Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Martın 27-si Azərbaycanda Elm Günüdür

Martın 27-si Azərbaycanda Elm Günüdür

Bakı, 27 mart, AZƏRTAC

Martın 27-si Azərbaycanda Elm Günüdür. Bu əlamətdar gün Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamına əsasən təsis edilib. Ölkəmizdə Elm Günü, eyni zamanda, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradıldığı günə təsadüf edir. AZƏRTAC Akademiyanın birinci vitse-prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəylinin "Elmlər Akademiyasının yaradılması prosesi və ilk təsis yığıncağı" adlı məqaləsinin xülasəsini təqdim edir.

Azərbaycanda müstəqil elmi-təşkilati qurumun yaradılması işinə XX əsrin əvvəllərində, daha dəqiq desək, 1923-cü ildə Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin təşkili ilə başlanılıb. Bu təşkilatın fəaliyyəti ölkədə elmi-tədqiqat işlərini istiqamətləndirmək, ekspedisiyalar təşkil etmək, müzakirələr keçirmək baxımından ilk böyük addımlar olsa da, sistemli və fundamental tədqiqatlar aparılmasına geniş imkan yarada bilməyib. 1929-cu ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin nəzdində yaradılan Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin funksiyalarından bir qədər irəli gedib, lakin institutun əsas istiqaməti siyasi və iqtisadi vəzifələrin, tədris-metodiki işlərin həllinə yönəldildiyi üçün ölkə üzrə elm sahəsində xüsusi bir canlanma yaratmaq mümkün olmayıb. Bununla belə, həmin qurumların fəaliyyəti gələcəkdə yaradılacaq akademiya üçün müəyyən zəmin hazırlayıb. 1932-ci il dekabrın 29-da yaradılmış SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsi respublikada o vaxta qədər mövcud olan elmi bazanın əsasında təşkil olunduğu üçün səmərəli şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan şöbəsində rəhbərlik etmiş tanınmış alimlər Frans Levinson – Lessinq, Ruhulla Axundov, Əhəd Yaqubov, Cəfər Kazımov, Artur Zifeldt-Simumyaqi, Heydər Hüseynov, Aleksey Klimov, Vəli Xuluflu, Yakov Kozin və başqaları konkret elm sahələri üzrə sektorlar yaradılması vəzifələrini həyata keçirib, ölkə miqyasında elmi fəaliyyətə maraq göstərən yaradıcı qüvvələri işə cəlb ediblər. Lakin mövcud strukturun çoxmərtəbəli tabelik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərməsi idarəetmədə müəyyən çətinliklər doğurduğu üçün mərkəzi təşkilatla birbaşa əlaqəli işləyən yeni qurumun yaradılması zərurəti meydana çıxıb. 1935-ci il oktyabrın 25-də akademik Frans Levinson – Lessinqin rəhbərliyi ilə SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialı Azərbaycan şöbəsinin bazasında birbaşa mərkəzi elmi qurumla çalışan Azərbaycan filialı yaradılıb. Qısa müddət ərzində Azərbaycan filialında Kimya, Geologiya, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, Botanika, Zoologiya, Energetika, Fizika və Torpaqşünaslıq sektorları təşkil olunub. Statusun artması Azərbaycan filialında elmi-tədqiqat institutlarının yaradılmasına imkan verib. Geologiya İnstitutu, Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, az sonra Dilçilik, Ədəbiyyat institutları, Coğrafiya İnstitutu, Neft və Kimya İnstitutu məhz həmin tarixi mərhələdə açılıb. Elmi-tədqiqat institutları səviyyəsində aparılan tədqiqatlar daha sistemli və ardıcıl olub, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının və mədəni mühitinin tələblərinə cavab verərək Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərinə müsbət təsir göstərib. Xüsusən kimya, geologiya, coğrafiya, botanika, energetika istiqamətləri üzrə əldə edilmiş mühüm elmi nəticələr SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına böyük nüfuz qazandırıb. Eyni zamanda, humanitar və ictimai elmlər sahəsində çalışan yaradıcı qüvvələrin dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyinə hazırlıq sahəsində gördükləri genişmiqyaslı tədqiqat, tərcümə və çap işləri keçmiş SSRİ miqyasında mühüm hadisəyə çevrilib. Bu dövrdə tarix, arxeologiya, dilçilik, etnoqrafiya üzrə də sistemli elmi tədqiqatların möhkəm bünövrəsi qoyulub. Azərbaycan Respublikasının ilk dəfə olaraq geoloji xəritəsinin hazırlanması, vulkanologiya tədqiqatlarına başlanılması, Mezozoy dövrünün öyrənilməsi üzrə ilk addımlar atılması, Naftalan neftinin aşkara çıxarılması, Mingəçevir su elektrik stansiyasının, Samur-Dəvəçi kanalının yaradılması planları, Azərbaycan florasına həsr edilmiş 3 cildlik materiallar toplusunun, coğrafiya atlasının nəşri filialın həyata keçirdiyi mühüm elmi layihələr sırasında xüsusi yer tuturdu.

