AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LİTVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALGİRDAS BRAZAUSKAS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:42]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Litva Respublikasının Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin vəziyyətindən bəhs olundu və qeyd edildi ki, keçmiş İttifaqın tərkibindən çıxmış bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ESTONİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LENNART MERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Estoniya Respublikasının Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev dedi ki, Estoniyanın və bütövlükdə Baltikyanı respublikaların müstəqillik uğrunda apardıqları mübarizəni həmişə diqqətlə izləmişdir və bu xalqların azadlıq əldə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ƏSGƏR AKAYEVLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Əsgər Akayevlə görüşmüşdür. Hər iki Prezident İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilən şənliklərdə həm Azərbaycanın, həm də Qırğızıstanın müstəqil dövlətlər kimi iştirak ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PAKİSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:11]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Pakistan parlamentinin sədri Klyani ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin başçısını səmimi salamlayan parlament sədri, Heydər Əliyevin Pakistana səfərini öz ölkəsində səbirsizliklə gözlədiklərini bildirdi. Heydər Əliyev o vaxtlar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SAPARMURAD NİYAZOV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:09]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Türkmənistan Respublikasının Prezidenti Saparmurad Niyazov ilə görüşmüşdür. Görüşdə qeyd olunmuşdur ki, dost ölkələrimizin qədim tarixi ənənələri olan əlaqələrini daha da sıxlaşdırmaq, iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı yeni ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [19:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşmüşdür. Mehribanlıq və dostluq şəraitində keçən görüş Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair məsələlərin müzakirəsi ilə başlandı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İORDANİYA MƏLİKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [18:56]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda İordaniya məliki Hüseyn Ben Tələl ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini yaxın dost kimi bağrına basan Hüseyn Ben Tələl Kasablankadakı görüşün onun üçün unudulmaz olduğunu söylədi. İordaniya dövlətinin başçısı Pezident ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ BAŞ NAZİRİ VİKTOR ÇERNOMIRDİNLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [18:53]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Rusiya Federasiyasının Baş naziri Viktor Çernomırdinlə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüş zamanı xalqlarımız arasındakı tarixi əlaqələrdən geniş söhbət açıldı, bütün sahələrdə qarşlıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [18:36]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. Onların hər ikisi bu görüşdən razı qaldığını söylədi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, Azərbaycan Almaniya ilə bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İNGİLTƏRƏ LEYBORİST PARTİYASININ LİDERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [18:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda İngiltərə Leyborist Partiyasının lideri Toni Bleyer ilə görüşmüşdür. Bu görüşdən məmnun olduğunu söyləyən Azərbaycan rəhbəri Leyborist Partiyasının fəaliyyəti ilə daim maraqlandığını bildirdi. Həmin partiyanın son dövrlərdə əldə etdiyi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LONDONUN LORD-MERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [17:50]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də London şəhərinin lord-meri ilə görüşmüşdür. İngiltərə paytaxtının lord-meri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevi mehribanlıqla qarşıladı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN TİCARƏT NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [17:40]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Böyük Britaniyanın ticarət naziri Maykl Hezltayn ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə qarşılayan cənab Hezltayn Azərbaycan Prezidenti ilə keçirdiyi əvvəlki görüşü çox məmnunluqla xatırladığını söylədi və dedi ki, bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN SƏNAYE VƏ ENERGETİKA NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [17:28]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Böyük Britaniyanın sənaye və energetika naziri Timm Eqqar ilə görüşmüşdür. Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyevi ən yaxın dostu kimi hərarətlə qarşılayan cənab Eqqar onu Londonda görməyindən məmnun olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı ilə əvvəlki ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN VİTSE-PREZİDENTİ ALBERT QOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [16:46]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev bu görüşdən məmnun olduğunu söylədi və Albert Qor ilə Qahirədə keçirdiyi görüşü yaxşı xatırladığını bildirdi. ABŞ-ın vitse-prezidenti də Azərbaycan Prezidenti ilə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İNGİLTƏRƏNİN XARİCİ İŞLƏR VƏ MİLLƏTLƏR BİRLİYİ İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [15:43]
Azərbacan Prezidenti Heydər Əliyev mayın 6-da Londonda Böyük Britaniyanın xarici işlər və millətlər birliyi işləri üzrə dövlət katibi Daqlas Hörd ilə görüşmüşdür. Cənab Hörd Azərbaycan Prezidentinin Böyük Britaniya Baş naziri Con Meycorun dəvətini qəbul edib Londona gəldiyinə görə ona öz təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYA KRALİÇASI II YELİZAVETA VƏ ONUN AİLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [14:42]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Böyük Britaniya Kraliçası II Yelizaveta və onun ailə üzvləri ilə görüşmüşdür. Kraliça II Yelizaveta Heydər Əliyevi mehribanlıqla salamladı və onu öz ailə üzvləri ilə tanış etdi, Azərbaycan rəhbərini Londonda görməsindən çox şad olduğunu vurğuladı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN BAŞ NAZİRİ CON MEYCOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

10.05.1995 [18:41]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 6-da Londonda Böyük Britaniyanın Baş naziri Con Meycor ilə görüşmüşdür. Con Meycor dövlətimizin başçısını səmimi salamladı, onun dəvətini qəbul edərək qələbənin 50 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün Londona gəldiyinə görə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ BÖYÜK QƏLƏBƏNİN 50 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ LONDON, PARİS VƏ MOSKVADA KEÇİRİLMİŞ TƏNTƏNƏLƏRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

10.05.1995 [13:40]
Mayın 6-da Londona gələn Azərbaycan dövlətinin başçısını paytaxtın hava limanında Böyük Britaniyanın yüksək vəzifəli xadimləri, respublikanın İngiltərədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mahmud Məmmədquliyev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Qısa istirahətdən sonra Heydər Əliyev ölkənin xarici işlər və millətlər birliyi işləri üzrə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

07.05.1995 [16:36]
Mayın 6-da Azərbaycan Republikasının Prezidenti Heydər Əliyev faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün Böyük Britaniya rəhbərliyinin dəvəti ilə Londona yola düşmüşdür ...