AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR LUKAŞENKO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşmüşdür. Bir-birini səmimiyyətlə salamlayan Prezidentlər Moskvada Qələbənin 50 illiyi şənliklərində müstəqil dövlətlərin başçıları kimi iştirak etmələrindən məmnunluqla söhbət açdılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:33]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Prinab Mukerci ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini səmimiyyətlə salamlayan cənab Mukerci Hindistanda Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə böyük maraq və hörmət bəsləndiyini söylədi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [18:21]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Andrey Kozırevlə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə müharibənin hər iki xalqa silinməz yaralar vurduğundan bəhs olundu və qeyd edildi ki, keçmiş ittifaqın tərkibində digər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASI DÖVLƏT DUMASININ SƏDRİ İVAN RIBKİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:45]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının sədri İvan Rıbkin ilə görüşmüşdür. İvan Rıbkin Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündən məmnun olduğunu bildirdi və onu Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi. Heydər Əliyev də cənab Rıbkini səmimiyyətlə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MACARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ARPAD HENTS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Macarıstan Respublikasının Prezidenti Arpad Hents ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev onunla Budapeştdəki görüşünü məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi. Macarıstan Prezidenti də bu görüşdən məmnun olduğunu və Heydər Əliyevlə yenidən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ TSZYAN TSZEMİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [15:18]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Çin Xalq Respublikasının sədri Tszyan Tszemin ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini çox səmimi salamlayan ÇXR rəhbəri Tszyan Tszemin Heydər Əliyevin Çinə səfərini hələ də məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İTALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ OSKAR SKALFARO İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [14:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada İtaliya Respublikasının Prezidenti Oskar Skalfaro ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti ilə tanış olmasından böyük məmnunluq duyduğunu söyləyən cənab Skalfaro Heydər Əliyevi İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi münasibətilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV NORVEÇİN BAŞ NAZİRİ HARLEM BRUNDTLAND İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [14:06]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Norveçin Baş naziri Harlem Brundtland ilə görüşmüşdür. Görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevlə növbəti görüşündən məmnun olduğunu söyləyən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AFR KANSLERİ HELMUT KOL İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [13:54]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Helmut Kol ilə görüşmüşdür. Görüş iştirakçıları İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ BORİS YELTSİNLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.05.1995 [13:23]
Azərbaycan Respublikasının Pezidenti Heydər Əliyev mayın 9-daMoskvada Rusiya Federasiyasının Pezidenti Boris Yeltsinlə görüşmüşdür. Rusiya dövlətinin başçısı Azərbaycan rəhbərini səmimiyyətlə salamladı, İkinci Dünya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [13:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-da Moskvada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. Bir-birini salamlayan və əlamətdar hadisə - faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik edən Azərbaycan və ABŞ Prezidentləri yenidən görüşmək imkanından ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BMT BAŞ KATİBİ BUTROS BUTROS-QALİ İLƏ GÖRÜŞÜ

13.05.1995 [12:16]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 9-də Moskvada BMT-nin Baş katibi Butros Butros-Qali ilə görüşmüşdür. Azərbaycan rəhbərinin Qafqazda müstəqil siyasət yeritməsi, ölkəmizin müstəqilliyini və suverenliyini qorumaq yolunda qətiyyətli, cəsarətli və əzmkar mübarizə aparması dünya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEVON TER-PETROSYANLA GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Ermənistan Respublikasının Prezidenti Levon Ter-Petrosyanla görüşmüşdür. Dörd gündən sonra atəşin dayandırılmasının bir ilinin tamam olacağını xatırladan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JELYU JELEV İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:21]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Jelyu Jelev ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini səmimi salamlayan və İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik edən Jelyu Jelev bildirdi ki, o, Heydər Əliyevlə hər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN KANADANIN BAŞ NAZİRİ JAN ÇRETYEN İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:19]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Kanadanın Baş naziri Jan Çretyen ilə görüşmüşdür. Cənab Jan Çretyen Heydər Əliyevi salamlayaraq, onu Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi və dedi ki, bu, onların ilk görüşü olmasına baxmayaraq, o, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUMINİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [21:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Rumıniya Respublikasının Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə dövlət başçıları tarixi hadisə - faşizm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN MAKEDONİYA PREZİDENTİ KİRO QLİQOROV İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:50]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Makedoniya Prezidenti Kiro Qliqorov ilə görüşmüşdür. Faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə Azərbaycan Prezidentini təbrik edən Kiro Qliqorov Heydər Əliyevlə yeni görüşündən məmnun olduğunu söylədi. Azərbaycan rəhbəri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ TANSU ÇİLLƏR İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:40]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Türkiyə Respublikasının Baş naziri Tansu Çillər ilə görüşmüşdür. Xanım Tansu Çillər Heydər Əliyevi səmimi salamladı və onunla Parisdə görüşməsindən məmnun olduğunu bildirdi. Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin salamlarını Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AVSTRİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ KLESTİL İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [20:23]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 8-də Parisdə Avstriya Respublikasının Prezidenti Klestil ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev Avstriya dövlətinin başçısını faşizm üzərində Qələbənin 50 illiyi münasibətilə təbrik etdi. Cənab Klestil Heydər Əliyevlə görüşündən məmnun olduğunu söylədi və son ...