Böyük Vətən müharibəsi dövründə elmin, ziyalıların böyük rolunu və əhəmiyyətini dərindən hiss edən sovet rəhbərliyi SSRİ Elmlər Akademiyasının imkan və səlahiyyətlərinin daha da genişləndirilməsi zərurətini nəzərə almalı olmuşdu. Hələ müharibə bitməmiş respublikalarda İttifaq akademiyasının filiallarının bazasında mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunan müstəqil akademiyaların yaradılması işinin davam etdirilməsinə diqqət yetirilib. SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik V.İ.Komarov 1944-cü ilin oktyabr ayında Bakıya gələrək Azərbaycan filialının fəaliyyəti ilə tanış olub, mövcud imkanları öyrənib. O, oktyabrın 24-də SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin sədr müavini Vyaçeslav Molotova Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının yaradılmasının mümkünlüyü barədə təqdimat yazıb. 1945-ci il yanvarın 23-də SSRİ Xalq Komissarları Soveti Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının yaradılması haqqında 131 saylı qərar qəbul edib. Respublikanın ali məktəblərindən və elmi-tədqiqat institutlarından Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk təsisçilərini və həqiqi üzvlərini seçmək üçün təkliflər alınıb. Bu məqsədlə 1945-ci ilin fevral-mart aylarında respublikada çalışan 41 tanınmış alimin namizədliyi haqqında təkliflər hazırlanıb. Biz hələlik həmin 41 nəfərdən 33-nün adını müəyyən edə bilmişik: Əməkdar elm xadimi, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Mixail Abramoviç, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Şamil Əzizbəyov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Həbibulla Əmirxanov, geologiya- mineralogiya elmləri doktoru Ələşrəf Əlizadə, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Abdul Balakişiyev, SSRİ Xalq artisti, prosessor Üzeyir Hacıbəyli, biologiya elmləri doktoru, professor Aleksandr Qrossheym, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Heydər Hüseynov, Əməkdar elm xadimi, professor Sadıq Dadaşov, Əməkdar elm xadimləri, texnika elmləri doktorları, professorlar Konstantin Yeqorov, İosif Yeşman, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Abdulla Qarayev, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Mirəli Qaşqay, Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Aleksandr Makovelski, kimya elmləri doktorları, professorlar Yusif Məmmədəliyev, Şamxal Məmmədov, Əməkdar elm xadimləri, tibb elmləri doktorları, professorlar Malik Məlikov, Mirəsədulla Mirqasımov, Əməkdar incəsənət xadimi, şair Səməd Vurğun, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Mustafa Topçubaşov, Əməkdar incəsənət xadimi, memar, professor Mikayıl Useynov, filologiya elmləri doktoru, professor Məmmədağa Şirəliyev, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor İvan Şirokoqorov, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Əhəd Yaqubov, kimya elmləri doktoru, professor Viktor Qutırya, biologiya elmləri doktorları, professorlar Valentina Rusanova, Aleksandr Derjavin, geologiya-mineralogiya elmləri doktorları Andrey Solovkin, Əzəl Sultanov, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru Mirxaliq Yaqubov, etnoqraf, professor Aleksey Klimov, tibb elmləri doktoru, professor Zülfüqar Məmmədov, kimya elmləri doktoru, professor Şıxbala Əliyev.

