Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

“Kreativ iqtisadiyyat: gələcək naminə innovasiyalar” mövzusunda vebinar YENİLƏNİB-2

Bakı, 26 aprel, AZƏRTAC

Aprelin 26-da Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi və Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyasının təşkilatçılığı ilə “Kreativ iqtisadiyyat: gələcək naminə innovasiyalar” mövzusunda vebinar keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Gününə həsr edilib. Vebinarı açan Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov tədbirin vacibliyini qeyd etməklə yanaşı, bildirib ki, Azərbaycan xalqının qədim irsi, o cümlədən ənənəvi mədəni nümunələri, bilikləri, sənətkarlığı kreativliyindən irəli gəlir. “Ümidvaram ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasəti nəticəsində, xüsusən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə salınan və kreativlikdən bəhs edən “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” cərgəsinə çoxlu mədəni mərkəzlərimiz də daxil olacaq. Bunun üçün obyektiv əsaslar mövcuddur. Azərbaycanın kreativliyinin dəstəklənməsində Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da xidmətləri əvəzsizdir. Onun Azərbaycanın yaradıcı və sənətkar təbəqəsinə, kreativ sinfinə olan qayğısı, mədəniyyətə, milli mədəni dəyərlərimizə olan diqqəti və humanitar sahədə həyata keçirilən təşəbbüsləri kreativ Azərbaycanın reallaşdırılmasında böyük rəğbətlə qarşılanır”, - deyə Agentliyin İdarə Heyətinin sədri bildirib.

Professor Kamran İmanov diqqətə çatdırıb ki, kreativ iqtisadiyyatın mahiyyətini olduğu kimi dərk etmək üçün əqli mülkiyyətin (ƏM) və xüsusən onun “Copyright” növünün yaranmasını və müasir kontekstini düzgün təsəvvür etmək çox vacibdir. Çünki kreativ iqtisadiyyat əqli mülkiyyətə əsaslanır. ƏM-in müasir konteksti nəzərəçarpan dərəcədə dəyişib, kökündə yalnız hüquqi məna deyil, üstəlik iqtisadi və sosial məna başa düşülür. ƏM-in müasir kateqoriyasında fiziki və hüquqi şəxslərin əqli fəaliyyət nəticələrinə (ƏFN) verilən yalnız müstəsna hüquqlar yox, bununla yanaşı, bilavasitə ƏFN də nəzərə alınmalıdır.

Həqiqətən, ƏM dedikdə əqli mülkiyyət hüquqlarını (ƏMH) nəzərdə tuturuq. Bu isə həmin hüquqların qorunmasına – qeyri-maddi aktivlərin qorunmasına gətirib çıxarır. Lakin ƏM-in ikili təbiətini nəzərə alaraq, bazara, kommersiya dövriyyəsinə çıxarılan ƏM-in maddi daşıyıcıda əks olunmuş nümunəsidir. Deməli, bazarda tələb və təklif kimi, əsasən hüquqlar yox, hüquqlarla şamil edilən ƏFN bilavasitə iştirak edir. Əqdlərdə isə qorunan hüquqların həcmi və verilmə qaydaları nəzərə alınır. Hüquqların özü də alqı-satqıda iştirak edə bildiyi halda əsas iqtisadi effekt hüquqlardan yox, hüquqların istifadəsi ilə satışdakı mallarla (əmtəələrlə) bağlıdır, bir sözlə, ƏFN-dən irəli gəlir.

Agentliyin İdarə Heyətinin sədri vurğulayıb ki, yeniliklərin iqtisadi amilinin kommersiyalaşması olmadığı halda innovasiyalardan söhbət gedə bilməz. Həmçinin müəlliflik hüququ nəzərə alınmadığı halda sosial effektin və kreativ industriyanın payından imtina etmiş oluruq. Odur ki, müasir ƏM institutunda iqtisadiyyat və sosiologiya fəal rol oynadığı halda hüquq (yurisprudensiya) sistem təşkili əhəmiyyətə malikdir. Dövlətimizin başçısının səyləri ilə aparılan institusional islahat bunları nəzərə alıb.

