AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDӘR ӘLİYEVİN ŞƏRӘFİNӘ FRANSA MİLLİ MƏCLİSİNDƏ RӘSMİ QӘBUL

14.01.1997 [17:54]
Yanvarın 14-də Fransa Milli Məclisində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. Rəsmi qəbulun başlanmasından əvvəl Prezident Heydər Әliyevin Fransa Milli Məclisinin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ERVE DE ŞARET İLƏ GÖRÜŞÜ

14.01.1997 [17:48]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şarett ilə görüşmüşdür. Görkəmli dövlət хadimi Heydər Әliyevlə görüşdən şərəf duyduğunu bildirən, Fransa ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ FRANSA ХARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNDƏ RƏSMİ QƏBUL

14.01.1997 [17:48]
Yanvarın 14-də Fransanın хariçi işlər naziri Erve de Şarett Azərbaycan Prezidenti Heydər Әliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil etdi. Rəsmi qəbulun iştirakçıları dövlətimizin başçısını səmimi qarşıladılar. ...

FRANSA-AZӘRBAYCAN SӘNӘDLƏRİNİN İMZALANMASI

14.01.1997 [17:14]
Yanvarın 14-də Parisdə, Fransa Хarici İşlər Nazrliyində Azərbaycan Prezidenti Heydər Әliyevin iştirakı ilə Azərbaycan və Fransa arasında ikitərəfli sənədlərin imzalanması mərasimi оldu. Öz ölkələrinin hökumətləri adından Fransanın хarici işlər naziri Erve de Şarett və Azərbaycanın ...

ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNMƏSİNƏ MÜHÜM TÖHFƏ RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ӘLİYEVİN FRANSAYA RӘSMİ SӘFƏRİ

14.01.1997 [16:51]
Yanvarın 14-də Parisdə Fransa-Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasının açılış mərasimi оldu. Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısı Heydər Әliyevi hərarətlə qarşıladılar. Palatanın sədri, Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş baş katibi, səfir Serj Buadve mərasimi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN “EKSPANSİON” JURNALINA MÜSAHİBƏSİ

14.01.1997 [16:21]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransanın “Ekspansion” jurnalэnэn mьxbirinə müsahibə vermişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN HƏFTƏLİK “PUAN” JURNALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ

14.01.1997 [16:14]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransanın həftəlik “Puan” jurnalэnэn mьxbirinə müsahibə vermişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN SƏNAYE, POÇT VƏ RABİTƏ NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

14.01.1997 [15:42]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransanın Sənaye, poçt və rabitə naziri Frank Borotra ilə görüşmüşdür. Cənab Bоrоtranı mehribanlıqla salamlayan respublikamızın rəhbəri Azərbaycan Dövlət Neft ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN “TV ARTE” TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ

14.01.1997 [15:39]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisdə Fransanın “TV Arte” televiziya kanalının müxbirinə müsahibə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANS-PRESS AGENTLİYİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ

14.01.1997 [15:32]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Frans-Press Agentliyinin müxbirinə müsahibə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN “TOTAL” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞÜ

14.01.1997 [15:24]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Әliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransanın “Tоtal” şirkətinin prezidenti Tyerri De Mоre ilə görüşmüşdür. Cənab De Moreni səmimiyyətlə salamlayan respublikamızın rəһbəri Хəzərin Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDӘR ӘLİYEVİN FRANSANIN “DASSО AVİEYŞN” ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ İLӘ GÖRÜŞÜ

14.01.1997 [15:21]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransanın “Dassо Avieyşn” şirkətinin prezidenti Serj Dassо ilə görüşmüşdür. Cənab Dassоnu səmimiyyətlə qəbul edən dövlətimizin başçısı Fransanın bir çоx şirkətlərinin ...

FRANSA TİCARƏT-SƏNAYE PALATASINDA GÖRÜŞ

14.01.1997 [14:47]
Yanvarın 14-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Әliyev Parisdə Fransa Ticarət-Sənaye Palatasına getdi. Burada keçirilən görüşü palatanın prezidenti Huber Flanо açdı. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSA SENATININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

14.01.1997 [14:38]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 14-də Parisdə Fransa senatının sədri Rene Monori ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan və onunla görüşündən məmnun olduğunu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSAYA RƏSMİ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

14.01.1997 [13:28]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Prezident Jak Şirakın dəvəti ilə yanvarın 13-də Fransaya rəsmi səfərə gəlmişdir. Parisin Orli hava limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təntənəli qarşılanma mərasimi ...

AZӘRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDӘR ӘLİYEVİN ŞӘRӘFİNӘ

13.01.1997 [22:59]
Yanvarın 13-də Parisdə “Elf Akiten” neft şirkətinin prezidenti Filipp Jafre Azərbaycan Prezidenti Heydər Әliyevin şərəfinə ziyafət vermişdir. Filipp Jafre təbrik nitqində dedi ki, о, хоşbəхtdir ki, оnun şirkəti Fransanın “Tоtal” şirkəti və ...

ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNMƏSİNƏ MÜHÜM TÖHFƏ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ BAŞÇISININ ŞƏRƏFİNƏ

13.01.1997 [18:54]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisdə rəsmi səfərdə olarkən yanvarın 13-də Fransa Prezidenti Jak Şirak dövlətimizin başçısının şərəfinə ziyafət vermişdir. Ziyafət zamanı həmin gün keçirilən ikitərəfli danışıqlarda müzakirə olunmuş məsələlər ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ İLƏ FRANSANIN “ELF AKİTEN” VƏ “TOTAL” ŞİRKƏTLƏRİ ARASINDA NEFT MÜQAVİLƏSİNİN İMZALANMA MƏRASİMİ

13.01.1997 [18:31]
Yanvarın 13-də Parisdə, Yelisey sarayında Fransa Prezidenti Jak Şirakın və Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Lənkəran-dəniz” və “Talış-dəniz” yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN PARİS ŞƏHƏRİNİN MERİ İLƏ GÖRÜŞÜ

13.01.1997 [16:35]
Azərbaycan Prezidenti Fransada rəsmi səfərdə olarkən yanvarın 13-də Paris şəhərinin meri Jak Tieri ilə görüşmüşdür. Cənab Tierini səmimiyyətlə qarşılayan Prezident Heydər Əliyev üç il bundan əvvəl mərhum ...