BİRLİKDƏ SÜLHƏ DOĞRU
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜ

28.06.1994 [18:05]
Danışıqlar prosesində əldə olunanları saxlamaq, əlaqədar tərəflərin hamısının səylərini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması haqqında hərtərəfli saziş işlənib hazırlanmasına cəmləşdirmək lazımdır. Bunu Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Vladimir Kazimirov ...

HEYDƏR ƏLİYEV: İRANLA ƏLAQƏLƏRİMİZİN GENİŞ PERSPEKTİVLƏRİ VARDIR

23.06.1994 [21:01]
Azərbaycan və İran o qədər sıx əlaqəyə malik ölkələrdir ki, onların rəhbər xadimləri arasında keçirilən görüşlər hansı səviyyədə olursa-olsun, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə görüşlərin tez-tez keçirilməsi zamanın tələbi və xalqlarımızın istəyidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu fikri iyunun 22-də İran İslam Respublikası ...

BAKIDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLƏ ATƏM-İN MİNSK QRUPUNUN SƏDRİ ARASINDA DANIŞIQLAR APARILMIŞDIR

16.06.1994 [17:46]
Dünən Azərbaycan paytaxtında respublikanın Prezidenti Heydər Əliyev ilə ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun sədri Yan Eliasson arasında danışıqlar olmuşdur. İsveç diplomatı srağagün Bakıya Ermənistan–Azərbaycan münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində ATƏM-in sülhyaratma missiyası çərçivəsində Azərbaycan rəhbərliyi ilə ...

HAQQ İŞİMİZİN GƏLƏCƏK UĞURLARINA XİDMƏT EDƏN GÖRÜŞLƏR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİ
ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFI NAMİNƏ

14.06.1994 [22:31]
Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 9-10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə qısamüddətli səfərdə olmuşdur. Respublikanın rəhbərini bu səfərdə xarici işlər ...

DANIŞIQLAR MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ KEÇMİŞDİR

13.06.1994 [16:20]
İyunun 11-də Bakıda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə Rusiyanın müdafiə naziri Pavel Qraçov arasında danışıqlar olmuşdur. Günortaüstü təkbətək başlanmış danışıqlar bir saatdan sonra Rusiya hərbi ekspertlərinin, Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİ BAŞA ÇATMIŞDIR

11.06.1994 [16:30]
İstanbul. Türkiyədə qısamüddətli işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iyunun 9-u axşamı Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Duqlas Herdi onun xahişi ilə qəbul etdi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ GƏLMİŞDİR

10.06.1994 [12:27]
İstanbul, 9 iyun. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə gəlmişdir. İstanbulun Atatürk adına hava limanında Azərbaycan dövləti başçısını Türkiyə Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ QƏBUL ETMİŞDİR

08.06.1994 [18:03]
İyunun 7-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bakıda tanışlıq səfərində olan Fransanın “Spi-batinyol” sənaye şirkətinin prezidenti Bernar Renyeni qəbul etmişdir. Heydər Əliyev demişdir ki, Fransaya səfərim zamanı biznesmenlər qarşısında çıxış edərkən ...

AZƏRBAYCAN – İRAN: ƏMƏKDAŞLIĞI MÖHKƏMLƏNDİRMƏK İMKANLARI GENİŞDİR

26.05.1994 [21:00]
Azərbaycanla İran İslam Respublikası arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi hər iki dövlət üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə tərəfdarıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu fikri mayın 25-də İran ...

QAÇQINLARIN PROBLEMLƏRİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ OLMALIDIR

19.05.1994 [20:49]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fikrincə, “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) üzvü olan ölkələrin Qızıl Aypara cəmiyyətləri ilə birlikdə həll etdikləri problemlər çox vacibdir”. Heydər Əliyev bunu EKO-nun üzvü olan ölkələrin nümayəndələrinin və Qızıl Aypara cəmiyyətləri başçılarının birinci Bakı görüşünün ...

