AZƏRBAYCANIN BRÜSSELDƏKİ SƏFİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ

02.05.1996 [21:54]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkəmiz dünya birliyində öz layiqli yerini tutmaqdadır. Gənc dövlətimizin artıq bir çox ölkələrdə səfirlikləri fəaliyyət göstərir ki, bu da Azərbaycan ...

BELÇİKA BEYNƏLXALQ TİCARƏT MƏRKƏZİNDƏ GÖRÜŞ

02.05.1996 [21:40]
Aprelin 23-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Brüsseldə Belçika Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinə gəldi. Burada onu Belçika xarici ticarət təşkilatının direktoru Mark Koffin və görüş iştirakçıları mehribanlıqla qarşıladılar. Cənab Koffin Azərbaycan rəhbərini səmimi salamladı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AVROPA BİRLİYİNİN KOMİSSARI VAN DEN BRUK İLƏ GÖRÜŞÜ

02.05.1996 [17:38]
Aprelin 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Belçikada işgüzar səfərdə olarkən Avropa Birliyinin Baş Qərargahında bu birliyin komissarı Van Den Bruk ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyevi aprelin 22-də saziş bağlanması münasibətilə təbrik edən cənab ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ-IN XÜSUSİ TAPŞIRIQLAR ÜZRƏ SƏFİRİ VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN YENİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR ÜZRƏ XÜSUSİ MÜŞAVİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

02.05.1996 [17:21]
Aprelin 23-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Belçikada işgüzar səfərdə olarkən ABŞ-ın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və dövlət katibinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə xüsusi müşaviri Ceyms Kollinz ilə görüşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AVROPA BİRLİYİNİN PREZİDENTİ JAK SANTER İLƏ GÖRÜŞÜ

02.05.1996 [14:00]
Aprelin 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Belçikada işgüzar səfərdə olarkən Brüsseldə Avropa Birliyinin prezidenti Jak Santer ilə görüşmüşdür. Cənab Santer Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında saziş bağlanması münasibətilə Prezident Heydər Əliyevi təbrik etdi və dedi ki ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞÜ

02.05.1996 [13:36]
Aprelin 23-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Belçikada işgüzar səfərdə olarkən Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşmüşdür. Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə Eduard Şevardnadze bu il martın əvvəlində Prezident Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfərinin gürcü xalqının qəlbində ...

ZAQAFQAZİYANIN ÜÇ RESPUBLİKASI PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI

01.05.1996 [22:12]
Aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa Konfrans Mərkəzində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin və Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyanın birgə mətbuat konfransı olmuşdur ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ AVROPA BİRLİYİ ARASINDA TƏRƏFDAŞLIQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞİN İMZALANMASI MƏRASİMİ

01.05.1996 [20:23]
Aprelin 22-də Lüksemburqdakı Konfranslar mərkəzində Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan ilə Avropa Birliyi və onun üzvü olan dövlətlər arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mərasimi oldu. Mərasimi giriş sözü ilə Avropa Şurasının icraçı prezidenti, İtaliyanın xarici işlər naziri Suzanna ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FİNLANDİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [20:17]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lüksemburqda işgüzar səfərdə olarkən Finlandiyanın xarici işlər naziri Tarya Halonen ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyev ilə görüşməsindən məmnun olduğunu bildirən xanım Halonen bu günləri Avropa Birliyinin tarixində mühüm bir hadisə kimi qiymətləndirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FRANSANIN AVROPA BİRLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [19:38]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lüksemburqda işgüzar səfərdə olarkən Fransanin Avropa Birliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Mişel Barye ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan cənab Barye Prezident Jak Şirakın Heydər Əliyevi Fransaya rəsmi səfərə dəvət etdiyini bildirdi. Nazirin fikrincə, bu səfər ölkələrimiz ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İTALİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [19:11]
Aprelin 22-də Lüksemburqda Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq barədə sazişin imzalanması mərasimindən əvvəl respublikamızın Prezidenti Heydər Əliyev İtaliyanın xarici işlər naziri Suzana Anyelli ilə görüşdü. Görüş zamanı Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi barədə fikir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV NİZAMİ GƏNCƏVİNİN LÜKSEMBURQDA RUSİYA FEDERASİYASI SƏFİRLİYİNİN ƏRAZİSİNDƏ UCALDILMIŞ ABİDƏSİ ÖNÜNƏ GÜL-ÇİÇƏK QOYMUŞDUR

01.05.1996 [17:56]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyasının Lüksemburqdakı səfirliyinə gedərək burada böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsi önünə gül-çiçək qoydu. Səfir Aleksandr Qluxov başda olmaqla, Rusiya səfirliyinin işçiləri Azərbaycan Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ALMANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [16:13]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lüksemburqda işgüzar səfərdə olarkən Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkel ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayan cənab Kinkel Almaniyanın Azərbaycan ilə bütün ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN LÜKSEMBURQ KRALI BÖYÜK HERSOQ JAN İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [15:44]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lüksemburqda bu ölkənin kralı Böyük Hersoq Jan ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayan zati-aliləri Jan dünyada görkəmli siyasi xadim kimi tanınan Heydər Əliyev ilə görüşündən məmnun qaldığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BÖYÜK BRİTANİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞÜ

01.05.1996 [15:30]
Aprelin 22-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Lüksemburqda işgüzar səfərdə olarkən Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Malkolm Rifkind ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyev ilə görüşündən çox məmnun olduğunu söyləyən cənab Rifkind Azərbaycana səfəri zamanı ona göstərilmiş qonaqpərvərliyə və diqqətə görə bir daha ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN QƏRBİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNƏ SƏFƏRİ
AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ BƏYANATI

01.05.1996 [15:05]
Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının prezidentləri Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı haqqında ikitərəfli sazişlərin imzalanması ilə əlaqədar Lüksemburqda görüşmüşlər ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NORVEÇƏ RƏSMİ SƏFƏRİ

27.04.1996 [16:39]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Norveçə rəsmi səfərinin üçüncü gününü - aprelin 26-nı ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Stavangerdə keçirmişdir. Burada Prezidentə məlumat verilmişdir ki, Norveçin "Statoyl" və İngiltərənin "Britiş Petroleum" şirkətlərinin rəhbərləri ölkəmizə neft laylarını öyrənən elmi-tədqiqat laboratoriyası ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NORVEÇƏ RƏSMİ SƏFƏRİ

26.04.1996 [12:53]
Xəbər verdiyimiz kimi, Qərbi Avropa ölkələrində səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 24-də axşam Belçikanın paytaxtı Brüsseldən Skandinaviyaya – Norveçə getmişdir. Norveç Krallığının Baş naziri xanım Quru Harlem Brundtland ilə Azərbaycan Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN QƏRBİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNƏ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

25.04.1996 [16:36]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 22-də Lüksemburqdan Belçikanın paytaxtı Brüsselə yola düşmüşdür. Aprelin 23-də Azərbaycan dövlətinin başçısı NATO-nun iqamətgahında bu beynəlxalq təşkilatın baş katibi Havyer Solana ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyev ...