə bizim Astara rayonundakı terminalımızın payına düşür. Dəhlizlər üzrə aktiv fəaliyyətimiz ölkəmizin ali rəhbərliyi tərəfindən tranzit daşımalarla bağlı qarşıya qoyulan hədəflərə çatmağa hesablanıb. Cənab Prezident Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə nəqliyyat qovşağı kimi tanındığını qeyd edir və ADY olaraq biz bu qovşağın dəmir yolu hissəsinin sürətli inkişafını təmin edirik.

- Bütün bu görülən işlər statistikaya necə təsir göstərib?

- ADY-nin tranzit yükdaşımalarında son üç ilin göstəriciləri üzrə müsbət artım dinamikası müşahidə olunur. Cari ilin beş ayında 7,6 milyon tondan çox yük daşınıb ki, bunun 3,2 milyon tondan çoxu tranzit yüklərin payına düşür. Tranzit yükdaşımada ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 faiz artım qeydə alınıb. Yeri gəlmişkən, maraqlı bir statistikanı sizinlə bölüşmək istərdim. Cari ilin yanvar-may ayları ərzində Çindən cəmi 74 blok qatar göndərilib. İndiyə qədər qəbul edilən 64 blok qatarın 40-da idxal, 24-də isə tranzit yüklər daşınıb. Hazırda 10 blok qatar Çindən Azərbaycan istiqamətində yoldadır.

-Qarşıdakı dövrdə ADY-nin kommersiya hədəfləri nədir?

-ADY-nin Strateji Sənədinə əsasən, 2030-cu ilə qədər qarşımıza bir sıra vacib tapşırıqlar qoyulub. Onların sırasında Şərq-Qərb və Şimal-Qərb dəhlizlərinə fokuslanaraq Çin-Türkiyə və Rusiya-Türkiyə ticarətindən daha çox yararlanmaq, ixrac və idxal əməliyyatlarında bazar mövqeyini saxlamaq, regional və qlobal tərəfdaşlıqları genişləndirmək, rəqabətədavamlı kommersiya əməliyyatları qurmaq və s. var. Eyni zamanda, BTQ dəmir yolu xətti və Orta Dəhlizlə əməliyyatların daha səmərəli olmasını təmin etmək üçün çalışırıq. Bunun üçün həm ölkə daxilində, həm də xaricdə müasir, inteqrə olunmuş və dayanıqlı şirkət brendinin formalaşdırılması istiqamətində zəruri addımlar atırıq. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşən Azərbaycanın tranzit yükdaşıma potensialının yüksək olduğunu nəzərə alsaq, qarşıda görüləsi işlər çoxdur və biz bütün çağırışlara cavab verməyə hazır olmalıyıq və hazırıq.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Qusarda qəbir daşlarını dağıdan şəxs saxlanılıb

Peşə təhsili müəssisələrində ixtisas istehsalat işlərinin qiymətləndirilməsi aparılır

Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələrin inkişafında dini qurumların roluna dair müzakirə aparılıb

YARAT-da rəssam Aydan Salahovanın “Sükutun səsləri” adlı fərdi sərgisi açılıb

ADA Universitetində “Məzun günü”

KTMT: Ermənistan təşkilatın tamhüquqlu üzvü olaraq qalır

Azərbaycanda innovasiya ekosistemi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə çevrilib ŞƏRH

Qlobal Davamlı İnkişaf Konqresi çərçivəsində keçirilən panel sessiyada Azərbaycan təcrübəsindən danışılıb

Bəhruz Əzimov: Bu günədək 36 min 411 tələbə təhsil krediti alıb

“Müasir metodik xidmətin təşkili” layihəsi çərçivəsində məktəblərin monitorinqi haqqında hesabat görüşü

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinə dəstək məqsədilə sınaq imtahanı keçiriləcək

COP29: İqlim naminə Parisdən Bakıya velosiped turu təşkil ediləcək

İctimai TV Avro-2024-ü və Yay Olimpiya Oyunlarını yayımlayacaq

“Azneft” və “Sakuraz Green Energy” akkumulyatorların yenilənməsini həyata keçirəcək