Professor Kamran İmanov vurğulayıb ki, Əqli Mülkiyyət Agentliyinin fəaliyyəti dövlətimizin başçısının uğurla apardığı islahatlara xidmət etmək, Azərbaycanın yeniləşməsi və Dördüncü Sənaye İnqilabının fəal iştirakçısına çevrilməsindədir. Agentlik əqli mülkiyyətin müasir iqtisadiyyatda rolunun artırılması və müəlliflik hüququna əsaslanan iqtisadiyyatda (kreativ iqtisadiyyatda) investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, əqli fəaliyyət nəticələrinin kommersiyalaşdırılması və kreativ iqtisadiyyatın ölkənin ÜDM məhsulundakı payının müəyyən edilməsi, həmçinin texnologiyaların transferinin, innovasiyalara dəstək və kommersiyalaşdırılma infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər görür. Bununla yanaşı, əqli mülkiyyət hüquqlarına əsaslanan milli iqtisadiyyat sahələrinin iqtisadi göstəricilərinin daimi müşahidəsini aparır, ÜDM-də əqli mülkiyyətə əsaslanan sənayenin payını daha dəqiq dəyərləndirmək üçün müvafiq işlər görür, əqli fəaliyyət nəticələri ilə bağlı beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin reytinqinin müşahidəsini həyata keçirir, təhlillər aparır və təkliflər hazırlayır.

Agentliyin İdarə Heyətinin sədri diqqətə çatdırıb ki, ümumi mənada kreativ iqtisadiyyat (Creator Economy) – mədəni, dizayn və digər art-məhsulların yaradılmasına cəlb olunan bizneslərdir. Bir sözlə, blogerlərin, illüstratorların, animatorların, altkasterlərin, musiqiçilərin, rəssamların, rəqqasların, komiks yaradanların, yazıçıların və digərlərinin məhsullarıdır.

Kreativ iqtisadiyyatın bu cür sıçrayışlı artımı və inkişafı texnoloji yeniliklərə əsaslanır. “Creator Economy” rəqəmsal iqtisadiyyat (4.0) ilə sıx təmasdadır. Çünki yaradıcılıq kompetensiyaları və kreativlik işçilərin ən vacib xüsusiyyətinə çevrilir.

“Kreativ iqtisadiyyat bu gün müasir rəqəmli iqtisadiyyata müvafiq cavab və davamıdır. Çünki bu iqtisadiyyat nəzərə çarpan səviyyədə məşğulluq və iş yerlərinin strukturuna təsirini göstərir.

Bununla da bu gün bir sıra populyar peşələr əhəmiyyətini itirərək, gündəmdə olan ixtisaslar siyahıdan çıxarılacaq.

Burada kreativ industriyaların ölkənin ÜDM-dəki payı heç də vacib deyil (dünyada bu rəqəm 2-6 faiz aralığında dəyişir), əsas odur ki, dünya iqtisadiyyatında struktur deformasiyası baş verir. Çünki müxtəlif ölkələrdə kreativ iqtisadiyyatın hesablanmasında müəyyən fərqlər mövcuddur. Əsas odur ki, məşhur Con Xopkinsin dediyi kimi, yaradıcı məhsulların tranzaksiyası təmin olunur”, - deyə professor Kamran İmanov qeyd edib.

Vurğulanıb ki, kreativ iqtisadiyyatın inkişafı üçün müvafiq şərtlər yerinə yetirilməlidir. Bu şərtləri üç hissəyə bölmək mümkündür: istehlakçılar, əmək resursları və məkan (mikromühit). İstehlakçılardan söhbət getdiyi halda əsas şərt – intellekt və maliyyə təminatıdır, yəni savadlı və təhsilli istehlakçıların olmasıdır. Əmək resursları deyildiyi halda söhbət yüksək peşəkarlıq səviyyəsindən gedir, yəni inkişaf etmiş fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən – yaradıcılıq təfəkkürü, yeni ideyaların generasiyası və s. Nəhayət, məkan, mikromühit deyildiyi halda yüksək səviyyəli iqtisadi və texnoloji, yeni ideyalara və həllərə açıq olan zəngin institusional bazalara malik meydançalar nəzərdə tutulur.