Adları qeyd edilən alimlərdən sıra ilə 24 nəfəri müzakirə üçün hazırlanan siyahıda öz əksini tapıb. Qalan 9 nəfərin Azərbaycan Elmlər Akademiyasına həqiqi üzv seçilmək haqqında elmi-tədqiqat institutları və ali məktəblər tərəfindən verilən təqdimatlar arxiv materialları içərisindən əldə edilib. Hələlik adlarını müəyyənləşdirə bilmədiyimiz daha 8 nəfər haqqında məlumatları tapıb üzə çıxarmaq, ehtimal olunan siyahını tamamlamaq elm xəzinəmizi araşdıranların qarşısında duran vəzifədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən olunmuş namizədlər müvafiq dairələrdə müzakirə edildikdən sonra onlardan 24 nəfəri daha yüksək səviyyədə baxılmaq üçün tövsiyə edilib. Bu, yuxarıda təqdim etdiyimiz Mixail Abramoviçdən başlanan siyahı üzrə Əhəd Yaqubovun da daxil olduğu şəxslərdən ibarət olub. Siyahı rəsmi dairələrdə müzakirələrdən keçdikdən sonra Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk həqiqi üzvlərinin və təsisçilərinin müəyyən edilməsi üçün konkret elm sahələri üzrə namizədlərin siyahısının tərtib edilməsi tövsiyə olunub. Bu dəfə 24 nəfərin sıralarından 4 bölmə üzrə 14 nəfərin siyahısı və onlar haqqında məlumatlar hazırlanaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilib. Bu sənəd, həmçinin yaradılmaq ərəfəsində olan Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasında hansı elmi bölmələrin təşkil edilməsinin nəzərdə tutulmasını müəyyən etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Bu, 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlüyünə ən şanslı olan alimlərin və ziyalıların təqdimatıdır. Həmin siyahı aşağıdakı kimi idi: Geologiya-Coğrafiya Elmləri və Neft Bölməsi - neft geologiyası üzrə Ələşrəf Əlizadə, Əhəd Yaqubov, mədən geologiyası üzrə Şamil Əzizbəyov, Mirəli Qaşqay, neft kimyası üzrə Yusif Məmmədəliyev, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi -fizika üzrə Həbibulla Əmirxanov, texnika üzrə İosif Yeşman, Biologiya və Kənd təsərrüfatı Elmləri Bölməsi - biologiya üzrə Aleksandr Qrossheym, tibb üzrə Mirəsədulla Mirqasımov, Mustafa Topçubaşov, İctimai Elmlər Bölməsi - ədəbiyyat və incəsənət üzrə Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyli oğlu, fəlsəfə və filologiya üzrə Heydər Hüseynov, Aleksandr Makovelski.

Araşdırmalar göstərir ki, təsisçilərin müəyyən edilməsinə bir neçə gün qalmış hazırlanan bu siyahı da son qərarı ifadə edə bilməyib. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının yaradılması haqqında Xalq Komissarları Sovetinin qərarı imzalanmaq üçün təqdim edilərkən ən yuxarı səviyyədə məsələyə yenidən baxılıb və müəyyən dəyişiklik edilib. Adları həm ilk 41 nəfərin və 24 nəfərin siyahısında, həm də 14 nəfərlik yekun siyahıda olan, bütün müzakirələrdən keçmiş geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialının direktoru, professor Əhəd Yaqubovun, Fizika İnstitutunun direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Həbibulla Əmirxanovun və Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Aleksandr Makovelskinin adları yekun siyahıdan çıxarılıb. Qalan 11 nəfərlik heyət Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının tərkibində ayrı-ayrı elmi bölmələri təşkil etmək baxımından yetərli olmadığından "Siyahı"ya daha 4 nəfərin adı əlavə olunub. Əlavə olunanlardan 3 nəfər şanslı elm xadimi adı əvvəlcə tərtib edilmiş siyahılarda olan, lakin hansı səbəbdənsə axırıncı 14 nəfərlik yekun siyahıya daxil edilməmiş Əməkdar elm xadimi, professor Sadıq Dadaşov, Əməkdar incəsənət xadimi, memar, professor Mikayıl Useynov və SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, tibb elmləri doktoru, professor İvan Şirokoqorov idi.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlüyünə 1945-ci il martın 27-də seçilmiş ən şanslı namizəd əvvəllər tərtib edilmiş heç bir siyahıda adı göstərilməmiş, bir gün qalmış, bəlkə də elə həmin gün son anda siyahıda yer alan tanınmış yazıçı, filologiya elmləri namizədi Mirzə İbrahimov olub. Mirzə İbrahimov o zaman "Giqantlar ölkəsində" kitabı, Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyulan "Həyat", "Madrid", "Məhəbbət" pyesləri, bir çox hekayələri və məqalələri ilə tanınır, ölkə miqyasında qəbul olunurdu. Onun görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə haqqında 1939-cu ildə nəşr edilmiş "Böyük demokrat" kitabı elmi-ədəbi mühitdə böyük maraq doğurmuşdu. Xalq Komissarları Soveti yanında İncəsənət işləri idarəsinin rəisi, Xalq Maarif Komissarı vəzifələrində çalışmış Mirzə İbrahimov cəmiyyətdə aparıcı mövqeyə malik şəxsiyyətlərdən biri kimi də nüfuz qazanmışdı.