Mərkəzi Elmi Kitabxanada TİKA ilə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurasının və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib

Millətlər Liqası: Türkiyə yığması növbəti qələbəsini qazanıb

“Dekolonizasiya, beynəlxalq diplomatiya və müasir dünyada kommunikasiyanın rolu” - hibrid formatda tədbir

® “Azercell Cup 2024” müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub 2000 məktəbli arasından 31 qalib seçilib

SİF arıçılığın inkişafı üçün güzəştli kredit verib

Bakıda velosipedlərin parklanması üçün dəmir konstruksiyaların quraşdırılması işlərinə başlanılıb

Daşkənddə özbək dilinə tərcümə edilmiş "Qılınc və qələm" romanının təqdimatı olub

Naxçıvan şəhərində istifadəyə yararsız olan kolbasa və sosiska məhsullarının satışının qarşısı alınıb

Bu il ölkə üzrə 102 min 120 nəfər orta məktəbdən məzun olur

BDU-nun nümayəndə heyəti Tailandın Kasetsart Universitetində olub

Bonn şəhərində COP29-a hazırlıq məqsədilə jurnalistlər üçün seminar-treninqlər təşkil olunub VİDEO

Bakı Elm Olimpiadasının qalibləri mükafatlandırılıb

“Media ayı” çərçivəsində RİİB könüllüləri üçün təlimlərə başlanılıb

Azərbaycan və Yaponiya universitetləri arasında tələbə mübadiləsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

Avropa Kubokuna vəsiqə qazanmış basketbol millisinin üzvləri ilə görüş olub

Əməkdar artist Sahib Paşazadə Özbəkistanda fəxri professor adına layiq görülüb

Anton Ferştandt: Rolu yalnız oynamaq yox, həm də onu səhnədə yaşamaq gərəkdir

Çövkən üzrə dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Türkiyəyə böyük hesabla qalib gəlib

Naxçıvanda ölkə və beynəlxalq səviyyəli müsabiqə və yarışlarda qalib olan şagirdlərlə görüş keçirilib

Yeni formalaşdırılmış “Füzuli Könüllüləri” qrupu ilə görüş keçirilib

Naxçıvanda aktiv obyektlərin vergi daxilolmaları 2,1 dəfə artıb

UNEC-in “Minor” proqramının ilk məzunlarına sertifikatlar təqdim olunub

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirib

“Kənd təsərrüfatında özəl təsərrüfatların formalaşmasına yardım üzrə Dövlət Komissiyasının və Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyinin Əsasnamələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Qlobal iqlim dəyişmələrinin ekosistemlərə təsiri ilə bağlı keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfrans başa çatıb

“Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin kadastrının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Devid Kemeron: Britaniya özünü Çindən gələn təhlükədən qorumalıdır

Ərzaqlıq buğda proqramının icra vəziyyəti təhlil edilib

“Açıq dərs - Açıq fikir” layihəsi çərçivəsində bilik yarışması təşkil olunub

Milli Məclisin komitə iclasında iki məsələ müzakirə olunub

Moris Pindar: Hazırda Fransanın müstəmləkə siyasəti davam edir

Kreml: Rusiya Ermənistanın KTMT üzrə mövqeyini aydınlaşdırmaq üçün onunla işləməyə davam edəcək

ABŞ-ın lüks sinfinə aid səyahət agentləri Paris Olimpiadasına tələbatın zəif olduğunu qeyd edirlər

Bakıda 10 meqaparkın tikintisi aparılır

Şərqi Zəngəzur və Qarabağın biomüxtəlifliyinin tədqiqi – dəyirmi masa

NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən HHQ-də kurs keçirilir

Narkomaniyanın insanların həyat və sağlamlığına mənfi təsirləri barədə məlumat verilib

® ABB “Ən yaxşı işəgötürən” beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb

Bakı Təşəbbüs Qrupu kanak xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcək

“Aqroservis” ASC-də “İnsan Hüquqları Aylığı” çərçivəsində tədbir keçirilib

Emin Mahmudov: Fernandu Santuşun Azərbaycan futboluna da töhfə verəcəyinə inanıram