Vebinarın açılış hissəsində çıxış edən Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyasının İdarə Heyətinin sədri Vasif Eyvazzadə yaradıcı sənayelərdə müasir biznes çağırışlarının (maliyyəyə çıxış, vergi, gömrük, əqli mülkiyyət, milli məzmun yaradıcılığında dəstək, bilik-bacarıqların artırılması, innovasiyalar və s.) ətraflı təhlil edilməsi, dövlət-özəl təfəfdaşlığının inkişafı, bilik-bacarıqların artırılması, effektiv sahəvi təşkilatlanma, müvəqqəti vergi güzəştlərinin və sərfəli kredit imkanlarının yaradılması, milli məzmun yaradıcılığı və istehsalın təşviqi, tələbin stimullaşdırılması və s. kimi məsələlərin həll edilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin Əqli mülkiyyət hüququ kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən, Ombudsman aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı “Gənclərin əqli mülkiyyət sahəsində ixtisaslaşması və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsiri” mövzusunda məruzə edib. O, Əqli Mülkiyyət Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetində də əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və təmin edilməsi, bu sahədə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrlara artan ehtiyacın ödənilməsi məqsədilə davamlı işlərin görüldüyünü bildirib, Hüquq fakültəsində Əqli Mülkiyyət Hüququ kafedrasının yaradıldığını, peşəkar müəllim heyətinin formalaşdırıldığını, tələbələrin əqli mülkiyyət sahəsində nəzəri və təcrübi biliklərinin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların yaradıldığını vebinar iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Əqli mülkiyyətin təhlili və siyasəti şöbəsinin müdiri Rüstəm Ağayev “Kreativ industriyanın inkişafı” mövzusunda məruzə edərək, kreativ məhsul və xidmətlərin əsasını müəllif hüquqlarını cəmləşdirən mülkiyyət təşkil etdiyini bildirib, 2003-cü ildən başlayaraq Müəllif Hüquqları Agentliyi, daha sonra isə Əqli Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən ÜDM-də müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan sənayelərin-kreativ industriyanın payının araşdırıldığını və müvafiq hökumət strukturlarına çatdırıldığını qeyd edib və Azərbaycanda ÜDM-da kreativ sənayenin payının getdikcə artmaqda olduğunu vurğulayıb.

Daha sonra vebinar iştirakçıları müzakirə aparıblar. Müzakirələr zamanı Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun İcraçı direktoru vəzifələrini icra edən Yusif Abdullayev və AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun baş direktoru Nazim İmanov da çıxış edərək müzakirə edilən məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

 

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Hazırda Bakının hansı yollarında sıxlıq müşahidə olunur? SİYAHI

Qəbələdə avtoxuliqanlıq edən sürücüyə inzibati həbs cəzası verilib

Fevralda nə üçün hər dörd ildən bir 29 gün olur?

Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi: Xankəndidə tarixi anlar yaşayırıq

Cavid Qurbanov: Bu gün Xankəndidə yarış keçiririksə, mənim üçün dünyada bundan yaxşı heç nə ola bilməz

Ramil İskəndərli: BMT-nin sessiyasında minaların təmizlənməsi məsələsində beynəlxalq dəstəyin vacibliyini diqqətə çatdırdım

Xankəndi-Bakı ultra marafonuna start verilib

Teleqram kanal sahibləri reklam gəlirlərini 50 faizədək əldə edə biləcəklər

Vyanada “Arzu balıq dastanı” təqdim olunub

Macarıstanda əhalinin sayı azalır

Ürək və beyin üçün diş sağlamlığına diqqət edilməlidir – Professor məsləhəti

Ermənistan Fransanın Cənubi Qafqazda neokolonializm siyasəti yeritməsi üçün bir vasitə olub ŞƏRH