Beləliklə, 1945-ci il yanvarın 23-dən başlanan axtarışlar, yoxlamalar və müzakirələr iki aydan çox davam edib və nəhayət, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 15 nəfərlik ilk təsisçiləri – birinci akademikləri müəyyən olunub. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin "Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının yaradılması haqqında" 1945-ci il 27 mart tarixli, 316 saylı qərarı ilə ölkəmizdə Elmlər Akademiyasının təsis edilməsi rəsmiləşdirilib, onun Nizamnaməsi təsdiq olunub. Qərarda adları yuxarıda göstərilmiş görkəmli alimlər Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk təsisçiləri və birinci akademikləri seçilmək üçün tövsiyə edilib. Beləliklə, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk tərkibi adları aşağıda qeyd edilən alimlərdən ibarət olub: geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Şamil Əzizbəyov, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Ələşrəf Əlizadə, Əməkdar incəsənət xadimi, şair Səməd Vurğun, SSRİ Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Üzeyir Hacıbəyli, biologiya elmləri doktoru, professor Aleksandr Qrossheym, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Heydər Hüseynov, Əməkdar elm xadimi, professor Sadıq Dadaşov, Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor İosif Yesman, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Mirzə İbrahimov, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Mirəli Qaşqay, kimya elmləri doktoru, professor Yusif Məmmədəliyev, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Mirəsədulla Mirqasımov, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Mustafa Topçubaşov, Əməkdar incəsənət xadimi, memar, professor Mikayıl Useynov, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor İvan Şirokoqorov.

SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik L.Komarov Azərbaycan rəhbərliyinə göndərdiyi xüsusi məktubda Əşrəf Əlizadə, Mirəsədulla Mirqasımov və Mustafa Topçubaşovdan birinin yeni yaradılacaq akademiyanın prezidenti olmasını təklif etmişdi. Məktubda, həmçinin Heydər Hüseynovun akademiyanın vitse-prezidentliyinə namizədliyi məqsədəuyğun sayılmışdı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk tərkibi müəyyən edildikdən sonra 1945-ci il martın 31-də təşkil olunmuş birinci Ümumi yığıncaqda akademiyanın həqiqi üzvlüyünə seçkilər keçirilib və təşkilati məsələyə baxılıb. Yuxarıdakı siyahıda adları qeyd olunan 15 nəfər görkəmli elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri Akademiyanın həqiqi üzvləri seçilib. Ümumi yığıncaq Mirəsədulla Mirqasımovun Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, Şamil Əzizbəyovun və Heydər Hüseynovun vitse-prezident, Mirəli Qaşqayın akademik-katib vəzifələrinə seçilmələri barədə qərar qəbul edib. Ümumi yığıncaqda, həmçinin Mirəsədulla Mirqasımov, Şamil Əzizbəyov, Heydər Hüseynov, Mirəli Qaşqay və Yusif Məmmədəliyevdən ibarət Rəyasət Heyəti formalaşdırılıb.