HEYDƏR ƏLİYEV: BİZ AZƏRBAYCANIN ABŞ İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞINI HƏRTƏRƏFLİ İNKİŞAF ETDİRMƏYƏ ÇALIŞIRIQ

17.05.1994 [20:46]
“Mən şadam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından respublikamıza belə geniş tərkibdə nümayəndə heyəti gəlmışdir. Biz həmişə belə bir xətt götürürük ki, ABŞ ilə Azərbaycan arasında əlaqələr hərtərəfli inkişaf etsin. Nümayəndə heyətinizlə görüşmək imkanını bu mənada mühüm hadisə sayırıq” ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV VƏTƏNƏ QAYITMIŞDIR

06.05.1994 [21:26]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Belçikaya səfəri başa çatmışdır. Mayın 5-də Heydər Əliyev və onu müşayiət edən şəxslər Brüsseldən Vətənə qayıdarkən Ankarada bir neçə saatlıq dayanmışlar. Esenboğa hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını Türkiyənin xarici işlər naziri Hikmət Çətin və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BELÇİKAYA SƏFƏRİ

05.05.1994 [19:27]
Brüssel, 4 may. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Belçika paytaxtına rəsmi görüşə gəlmişdir. Heydər Əliyevi bu səfərdə Baş nazirin birinci müavini Fuad Quliyev, dövlət müşavirləri Qabil Hüseynli və Vəfa Quluzadə, xarici işlər naziri Həsən Həsənov, səhiyyə naziri Əli İnsanov və digər rəsmi şəxslər müşayiət edirlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BELÇİKAYA SƏFƏRİ

04.05.1994 [14:26]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 3-də Brüsselə yola düşmüşdür. O, Binə hava limanında səfərin məqsədləri barədə jurnalistlərin suallarına cavab verərək demişdir: - Brüsseldə dövlət başçıları ilə görüşlərim olacaqdır. Eyni zamanda həmin ölkənin işgüzar ...

BAKI ARXİYEPİSKOPU QƏBUL EDİLMİŞDİR

03.05.1994 [20:53]
Respublika Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 30-da Bakı arxiyepiskopunu qəbul edərkən demişdir: Cəmiyyətdə vətəndaş sülhünün və həmrəyliyinin təmin olunması, milliyyətindən, dinindən və siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, insanlar arasında mehriban münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün şərait yaratmaq müstəqil çoxmillətli dövlət quruculuğu yolunda ...

RESPUBLİKA PREZİDENTİNİN ATƏM NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

03.05.1994 [18:45]
Mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ATƏM-in Minsk qrupu sədrinin müavini Matias Mosberqi və qrupun nümayəndə heyətinin digər üzvlərini qəbul etmişdir. Respublika Prezidenti İsveç diplomatının başçılqı etdiyi nümayəndə heyətinin bu çətin günlərdə Azərbaycana gəlməsinə görə razılıq etmiş, Yerevana və Xankəndinə səfərin ...

PAMBIQÇILIĞIN PROBLEMLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNUR
PREZİDENT APARATINDA MÜŞAVİRƏ

31.03.1994 [22:08]
Martın 30-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilmiş geniş müşavirə pambıqçılıqda mövcud vəziyyət və səpin kampaniyasına hazırlıqla əlaqədar problemlərin həlli yollarına həsr olunmuşdu. Müşavirədə Prezident Aparatının ...

ETİMADNAMƏ TƏQDİM OLUNMUŞDUR

29.03.1994 [22:48]
Martın 26-da Vatikanın Azərbaycandakı birinci apostol nunsisi (səfiri) Jan-Pol Qobel öz etimadnaməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etmişdir. Səfir demişdir ki, öz ölkəsinin Azərbaycanda səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunmasından çox məmnundur və dövlətlərimiz arasında dostluq münasibətləri yaradılması üçün əlindən gələni ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ QƏBUL ETMİŞDİR

29.03.1994 [20:49]
Martın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Beynəlxalq Cərrahlar Cəmiyyətinin və Paris Cərrahiyyə Akademiyasının üzvü doktor Cavad Heyəti qəbul etmişdir. Dövlət başçısı məşhur cərrahı salamladıqdan sonra bildirdi ki, onun Azərbaycana indiki ...