AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUMINİYA PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [17:11]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Rumıniya Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan Prezidenti Rumıniyaya səfərini məmnunluqla xatırladığını söylədi və ona göstərilən diqqətə görə cənab İliyeskuya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏLİ ƏKBƏR VİLAYƏTİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [17:00]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə görüşmüşdür. Səmimilik şəraitində keçən görüşdə nazir öz ölkəsinin rəhbərlərinin salamını Prezident ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MİSİRİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ƏMRİ MUSA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:48]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Misir Ərəb Republikasının xarici işlər naziri Əmri Musa ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən bu görüşdə nazir öz ölkəsinin Prezidenti Hüsni Mübarəkin salamlarını Prezident Heydər Əliyevə çatdırdı. Respublikamızın rəhbəri ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV KÜVEYT ƏMİRİ ƏL-SƏBAH İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:34]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Küveyt əmiri Cabir əl-Əhməd əl-Səbah ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini hərarətlə qarşılayan Küveyt rəhbəri onunla görüşündən məmnun olduğunu bildirdi. Dövlət başçıları əvvəlki görüşlərini həmişə xatırladıqlarından söhbət ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN ENERGETİKA NAZİRİ XANIM O’LİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:16]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ-ın energetika naziri xanım o’Liri ilə görüşmüşdür. ABŞ nazirini salamlayan Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın neft yataqlarından müştərək istifadə olunması ilə əlaqədar görülən tədbirlərdən, “Əsrin müqaviləsi”nin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [16:02]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. Dost və qardaş ölkələrin başçıları hər dəfə olduğu kimi, bu görüşdən də çox məmnun qaldıqlarını bildirdilər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ANQOLA PREZİDENTİ EDUARDU DUŞ SANTUŞ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:50]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Anqola Prezidenti Eduardu Duş Santuş ilə görüşmüşdür. Azərbaycanı özünün ikinci vətəni adlandıran cənab Duş Santuş 1969-cu ildə Bakıda Neft Akademiyasını bitirdiyini bildirdi. O, Azərbaycanla sıx bağlı olduğunu vurğulayaraq ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:16]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. Nazir onun Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə imkan yarandığından şərəf duyduğunu bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İSPANİYA HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI FİLİP QONSALES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [15:02]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İspaniya hökumətinin başçısı Filip Qonsales ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən söhbət zamanı cənab Qonsales Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf duyduğunu söyləyərək, BMT-nin 50 illiyinə həsr olunmuş ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PAKİSTANIN BAŞ NAZİRİ BƏNƏZİR BHUTTO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:56]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Pakistanın Baş naziri Bənəzir Bhutto ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Prezident Heydər Əliyev xanım Bənəzir Bhutto ilə bir daha görüşməsindən çox şad olduğunu söylədi. Xanım Bhutto da Heydər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QAZAXISTAN PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEV İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:40]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursulatan Nazarbayev ilə görüşmüşdür. Dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri hərtərəfli müzakirə olundu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:39]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Ukrayna Prezidenti Azərbaycana səfəri zamanı ona göstərilən diqqətə görə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PORTUQALİYA PREZİDENTİ MARİO SOARES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:30]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Portuqaliya Prezidenti Mario Alberto Nobre Lopes Soares ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimi salamlayan cənab Soares Portuqaliyanın Azərbaycan ilə əlaqələri möhkəmləndirməyə xüsusi maraq göstərdiyini bildirdi. O, ölkəmiz haqqında geniş ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BRAZİLİYA PREZİDENTİ FERNANDO HENRİKE KARDOSO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:18]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Braziliya Prezidenti Fernando Henrike Kardoso ilə görüşmüşdür. Azərbaycan ilə Braziliyanı biri-birindən çox uzaq məsafə ayırmasına baxmayaraq, dövlətlərimiz arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV FƏLƏSTİN AZADLIQ TƏŞKİLATININ BAŞÇISI YASİR ƏRƏFAT İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [14:10]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Fələstin Azadlıq Təşkilatının başçısı Yasir Ərəfat ilə görüşmüşdür. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Prezident Heydər Əliyev son dövrdə Yaxın Şərqdə əldə edilən sülh münasibətilə Yasir Ərəfatı təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ BORİS YELTSİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [13:09]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsin ilə görüşmüşdür. Görüş zamanı prezidentlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İORDANİYANIN MƏLİKİ HÜSEYN İBN TƏLƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [12:36]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İordaniyanın məliki Hüseyn ibn Tələl ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə məlik Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi özünün köhnə dostu hesab etdiyini bildirərək, onunla yenidən görüşməsindən ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

03.11.1995 [12:07]
Oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Prezidenti Bill Klinton ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayan Prezident Bill Klinton belə görüşün keçirilməsinə imkan yaranmasından məmnun olduğunu bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ İSHAK RABİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

02.11.1995 [19:06]
Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda İsrailin Baş naziri İshak Rabin ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Baş nazir İsrailin yeni müstəqillik qazanmış ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla sıx əlaqələr qurmağa maraq göstərdiyini ...