Elmlər Akademiyasının ilk təsisçiləri olan görkəmli elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri Azərbaycan elminin və ictimai-ədəbi fikrinin inkişafında böyük xidmətlər göstəriblər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlüyünə namizədliyi göstərilən, lakin ilk akademiklərin sırasında yer ala bilməyənlərin böyük əksəriyyəti sonrakı illərdə akademiyanın həqiqi və müxbir üzvləri seçilib, uzun müddət elm, təhsil və səhiyyə sahələrində rəhbər vəzifələrdə çalışıblar. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaradılması ölkəmizin elm tarixinin şərəfli hadisəsidir. Azərbaycan cəmiyyətinin sonrakı bütün inkişaf mərhələlərində Elmlər Akademiyası mühüm rol oynayıb. Bu elm məbədi ölkəmizdə ziyalı qüvvələrinin formalaşdırılması, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi işinə sanballı töhfələr verib. Habelə azərbaycançılıq məfkurəsinin əsas mərkəzlərindən biri olmaq funksiyasını məsuliyyətlə həyata keçirib. Azərbaycan cəmiyyətində müasirləşmə və yeniləşmə istiqamətində həyata keçirilən bütün proqramların icrasında Milli Elmlər Akademiyası mühüm vəzifələrin əsas daşıyıcılarından biri kimi yaxından iştirak edib.  Fəaliyyət göstərdiyi 75 il ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına görkəmli elm xadimləri Mirəsədulla Mirqasımov (1945-1947), Yusif Məmmədəliyev (1947-1950 və 1957-1961), Musa Əliyev (1950-1957), Rüstəm İsmayılov (1957-1970),Zahid Xəlilov (1962-1967), Həsən Abdullayev (1970-1983), Eldar Salayev (1984-1996), Fəraməz Maqsudov (1997-2000), Mahmud Kərimov (2001-2013), Akif Əlizadə (2013-2019) rəhbərlik etmişlər. Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 24 oktyabr 2019-cu il tarixdən akademik Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə inkişaf yolunu davam etdirməkdədir. İndiki mərhələdə AMEA-da müstəqil dövlətçiliyin, azərbaycançılıq ideallarının daha da möhkəmləndirilməsinə, elmdə sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətinin, habelə beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinə, mövcud strukturun təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılmasına səmərəli xidmət etməsinin təmin olunması üçün zəruri islahatlar həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi hər iki tarixi mərhələdə Milli Elmlər Akademiyasının inkişafına daima böyük diqqət və qayğı göstərib. Ulu Öndər deyib: "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası xalqımızın milli sərvətidir. Bu sərvəti qoruyub saxlamalıyıq". 

Bu gün Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı geniş miqyaslı islahatların işığında yeni cəmiyyət quruculuğu istiqamətində və ölkəmizdə müstəqil dövlətçilik ideallarının daha da möhkəmləndirilməsi yollarında şərəflə və məsuliyyətlə addımlamaqda davam edir.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Con Paterson: Dağıdılmış şəhərlərin yenidən bərpasını görmək heyrətamizdir

Bakıda Rusiya ali məktəblərinin təhsil sərgisi açılıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilər üçün Karbon Neytrallığı Konsepsiyasının layihəsi hazırlanıb

Maksim Tatarintsev: MONO sərgisi insanın süni intellektlə qarşılıqlı fəaliyyətini tədqiq edir

Azərbaycan BMT-nin Məskunlaşma Proqramına bir milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ayırıb

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məskunlaşma Proqramına (UN-Habitat) vəsait ayrılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Nazir: Biz bütün ölkədə yaşıllıqların artırılmasını hədəfləmişik

“Azərbaycan Respublikasında minatəmizləmə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 sentyabr tarixli 1441 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Avropa Liqası: “Qarabağ”ın İsveçə səfər planı bəlli olub

Muxtar Babayev: 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin 67 faizi şəhərlərdə yaşayacaq