Avropa İttifaqı ölkələrindən Azərbaycana minik avtomobillərinin tədarükü artıb

Azərbaycanla Mərakeş arasında nəqliyyat sahəsində əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Azərbaycan yeni mərhələdə qarşısına qoyduğu prioritet məqsədlərə doğru inamla irəliləyir ŞƏRH

Corc Mayklın təsviri olan şəxsi kolleksiya sikkəsi buraxılıb

İsrailli ravvin ABŞ-ın Beynəlxalq Dini Azadlıq Komissiyasını Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeyinə görə qınayıb

Azərbaycan iqlim dəyişikliklərinin fəsadlarına qarşı mübarizəyə daim öz töhfələrini verir - RƏY

Qusarda gənc qiraətçilərin beynəlxalq müsabiqəsinin dördüncü regional mərhələsi baş tutub

Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” “Konyaspor”a qalib gələrək yarımfinala vəsiqə qazanıb

XII Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunun iştirakçılarına

Türkiyə Kuboku: “Trabzonspor” yarımfinala vəsiqə qazanıb

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin müstəqil fəaliyyətə başlamasının ildönümü qeyd edilib

Azərbaycan Kuboku: "NTD-Indiqo" və "Sərhədçi" komandaları qalib olub

Roma Papası Fransisk xəstəxanaya yerləşdirilib

Bərdədə baş verən qəzada ölən və yaralananların kimliyi məlum olub YENİLƏNİB

Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın dezinformasiya maşını fəaliyyətini davam etdirir

Naxçıvanda şagirdlər arasında “Robotunu yarat” müsabiqəsi keçirilib

“Qarabağ mədəniyyəti” adlı ədəbi-bədii tədbir təşkil olunub YENİLƏNİB

Premyer Liqa: “Qarabağ” səfərdə “Qəbələ”ni darmadağın edib

Tacikistan nümayəndə heyəti DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində olub

Azərbaycanın güllə atıcıları Avropa çempionatında növbəti medalı qazanıblar

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Qazaxda səfərdə olub

Azərbaycan-Türkiyə elmi əlaqələrinin yeni səhifəsi

XII Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumu keçirilib

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı abadlaşdırılır

Xaçmazda daşıyıcı qaz xəttində sızma aradan qaldırılıb

"Qarabağ"ın əsas hücumçusu zədələnib

Mişel Lolo: Numeada dinc aksiyada saxlanılan fəallarımızın azad olunmalarını tələb edirik

Yüksək Liqa: "Gəncə"dən sürpriz qələbə

İmişlidə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurulmuş təsərrüfatlara baxış olub

AMEA-nın prezidenti: Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin fəaliyyətə başlaması böyük hədəflərə hesablanmış layihədir

Daha iki qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib

Hesablama Palatası Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasında nöqsanlar aşkarlayıb

Milli Məclisdə “Ölkənin su təsərrüfatı: problemlər və yeni çağırışlar” mövzusunda dinləmə keçirilib YENİLƏNİB

Moskva Ermənistanı KTMT-nin tamhüquqlu üzvü hesab edir

Azərbaycan nəqliyyat ekosisteminin formalaşdırılması prosesinə Çin şirkətinin cəlb edilməsində maraqlıdır

® ABB daha bir vacib maliyyə xidmətini də rəqəmsallaşdırıb!

Beynəlxalq konfransda ölkəmizdə insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib

AMADA rəsmiləri WADA-nın konfransında iştirak edirlər

Azərbaycanın və Almaniya xarici işlər nazirləri regionda normallaşma və sülh prosesini müzakirə ediblər

Azərbaycan Paralimpiya Oyunlarına növbəti lisenziyanı qazanıb

Dimitri Genegi: 36 il əvvəl imzalanan dekolonizasiya sazişi hələ də həyata keçirilməyib

Hesablama Palatası: Dövlət Agentliyinin satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələrində Vergi Məcəlləsinin tələbləri gözlənilməyib

Azərbaycan həndbol millisi seçmə mərhələdə ilk qələbəsini qazanıb

Xorvatiyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı konfrans keçirilib

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri alman şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşüb

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı turizm sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əmək bazarı” işçi qrupunun iclası keçirilib