Paytaxt məktəbində Qarabağ Universitetinə tələbə qəbulu ilə bağlı maarifləndirici görüş təşkil edilib

Cari ilin birinci rübündə elektron satınalmalarda iştirak edən orta iştirakçı sayı açıqlanıb

Mikael Forrest: Yeni Kaledoniya Fransanın remilitarizasiyası səbəbindən böhran içindədir

Bayram günləri ilə əlaqədar Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə 12 qatar reysi təyin edilir

“Zirə” sabiq futbolçusunu transfer edib

® “Kapital Bank”ın iştirakı ilə Naxçıvanda ilk “Karyera sərgisi” keçirilib

Elm və təhsil naziri İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

Xalqımızın və dövlətimizin ictimai-siyasi həyatında dönüş günü ŞƏRH

Culfada kombayn və taxıl sahəsi yanıb VİDEO

Meksikali tenor Luis İtzkoatl Bülbül vokal məktəbinin tələbələri ilə görüşüb

Beynəlxalq ekspert: İtaliya Azərbaycan sayəsində iqtisadi dayanıqlığa yönəlmiş innovativ enerji mərkəzinə çevrilə bilər – MÜSAHİBƏ

Təhsil tələbə kreditlərinə müraciət tarixi uzadılıb

ASAN könüllülərinin növbəti səhnə əsəri nümayiş etdirilib

ATMU iki kateqoriya üzrə dünyanın yüksək reytinqli universitetləri arasında

Bayram günlərində ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək

BMU-da Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Türkiyənin Sosial Müdafiə Qurumu arasındakı Anlaşma Memorandumunun müddəti uzadılıb

Küveytdə keçirilən sərgidə Azərbaycan stendi qurulub

Çex Respublikasının Azərbaycandakı səfiri ilə COP29-a hazırlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb

Pedaqoji Universitetdə tədbir: Qurtuluşdan Zəfərə

AFFA prezidenti Fernandu Santuşla görüşüb

ADA Universitetinin “Xarici Siyasət Proqramı”nın iştirakçıları Milli Məclisdə olublar

Müasir Azərbaycan - Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəri ŞƏRH

Lloyd Ostin: “Ramştayn”ın iştirakçısı olan ölkələr Ukraynanın hava hücumundan müdafiə imkanlarını gücləndirməkdə davam edəcək

Azərbaycan çempionatının gümüş medalçısı beş voleybolçu ilə vidalaşıb

DİM ilə Türkiyənin Ölçmə, Seçmə və Yerləşdirmə Mərkəzi arasında təcrübə mübadiləsi genişləndiriləcək

Beş ayda Qəbələnin otel və mehmanxanaları 18 mindən çox əcnəbi turistə xidmət göstərib

"Qan ver, həyat xilas et!" aksiyasına Bərdə gəncləri də qoşulublar

Milli Qurtuluş Günü - bütün uğurlarımızın, zəfərlərimizin başlanğıc tarixi

Naxçıvanda ötən ay 2 kəhriz, 62 subartezian quyusu təmir edilib

Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsidir

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların yeni tərkibinin formalaşdırılması üzrə müsahibəyə başlanılıb

Belaruslu diplomat: Minsk qardaş Azərbaycanla bütün sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyəti davam etdirir

AQTA nümayəndəsi: İstehlakçılar ət və ət məhsulları alarkən diqqətli olmalıdırlar

Bakıda içərisində 340 min manat olan seyfi oğurlayan dəstə üzvləri saxlanılıblar VİDEO

Yazıçılar Birliyində alim-yazıçı Sadıq Qarayevin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bakı Dövlət Universitetində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir

FHN-in qüvvələri Nohur göldə suyun səviyyəsinin endirilməsi tədbirlərini görürlər

Dünya üçüncüsü olan Azərbaycan şahmatçısı: Bürünc medal da pis nəticə deyil

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: Santuşun sehrli çubuğu yoxdur ki, böyük dəyişiklik edə bilsin

Heyvan kəsimi necə həyata keçirilməlidir - qaydalar açıqlanıb

Lənkəranda “Qan ver, yaşat” devizi altında qanvermə aksiyası keçirilib