Nazir: Ekoloji problemlərin həlli dövlət siyasətinin prioritet vəzifələrindəndir

Son vaxtlar ürək xəstəlikləri atipik formada keçir

Qarabağda tikinti tullantılarının dayanıqlı şəkildə idarə olunması işlərinə başlanılıb

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Əhmədov İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidentini qəbul edib YENİLƏNİB

Yapon alimləri buludlarda təhlükəli mikroplastik aşkarlayıblar

Xüsusi nümayəndə: Bu il Şuşada 17 binadan ibarət yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılacaq

Cəbrayıl Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi vasitəsilə elektrik enerjisi real vaxt rejimində istehlakçıya çatdırılacaq

Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradıcı heyəti beynəlxalq festivalın mükafatına layiq görülüb

“Sabah” Avropa Kubokunun oyunları üçün Şimali Makedoniyaya yollanıb

Azərbaycanla Rusiya arasında ətraf mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Azərbaycan Tibb Universiteti ilə birgə tədqiqatlar aparılır

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”un, “Sabah” “Səbail”in qonağı olacaq

Kibermüharibə yarışının II mərhələsinin qalibləri məlum olub

Türkiyənin Misirdəki diplomatı səfirlikdə keçirilən konsertdə Azərbaycan mahnısı ifa edib

Müşavir: Azərbaycan regionda Astronavtika Konqresi kimi mötəbər tədbirə ev sahibliyi edən ilk ölkədir

Paytaxtda növbəti daxili iməcilik keçirilib

Vətən müharibəsinin xronikası: 30 sentyabr

Milli Qəhrəmanın döyüş yoldaşı: Riad döyüş zamanı yaralansa da, bunu büruzə vermirdi

Ali məktəb dekan və kafedra müdirləri vəzifələrini vakansiyaya çıxarıb

Tələbələr “Code For Future” təhsil layihəsi barədə məlumatlandırılıb

Cəbrayıl yaşayış kompleksində 1-4 otaqlı olmaqla ümumilikdə 712 mənzil olacaq

FHN Bakı və Sumqayıtda qanunsuz tikintilərin qarşısını alıb VİDEO

XİN: Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən öz məkrli siyasi gündəliyi üçün sui-istifadə edir

Riad Əhmədovun bacısı: Qardaşım kimi vətənpərvərlərin həyat və döyüş yolları gənclərə örnəkdir

Alimlər: Kainatda həyat əlamətlərinin tapılması zaman məsələsidir

Lerikdə maarifləndirici görüş: Narkomaniyaya yox deyək

DTX-nin rəis müavini: Riad Əhmədovun tapılması istiqamətində müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın rəhbərliyi ilə danışıqlar olub

UNEC-in qalib olduğu qrant layihəsinin təqdimatı keçirilib

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana yola salınıb

Cəbrayılda inşa ediləcək inzibati binaların fasadında müasirlik və millilik ahəngi yer alacaq

Abşeronda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, bir nəfər ölüb

II Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun ikinci günü Bakıda keçirilir

Milli Dram Teatrında “Dantenin yubileyi”nin məşqləri davam edir

Aydın Kərimov: Şuşada çoxmərtəbəli binaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb

Hərbi institutun orkestr heyəti Bursada keçirilən beynəlxalq festivalda iştirak edir

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Əhmədov ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Dövlət orqanlarında vakant vəzifələri tutmaq üçün müsahibələrdə 469 nəfər uğur qazanıb

FHN: Ötən sutka ərzində dördü azyaşlı olmaqla 10 nəfər xilas edilib

BDU-nun Meksikada çalışan tanınmış məzunu Fizika fakültəsində seminar keçirib

DYP Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirlə bağlı paytaxt sakinləri və sürücülərə müraciət edib VİDEO

Təhsil sistemində uşaq müdafiəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı pilot layihənin ikinci fazasına başlanılıb

Nazir müavini idman idarələrinin rəisləri ilə görüşüb

Məktəblərdə öyrənmə mühitinin təşkilinə dair yeni metodik vəsait

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələri beynəlxalq müsabiqədə iştirak ediblər

Yeni toplanmış materiallar əsasında “Qərbi Azərbaycan folklor örnəkləri” toplusu çapa hazırlanır