Mariya Zaxarova: Kommunikasiyaların açılması üzrə üçtərəfli işçi qrupunun işi İrəvanın mövqeyinə görə ləngiyib

® Ünsiyyət hər kəs üçün: indi jest dilini öyrənmək daha rahat olub

Qarabağ Universitetində proqram rəhbəri vəzifəsi üzrə vakansiya elan edilib VİDEO

AFFA İcraiyyə Komitəsinin təxirə salınmış iclasının vaxtı açıqlanıb

Türk investorlar Naxçıvanda baramaçılıq və ipəkçilik sahələrinə maraq göstərirlər

Kuba Respublikasının Prezidenti Migel Dias-Kanel Bermudesdən

“Ağbaba - Şörəyel İkinci Dünya savaşında həlak olanlar və itkin düşənlər” kitabının təqdimatı olub

Azərbaycan Gürcüstana benzin və dizel yanacağı ixrac edən ölkələr sırasında dördüncüdür

BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktoru Sindi Makkeyndən

Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı ümumukrayna onlayn konfransı keçirilib

AFFA hakimlər üçün seminar təşkil edib

“Azercell” azərbaycanca rəqəmsal məzmunu zənginləşdirməyə davam edir

Avstraliyada meşə yanğınları səbəbindən 30 min nəfər təxliyə ediləcək

"Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nda quru inşaat qarışıqlarının istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

RF XİN: Moskva İrəvan aeroportundan sərhədçiləri çıxarmaq təklifini dost addımı hesab etmir

Yüksək Liqa: “Abşeron” lideri məğlub edib

Qaradağda yerləşən bir sıra obyektlərdə içməli sudan qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb

Elmi şuranın növbəti iclası keçirilib - rektor prioritet istiqamətləri açıqlayıb

BMCMİ əməkdaşlarının saxladığı 12 nəfərdən 46 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb VİDEO

Gəncədə keçirilən əmək yarmarkasında 100-ə yaxın vakansiya təqdim olunub

UNEC ilə Kutaisi Beynəlxalq Universiteti arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

Bakıda NATO-nun Birgə Qüvvələr Komandanlığı “Hərbi tibb kursu” keçirir

Laçında daha 24 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub YENİLƏNİB FOTO VİDEO

İnternet bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri köçürmәlәrinin hәcmi artıb

Milli Ödəniş Sistemi vasitəsilə aparılmış əməliyyatların həcmi açıqlanıb

Siyəzəndə avtomobil yolu yenidən qurulub

Çin ABŞ-ı Tayvana silah satışını dayandırmağa çağırır

Müxtəlif məktəblərin müəllimləri bir məktəbdə nümunəvi dərslər keçiblər

Berlində Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında görüş keçirilib

Koronavirus hər hansı infeksion xəstəliyin törədicisindən daha yoluxucudur

Dmitri Savelyev: Xocalı hadisələrinə soyqırımından başqa ad vermək çətindir

“SİMA İmza” ilə mağazaya getmədən kreditlə məhsul almaq mümkün olub

“Sabah”ın futbolçusu karyerasını İsraildə davam etdirə bilər

Səudiyyə Ərəbistanı Ukrayna müharibəsində vasitəçilik missiyasını davam etdirəcək

Ötən il Azərbaycanda “ApplePay” və “GooglePay” vasitəsilə 2,7 milyard manatlıq ödəniş edilib

Ukrayna öz ərazisində əcnəbi hərbçilər yerləşdirilməsi barədə müraciət etməyib

Britaniya hökuməti deputatların təhlükəsizliyinə 31 milyon funt sterlinq ayırır

Ötən il ödəniş kartları ilə aparılan nağdsız ödənişlərin böyük hissəsi elektron ticarət əməliyyatlarının payına düşüb

Baş prokuror Qaradağ rayonunda vətəndaşlarla görüşüb

“Klivlend Kavalyers”in basketbolçusu NBA tarixinə düşüb

Vitse-spiker Adil Əliyev gələcəyin müəllimləri ilə görüşüb