Milli Dram Teatrı “Sənsiz” tamaşasının premyerasına hazırlaşır

Xocavənd rayonu ərazisində müsadirə edilən artilleriya qurğularının videogörüntüləri VİDEO

BDU-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının “Price” Xarici Dillər Klubu təlimlərə başlayıb

Azərbaycan COP 28-də ölkə pavilyonu ilə iştirak edəcək

Beyləqanda avtoxuliqanlıq edən şəxs inzibati qaydada həbs edilib

Lənkəranda mal-qara oğurluğu edən şəxslər saxlanılıb

Pakistanda məsciddə baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

Avstriyanın Baden şəhərində Azərbaycan cazı səsləndirilib

MN: Qarabağ bölgəsində döyüş mövqeləri və dayaq məntəqələri ləğv edilir VİDEO

Avrokomissiya, İtaliya və Fransa liderləri “köhnə qitə”də dərinləşən miqrasiya problemini müzakirə ediblər

Afrika ölkəsində keçirilən gözəllik müsabiqəsində ağdərili qadın qalib gəlib

Azərbaycanda aqrar-sənaye məhsullarının yaratdığı dəyər 32 faizdən çox artıb

Moldovada Aİ-yə üzvlük planı ictimai müzakirəyə çıxarılıb

Zimbabvedə mədən çöküb, azı 6 nəfər ölüb

BMT Baş Assambleyasının sədri Əfqanıstan hakimiyyətini qızların təhsil almasına icazə verməyə çağırıb

Blinken Serbiya-Kosovo gərginliyinin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıb

Ukrayna elektrik infrastrukturunun yenidən qurulması üçün 1 milyard dollardan çox vəsait toplayıb

Bu il Aralıq dənizi ilə Avropaya keçməyə cəhd edərkən 2500-dən çox insan ölüb

Aviabiletləri nə vaxt almaq sərfəlidir?

İsveçrə Aİ-nin İrana qarşı yeni sanksiyalarına qoşulub

Somalidə terrorçu-kamikadzenin hücumu nəticəsində 7 nəfər ölüb

“Çelsi” Osimxenə görə 170 milyon avro ödəməyə hazırdır

NATO Kosovodakı şəxsi heyətinin sayını artırır

“Azərkosmos” səkkiz ayda 12,7 milyon dollar dəyərində xidmət ixrac edib

Gələn il Gürcüstanın dövlət büdcəsi 27 milyard 800 milyon lari olacaq

ABŞ kimyəvi silahların məhv edilməsinə 50 milyard dollardan çox vəsait xərcləyib

MDB platformasında psixiatrik və narkoloji yardımın göstərilməsinin mükəmmələşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub

Səkkiz ayda qeyri-neft məhsulları arasında ən çox elektrik enerjisi ixrac olunub

Oktyabrda Bakıda növbəti “Baku Fintech Forum 2023” keçiriləcək

Rotterdamda atışmada 3 nəfər ölüb

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə tərəfdaşların növbəti iclası keçirilib

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Zaqatalada vətəndaşlarla görüşəcək

MDU və ADU-nun birgə təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa keçirilib

Mingəçevirdə qətl törədilib

Sumqayıtda yaşayış binasında partlayış olub, 2 nəfər xəsarət alıb

İkili standartlar müasir dünya reallıqlarının acı təcəssümüdür

“ASAN xidmət”in nümayəndə heyəti "TEKNOFEST"də

Balakəndə Ulu Öndərə həsr olunan rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Sumqayıt" komandasını darmadağın edib

“Üç dəniz əfsanəsi” filminin təqdimat mərasimi olub

Şuşa-Xankəndi yolunda tərk edilmiş döyüş mövqeləri VİDEO

Türkiyə və Gürcüstanın parlament sədrləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

“Kiberməkanda saxta xəbərlərlə mübarizənin aparılması” layihəsi uğurla başa çatıb

Cəsarət Əhmədov: Gənc idmançıların vətənpərvər ruhda böyümələri federasiya rəhbərlərinin qarşısında əsas vəzifə kimi qoyulmalıdır